Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MEGJEGYZÉS:Ha ezt az ikont látja ( ), kattintson rá vagy a szövegre és tudjon meg többet. Ha erre kattint ( ), akkor ellenőrizni tudja megszerzett tudását. Amennyiben navigálni szeretne a dokumentumban, használhatja az egyes oldalak tetején található kulcsszó menüt.

AZ EURÓPAI PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYVE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE, 1. rész

PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS ÉS TERVEZÉS

"Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatja. Ez a kiadvány [közlemény] és annak teljes tartalma kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem felelős a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.”

EU-NET

PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS ÉS TERVEZÉS

Az európai projektmenedzsment kézikönyve az élethosszig tartó tanulás területén működő civil szervezetek részére, 1. rész

Társszerzők: Agnieszka Dadak, Lorenza Lupini, Luca Bordoni, Marianna Labbancz, Carmen Malya, Jéssica Magalhães, Ingibjörg Benediktsdóttir, Hilmar Gunnarson

© 2023: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT), Folk High School Association Surrounding Budapest (HU), Rightchallenge – Associação (PT), Husavik Academic Center / Þekkingarnet Þingeyinga (IS)

AMinden jog fenntartva. A tartalom forrásmegjelöléssel idézhető.

Az Európai Unió által társfinanszírozott "EUropean NETworking – dialógus és képzés az egész életen át tartó tanulás területén működő civil szervezetek számára” című projekt keretében kifejlesztett módszertan.

Index

Az Európai Bizottság által e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatás nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.

Célok

1-2. oldal

A háttér

3-11. oldal

1. rész: Hogyan határozzuk meg a projektötletet?

12-43. oldal

Fogalomtár

186-191. oldal

3. rész: Hogyan találjuk meg és válasszuk ki a projektpartnereket?

75-97. oldal

4. rész: Mi a projekt struktúrája/kerete?

98-142. oldal

További források

192-193. oldal

5. rész: Milyen kompetenciák szükségesek az európai projektek megvalósításához / koordinálásához / irányításához?

143-185. oldal

2. rész: Hogyan találjuk meg és válasszuk ki a megfelelő uniós támogatási programot a projektötlet megvalósításához?

44-74. oldal

Célok

KEDVES KOLLÉGA!KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A KÉZIKÖNYVET VÁLASZTOTTA. NAGYSZERŰ, HOGY ÉRDEKLŐDIK AZ EURÓPAI SZINTŰ HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS IRÁNT.E KÉZIKÖNYV 12 TÁRSSZERZŐJE EGYÜTTESEN MINTEGY 77 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK AZ EURÓPAI PROJEKTMENEDZSMENT TERÜLETÉN, ÉS 122 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZÜNK A HARMADIK SZEKTORBAN, A CIVIL TÁRSADALMI SZERVEZETEKKEL (CSO) VÉGZETT MUNKA TERÉN. ÍGY TAPASZTALATBÓL TUDJUK, HOGY A CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT, JÓL MEGFOGALMAZOTT ÉS MEGTERVEZETT EURÓPAI PROJEKTEK VALÓDI VÁLTOZÁST HOZHATNAK A KRITIKUS TÁRSADALMI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA, A LEGINKÁBB RÁSZORULÓK TÁMOGATÁSÁRA, AZ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, A KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSÁRA, AZ EMBEREK ÉS A KÖZÖSSÉGEK KÖZÖTTI HÍDÉPÍTÉS ÉRDEKÉBEN, A KOMPETENCIÁK ÉS TUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN ÉS MÉG SOK MÁS TERÜLETEN. ÉRDEMES DOLGOZNUNK. ÉRDEMES JÓL FELKÉSZÜLNÜNK AZ E TERÜLETEN VÉGZENDŐ MUNKÁRA IS. REMÉLJÜK, HOGY EZ A KÉZIKÖNYV SEGÍTENI FOGJA ÖNÖKET AZ EURÓPAI PROJEKTEK MEGFOGALMAZÁSA ÉS MEGTERVEZÉSE SORÁN.DRUKKOLUNK ÖNÖKNEK A PROJEKTÖTLETEK SIKERES MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT!AZ EU-NET CSAPATA.

1

ELŐSZÓ

Célok

MIÉRT FEJLESZTETTÜK KI EZT AZ ESZKÖZTÁRAT - ÉS KINEK?

2

Ennek a Kézikönyvnek az a célja, hogy támogassa a kezdő európai projektmenedzsereket, valamint az európai szintű együttműködésre és hálózatépítésre hajlandó személyeket/szervezeteket.Ez a kézikönyv elsősorban a civil társadalmi szervezetek tagjainak, dolgozóinak, munkatársainak, önkénteseinek és felnőtt tanulóinak szól, beleértve az informális csoportokat, a nem kormányzati szervezeteket és más nonprofit szervezeteket. Úgy véljük, hogy bármely állami és/vagy magánszervezet számára is hasznosak lehetnek ezek az információk; általánosságban hasznos lehet az oktatással kapcsolatos különböző szervezetek, intézmények és döntéshozók széles köre számára.

Az eszköztár két részből áll: 1. Az 1. rész, amelyet most olvas, a projektek megfogalmazásával és tervezésével foglalkozik. Az első rész célja, hogy a projektötlettől a sikeres pályázatig vezesse el Önt. 2. A 2. rész a projektek koordinálásáról, nyomon követéséről és értékeléséről szól. Ennek a résznek a célja, hogy segítsük az Európai Unió által társfinanszírozott európai projektek sikeres megvalósítását.

Ez a Kézikönyv mindazokat a korábban megfogalmazott igényeket szándékszik kielégíteni, melyek megfogalmazták, hogy több gyakorlati példára, több és egyéni tanulási lehetőségre lenne szükség az európai projektek kezdeményezésével tervezésével, fejlesztésével és egvalósításával kapcsolatban.A Kézikönyvet úgy alakítottuk ki, hogy gyakorlatias, könnyen használható forrás legyen az európai projekteket megvalósító projekt-menedzserek számára.

A háttér

3

Ezt a Kézikönyvet az európai projektmenedzsmentben jártas szakemberek dolgozták ki, akik öt európai ország civil szervezeteinél dolgoznak Lengyelországban, Olaszországban, Magyarországon, Portugáliában és Izlandon, az "EUropean NETworking – dialógus és képzés az egész életen át tartó tanulás területén működő civil szervezetek számára” [EU-NET] című, 28 hónapos európai projekt keretében.A projekt fő célja az egész életen át tartó tanulás területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetek európai szintű hálózatépítésének támogatása. Ennek a támogatásnak az egyik eszköze ez az önképző anyag.

A projektet öt európai ország öt civil szervezete valósítja meg:

4

A háttér

5

A Kézikönyv szerkesztői mindannyian az európai projektmenedzsment gyakorlati szakemberei. Az eszköztár kidolgozásában részt vevő valamennyi szervezet a FIRST Network tagja. Az EU-NET projektet az alábbi két előző projektünk következtetései alapján állítottuk össze, ezek:

 • A 2018-2022 között megvalósuló "Első alkalommal nemzetközi projekteket megvalósítók támogató hálózata".
 • A 2019-2022 között megvalósuló "Ajánlások a nemzetközi projektmenedzseri kompetenciák elismerésére és érvényesítésére az egész életen át tartó tanulás érdekében".
Ezeket a projekteket az Európai Unió Erasmus+ programja társfinanszírozta. Az EU-NET projekt megvalósítását az Európai Unió társfinanszírozta.

A háttér

6

 • Új, a jövőben felhasználható nemzetközi kapcsolatok kiépítése, amelyek új termékek és megoldások adaptálását, valamint a szervezet ügyfeleinek / kedvezményezettjeinek nyújtott kínálat bővítését eredményezik;
 • A szervezet és tevékenységei közönségének / ügyfélcsoportjainak kiszélesítése;
 • Lehetőség a nemzetközi partnerekkel való együttműködés során a kompetenciák, a potenciál és a tevékenységek igazolására;
 • Lehetőség a szervezet, a város/régió/ország európai szintű népszerűsítésére;
 • Lehetőség a szervezetek küldetésének, céljainak és stratégiáinak megvalósításához szükséges lehetséges társfinanszírozási forrásokhoz való hozzáférés kiszélesítésére.
Végül, de nem utolsósorban az európai együttműködés olyan európai hozzáadott értéket teremt - olyan egyedi értéket, amelyet nem tudna egyetlen szervezet egyetlen országban sem létrehozni önállóan.

Európai együttműködés: előnyök a civil társadalmi szervezetek számára

01

A háttér

Miért érdemes európai szinten együttműködni?

