Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CONVOCATÒRIA UNIFICADA DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA I DE PROGRAMES EDUCATIUS 2023-2024 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA

Conèixer l'oferta dels programes

Orientacions per al procés de sol·licitud de programes

Consultar les instruccions de cada programa

1

REQUISITS

2

Registrar la sol·licitud de participació de cada programa a la seu electrònica

4

Compartir amb el claustre i prendre decisions

3

Només director/a amb el certificat de representant del centre.

DATA SOL·LICITUD

DOS TIPUS DE PROGRAMES

Programes educatius

SERVEIS

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR (CONVIVÈXIT)

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROGRAMES INTERNACIONALS

Programes de formació i innovació

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

BOIB

Resolució bases de la convocatòria unificada

Del 2 al 31 de maig de 2023

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

 • Estades pedagògiques en centres educatius

 • APS Parc Natural de la Península de Llevant

 • Iemprèn Jove

 • APS Serra de Tramuntana

 • APS Badia de Portmany

 • Parlem català

Programes de formació i innovació

 • Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

Programes educatius

 • Dinamitzadors lingüístics

 • Acompanyament constructiu en el pràcticum

Programes de formació i innovació

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

 • Escacs a l’escola

 • Cooperació - Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

 • Tutories teatrals

 • Map teatre

 • Centres ecoambientals

 • Centres Educatius Promotors de la Salut - CEPS

 • Experimenta! Els experiments com a eina educativa a l'Educació Primària

 • Tutories de Dansa

INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR(CONVIVÈXIT)

Programes educatius

 • Xarxes per a la convivència als centres

 • Xarxa de centres coeducatius

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROGRAMES INTERNACIONALS

Programes educatius

 • Sprechen wir Deutsch! – On va parler français

 • Llengua, Cultura i Civilització Romaneses

Servei d'Innovació Educativa

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació per a la transformació social i afavorir les pràctiques educatives en col·laboració amb entitats de cooperació (ONGD) o Fons Insulars de Cooperació.

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Cooperació - Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Entitat col·laboradora

Conselleria Afers Socials i Esports. Direcció General de Cooperació

Memòria

Data màxima: 26/06/2024

Dotació econòmica

Projecte biennal durant el primer trimestre

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Facilitar la implementació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica als centres educatius.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària i secundària.

Memòria

Entitats col·laboradores

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Programa amb formació

 • 20 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Data màxima: 15/06/2024

Projecte durant el primer trimestre

Federació Balear d'Escacs (FBE)

Escacs a l'escola

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Propiciar que l'alumnat desenvolupi competències artístiques, competències emocionals i la competencia comunicativa a través de l’expressió dramática i creativa.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària (5è i 6è) i d’educació secundària obligatòria (3r i 4t) i Batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Map teatre

Data màxima: 30/06/2024

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Direcció General de Cultura.

Justificació de participació amb la sol·licitud

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Propiciar un aprenentatge competencial, personalitzat i inclusiu, que presenta el teatre com a eina que contribueix a que l'alumnat sigui competent per viure a la societat actual.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària, secundària i batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Tutories teatrals

Data màxima: 26/06/2024

Teatre Principal de Palma

Justificació de participació amb la sol·licitud

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Propiciar l'autoconeixement, l'autonomia, la iniciativa, l'esperit crític i la col·laboració entre iguals a través de la dansa i el moviment.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació secundària i batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Tutories de Dansa

Data màxima: 26/06/2024

Teatre Principal de Palma

Justificació de participació amb la sol·licitud

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Integrar la promoció de la salut i el benestar en els centres educatius per tal de millorar els hàbits saludables de tota la comunitat educativa.

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Memòria biennal

Entitat col·laboradora

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Programa amb formació

 • 20 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS)

Data màxima: 26/06/2024

Servei de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació

Realització d'un projecte biennal al llarg del programa

Durant la formació inicial, per a dos cursos escolars.

Subvenció econòmica

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació ambiental i promoure projectes ambientals en el desenvolupament curricular dels centres educatius de les Illes Balears.

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Entitat col·laboradora

Memòria

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Centres ecoambientals

Conselleria de Medi Ambient i Territori. Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Data màxima: 26/06/2024

Projecte durant el primer trimestre

Dotació económica

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació ambiental i promoure projectes ambientals en el desenvolupament curricular dels centres educatius de les Illes Balears.

Centres docents públics que imparteixen educació primària de les Illes Balears durant el curs 2023-2024.

Justificació de participació amb la sol·licitud

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Memòria

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Experimenta!

Data màxima: 31/05/2024

Dotació económica

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’APS en el marc de la Serra de Tramuntana per afavorir aprenentatges col·laboratius d’interrelació amb el territori.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de l’illa de Mallorca.

Entitat col·laboradora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana

Realització d'un projecte al llarg del programa

Consorci Serra deTramuntana del Consell de Mallorca

Memòria

Data màxima: 30/04/2024

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’APS en el marc de la Badia de Portmany per afavorir aprenentatges col·laboratius d’interrelació amb el territori.

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària (ESO, Batx, ESPA) i FP Bàsica en l’illa d'Eivïssa.

