Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Les Pilars

de la nostra societat

La ràdio a l'àmbit educatiu en llengua catalana.M. Rosa Morey Castelló

Contextualització

3. Conclusions

Índex

- Projecte de Centre: Tallers- Celebració 8M- Sessions del Taller de Ràdio- Sessió 1- Sessió 2- Sessió 3

2. Tipologia d'experimentació

1. Contextualització

Característiques del grup

 • Alumnat de 3r i 4t d'Ed. Primària
 • Agrupament heterogeni
 • Ràtio reduïda: 17-18 alumnes

Tipologia d'experimentació

Exemples: Robòtica, Hort, Ràdio, Dramatització (expr. oral diferents llengües), Lettering (expr. escrita)...

Objectius i sabers curriculars treballats a través de propostes més lúdiques i manipulatives.

Professorat involucrat: 4 tutors més dos especialistes

Grups amb ràtios més baixes, heterogenis, formats amb alumnat de dos nivells.

Sessions setmanals: Dijous i divendres

Tallers d'Ed. Primària

Organització de centre: 6 Tallers intracicle.

Celebració 8M

Tots els grups investigaren la biografia de vàries dones destacades en diferents àmbits: Educació, esport, música, cinema, art...Recolint la seva vida en aquestes capses i formant aquesta escultura col.laborativa.

8M

Cinema

Música

Educació

Elaboració de l'escaleta de la gravació.Selecció de músiques.Pràctiques de locució i gravació dels guions elaborats.

INFO

INFO

INFO

Sessions del Taller de Ràdio

Treball d'edició de les gravacions.Alguns grups de treball aconsegueien tenir el seu producte final amb l'ajuda de la mestra.

Sessió 3

Sessió 2

Primer contacte amb els recursos tècnis i personals que es necessiten per fer una gravació a la ràdio.

Sessió 1

tornar

Elaboració dels guions:- Redacció de 60 paraules- Paraula OPORTUNITAT

Base d'orientació i recursos tècnics ipersonals

Sessió 1: Presentació

Selecció de la biografia que treballarà cada equip

tornar

Inici de les gravacions

Escaleta: Text i músicaPrimera lectura del guió

Sessió 2: Feim de locutors

Pràctica de locució a l'exterior de l'estudi

Producte final d'un dels equips de treball: Biografia M. ANTÒNIA CANALS

tornar

Pràctiques amb l'Audacity:- Importar la gravació, importar la música.- Normalitzar la veu (selecció de la veu per part de la mestra)- Auto Duck: integrar la música a la gravació de la veu

Sessió 3: Edició

Conclusions

 1. Edat de l'alumnat
 2. Duració de les sessions.
 3. Aspectes tècnics complexes.
 4. Major implicació per part del professorat en el desenvolupament del projecte.
 5. Integració de la ràdio dins la vida d'aula.
.

VS

Aspectes a millorar

 1. Format taller.
 2. Motivació de l'alumnat.
 3. Ràtios més baixes.
 4. Treball cooperatiu i aprenentatge compartit.
 5. Consecució dels objectius plantejats: Expressió escrita i oral en català.

Apectes a destacar

Matenim la ràdio viva a l'escola!

Gràcies