Azon civil szervezetek, melyek európai szintű együttműködésben vesznek részt, többek között a következő előnyöket említik:

 • Új szervezeti és technikai megoldások elsajátítása;
 • Új módszertanok elsajátítása;
 • A problémák, módszerek, megoldások megközelítése más szemszögből;
 • A bevált gyakorlatok cseréje; a szakmai személyzet és az önkéntesek bevonása a nemzetközi együttműködésbe;
 • A hatékony megoldások, gyakorlatok, termékek és eredmények megosztása a partnerek között;
 • Inspiráció és jó ötletek a jövőbeli tevékenységekhez;
 • A projektpartnerek által már kidolgozott kész megoldásokhoz és "jó gyakorlatokhoz" való hozzáférés és azok használatának lehetősége a saját országban/szervezetben;
 • ehetőség saját megoldások, termékek és eredmények tesztelésére és terjesztésére;

7

A "projekt" fogalmaDefiníció helyett azt javasoljuk, hogy a "projektet" több jellemzővel jellemezzük.A "projekt"...1. Célorientált.2. Összefüggő tevékenységekből áll, amelyeket össze kell hangolni.3. Időben meghatározott - van egy kezdő és egy befejező dátuma.4. Végrehajtásához szükségesek konkrét erőforrások (emberi, pénzügyi stb.).5. Egyedülálló és megismételhetetlen.6. Eredménye egyedi termék/szolgáltatás.7. A bizonytalanság és a kockázat elemeit is hordozza.8. A termékek/eredmények lépésenként, fokozatosan valósulnak meg.

A projektciklus-menedzsment módszertanaJavasoljuk, hogy a projektekkel a projektciklus-menedzsment módszertana alapján dolgozzunk, a civil szervezetek működéséhez igazodva:

A háttér

Módszertani keretek - a feltételezések

Mivel a projektmenedzsment módszertanok sokfélék, az Kézikönyv elkészítése során néhány előfeltételt fogalmaztunk meg:

Forrás: FAIE

8

 • Milyen körülmények között működik a szervezet? Milyen a szervezeten belül dolgozó emberek helyzete és milyen azoknak, akik érdekében a szervezet dolgozik (az ügyfeleknek/kedvezményezetteknek) és milyen a többi érdekelt félnek; Mik az igények/kihívások?
 • Milyen társadalmi, gazdasági, politikai stb. feltételek relevánsak a projektötlet megvalósítása szempontjából?
 • A projektötlet releváns-e az adott társfinanszírozási program szempontjából?

A programozási szakaszban a szervezet megfogalmazza projektötletét, figyelembe véve:

A háttér

A projektötlet pontosítása a következő szakaszban történik, a következő kérdésekkel:

 • Mik a konkrét igényei az érdekeltek - a szervezet ügyfeleinek?
 • Mi az oka és a hatása a feltárt igényeknek, problémáknak?
 • Milyen lehetőségek vannak a szervezet szükségleteinek/problémáinak/kihívásainak kezelésére - milyen célokat lehetne reálisan elérni?

9

IA kidolgozási szakaszban részletesen megtervezik a projekt végrehajtási stratégiáját. Itt a projektkoncepciót cselekvési tervvé alakítják át, amely tartalmazza a következő fejezetben ismertetett összes kérdésre adott válaszokat. Ennek a fázisnak a végeredménye a konkrét pályázati felhívásra válaszoló kész projektpályázat. Ez a három fázis a projektelőkészítési és tervezési szakaszra vonatkozik.

Ha a projekt finanszírozásban részesül, megkezdődik a megvalósítási szakasz, beleértve a monitoring és értékelési folyamatokat. Ha többet szeretne megtudni az európai projektek végrehajtásáról, kérjük, olvassa el az Eszköztár 2. részét: A projekt koordinálása, nyomon követése és értékelése.

A háttér

 1. Miért van szükség a project megvalósítására?
 2. Milyen célokat lehet elérni a projekttel? Milyen feladatokat kell megvalósítani, hogy elérjük ezeket a célokat?
 3. Mennyi ideig tart? (Milyen lesz a projekt ütemezése?)
 4. Mennyibe fog kerülni? (Hogy áll össze a project költségvetése?)
 5. Kik számára fontos ez a projekt?
 6. Kik lesznek bevonva a projekt megvalósításába? (Kik alkotják a projekt megvalósító csoportot?)
 7. Hogyan szerezzünk projektpartnert, és hogyan ellenőrizhetjük, hogy jól megy-e az együttműködés? Milyen lehetőségei vannak a projektkoordinátornak (és a partnereknek) a projekt megvalósítására?

A projekt logikája lépésről-lépésre

Javasoljuk, hogy a projekttervezés folyamatát úgy képzelje el, mint egy több kérdésből álló rendezett utat. Az alábbi kérdések megválaszolása az alábbi sorrendben, egyenként vezetné végig Önt a teljes folyamaton:

A háttér

8. Mik lesznek a projekt eredményei?9. Mi befolyásolhatja a projekt eredményeit (mik a kockázatok)?10. Hogyan fogják a projektet kommunikálni és népszerűsíteni?11. Hogyan fogják a projekt eredményeit terjeszteni (és általánossá tenni)?12. Hogyan fogják bizonyítani, hogy a projekt sikeres volt (hogyan fogják nyomon követni és értékelni a projektet)?13. Hogyan áll összhangban a projekt a választott támogatási program céljaival és az általános európai politikákkal?Az európai projekt tervezése és megfogalmazása során ajánlott, hogy az egészet a projektpartnerekkel együtt tervezze meg.

10

Végül, de nem utolsósorban, íme néhány utolsó, általános tanács a projekt előkészítési és tervezési szakaszához:

 • A projekt egy munkamódszer. Egymáshoz kapcsolódó szakaszok ciklusa: Projekt-előkészítés => a Projektötlet pontosítása => Kidolgozás => Végrehajtás => Monitoring => Értékelés => ...
 • A projektnek összhangban kell lennie a szervezetfejlesztési stratégiával, a szervezet megfogalmazott küldetésével és a szervezeti értékekkel. Fontos a projekt illeszkedése a szervezeti célokhoz is. Fontos az összhang: Szervezeti küldetés => Szervezeti célok => Stratégiai prioritások => Projekt => Támogatási kérelem. A legértékesebbek azok a projektek, amelyek fenntartható változást hoznak létre.
 • A projekt nem azonos a támogatási kérelemmel, a pályázattal.
 • Projekt = logikai rendszer, munkamódszer, gondolkodásmód. Projektkérelem = egy "szponzornak" benyújtott ajánlat. Ez egy eszköz a projekttevékenységek megvalósításához szükséges pénzeszközök és egyéb eszközök megszerzéséhez.

A háttér

Összefoglalás és amit érdemes megjegyezni

11

1. Fejezet

HOGYAN JÖN LÉTRE A PROJEKTÖTLET?Ingibjörg Benediktsdóttir és Hilmar Valur Gunnarsson, Húsavík Akadémiai Központ

A fejezet tanulmányozásának és a gyakorlati feladat elvégzésének becsült ideje: 2 óra.

E fejezet tanulmányozása után képes lesz:• hosszú, közép- és rövid távú célokat kitűzni; • prioritásokat meghatározni és cselekvési tervet készíteni; • az előre nem látható változásokhoz alkalmazkodni és követni azokat; • figyelembe venni minden fontos szempontot egy pályázat megírásakor.

Tanulási célok

1. Fejezet

E fejezet projektfejlesztésre, a célok kitűzésére és a projektötletek értékelésére összpontosít.

13

E fejezet végére képes lesz célokat kitűzni és ötleteket kidolgozni. A célmeghatározás arról szól, hogy meghatározzuk, hogy hová tartunk és megtervezzük, hogy hogyan juthatunk el oda. A tananyag javaslatokat ad a sikeres célmeghatározáshoz is. Néhány példával bemutatjuk a sikeres ötletelés folyamatait, amelyek hasznosak lehetnek a lehetőségeink elemzése, a gondolataink rendszerezése és az ötletek kidolgozása során. Bemutatjuk a kockázatok feltárásának módszereit és az esetlegesen felmerülő kihívások kezelésének eszközeit. Egy jó projekt megtervezése és egy jó projektjavaslat elkészítése növeli a leendő projektmenedzser önbizalmát, ami a sikeres projekttervezővé válás egyik előfeltétele.

1. Fejezet

Projektötlet-fejlesztés

14

A célhoz vezető utat kijelölő tervnek a lehető legtöbb ösztönzést kell tartalmaznia. Motiváló lehet, ha a munkaszakaszokat jól vannak meghatározva, vagy könnyen teljesíthető, kisebb célokat tűznek ki. Az egyes részek teljesítésének öröme inspiráló. A célmeghatázás a célok kitűzéséről és az elérésükhöz vezető módok kiválasztásáról szól.

 • Meg kell határozni egy célt.
 • A célnak világosnak, egyértelműnek, reálisnak és mérhetőnek kell lennie.
 • Koncentráljon a célra, és tartsa azt mindig fókuszban.
 • Készítsen stratégiát a cél elérése érdekében, bontsa fel apróbb lépésekre.

