Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

„ Wierności dochować, obowiązki swoje spełniać gorliwie…”

Piotr Skubała urodził się 29 czerwca 1897 w Częstochowie.

Pan Piotr miał trzy siostry, Marię, Elżbietę i Martę.Wraz z rodziną mieszkał w Łojkach.

Był robotnikiem. Od dnia 28 maja 1919 roku do 13 października 1921 służył w wojsku w stopniu szeregowca. Dnia 16 czerwca 1924 roku został przyjęty do Policji Państwowej.

DOKUMENTY

Komenda Policji Państwowej Okręgu Wołyńskiego kierowała go na różne placówki. Pracował m.in. w Czuczewiczach, Łumińsku, Chotyniczach, Czudzinie oraz w Brześciu nad Bugiem.

Tam został aresztowany i wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Został zamordowany przez NKWD w Twerze i pogrzebany w lesie koło Miednoje.

Zwłoki jeńców z Ostaszkowa zakopano pod Kalininem w miejscowości Miednoje nad rzeką Twercą w 23 masowych grobach. Terytorium to w czasie wojny ZSRR z III Rzeszą nie było pod okupacją niemiecką. O pochówkach w Miednoje świat dowiedział się dopiero w 1990 r., a pierwsze sondażowe ekshumacje na terenie Bykowni przeprowadzono w 1989 r.

Podobny los spotkał 6311 funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych II Rzeczypospolitej.

Konwoje z obozu były organizowane od 4 kwietnia do 16 maja 1940 roku. Po dotarciu na stację kolejową jeńców transportowano samochodami więziennymi do siedziby NKWD. Egzekucje odbywały się w nocy.

Więźniów wprowadzano pojedynczo do obszernego pomieszczenia piwnicznego, gdzie każdy był pytany o nazwisko. Stamtąd skazany ze skutymi rękami przechodził do następnego, mniejszego pomieszczenia z drzwiami obitymi wojłokiem, gdzie strzelano mu w tył głowy z pistoletu Walther. Egzekucje organizował zastępca naczelnika kalinińskiego NKWD Wasilij Pawłow, a do przeprowadzenia zbrodni została przysłana z Moskwy grupa, która za wykonanie normy zabijania była szczególnie nagradzana.

Jeńców z Ostaszkowa zabijano w piwnicach Zarządu NKWD w Twerze (ówczesny Kalinin), a następnie grzebano w pobliskim Miednoje.

Po aresztowaniu Piotra, jego żona i córka zostały wywiezione na Syberię. Żona i córka przeżyły na Syberii dzięki pracowitości, zaradności i ogromnemu szczęściu, tak jak tysiące rodzin wywiezionych przez ten straszny reżim.

Syn, również Piotr, był uczniem szkoły lotniczej i ochotniczo zgłosił się do walk w czasie II wojny. Był internowany do Rumunii, następnie przedostał się do Anglii.

Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię jedyny pomnik na ich grobie

ZBIGNIEW HERBERT

GUZIKI

Jan Twardowski: „BEZ KAPLICY"Jest taka Matka Boskaco nie ma kaplicyna jednym miejscu pozostać nie umie Przeszła przez Katyńchodzi po rozpaczyspotyka niewierzących nie płacze- rozumie

Fotografie rodzinne z archiwum rodziny Piotra SkubałyTeks prezentacji przygotowany przez mgr Beatę Gaudy nauczyciela historii w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach na podstawie wspomnień córki Piotra SkubałyPrezentację przygotowała mgr Magdalena Sikora nauczyciel religii i plastyki w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach

Vhttps://pin.it/3IEY3Alhttps://www.youtube.com/watch?v=Yb8LNHwmEB0http://www.radiodienst.pl/der-gute-mensch-vom-kgb/https://www.youtube.com/watch?v=6OLb0fq5pT0https://gimbel.pl/golgota.htmhttps://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40967-ksiadz-jan-twardowski-bez-kaplicy.htmlhttps://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/24250-herbert-zbigniew-guziki.htmlhttp://www.museum.ru/alb/image.asp?52549

źródła