Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Віктор Ревегук - дослідник історії полтавського краю ХХ століття (до 85-річчя від дня народження)

Ревегук Віктор Якович народився 2 травня 1938 року в селі Малі Будища Гадяцького району Полтавської області. Навчався в місцевій семирічці та Гадяцькій середній школі № 2. В 1963 році закінчив історико-філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту. Трудову діяльність розпочав учителем історії в Бічогірському ПТУ Кримської області, далі працював вихователем Гадяцької школи-інтернату, старшим лаборантом у Полтавській філії Львівського торгово-економічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації в 1975 році незмінно працював на посаді доцента кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Віктор Ревегук є автором більше трьохсот публікацій з історії України та історичного краєзнавства, у тому числі 20-ти монографій і двох підручників (у співавторстві): «Новітня історія Полтавщини (перша половина 20 століття» (2007) та «Новітня історія Полтавщини (середина 20 – початок 21 столітя» (2007). Помер 27 грудня 2019 року у Полтаві.

Ревегук В. Полтавці – поборники державної незалежності України / В. Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 348 с. Збірник містить 93 коротких біографічних нариси уродженців Полтавщини – борців за незалежність України та короткі дані про 98 полтавців, які загинули під час антитерористичної операції (АТО), захищаючи свободу і територіальну цілісність Батьківщини.

Ревегук В. Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр. / В. Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 386 с. У монографії мова йде про героїчну і водночас трагічну боротьбу селянства Полтавщини за землю і волю – волю людині і волю Україні в часи Української революції 1917-1921 років та в період переходу до непу. Під чужинською владою полтавське селянство зазнало таких знущань, злигоднів, морального і фізичного терору, як ні один з європейських народів.

Ревегук В. Полтавщина в перший рік української революції : доба Центральної Ради (березень 1917- квітень 1918 рр.) / В. Ревегук. – Полтава : АСМІ, 2007. – 186 с. Монографія приурочена до 90-ї річниці від дня утворення Центральної Ради і початку Української революції 1917-1920 рр. Написана вона на основі чисельних документів, більшість із яких введена автором у науковий обіг вперше, матеріалів періодичної преси та мемуарної літератури. Провідною ідеєю монографії є участь полтавців у боротьбі українського народу за свободу і незалежність Батьківщини.

Ревегук В. Національне відродження Полтавського краю : Тернистий шлях до свободи : монографія / В. Ревегук. – Полтава : АСМІ, 2016. – 187 с. У праці йдеться про появу в регіоні українських політичних партій (молодіжних, учительських, мистецьких) і культурно-просвітницьких товариств в дореволюційний час та перші роки радянської влади, які сприяли національному пробудженню краю та участі полтавців в Українській революції 1917–1921 рр. По мірі зміцнення більшовицької диктатури всі вони були знищені впродовж 1920–1921 рр. та їх чільні діячі репресовані.

Ревегук В. Полтавщина в огні української революції (1917-1921 рр.) / В. Ревегук. – Полтава : [ПП Шевченко Р. В.], 2014. – 408 с. Наукове дослідження є переробленим і значно доповненим виданням попередніх праць. Автор врахував побажання, висловлені читачами щодо них і значно розширив коло використаних джерел, ввівши в обіг нові документи, що зберігаються в Державному архіві Полтавської області та відомчому архіві СБУ.

Ревегук В. Лубенщина в добу Української революції 1917-1921 рр. / В. Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 248 с. Ця праця є узагальнюючим науковим дослідженням подій, що відбувалися на теренах Лубенщини в роки Української революції 1917-1921 років. Написана вона на основі чисельних архівних документів. Більшість з яких введена в науковий обіг вперше.

Ревегук В. Гадяцький край у добу Української революції 1917-1921 років / В. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 268 с. Це перше узагальнююче наукове дослідження подій Української революції 1917–1921 років, що відбувалися на теренах Гадяцького повіту, участі гадячан у боротьбі за незалежність України.

Ревегук В. Лохвицький край у добу Української революції 1917-1921 рр. : нариси з історії / В. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 300 с. Наукове дослідження драматичних подій, що відбувалися на теренах Лохвицького повіту в добу Української національної революції 1917–1921 років, участі лохвичан у боротьбі за свободу і незалежність своєї Батьківщини.

Ревегук В. Полтавщина під німецькою окупацією (1941-1943) : нариси історії / В. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 388 с. Книга містить десять розділів, що охоплюють усі форми життя полтавців протягом двох років німецької окупації, в тому числі характер окупаційного режиму, органи місцевої влади і управління, поліцейські структури, господарське життя і побут населення, стан сільського господарства, промисловості, культури, освіти і медицини, а також благодійну діяльність громадськості.

Ревегук В., Кочерга Н. В. Г. Короленко: громадська діяльність письменника (1917-1921 рр.) / В. Ревегук, Н. Кочерга. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 212 с. У книзі автори досліджують маловідомі факти із життя видатного письменника-гуманіста В. Г. Короленка в Полтаві. В умовах тоталітаризму, в морі насильства й ненависті йому в останній період діяльності довелося стати на захист знедоленого полтавського люду, виявляючи громадянську мужність і дивовижну прозорливість.

Ревегук В. За волю України. Нариси історії повстансько-партизанської боротьби на Полтавщині в 1917-1923 рр. / В. Ревегук. – Полтава : [б. в.], 2007. – 300 с. Повстансько-партизанська боротьба на Полтавщині була частиною збройного опору українського народу в часи національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. та в перші роки непу (1921-1923). Під різними гаслами і проти різних окупантів велася ця боротьба, але всіх її учасників об’єднувала любов до рідного краю, до свого народу.

Ревегук В. Полтавщина в переддень Української революції (1900-1916 рр.) / В. Ревегук. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2010. – 294 с. У черговій книзі В. Я. Ревегука висвітлені історичні події на Полтавщині початку ХХ століття, що стали величезним поштовхом українського національно-визвольного руху, народженням української еліти. Полтавщина завжди була у вирі визвольних змагань за волю України, і автор ґрунтовно це розкриває на основі документальних досліджень в представленій монографії.

Ревегук В. Полтавщина в роки радянсько-німецької війни (1941-1945) / В. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2010. По-різному зустріли полтавці прихід німецьких військ на рідну землю. Частина – як визволителів, із радістю і надією, що вони принесуть звільнення від більшовицького ярма. Інші – з неприхованою ненавистю і безсилою люттю до фашистів, які нахабно вдерлися в Радянську Україну і змінили звичний спосіб життя та їх місце в системі комуністичного режиму. Про життя краю під час окупації і знайомить нас ця монографія.

Ревегук В. Миргородщина в часи визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. : нариси з історії / В. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2020. – 300 с. Основною силою в боротьбі з більшовицьким режимом виступало селянство – носій національної ідентичності українського народу, а керівником – національно-свідома інтелігенція, головно – українське вчительство та старшини армії УНР, які з різних причин залишилися в окупованій червоними військами підрадянській Україні.

У часи незалежності Віктор Ревегук обрав активну громадянську позицію.

І дотримувався її до кінця життя.

Сектор краєзнавчої літератури та бібліографії Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. Гочара