A pontos célmeghatározás segíthet az elképzelés megvalósításában

1. Fejezet

Célmeghatározás

15

A küldetésnyilatkozat egy rövid, általában csak egy mondatot vagy rövid bekezdést tartalmazó nyilatkozat, amely egyértelművé teszi a projekt célját a szervezeten belüli és kívüli emberek számára egyaránt. Leírja, hogy mivel foglalkozik a szervezet.

“Egy vállalat, egy szervezet vagy egyén céljainak és értékeinek összegzése.”

1. Fejezet

Készítesz küldetésnyilatkozatot?

16

" A jövőkép annak a törekvésnek a megfogalmazása, amit egy szervezet a közép- vagy hosszútávú jövőben szeretne elérni. Célja, hogy világos útmutatóként szolgáljon a jelenlegi és jövőbeli cselekvési irányok kiválasztásához."

A jövőkép nyilatkozat lehet egy rövid mondat vagy egy hosszabb bekezdés. A jövőkép meghatározása abban segíti a szervezetet, hogy a célok és célkitűzések világosabbá váljanak. A jövőkép stratégiai irányt ad egy vállalat vagy egy projekt számára. A szervezet által kialakított jövőkép meghatározza, hogy mit akar az adott szervezet a jövőben elérni.

1. Fejezet

Tekintsünk a jövőbe !

17

The method provides five words that should characterise every goal. According to the method, a goal should be:

SMART

1. Fejezet

Célmeghatározás - példák a különböző módszerekre

SPECIFIKUS

MÉRHETŐ

MEGVALÓSÍTHATÓ

REÁLIS

HATÁRIDŐHÖZ KÖTÖTT

18

Egy szó: maga a cél

1. Fejezet

Locke és Latham öt alapelve a célmeghatározásról. Ezek az elvek az egyértelműségre, a kihívásra, az elkötelezettségre, a komplexitásra és a visszajelzésre vonatkoznak.

Visszafelé irányuló célmeghatározás

Célmeghatározás - példák a módszerekre

19

Különböző tényezők és elemek akadályozhatják Önt abban, hogy azonosítsa a célokat. Ha minden mást kizárva egy szóra összpontosít, az megkönnyíti azt, hogy minden mást kizárva a központi téma, maga a cél legyen a fókuszban.

Locke és Latham a célmeghatározás területén a legelismertebb kutatók közé tartozik. Rámutatnak arra, hogy a célok kitűzése létfontosságú tényező a teljesítmény fokozásában. A jó célkitűzés mozgásba hozza a motivációt.

Maga a cél is megvilágíthatja a cél felé vezető utat. Ha elképzeljük, hogy a célt elértük, akkor azt is elképzelhetjük, hogy mi okozta a sikert. Elképzeljük a célhoz vezető utat, és ennek alapján tervet készítünk.

Vízió tábla

1. Fejezet

Soft készségek: A készségek nem tekinthetők az egyének fix vagy megváltoztathatatlan jellemzőinek, éppen ellenkezőleg: fejlődnek és változnak.

Célmeghatározás - példák a módszerekre

20

Ezt a módszert többféleképpen is meg lehet valósítani, például rajzolással, festéssel vagy videó készítésével. A Vision Board célja a cél vizuális megjelenítése, ami hozzájárul a tisztább látáshoz és a fókuszáláshoz.

A változatos módszerek és eszközök mellett a projekttervező személyes készségei is fontosak az ötletelés és a célmeghatározás folyamatában. A kompetenciák tehát megszerezhetők és megtanulhatók, például oktatás és tapasztalat révén.

Hogyan dolgozzunk ki egy projektötletet?

Legyen egy világos koncepciónk. Egy pályázat megírása akár ijesztő is lehet. A folyamat több lépésből áll. Az ötletelés egy olyan folyamat, amely magában foglalja az ötletek felmerülését, azok kidolgozását, formálását és fejlesztését. A folyamat a különböző ötletek vizsgálatáról is szól és arról, hogy megpróbáljuk azokat különböző nézőpontokból szemlélni. Megpróbáljuk megvizsgálni az ötlet minden aspektusát, beleértve azokat is, amelyek elsőre kiszámíthatatlannak tűnnek. E folyamatot el lehet kezdeni ötlet nélkül is, vagy sok ötlettel, vagy akár már megvalósított ötletekkel. Az ötleteket különböző módon lehet továbbfejleszteni. A különböző szituációkra az ötletfejlesztés más-más módszerei alakultak ki, amelyeket ki is próbáltak, és ezek különbözőképpen alkalmazhatók a projektekre valamint az egyénekre. E módszerek alkalmazása hatékony lehet ötleteink kidolgozásához

1. Fejezet

21

1. Fejezet

Néhány példa a módszerekre

Forgatókönyvek: A jövőbe tekintés mindig nagyfokú bizonytalansággal jár. A különböző forgatókönyvek más-más megvilágításba helyezik ugyanazt a lehetséges jövőbeli helyzetet.

Info

A csillag: Rajzoljon egy csillagot hat csúccsal. A csillag közepére írja le azt a gondolatot, amin dolgozik.

Info

22

Ossza el a "ki, mit, hol, mikor, miért és hogyan" szavakat a csillag szögein. Ezután vizsgálja meg ötletét olyan kérdések feltevésével, amelyek a csillagszögek hat kulcsszavával kezdődnek.

Ezáltal bizonyos előkészületeket lehet végezni az elkövetkezendőkre – ez egyfajta szimulátor a jövő számára! Ha a jövőt különféle forgatókönyvek segítségével képezzük le, akkor különféle tényezőket vehetünk figyelembe, pl. az üzleti magatartás vagy a természeti környezet változásai. A forgatókönyvekkel való munkavégzés történhet némi hangsúlykülönbséggel, például az elemzésre vagy az előrejelzésre összpontosítva. Összességében ez egy stratégiai tervezési módszer, amely hasznos lehet egy hosszú távú, rugalmasságot lehetővé tévő terv készítésekor.

1. Fejezet

Néhány példa a módszerekre

Brainstorming:Egy jó módszer az ötletek előhívásához.

Info

Elmetérkép

Info

23

A gondolattérképek rajzolhatók tollal és papírra vagy speciális szoftverrel. A gondolattérkép segítségével az ötletek fejlesztése vizuális formát ölt, megkönnyítve a gondolatok formálását, kategorizálását, összekapcsolását és rendszerezését.

A módszer egyénileg vagy csoportosan is alkalmazható. Gyakran ajánlott a számítógépek és okoseszközök nélküli ötletbörze. Hatékonyabb lehet olyan légkört és helyzetet teremteni, amely megnyithatja az elmét és ösztönözheti a gondolatokat. Mit szólnál, ha a szabadban ülnél egy tollal és papírral?

1. Fejezet

Néhány példa a módszerekre:

A kihívások leküzdése: Tegyél fel néhány kérdést magadnak.

Info

Hat kalap módszer: Mindegyik kalap szimbolikus jelentéssel bír: tények, érzések, ellenvetések, előnyök, folyamat, kreativitás. Az adott problémát, a szimbolikusan fejünkre tett kalapnak megfelelően kell elemezni.

Info

Info

Alkalmazkodjon az előre nem látható változásokhoz:Ne szokjon hozzá, hogy minden nap változtasson valamin, de ha szükséges, ne féljen lépni és meghosszabbítani egy határidőt vagy átcsoportosítani a feladatokat.

24

Edward de Bono által megalkotott módszer a gondolkodás és a döntéshozatal tökéletesítésére. Egy-egy ötletet kritikusan vizsgálnak meg, különböző nézőpontokból, különböző képzeletbeli kalapokat „feltéve”. Ezt a módszert főleg csoportmunkában alkalmazzák. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a kalap viselésének idejét néhány percre korlátozzák.

Készítsen munkatervet. A munkaterv a projekt ütemterve és segít a rendszerezésben. Vegye figyelembe az összes különböző fázist, készítsen forgatókönyveket. Igazítsa projektjét a céljaihoz és ütemtervéhez, és bontsa le napra, hétre, hónapra vagy negyedévre. Ez segít abban, hogy jobban megértse, hogyan illeszkedik a terve a csapatához és az időbeosztáshoz. Győződjön meg arról, hogy a munkatervében van válasz az előre nem látható problémák megoldására anélkül, hogy a teljes ütemtervet ki kellene dobnia. Még a legjobbak sem gépek, ezért jó ötlet ha mindenkit hagyunk lélegzethez jutni a feladatok között. Ne szabályozza túl a csapattagokat , inkább hagyjon mindenre több időt, mint amire gondolja, hogy szükség lehet. Mindig módosíthatja az ütemtervet, ha úgy találja. A munkatervet nem kell kőbe vésni.

