Want to make creations as awesome as this one?

escape room

Transcript

Start

Znalazłeś się w opuszczonym domu, wszedłeś i wyjdziesz tylko wtedy gdy rozwiążesz wszystkie zagadki. Zostały one umieszczone w pokojach. Suma wszystkich odpowiedzi w danym pokoju jest cyfrą do szyfru końcowego. W szyfru końcowym znajdują się cztery cyfry. Zapamiętaj odpowiedzi z każdego pokoju!

Tutaj wpisz szyfr, żeby móc opuścić dom!

Tutaj wpisz szyfr, żeby móc opuścić dom!

!@ERROR

Tutaj wpisz szyfr, żeby móc opuścić dom!

Tutaj wpisz szyfr, żeby móc opuścić dom!

Tutaj wpisz szyfr, żeby móc opuścić dom!

Brawo!

Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy wynosi 5cm , a wysokość 8 cm.

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Oblicz pole powierzchni całkowite ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 12 i krawędzi ściany bocznej 10 .

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Ile wynosi przekątna sześcianu?

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

1.aV2 2.aV3 3.aV5

Ile wynosi przekątna kwadratu?

1.aV3 2.aV6 3.aV2

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Jaki jest wzór na pole trójkąta równobocznego?

1.a2V3/42.aV3/43.a2V3/2

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Jaki jest wzór na wysokość trójkąta równobocznego?

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

1.aV3/22.a2V3/23.a3V3/2

Oblicz ile ostrosłup o podstawie sześciokąta ma krawędzi?

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

1.152.123.10

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Oblicz ile graniastosłup o podstawie pięciokąta ma wierzchołków?

1.102.173.15

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Oblicz ile ostrosłup o podstawie czworokąta ma ścian?

1.52.83.6

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Jaki jest wzór na pole sześcianu?

1.P=ax62.P=6xa23.P=3xa

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Jaki jest wzór na objętość prostopadłocianu?

1.V=PpxH2.V=axbxc3.P=1/3PpxH

Druga cyfra z wyniku jest liczbą do szyfru

Jaki jest wzór na pole całkowite graniastosłupa?

1.Pc=Pp+Pb2.Pc=2Pp+Pb3.Pc=PP+2Pb