Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Anghywir

Cywir

Dechrau

Cwis diwrnod y ddaear

Gan y Cyngor Eco

Pob blwyddyn mae 5 person yn cael ei lladd gan siarc, ond mae 100,000,000 siarc yn cael ei ladd gan bobl

Gwir

Gau

Question 1/12

O dan y mor

Question 1/10

Gwir, er bod siarcod yn cael ei weld fel anifeiliaid peryglus maent ddim ond wir yn achosi trafferth oherwydd ei llygaid gwael. Ond maent yn cael ei hela yn barhaol a'r mwyafrif o'r amser, ond rhannau bach o'r siarc yn cael ei defnyddio.

Gwir

Cwestiwn nesaf

O dan y mor

3.04 trilliwn

169 miliwn

Question 2/10

Faint o goed sydd ar ein planed?

Coedwigoedd

Question 2/12

Mae yna 3.04 triliwn o goed ar ein planed gyda dros 73,000 o rywogaethau gwahanol! A wyddoch chi fod plannu coed yw un o'r atebion gorau i newid hinsawdd gan ei fod yn storio carbon ac yn rhyddhau ocsigen? Felly pam ydyn ni'n torri nhw i lawr?

Coedwigoedd

3.04 triliwn

Cwestiwn nesaf

Ydy'r llun yma yn grwban y môr neu grwban?

Crwban y môr

Crwban

Question 3/5

Anifeiliaid tebyg

Question 3/5

Y gwahaniaeth prif yw'r ffaith bod un yn byw yn y môr tra bod un arall yn byw ar dir y ddaear. Ond mae ganddyn nhw gregyn gwahanol, mae gan grwbanod y môr un mwy dynamig am y twr a chrwban un mwy crwn a cromennog.

Crwban

Cwestiwn nesaf

Anifeiliaid tebyg

66.8mm

199.6mm

Question 4/10

Dyfalwch faint o law cwympodd yng Nghymru yn Dachwedd 2022?

tywydd

Question 4/10

Wir, cwympodd 199.6mm o law yn Dachwedd 2022! Mae'n teimlo fel ei bod yn glawio yn gyson yng Nghymru ond mae natur Cymru dal yn edrych yn bert!

Cwestiwn nesaf

Tywydd

199.6mm

Mae gan adar esgyrn coeg (hollow)

Gwir

Gau

Question 5/10

Adar

Cwestiwn nesaf

Question 5/10

Mae gan adar esgyrn coeg, ond pam? Wel mae yn gwneud o’n haws i adar hedfan. Hefyd gan adar saciau air ac ysgyfaint ac mae'r saciau yma o fewn ei esgyrn felly mae esgyrn coeg yn atal y nwyon fod yn rhydd yn ei chyrff.

Gwir

Adar

Pa anifail sydd mewn y fwyaf o beryg gyda'r niferoedd lleiaf ?

Llewpard Amur

Question 6/10

Cathod mawr

Teigr

Cwestiwn nesaf

Question 6/10

Gyda ddim ond 120 Llewpard Amur oedolyn ar ôl i gymharu ar 3,900 o deigrod sydd ar ôl mae llewpard amur mewn peryg. Yn anffodus nid yw'n un o'r opsiynau pleidleisio am resymau arall ond meddyliwch am hyn!

Llewpard Amur

cathod mawr

Mae 100 miliwn o anifeiliaid y môr yn marw yn flynyddol a 1 miliwn adar y môr yn flynyddol oherwydd plastig

Gwir

Gau

Question 7/10

pLASTIG

Cwestiwn nesaf

Question 7/10

Yn anffodus dyma yw gwirionedd plastig, a wyddoch chi fod pob darn o blastig oedd byth wedi cael ei chreu dal ar y blaned? Mae anifeiliaid yn tagu, bwyta a chael yn sownd yn y plastig sydd yn ei lladd. A dyle moroedd edrych fel y lluniau ar y chwith ddim ar y sleid diwethaf.

Gwir

Plastig

Faint o arian ar arian ydych chi'n meddwl mai ein hysgol yn gwario ar drydan yn flynyddol?

£10,899

£23, 864.26

Question 8/10

sparcynni

Cwestiwn nesaf

Question 8/10

Ydy, mae'r ffigwr yma yn wir mae ein hysgol yn gwario lot rhy gormod ar drydan yn ein hysgol ond peidiwch â phoeni mae'r Cyngor Eco yn gweithio gyda'r ysgol i newid hyn!

£23, 864.26

Sbarcynni

Yn 2017 roedd creadur o enw Xerces blue wedi marw allan oherwydd gollyngodd y niferoedd gormod oherwydd nifer o resymau gwahanol rhai yn fai pobl fel datblygiad trefol.

Gwir

Gau

Question 9/10

Pilipala

Cwestiwn nesaf

Question 9/10

Gwir. Mae niferoedd o Bili-pala wedi gollwng 60% yn y blynyddoedd diweddar a dyma un wnaeth marw allan yn fuan felly tro nesaf rydych eisiau gwasgu pry cop meddyliwch eto.

Gwir

Pili-Pala

Allan o 195 wlad mae 175 yn dathlu a dros 1 biliwn busnesau yn cyfathrebu yn rhyngwladol am Ddiwrnod y Ddaear yn wneud yn un o'r dathliadau/digwyddiadau mwyaf!

Gwir

Gau

Question 10/10

Diwrnod y ddaear

Gorffen

Question 10/10

Gyda mwy o phobl, yn enwedig pobl ifanc, yn siarad allan am newid hinsawdd mae mwy o bobl yn sylweddoli does ddim planed B ac yn cyd weithio i dathlu ein ddaear ac safio ein cartref!

Gwir

diwrnod y ddaear

Gau

Gwir

Gobeithio rydych chi wedi mwynhau a dysgu rhywbeth newydd. Diwrnod y Ddaear hapus! Cyn gorffen trafodwch fel dosbarth am pam bod angen dathlu diwrnod y Ddaear a'i phwysigrwydd. Cofiwch i gymryd rhan yn y raffl, pleidleisio a stondin sydd yn rhedeg heddiw !

Rydych chi wedi gorffen!

Gan y Cyngor Eco