Hol kaphat segítséget például a módszerekkel, törvényekkel és szabályozással vagy könyveléssel kapcsolatos kérdések esetén? Megfelel-e a projekt a pályázati követelményeknek? Milyen ajtók nyílhatnak meg együttműködéssel? Keresse a segítség lehetőségeit projektjéhez! A támogatást és a szakmai segítséget széles körben, ingyenesen vagy térítés ellenében találhatjuk meg.

A projektötlet értékelése és a lehetőségek felmérése

Ebben a részben néhány olyan módszerrel ismerkedhet meg, melyek segítségével különböző megoldási alternatívákat lehet feltárni és kiértékelni. E módszerek megfelelő alkalmazása fontos a projekt sikerének és kívánt hatásának elérése érdekében. A piaci lehetőségek felmérése nem csak a vállalkozások számára, hanem más típusú szervezetek számára is hasznos lehet. E módszerek alkalmazásával kapcsolatban több különböző változatot, útmutatót lehet találni. Az értékelés legfőbb célja, hogy a projekt néhány kulcstényezőjét elemezze, például a képzés résztvevőit, a vásárlókat, a versenyt, az üzleti/szervezeti környezetet és a piacot általában. A piaci lehetőségek értékelése más módszerek alkalmazását is magában foglalhatja. Így a PESTLE- vagy SWOT-elemzés is része lehet lehetőségeink felmérésének.

1. Fejezet

25

1. Fejezet

PESTLE analízis:

Info

Ez egy stratégiai keretrendszer, amely a vállalatok vagy intézmények külső környezetének hat szempontját elemzi.

Info

A SWOT a stratégiai tervezési technikák egyik példája

SWOT analízis:

A projektötlet értékelése és a lehetőségek felmérése

26

Az elemzés makro-, külső és ellenőrizhetetlen tényezőkre világít rá: politikai, gazdasági, társadalmi-kulturális, technológiai, környezeti és jogi. Ez a módszer különböző igényekhez és körülményekhez igazítható. Bizonyos esetekben hasznos lehet például az egyes tényezőket földrajzi összefüggésben vizsgálni, és helyi, nemzeti és globális szinten külön-külön elemezni.

Módszer a belső eredetű erősségek és gyengeségek, valamint a külső eredetű veszélyek és lehetőségek elemzésére.

1. Fejezet

Az Ansoff-mátrix az egyik legelterjedtebb piactervezési eszköz a növekedés elemzésére és tervezésére.

Info

Info

A lehetőségekkel kapcsolatos egyik leggyakoribb tanács az együttműködésre és a kommunikációra vonatkozik.

Együtt erősebbek vagyunk!

Ansoff mátrixanalízis

A projektötlet értékelése és a lehetőségek felmérése

27

A különféle kapcsolatok létfontosságúak a piac különböző aspektusainak elemzésekor, például az ügyfelek elvárásai, a fő versenytársak vagy az értékesítési csatornák elemzésekor. A vállalkozói szakterület trendjeit és fejlődését különféle kapcsolatokon és információs csatornákon keresztül ismerhetjük meg. A vonatkozó témával kapcsolatos kiadványok, hírek és egyéb források rendszeres áttekintése a jól ismert módja annak, hogy naprakészek legyünk.

A modell négy stratégiát mutat be a vállalatok növekedésére, és felhasználható az egyes stratégiákhoz kapcsolódó kockázatok értékelésére. A modell négy növekedési módjának alapos tanulmányozása - azaz a piacfejlesztés, a piaci behatolás, a diverzifikáció és a termékfejlesztés -, segít jobban megérteni a módszert.

A legtöbb pályázatban vannak standard „típuskérdések”.

A projektje összhangban van a legújabb fejlesztési igényekkel?

Igényfelmérés, várt eredmények, ütemterv és költségvetés

1. Fejezet

Nordplus

Info

01

Pályázatának meg kell felelnie a felhívásban megfogalmazott támogathatósági feltételeknek.

02

03

Az egyes tevékenységekre vonatkozó követelményeket ellenőrizheti a Pályázati Útmutatókban vagy a nemzeti / európai irodákban.).

Minden pályázati felhívásnak megvannak a maga kritériumai és követendő lépései

04

05

06

Olvasson más, korábban megvalósult projektekről és merítsen ihletet (pl. általában elérhetőek olyan kiadványok, amelyek az adott támogatás keretében megvalósult legérdekesebb projekteket tartalmazzák a támogatást kezelők honlapján).

Beszéljen olyanokkal, akik már megvalósítottak projekteket

Olvassa el a Pályázati Útmutatóban a célkitűzéseket

28

A projektötletéhez megfelelő felhívást megtalálhatja például az Európai Bizottság honlapján. Téma szerint lehet keresni. Különféle finanszírozási formák és különféle támogatások állnak rendelkezésre. Meg kell győződnie arról, hogy azt választja, amelyik illeszkedik a projekt által kitűzött célhoz. Győződjön meg arról is, hogy teljesíteni tudja a kiírás követelményeit.

Bármilyen ellentmondásosnak is hangzik, az európai közpénzek nem arra szolgálnak, hogy célokat és tevékenységeket finanszírozzanak. Arra szolgálnak, hogy szükségleteket elégítsenek ki, problémákat oldjanak meg, kihívásokat győzzenek le - személyek, csoportok életét jobbá téve, a környezetet megőrizve. Mielőtt kitűzi projektje céljait, ne felejtse el világosan megnevezni mindazokat a problémákat, szükségleteket, kihívásokat, amelyekre a projekt választ kíván adni. A szükséglet, a kihívás, a probléma, melyre megoldást kívánnak nyújtani a projekt keretei között mindig meglévő, valós, és bizonyos (cél)csoportok számára problémát jelentő kell hogy legyen. Meg kell értenie és a pályázatban be kell mutatnia az Ön által megnevezett igények, problémák, kihívások okait és azok hatásait. Csak akkor kezdje el a projekt céljainak megfogalmazását, ha mindezeket már átgondolta. Nézze meg újra a bevezetőben említett projekt-előkészítési és tervezési szakasz kérdéseit, néhány konkrét kérdésére ott választ kaphat.

Miért kell ezt a projektet megvalósítani? A szükségletből/kihívásból való kiindulás fontossága. .

1. Fejezet

29

Mint korábban említettük, a projektnek egy valódi problémát kell megoldania, amely kapcsolódik az Ön által képviselt szervezet munkájához. Ha a probléma valós, meglévő és "ártalmas", valamint a kihívás kezelésére irányuló javaslata illeszkedik valamelyik jelenleg nyitott pályázati felhíváshoz, akkor itt az ideje, hogy elkezdje a projekt megtervezését.A pályázási folyamat időigényes. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az adott felhívás követelményeivel, és győződjön meg arról, hogy mindent időre elkészített.Ne becsülje alá a pályázathoz kötelezően benyújtandó összes információ, dokumentum beszerzéséhez szükséges időt!

A megfelelő időpontot választotta a projekt elindításához?

1. Fejezet

30

 • Legyen konkrét és reális. Használjon számokat és odaillő szavakat a projekt céljának pontos megfogalmazásához.
 • A célokhoz határidőt is kell rendelni, részcélokat, azaz rövid és középtávú célokat kell kitűznie, amelyeket a hosszú távú cél felé vezető úton el kell érnie.
 • Legyenek reálisak a célkitűzései, hogy legyen valódi esélye annak, hogy a projekt megvalósuljon. Legyenek mérhető feladatok, eredmények, kerülje az olyan szavakat, mint a "több", helyette használjon konkrét számokat.

Legyen releváns

Írja le

Magyarázza meg

1. Fejezet

Milyen információkra és lépésekre van szükség?

31

 • Bizonyítsa, hogy elvégezte az igényfelmérést, amely megfelelt a projektfelhívás követelményeinek.
 • Mutassa be világosan az igényfelmérés eredményeit; Javasoljuk, hogy példákat tartalmazzon, idézze a vonatkozó statisztikákat vagy kutatási eredményeket.
 • A kulcs a gondosan megtervezett, reális célokkal rendelkező projekt.

 • Mutassa be a kedvezményezetteket, az ügyfeleket, a résztvevőket vagy felhasználókat és azt, hogyan fogja őket bevonni.

Magyarázza el, kik a partnerei, mi a szerepük, és hogyan tervezi a közös munkát.

ulcskérdés, hogy mennyire megfelelő a projekt-előkészítés,-és a tervezés. Ez a munkafolyamat olyan elemeket is magában foglal, amelyek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy az elkészült anyag mennyire felel meg a felhívásban meghatározott követelményeknek.A két legfontosabb dolog, amelynek világosan ki kell derülnie a pályázatból az a célok és a várható hatások. Meg kell magyaráznia és le kell írnia, hogy a célcsoporton belül milyen változás várható, ha a pályázat támogatására sor kerül és megvalósítják.A célok leírására használt kifejezések magukba foglalhatják az eredményeket és a hatás leírását is.

