Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Portes Obertes17 d'abril de 2024

Portes obertes

Benvinguts a la nostra escola

Començam

Col·legi sant vicenç de paül

5- Serveis i activitats extraescolars

1- Vídeo presentació

2- Qui som?

9- Tots junts

3- Com treballam. Els nostres valors

4-Procés d'Admissió

7- Educació Primària

6- E.ducació Infantil

8- Educació Secundària

ÍNDEX

enrera

El vídeo de presentació que apareix a les nostres xarxes socials

qui som?

el mes d'agost farem 100 anys

Som un centre concertat de caràcter religiós.El nostre centre pertany a les Germanes de la Caritat.Tenim una tradició educativa des de 1924. Som un centre concertat en tots els nivells d'ensenyament.

Qui som?

Com treballam? eLS NOSTRES VALORS

 • Apostam per una metodologia innovadora:
  • L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge
  • Treballam la maduració i l'autonomia personal de tots els alumnes.
  • Integram la diversitat, estimam i promovem la llengua pròpia a la vegada que treballam per assolir un bon nivell de coneixement en les altres llengües.

Com treballam?

Xat GPT

La Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) és una normativa que cerca reformar el sistema educatiu a Espanya. Entre els seus principals objectius hi ha la promoció de l'equitat i la inclusió, així com l'adaptació a les necessitats i la diversitat de l'alumnat. Aquesta llei aposta per la igualtat d'oportunitats, l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. A més, promou una educació de qualitat, basada en valors democràtics, el respecte als drets humans i la sostenibilitat ambiental. La LOMLOE també contempla la coeducació i l'educació emocional com a eixos transversals, així com la millora de la formació del professorat i la participació de la comunitat educativa en la presa de decisions.

3.1. La nova llei LOMLOE

Les famílies d'Infantil només reben la informació dels criteris per GestIB

Possiblement hi haurà novetats

Procés avaluació.Els alumnes són avaluats de distintes maneres (treballs, quaderns, fitxes, recursos online.....)

OrganitzacióEl curs s'estructura per situacions d'aprenentatge

NotesEls alumnes reben notes sobre el seguiment de les distintes àrees al llarg del curs.Aquestes notes es poden consultar també per GestIB

Procés de seguiment S'avaluen criteris que estan associats a una àrea i una evidència realitzada.Els pares rebeu informació per GestIB dels criteris o les evidències avaluades

3.2. llei LOMLOE

Treballam els valors de la persona emprant com a referència a Jesús i el seu missatge. Treballam la col·laboració, l'alegria, la solidaritat, justícia, generositat, gratitud, empatia, amor, respecte, comprensió, comunicació, constància, humiltat, esforç, tolerància, aprenentatge, pacìència, optimisme, honestitat, perdó, fe-creure, il·lusió....són alguns dels valors que nosaltres destacam. Els hem après i els practicam cada dia.

3.3 Els nostres valors

En definitiva som una gran família

Tots cuidam de tots

Apostam per les noves tecnologies.

Treballam de forma estreta i col·laboradora amb les famílies

Som una escola propera que es caracterítza per una relació estreta entre els pares i els tutors.

3.4. Els nostres valors com a centre

4.

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ

5.

Serveis complementaris

De 8h a 9hper a tots els alumnes d'EI i EP

menjador

aula matí

5. Serveis complementaris i voluntaris

Ball urbà

Tots junts ens ho passam millor

Festa Voley a la platja

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L'AMIPA

Voley- jornades esportives amb altres equips

Escola de Ball de Bot Més de 40 anys de tradició

Gimnasia Rítmica

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L'AMIPA

Fomentant els vincles entre famílies i escola: Participació a la Rua Platja de Palma i Palma

Tots junts ens ho passam millor

Visita del Patge Reial creant il·lusions...

Escola Ball de Bot Més de 40 de trad

5 anys6è EI
4 anys. 5 è EI
3 anys . 4t EI

06

Educació Infantil

EQUIP DE PROFESSORS

 • Tutora a cada aula
 • 1 professora de suport
 • Mestra especialitsa de Llengua Anglesa*
 • Professora PT*- Professora AL*-
 • Tècnic educatiu*
 • Cap d'estudis d'infantil i primària
 • Directora pedagògica
 • Directora titular
*realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària

L'etapa d'infantil

LECTURA

L'etapa d'infantil

ESCRIPTURA

L'etapa d'infantil

treballam la figura de Jesús

L'etapa d'infantil

+ info

Treballam els COLORS

Treballam els animals de granja perquè el mes de maig anam a la granja Jovent

Treballam amb les taules de llum

Psicomotricitat

i així disfrutam del dia a dia

i els papis ens ajuden

Matemàtiques manipulatives

Enguany hem treballat en Van Gogh

07

EducacióPrimària

 • Tutor/a a cada aula
 • Professors de suport
 • Professora PT*
 • Professora AL*
 • Tècnic educatiu*
 • Cap d'estudis d'infantil i primària
 • Directora pedagògica
 • Directora titular
 • Mestres especialistes en Llengua Anglesa, Educació Física i Música
*realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària

