Want to make creations as awesome as this one?

април. 2023г.

Transcript

Регионален форум "Мечтай и постигай - STEM иновации в образованието" 26.04.2023г.

https://ou5sz.com/

5ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора

Организиране на електронно ученическо портфолио със Seesaw.me в часовете по Английски език

Ние, учителите на 20.век, учим учениците на 21.век в класноурочната система от 19.век с методи от 18.век. Какво трябва да променим?

...питам аз

5ОУ

1. Организиране на дигитално ученическо портфолио в часовете по английски език в начален и прогимназиален етап на обучение. 2. Нови възможности за учене, преподаване и оценяване чрез прилагане на електронно портфолио на учениците. 3. Интегриране на нови технологии за формиращо и автентично оценяване. 4. Развитие на 4К умения – методи и подходи 5. Водещи учебни практики.

Електронно ученическо портфолио със Seesaw

презентация с линкове

За иновацията prepodavame.bg

За мен

Благодаря!