Info

1. Fejezet

Minőségellenőrzés

32

Kapcsolja össze ötleteit a felhívás prioritásaival - magyarázza el, hogy projektötlete hogyan illeszkedik a felhívás célkitűzéseihez és prioritásaihoz. A projektnek ez a része a pályázat legfontosabb része. Itt írja le, hogy mit fog tenni az Ön által azonosított közösségi igény kielégítése érdekében, és hogyan fogja elérni a várt eredményeket az ütemterv és a költségvetés keretein belül. Ez a cselekvési terv. Írja le pontosan, hogy milyen megoldási javaslatot tartalmaz pályázata, milyen finanszírozásra van szükség és azt hogyan fogják felhasználni.

1. Fejezet

Támogatott tevékenységek

33

A pályázat elkészítése során fontos kitérnie arra, hogy az Ön projektje miben különbözik a korábbiaktól. A projekt által nyújtott értékeknek egyértelműeknek kell lenniük és más országok vagy szervezetek számára is alkalmazhatónak kell lenniük. A projektötletet, illetve annak megalapozottságát támassza alá különféle módszerekkel, a legjobb gyakorlatok felkutatásával, szakértők véleményével, korábbi tapasztalatokkal stb. Tegyen fel magának néhány kérdést: • Van-e értelme a partnerségnek minden érintett számára? • Mivel járulnak hozzá az együttműködéshez a partnerek? • Minden partner szerepe egyértelmű? • Hogyan lehet az együttműködéssel időt és/vagy erőforrásokat megtakarítani? • Hogyan növeli az együttműködés a projekteredmények elérésének valószínűségét?

1. Fejezet

Megalapozott a projektje?

34

• Kövesse a felhívás utasításait. • Gondosan számítsa ki a projekt költségvetését. Adja össze, és ellenőrizze kétszer is. • Győződjön meg arról, hogy pontosan elmagyarázta, részletesen leírta, hogy milyen hatással lehet a projekt az adott közösségre. • Változtasson a projekten az ellenőrzés következtetései alapján. • Készítsen ellenőrző listát.

1. Fejezet

Hogyan kerüljük el a hibákat?

35

Sok mindent kell figyelembe venni a projekt során. Fontos, hogy már a kezdetektől fogva szem előtt tartsuk az összes papírmunkát és adatot, hogy megkönnyítsük a munkát a projekt során, és a zárójelentés benyújtása során. Az európai, nemzeti vagy helyi támogatási programok irodáinak munkatársai a projektvezetők rendelkezésére állnak, és a projekt során bármikor segítséget nyújtanak a felmerülő problémák megoldásához. Ebben a fejezetben példaként bemutatjuk a projekttervezők / projektmegvalósítók számára elérhető támogatási formákat.

Rendszerint minden támogatási programnak van egy felhívása és egy útmutatója. Ezek a dokumentumok többek között leírják, hogy ki pályázhat, mire lehet pályázni, és hogyan néz ki a pályázati eljárás. Általában van nemzeti szinten egy programiroda vagy egy nemzeti iroda, amely a támogatási programot képviseli. Bármilyen kérdéssel fordulhat az itt dolgozó szakértőkhöz. Pályázatát a program útmutatójában leírt kritériumok alapján értékelik. A kulcstevékenységek minden program esetében eltérnek egymástól.

 • Az egyik legfontosabb cél az, hogy meggyőzzük az értékelőket arról, hogy a projektre valóban szükség van.
 • Az Európai Bizottság webhelyén megtalálja a legfrissebb Erasmus+ programútmutatót. Az Erasmus+ Nemzeti Iroda munkatársaival is felveheti a kapcsolatot, ha további információra van szüksége a támogatás igénylésének feltételeiről. Találja meg a megfelelő irodát az Ön országában.

A kézikönyv

1. Fejezet

Nemzeti Ügynökségek

 • Az Erasmus+ útmutató alapvető fontosságú az Erasmus+ megértéséhez. A programban résztvevő szervezetek és magánszemélyek számára átfogó listát nyújt a program által támogatott lehetőségekről. Fontos, hogy pályázatát az útmutatóban leírtakkal összevetve ellenőrizze.
 • Az Útmutató jelenleg 23 nyelven érhető el, melyet minden évben frissítenek, ezért győződjön meg arról, hogy a legfrissebb verziót használja.

Erasmus+ program-útmutató (2020-2027)

36

A Nemzeti Erasmus+ Irodák tájékoztatókat, workshopokat tartanak mind a pályázatírók, mind a projektmenedzserek számára a pályázatírás, projektmegvalósítás és a beszámolás támogatására. A példaértékű Erasmus+ programhoz:

Útmutatók/rendezvények

1. Fejezet

Nemzeti Ügynökségek

A pályázati felhívás megnyitása előtt a nemzeti irodák tájékoztatókat tartanak az érdeklődők számára-, ahol elmagyarázzák, miről szól majd a pályázati felhívás.

A projekt megtervezése mellett döntők számára néhány specifikusabb témájú workshopot is szervezhetnek (pl. hogyan találjunk projektpartnereket, vagy hogyan tervezzük meg a projekt értékelését).

A társfinanszírozásra kiválasztott, sikeres projektjavaslatokat benyújtó szervezetek számára szerveznek valamilyen nyitó tájékoztató előadástt, hogy a támogatás kezelőjének szemszögéből elmagyarázzák a projekt végrehajtásának, irányításának és a beszámolóknak a lényegét.

A pályázat megvalósításának a "közepén" lévő szervezetek számára is szerveznek néhány köztes tájékoztatást; például egy évvel a konkrét pályázati felhívás lezárása után.

A tanfolyamokról szóló információkat a projektmenedzser kapja meg, és az Erasmus+ nemzeti irodák weboldalain hirdetik meg.

Info

37

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en

Az Erasmus+ projekteredmények platform a közelmúltbeli és folyamatban lévő projektek részleteinek és eredményeinek bemutatására szolgál. Ezt a platformot használhatja arra, hogy inspirálódjon projektjéhez és/vagy megtudja, eredeti-e a projektötlete.

Szűrők beállítása a kereséshez:Amikor projektet keres, el kell döntenie, hogy milyen projekteket keres. Először szűrje le a hasonló tevékenységgel foglalkozó pályázatokat.Miután megfogalmazta a kulcsszavakat, keresést indíthat erre a szóra a leszűrt projektekben.

1. Fejezet

Hogyan alkossunk egyedi projektet

38

A projekt címe A projekt címe számít. A címnek hatalma van, és jelzi a hangnemet és a szándékot. A címet a különböző weboldalakon fogja használni, a projekt rövidítését pedig a mindennapi beszédben. Mindezek alapján komoly kihívás a tökéletes cím kiválasztása.

A cím meghatározása: A legegyszerűbben úgy fogalmazhatjuk meg a projekt címét, hogy a projekt tevékenységét összefoglaljuk. A címnek érthetőnek és vonzónak kell lenni mindenki számára. Mindenkinek tudnia kell, hogy miről szól a projekt. .

1. Fejezet

Hogyan alkossunk egyedi projektet

Íme néhány tipp: 1. Írja le azokat a kulcsszavakat, amelyek összefoglalják a projektjét. 2. Ezt egy brainstorming segítségével is megteheti, a projekttervezésben résztvevő kulcsszemélyekkel együtt. 3. Készítsenek egy listát három megfelelő címmel, és beszélgessenek róluk. 4. Készítsen jegyzeteket erről a beszélgetésről, és ez alapján válassza ki a legjobbnak tűnő címet. 5. Ne bonyolítsa túl. 6. Ne válasszon olyan címet, amelyet nehéz kiejteni azokon a nyelveken, amelyen a projektpartnerek beszélnek. Ha nehéz kiejteni, akkor az emberek nem fognak róla beszélni. Hasonlóképpen kerülje a nehezen betűzhető címeket. 7. Tesztelje címötletét másokkal. Könnyen ki tudják-e ejteni? Nézzen végig több hasonló projektet is, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kiválasztandó címet nem használták-e már korábban.

39

BetűszóNe gondolja túl ezt a részt. De azért baj, ha nem tudja, mit jelentenek ezek a betűk. Engedje, hogy valami jó betűszót találjanak. Íme, néhány példa segítségnek.

1. Fejezet

Hogyan alkossunk egyedi projektet

40

 1. Több módszert ismerek a projekt céljainak megfogalmazására, és a projektötletek kidolgozására.
 2. Számos módszert ismerek a lehetőségeim elemzésére és a gondolataim rendszerezésére.
 3. Számos módszert ismerek a kockázatok azonosítására és ismerem az esetlegesen felmerülő veszélyek kezelésének eszközeit.
 4. Megnőtt az önbizalmam, hogy jó projektjavaslatot írjak, és sikeres pályázatíróvá váljak.