Educació Primària

 1. L'etapa s'organitza en 3 cicles: el 1r cicle (1r i 2n), 2n cicle (3r i 4t), 3r cicle (5è i 6è).
 2. Treballam en grups cooperatius en moltes situacions d'aprenentatge.
 3. Facilitam la introducció de 2 professors a l'aula per atendre millor a la diversitat.
 4. Realitzam l'àrea d'educació plàstica i visual en anglès per potenciar l'ús d'aquest idioma.
 1. Apostam per les noves tecnologies.
 2. Totes les aules disposen d'ordenador i projector. Es posaran pissarres digitals a totes les aules de primària.
 3. Hem iniciat el treball amb aules virtual utilitzant la plataforma Office i emprant eines com Teams o OneNote.
 4. Treballam les situacions d'aprenentatge tenint en compte la LOMLOE,

Educació Primària

3r EP

5è EP

2n EP

6è EP

4t EP

1r EP

Els nostres cursos

Treballam la lectura i l'escriptura

Empram diferents metodologies per assolir els continguts

A l'àrea de matemàtiques...

Sortides escolars

Càritas

Associació de gent gran

Treballam i col·laboram amb el nostre entorn

Activitats plàstiques

Instruments musicals

A l'àrea d'artística...

Trobada a Sencelles...

08

EducacióSecundària

 • L'etapa s'organitza en dos cicles :el primer cicle és 1r, 2n i 3r ESO i el segon cicle és de 4t ESO.
 • L'àrea de llengua Anglesa es desdobla en algunes sessions per poder afavorir el seu ensenyament
 • Apostam per les noves tecnologies.
 • Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenador
 • Els alumnes tendran un dispositiu propi que poden usar a classe i a casa
 • Treballam amb aules virtuals utiltzant els recursos multimedia dels que disposam en cada moment- Utilitzam la platoforma Office i l'apliació Teams per ampliar i reforçar els coneixements dels alumnes
 • Treballam l'aprenentatge cooperatiu
 • Impulsam les situacions d'aprenentatge basant-nos amb la LOMLOE
 • Realitzam optatives des de 1r a 4t d'ESO.
 • Orientam als alumnes cap als estudis post-obligatoris

EQUIP DE PROFESSORSTutors a cada aulaProfessorat especialista de cadascuna de les àrees que s'imparteix Professora PTOrientadoraCap d'estudis d'ESODirectora pedagògica Directora titular

Educació Secundària

Classes de ciències
Projectes literaris
Excursions
Projectes tecnologia
Activitats de Pastoral
Projectes Anglès
Treballam a l'aula

Les activitats a ESO

1r ESO: estudi minerals
2n ESO projecte Tecnologia

Vídeo 1

Vídeo 2

Treballam a l'aula: estudiam els minerals, projectes de tecnologia

4t ESO: Treballam les ONGs
3r ESO: el model de Rutherford

Videos de treball

Activitats a l'aula: projecte llengua anglesa

... i les no tan noves

Al curs 2023-2024 hem introduit ordenadors personals a les classes de 1r i 3r ESO, els alumnes treballen amb llibres digitals i amb els quaderns d'aprenentatge Al curs 2024-2025 ho introduirem de nou a 1r i 3r ESO i tots els alumnes d'ESO tendran un dispositiu en propietat que en acabar l'escolaritat s'alliberarà i podrà ser per us personal.

Les noves Tecnologies

Utilitzam distints recursos a l'ordenador per aprofundir a matemàtiques,física i química ...

Les classes de ciències, mates...STEM

Treballam en petits grups o grups més grans per aconseguir assolir els continguts

Les classes de ciències i tecnologies als laboratoris

Activitats de Pastoral

2n trimestre: Elsl Castells de Palma
1r trimestre: cursa d'orientació

Excursions i sortides

no sabem qui s'ho passa millor

Els de 4t d'ESO fan de padrins joves als alumnes de 6è EI

units feim xarxa per construir un món millor

Nadal

Tots junts ens ho passam millor

El mes de Gener

Tots junts ens ho passam millor

Les famílies

Els profes

aUn grup d'alumnes

Carnaval

Tots junts ens ho passam millor

Taller amb famílies

Tots junts ens ho passam millor

+ info

pàgina web: www.svpaularenal.cominstagram: svpaul_arenalemail: svpaula@planalfa.es info@svpaularenal.es

¡Gràcies!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!