Entitat col·laboradora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Aprenentatge Servei a la Badia de Portmany

Realització d'un projecte al llarg del programa

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Memòria

Data màxima: 30/04/2024

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Capacitar i apoderar els tutors de pràctiques per acompanyar eficaçment i significativament l’alumnat de la UIB durant el període de pràcticum en el centre educatiu.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil i/o educació primària. Es desenvoluparà a Menorca, a Eivissa i a Mallorca.

Entitat col·laboradora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Acompanyament constructiu en el pràcticum

Realització d'un projecte al llarg del programa

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Memòria

Data màxima: 31/05/2024

Pla d'acció

971 17 76 01 ext. 62322

Llum Lladó mlllado@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics i organitzacions de centre amb l'objectiu d'afavorir la innovació educativa i la implementació de millores als centres educatius a partir de l'aprenentatge entre iguals.

Centres docents públics que imparteixen EI (primer o segon cicle), EP, educació secundària (ESO, ESPA), FP, ensenyaments professionals de música i dansa, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i ensenyaments de règim especial d'idiomes.

Dotació econòmica

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Estades pedagògiques entre centres educatius

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: abril-maig de 2024

971 17 76 01 ext. 62304

Lola Álvarez Díaz lalvarez@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Afavorir el desenvolupament de les capacitats emprenedores mitjançant la realització de projectes i resolució de reptes amb caire social i sostenible per a la millora de l’entorn del centre.

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària (ESO, ESPA) i FP en l'àmbit de l'illa de Mallorca.

Entitat col·laboradora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Iemprèn Jove

Realització d'un projecte al llarg del programa

Institut d'InnovacióEmpresarial de les Illes Balears (IDI)

Memòria

Data màxima: 30/04/2024

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l'APS en el marc del Parc Natural de la Península de Llevant per afavorir aprenentatges col·laboratius d'interelació amb el territori.

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària, educació secundària (ESO, Batx, ESPA) i FP Bàsica en l’illa de Mallorca.

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 30/04/2024

Entitat col·laboradora

Servei d'Espais Naturals. Conselleria de Medi Ambient i Territori

APS Parc Natural de la Península de Llevant

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Millorar la competència en llengua catalana de l’alumnat mitjançant la participació als centres d’un dinamitzador per fer activitats de lleure, suport a la lectura, teatralitzacions…

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació primària i secundària. Màxim 85 centres.

Dotació econòmica

Dinamitzadors lingüístics

Realització d'un projecte

Memòria

Data màxima: 15/06/2024

Pla de treballData màxima: 15 de novembre de 2023

Terminis

El dinamitzador intervé al centre després de la formació inicial d'octubre i fins al 31 de maig.

2.500 €

971 17 77 76

Isabel Simón isimonserra@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar intercanvis entre centres de diferents territoris de parla catalana per millorar les competències lingüístiques en català.

Centres docents públics que imparteixen el darrer cicle d’educació primària o educació secundària (ESO, ESPA).

Dotació econòmica

Parlem català

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 15/06/2024

Data màxima: un mes abans de l’intercanvi presencial

971 17 77 76 ext. 62302

Francisca Salvà Llull fsalva@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’ús de la llengua catalana i afavorir la incorporació al sistema educatiu dels alumnes que, pel fet de procedir d’altres països o per qualsevol altre motiu, s’incorporin de manera tardana al sistema educatiu, i facilitar-los la integració al centre.

Centres docents públics d'educació secundària obligatòria.

Dotació econòmica

Memòria

Data màxima: 15/06/2024

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

971 17 77 76 ext. 62302

Francisca Salvà Llull fsalva@dgpice.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Destinataris

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes. Màxim 35 centres.

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Finalitat principal

Facilitar als centres la possibilitat de participar en una xarxa d’aprenentatge entre iguals i d'acompanyament mutu per compartir bones pràctiques de convivència.

Xarxes per a la convivència als centres

971 17 78 00

Lluïsa Ramis mlramis@dgpice.caib.es Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar http://convivexit.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Destinataris

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes. Màxim 35 centres.

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Xarxa de centres coeducatius

Finalitat principal

Facilitar als centres la possibilitat de participar en una xarxa d’aprenentatge entre iguals i d'acompanyament mutu per compartir bones pràctiques de coeducació i afavorir la formació en la igualtat i la diversitat.

971 17 78 00

Juan Carlos Piñero jcpinyero@dgpice.caib.es Servei Institut per a la Convivència i l'èxit escolar http: convivexit.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’intercanvi entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territori de parla alemanya o francesa.

Centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Dotació econòmica

100.000€ repartits entre un màxim de 25 centres. Els recursos es distribuiran en funció del nombre de sol·licituds i d’alumnes participants.

“Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis amb centres educatius de parla alemanya o francesa”

971 17 77 78

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals spl@dgpice.caib.es

Web del programa amb instruccions i enllaç a la seu electrònica

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

El projecte educatiu està dedicat, principalment, a l'alumnat d'origen romanès que resideix a les Illes Balears i té com a objectiu principal el manteniment dels coneixements de la llengua, la cultura i la civilització romaneses d'aquest alumnat.

Centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria

Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romaneses

971 17 77 78

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals spl@dgpice.caib.es