Igen

1. Fejezet - Kérdések

Ellenőrző lista, 1. Fejezet:

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

41

nagyszerű

JÓ ÚTON JÁRSZ!

42

1. Fejezet - Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Egyoldalas projekt összefoglaló

(Balti Felnőttképzési Hálózat

43

2. Fejezet

HOGYAN TALÁLJAM MEG ÉS VÁLASSZAM KI A MEGFELELŐ UNIÓS TÁMOGATÁSI PROGRAMOT A PROJEKTÖTLETEM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ?Jéssica Magalhães, Rightchallenge – Associação és Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

A fejezet tanulmányozására és a gyakorlati tevékenység elvégzésére becsült idő: 2 óra (a fejezet elolvasása) és ½ óra (a tevékenységek elvégzése).

E fejezet tanulmányozása után képes leszel:

 • Megérteni az európai projektek pénzügyi tervezésének alapjait;
 • Átlátni az európai projektek számára rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat;
 • Használni a pénzügyi szakkifejezéseket az uniós programokban;
 • Finanszírozási forrást találni a különböző EU-s projektek számára.

Tanulási célok

E fejezet arra összpontosít, hogy a szervezet küldetésének, céljainak megvalósítása érdekében hogyan lehet a megfelelő EU-s finanszírozást megtalálni.

2. Fejezet

Hogyan találjam meg és válasszam ki a megfelelő uniós támogatási programot a projektötletem megvalósításához?

45

A civil társadalmi szervezetek (CSO-k), köztük az EU-ban működő civil szervezetek finanszírozásának körülbelül 80%-át maguk az Európai Unió országai kezelik. Weboldalaikon az egyes országok támogatáskezelői (nemzeti irodák, információs pontok stb.) részletes tájékoztatást adnak az adott finanszírozásról és a pályázati folyamatról. A finanszírozás többi részét az Európai Bizottság (központilag Brüsszelből) vagy más uniós szervek kezelik.

2. Fejezet

EU finanszírozási lehetőségek

Minden európai támogatási programnak van hivatalos oldala. Itt megtalálja az alapvető, releváns információkat az egyes programokról, valamint linkeket a különböző pályázati programok hivatalos weboldalaira. Ennek a módszertannak az a célja, hogy néhány konkrét példát mutasson. Erre az Európai Unió Erasmus+ programját választottuk. Az alábbiakban említett példák az Erasmus+ programra vonatkoznak.

46

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) támogatásából a társadalmi befogadás, a nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség területén működő civil szervezetek részesülhetnek. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket az uniós tagországok vagy régiók Irányító Hatóságai kezelik. A Kreatív Európa program az európai audiovizuális, kulturális és kreatív ágazatokhoz kapcsolódó kezdeményezéseket támogatja. A program két alprogramból áll, melyek a kultúra és a média. A Kreatív Európa program végrehajtó ügynöksége az EACEA. A Kultúra alprogram finanszírozása a lehetőségek széles skáláját öleli fel, az együttműködési projektektől kezdve az szépirodalmi fordításon át a hálózatok és platformok támogatásáig. A MEDIA alprogram pénzügyi támogatást nyújt az EU film- és audiovizuális ágazatának támogatására, hogy segítse filmek létrejöttét, terjesztését és népszerűsítését, valamint a filmipar számára hasznos képzések finanszírozását.

2. Fejezet

Hol kereshetnek a szervezetek finanszírozási lehetőségeket?

47

A polgári jogok és az állampolgári részvétel előmozdítása a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programon keresztül érhető el. A program célja az Európai Unió uniós szerződéseiben és az Alapjogi Chartában rögzített jogoknak és értékeknek a védelme és előmozdítása. A szándék az, hogy a CERV keretében megvalósuló projektek hozzájáruljanak a jogállamiságon alapuló, nyitott, demokratikus, egyenlőségen alapuló és befogadó társadalmak fenntartásához és fejlesztéséhez.

2. Fejezet

Hol kereshetnek a szervezetek finanszírozási lehetőségeket?

A kutatással és fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek a Horizont Európa program keretében pályázhatnak projektekre, mely az EU fő kutatási finanszírozási programja. Ez a program szervezetek vagy magánszemélyek által végzett kutatási projekteket támogat különböző témakörök keretében. A civil szervezetek az Európai Bizottság Nemzetközi Partnerségi Főigazgatósága (INTPA) által irányított legtöbb regionális vagy tematikus program keretében kaphatnak támogatást. Az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságán (ECHO) keresztül pedig a civil szervezetek humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi tevékenységeit finanszírozzák.

Info

Info

48

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Az energiával, közlekedéssel és infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos projekteket finanszírozó Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) egyes finanszírozási területei civil szervezetek előtt is nyitva állnak. A CEF-ből finanszírozott projekteket a Klíma-, Infrastruktúra- és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség (CINEA) illetve az Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) kezeli.

2. Fejezet

Hol kereshetnek a civil szervezetek finanszírozási lehetőséget?

A Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat (FPI) rendszeresen tesz közzé pályázati felhívásokat és tendereket. A LIFE program keretében számos projekthez állnak rendelkezésre támogatások. Pályázatot bármely, az EU-ban bejegyzett állami vagy magán jogi személy benyújthat.

Info

De ennél sokkal több támogatási lehetőség van európai szinten. Ha nem biztos abban, hogy hol kezdje, vagy ha nagyon konkrét támogatási lehetőséget keres, javasoljuk, hogy próbáljon ki néhány támogatáskereső eszközt. Ezeken megadhat néhány alapvető információt a keresett finanszírozásról (például az iparágról, amelyben dolgozik), és különféle szűrőkkel kereshet (például korcsoport, adott téma, ország stb.).

Info

Info

49

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en LIFEThe LIFE programme is the EU's funding instrument for the environment and climate action. Created in 1992, it has co-financed thousands of...European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency

https://european-union.europa.eu/live-work-study/funding-grants-subsidies_en Funding, grants, subsidiesThe EU provides funding for a range of projects and programmes. It applies strict rules to ensure tight control over how funds are used and that the...European Union

A finanszírozási lehetőségek fontos eszközök az Európában működő civil társadalmi szervezetek számára. Hozzájárulnak kampányok és események támogatásához, képzésekhez és kulturált keretet biztosítanak társadalmi vitákhoz. A finanszírozás felhasználható a más civil szervezetekkel való kapcsolat megerősítésére is, például hálózatépítésre, együttműködésre és találkozókra. (További információ a partnerségről a 3. fejezetben).A finanszírozási lehetőségek hatékony eszköznek tekinthetők a nagyközönség figyelmének felkeltésében a civil társadalmat és a fiatalokat foglalkoztató kérdésekben. A finanszírozási lehetőségek, a kollektív viták, a határokon átnyúló fellépések és párbeszéd, a kutatási együttműködés stb. ösztönzése révén elősegíthetik a szélesebb körű hatást kifejtő kutatások és tevékenységek létrejöttét is. Az Európai Unió finanszírozási lehetőségeibe való bekapcsolódás kulcsfontosságú a civil szervezetek hatása és láthatósága szempontjából.Pályázhatnak és részt vehetnek kutatási projektekben, workshopokon, hálózatba tömörülhetnek más, hasonló gondolkodású szervezetekkel és támogatást kaphatnak mindezen költségeikre. A mai világban a nemzetközi finanszírozási lehetőségek létfontosságúak a küldetésüket teljesíteni kívánó civil szervezetek számára. Az európai alapok lehetőséget kínálnak arra, hogy nagyobb közönséghez jussanak el és növeljék tagságukat. Ez egy kiváló lehetőség arra is, hogy fontos kérdésekben befolyást gyakoroljanak az EU intézményeire és a nemzeti érdekcsoportokra, és megosszák a civil társadalom, az ifjúsági szervezetek és mások bevált gyakorlatait, amelyek egy jobb világért küzdenek.

2. Fejezet

Miért fontosak a finanszírozási lehetőségek?

50

Az Erasmus+ ösztöndíj minden olyan szervezet/intézmény/vállalkozás számára lehetőséget kínál, amely a tágan értelmezett oktatás és képzés területén tevékenykedik.

2. Fejezet

Finanszírozási szabályok

Az Erasmus+ a mobilitás és az oktatás előmozdítását célzó európai program. Tekintse meg a program Útmutatóját, hogy megtudja, hogyan lehet pályázni az Erasmus+ támogatásra, és hogy milyen típusú projektek támogathatók.

Az Erasmus+ program útmutatója valamennyi támogatható partnerország nyelvén elérhető. Az Európai Bizottság határozza meg azokat a szabályokat és iránymutatásokat, amelyeknek mindenki meg kell hogy feleljen, aki részt kíván venni egy uniós finanszírozású projektben. Minden pályázónak be kell tartania ezeket a szabályokat, amelyek támogatási programonként eltérőek lehetnek.

51

2. Fejezet

Általános szabályok

Az Európai Unióban számos különböző támogatási program hozzáférhető. Általában az adott támogatási programokat tovább bontják több úgynevezett "kulcs tevékenységre" vagy "finanszírozási sorra". Nagyon fontos, hogy a megfelelő finanszírozási lehetőséget válassza ki a pályázatában, mivel ezek sok szempontból különbözőek. Az adott támogatási programhoz tartozó ʻútmutatóbanʼ talál néhány tippet a legmegfelelőbb finanszírozási tevékenység kiválasztásához. További információért felhívhatja az adott támogatási program illetékes nemzeti koordinációs irodáját is. A pályázó szervezet nagysága és több más szempont szerint a különböző támogatási feltételek eltérnek egymástól. Egy Erasmus+ programban például a támogatási sorok felosztása egyrészt az oktatás "ágazatai", másrészt az úgynevezett "kulcsintézkedések" szerint történik. A program által lefedett oktatási ágazatok a következők: Az iskolai oktatás (formális oktatás), a szakképzés (formális oktatás), a felsőoktatás (formális oktatás), a felnőttoktatás (a nem formális és informális oktatás), az ifjúsági oktatás (nem formális és informális oktatás), a sport és a Jean Monnet-program. A "kulcstevékenységek" (az angol „Key Action” kifejezés alapján: KA), amelyek minden ágazatban közösek (a Jean Monnet-program kivételével), meghatározzák az egyes kulcsintézkedések keretében társfinanszírozható tevékenységeket.

52

Az oktatási igényeket és kihívásokat leíró „fejlesztési terv” elkészítése után az oktatási szervezet társfinanszírozásban részesülhet arra, hogy munkatársai (és tanulói) más uniós országokban tanulhassanak. A tanulás formái többek között a következők lehetnek: szakmai látogatások, tanfolyamokon és képzéseken való részvétel.

Itt a szervezetek nemzetközi partnerségei illetve a partnerségben résztvevő szervezetek társfinanszírozhatók. Ezek olyan projektek, amelyek innovatív gyakorlatok kidolgozását, átadását és/vagy megvalósítását támogatják európai szinten, valamint az együttműködést, az egymástól való tanulást és a tapasztalatcserét elősegítő közös kezdeményezéseket.

Az oktatási szektor szereplői számára elérhetőek úgynevezett központi tevékenységek is: felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés.

1. kulcstevékenység (KA 1): egyének tanulási célú mobilitása

2. kulcstevékenység (KA 2): a szervezetek és intézmények közötti együttműködés

3. kulcstevékenység (KA 3): szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás

2. Fejezet

KULCSTEVÉKENYSÉGEK (KA)

53

2. Fejezet

Pályázati felhívás

A pályázati felhívások a projektjavaslatok benyújtására vonatkozó nyílt felhívások, amelyeket az egyes támogatási programok lebonyolítói tesznek közzé az egyes támogatási programok ütemtervének megfelelően. A pályázati felhívás minden érdeklődő szervezet és intézmény számára nyitott. A pályázati felhívás célja azon területek azonosítása, amelyekkel a nemzeti vagy regionális hatóságok egyedül nem tudnak megfelelően foglalkozni, vagy amelyek túlmutatnak saját - nemzeti vagy regionális – hatáskörükön. A felhívás fő célja a támogatási program céljait megvalósítani kívánó szervezetek támogatása. A pályázónak ellenőrizni kell, hogy projektötlete/projektje megfelel-e az adott pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak. Minden egyes finanszírozási program és pályázati felhívás konkrét feltételeket határoz meg, amelyeknek meg kell felelni annak érdekében, hogy a szervezet jogosult legyen a támogatásra. A kritériumok vonatkozhatnak a támogatható szervezetek és tevékenységek típusára, a társfinanszírozási arányra, a projekt maximális költségvetésére, a támogatható országokra stb. Mindezeket az információkat világosan tartalmazza a pályázati felhívás. A pályázati felhívás mellett a pályázati útmutató és mellékletei még azok, amelyek még részletesebben kifejtik a finanszírozás feltételeit, a támogatható és a nem támogatható tevékenységeket, valamint az értékelési szempontokat. Ezen feltételeket gondosan el kell olvasni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy projektötletünk megfelel-e ezeknek a kritériumoknak. Olvassa el őket figyelmesen, és tartsa szem előtt projektje megtervezésekor.

54

2. Fejezet

Pályázati felhívás - Példák

A példában szereplő Erasmus+ programban, a pályázati felhíváskor a 2. kulcstevékenység tekintetében dönteni kell a megvalósítani kívánt projekt tervezett értékéről. Két projekttípus és finanszírozási modell is javasolható:

Kisléptékű partnerségek esetében a lehetséges társfinanszírozás értéke 30 000 és 60 000 EUR között változhat (ez a sor különösen az európai együttműködés területén kezdőknek szól mivel elég, ha csak 1 projektpartnerrel rendelkeznek).

Együttműködési partnerségek esetében három átalányösszeg közül lehet választani, melyek összhangban vannak a projekt teljes támogatási összegével. A három egyszeri átalányösszeg: 120 000 EUR, 250 000 EUR és 400 000 EUR.

55

A pályázók kiválasztják a projekt típusát és egyet a két-három átalányösszeg közül aszerint, hogy milyen tevékenységeket kívánnak végrehajtani és milyen eredményeket szeretnének elérni a projekt megvalósítási időszaka alatt és után..

2. Fejezet

Pályázati felhívás - Példák

A partnereknek a projektek tervezésekor ki kell választaniuk a legmegfelelőbb átalányösszeget a költségek fedezésére. Ezeknek a költségeknek az adott projektben foglalt tevékenységek finanszírozásához szükséges összegeket és a célkitűzéseket kell alapul venniük. Ha a projekt támogatást nyer, a kért egyszeri átalányösszeg lesz a maximális támogatás. A pályázatban le kell írni a kért átalányösszegből megvalósítandó tevékenységeket, és meg kell felelniük a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvének.

Az igényelt átalányösszeggel kapcsolatos döntés a kérelmező saját becslése alapján történik a projekt teljes költségének a figyelembe vételével. E becslésből kiindulva a pályázónak a szükségleteinek leginkább megfelelő átalányösszeget kell kiválasztania, biztosítva a források hatékony felhasználását és tiszteletben tartva a társfinanszírozás elvét (azaz a projekt költségvetését várhatóan más finanszírozási forrásokkal kell kiegészíteni; a projekt tervezett összköltségének magasabbnak kell lennie, mint a kért átalányösszeg).

Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy mely átalányösszeget válasszák, a kérelmezők: 1. Csökkentsék projektjük költségeit, például találjanak költséghatékonyabb módokat hasonló eredmények elérésére, vagy módosítsák a projekttevékenységek számát. 2. Növeljék projektjüket pl. több résztvevőt vonjanak be a tevékenységekbe, növeljék a tevékenységek számát vagy fogalmazzanak meg több elérni kívánt eredményt.

56

2. Fejezet

Hogyan kezdjünk hozzá?

 1. Legelőször érdemes figyelmesen átolvasni a kiválasztott pályázati felhíváshoz tartozó pályázatok (pályázati kérelmek) értékelési kritériumait. Ezt az információt a "pályázati útmutatóban" vagy a felhívás valamelyik mellékletében találja meg.
 2. Általában a pályázati felhívásra beérkező támogatási kérelmeket külső értékelők értékelik, akik a pályázat tartalmát különböző szempontrendszer alapján pontozzák.
 3. Általánosságban elmondható, hogy a társfinanszírozás jóváhagyásához egy projektnek legalább 60 pontot kell elérnie (a maximálisan megszerezhető 100 pontból).
 4. Minden egyes értékelési szempontnál az arra a szempontra adható maximális pontszám több mint felét kell elérni (például a ʻminőségiʼ kritérium esetében a 30 lehetséges pontból legalább 16 pontot).
 5. Ha a pályázat nem éri el a 60 pontot, a projekt nem részesül társfinanszírozásban.

Nézze át a projekt értékelési szempontrendszerét

57

A program relevanciája

Maximális pontszám: 30 pont

2. Fejezet

ERASMUS+ kisléptékű partnerségek (KA2)

Egy támogatásra javasolt projekt értékelése

A projekttervezés és -végrehajtás minősége

Maximális pontszám: 30 pont

A partnerség minősége és a feladatok megosztása

Maximális pontszám: 20 pont

Hatás

Maximális pontszám: 20 pont

58

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

A projekt relevanciája

Maximális pontszám: 25 pont

2. Fejezet

ERASMUS+ együttműködési partnerségek (KA2)

Egy támogatásra javasolt projekt értékelése

A projekttervezés és -végrehajtás minősége

Maximális pontszám: 30 pont

A partnerség minősége és a feladatok megosztása

Maximális pontszám: 20 pont

Hatás

Maximális pontszám: 25 pont

59

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

2. Fejezet

Ellenőrizze a projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos eljárást

Egy ERASMUS+ projekt benyújtása során az alábbi lépéseket kell követni:

1. Először regisztrálni kell

2. Ellenőrizze a program kritériumait

3. Ellenőrizze a pénzügyi feltételeket

4. Töltse ki és nyújtsa be a pályázati adatlapot

FONTOS A nemzeti ügynökségek által irányított programok esetében, amennyiben még nem tették meg, a pályázóknak regisztrálniuk kell magukat az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület szervezeti nyilvántartási rendszerében, és kapniuk kell egy szervezeti azonosítót.

FONTOSAz ERASMUS végrehajtó ügynökség által lebonyolított programok esetén a pályázóknak, kapcsolt szervezeteknek és társult partnereknek regisztrálniuk kell a pályázati portálon (FTOP), ahol kapnak egy résztvevői azonosító kódot (PIC). Azoknak a szervezeteknek, amelyek már rendelkeznek PIC-vel más uniós programokban való részvételük kapcsán, nem kell újra regisztrálniuk. A korábban már megkapott PIC az Erasmus+ program keretében benyújtott pályázatokra is érvényes.

60

2. Fejezet

A támogatási kérelem értékelése és pontozása – együttműködési partnerség

Relevancia (maximális pontszám 25 pont)

 • Foglalkozik a prioritást élvező "befogadás és sokszínűség" elvvel
 • Az Erasmus+ nemzeti irodák által irányított projektek esetében: ha a projekt egy vagy több nemzeti kontextusú európai prioritással foglalkozik
 • Az oktatás, képzés és ifjúságpolitika területén a civilek által az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez benyújtott projektek esetében: milyen mértékben folytat a pályázó olyan tevékenységeket, amelyek támogatják az uniós elvek végrehajtását az említett ágazatok valamelyikében

A pályázat megfelel a kiírás célkitűzéseinek és prioritásainak. Ezenkívül a pályázat akkor tekinthető kiemelten relevánsnak, ha: ­

 • A részt vevő szervezetek profilja, tapasztalata és tevékenységei relevánsak a pályázat tárgya szempontjából
 • A javaslat valós és megfelelő igényfelmérésen alapul
 • A javaslat alkalmas az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport különböző területei közötti szinergiák létrehozására, vagy potenciálisan nagy hatással lehet egy vagy több ilyen területre
 • A javaslat innovatív
 • A javaslat kiegészíti a résztvevő szervezetek által már megvalósított egyéb kezdeményezéseket
 • A javaslat uniós szintű hozzáadott értéket teremt olyan eredményekkel, amelyeket az egyetlen országban végzett tevékenységekkel nem lehetne elérni

61

2. Fejezet

 • világosan meghatározottak
 • reálisak
 • illeszkednek a résztvevő szervezetek
 • és a célcsoportok szükségleteihez és céljaihoz

 • A tevékenységeket hozzáférhető és befogadó módon alakították ki, és nyitottak a hátrányos helyzetűek számára
 • A projekt magában foglalja a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a tevékenységek kiegészítéseként, valamint a partnerszervezetek közötti együttműködésben

 • A projekt munkaterve világos, teljes és hatékony, beleértve az előkészítés, a végrehajtás és a projekteredmények megosztásának megfelelő szakaszait.
 • A projekt költséghatékony, és minden egyes tevékenységhez megfelelő erőforrásokat rendel.
 • A projekt megfelelő minőségellenőrzési, monitoring és értékelési intézkedéseket javasol annak biztosítására, hogy a projekt végrehajtása magas színvonalon, időben és a költségvetésen belül befejeződjön

 • A projektet környezet- barát módon tervezték és zöld megoldásokat tartalmaz a különböző projektfázisok megvalósítása során.

A projektterv minősége és a végrehajtás (maximális pontszám 30 pont)

A javasolt módszertan egyértelmű, megfelelő és megvalósítható:

A projekt céljai:

A támogatási kérelem értékelése és pontozása - együttműködö partnerség

62

Ha az Erasmus+ online platformok elérhetőek a résztvevő szervezetek területén: milyen mértékben veszi igénybe a projekt az Erasmus+ online platformokat (Európai Iskolai Oktatási Platform, beleértve az eTwinninget, EPALE, Európai Ifjúsági Portál, EU Ifjúsági Stratégiai Platform) mint a projekttevékenységek előkészítésének, végrehajtásának és nyomon követésének eszközeit.

Ha a projekt képzési, oktatási vagy tanulási tevékenységeket tervez:

 • ezek a tevékenységek mennyire felelnek meg a projekt célkitűzéseinek, hány résztvevőt vonnak be és milyen jellemzőkkel;
 • a tanulási, oktatási és képzési tevékenységek gyakorlati intézkedéseinek, irányítási és támogatási módozatainak minősége;
 • a résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, összhangban az átláthatóságot és az elismerést szolgáló európai eszközökkel és elvekkel.

2. Fejezet

A projektben a profiljukat tekintve megfelelő szervezetek/intézmények vesznek részt, beleértve az alulról szerveződő szervezeteket, a program terén szerzett korábbi tapasztalatokat és a projekt valamennyi célkitűzésének sikeres megvalósításához szükséges szakértelmet

A projekt újonnan belépő és kevésbé tapasztalt szervezeteket von be

A javasolt feladatmegosztás az összes résztvevő szervezet elkötelezettségét és aktív hozzájárulását mutatja

A pályázat hatékony koordinációs és kommunikációs mechanizmusokat tartalmaz a résztvevő szervezetek, valamint a többi érintett fél között.

Adott esetben a programhoz nem társult harmadik országból származó résztvevő szervezet bevonása milyen mértékben jelent lényeges hozzáadott értéket a projekthez (ha ez a feltétel nem teljesül, a programhoz nem társult harmadik országból származó résztvevő szervezetet az értékelési szakaszban kizárják a pályázatból)

A támogatási kérelmek értékelése és pontozása - együttműködő partnerség

A partnerség minősége

Az együttműködés minősége

(maximális pontszám:

20 pont)

Intézkedések

63

Hatás (maximálispontszám: 25 pont)

2. Fejezet

A támogatási kérelmek értékelése és pontozása - együttműködő partnerség

A projektjavaslat konkrét és logikus lépéseket tartalmaz arra, hogy a projekt eredményei beépüljenek a résztvevő szervezetek rendszeres munkájába.

A projekt pozitív hatást gyakorol résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre, valamint a tágabb értelemben vett közösségeikre.

A projekt várható eredményei a projekt időtartama alatt és azt követően a projektben résztvevő szervezeteken kívül is felhasználhatók helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

A pályázat konkrét és hatékony lépéseket tartalmaz a projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken belüli megismertetésére, az eredmények más szervezetekkel és a nyilvánossággal való megosztására, valamint az európai uniós finanszírozás nyilvános megismertetésére

A pályázat konkrét és hatékony lépéseket tartalmaz a projekt fenntarthatóságának biztosítására valamint arra, hogy a projekt az uniós támogatás felhasználása után is képes legyen hatást gyakorlni.

64

If relevant, the extent to which the proposal describes how the materials, documents and media produced will be made freely available and promoted through open licences, and does not contain disproportionate limitations;

2. Fejezet

A projekt relevanciája(maximális pontszám: 30 pont)

A projektterv minősége és megvalósítása (maximális pontszám: 30 pont)

A partnerség és az együttműködés minősége(maximális pontszám: 20 pont)

Hatás(maximális pontszám: 20 pont)

A pályázati felhívások értékelése és pontozása - kisléptékű projektek partnerség

Mértékének szempontjai:

 • A pályázat konkrét és logikus lépéseket tartalmaz annak érdekében, hogy a projekt eredményeit integrálják a részt vevő szervezet munkájába
 • A projekt potenciálisan pozitív hatással lehet a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre, valamint a szélesebb közösségre.
 • A pályázat megfelelő módot tartalmaz a projekt eredményeinek értékelésére
 • A pályázat konkrét és hatékony lépéseket tartalmaz a projekt eredményeinek a részt vevő szervezeteken belüli megismertetésére, az eredmények más szervezetekkel és a nyilvánossággal való megosztására, valamint az Európai Uniós támogatás nyilvános elismerésére

Mértékének szempontjai:

 • A projektben a profiljukat tekintve megfelelő szervezetek/intézmények vesznek részt
 • A projektbe újonnan érkezők és kevésbé tapasztalt szervezetek is részt vesznek
 • A feladatok javasolt elosztása bizonyítja valamennyi résztvevő szervezet/intézmény elkötelezettségét és aktív hozzájárulását
 • A pályázat hatékony koordinációs és kommunikációs mechanizmusokat tartalmaz a résztvevő szervezetek/intézmények között

Mértékének szempontjai::

 • A pályázat céljai világosak, reálisak, és a résztvevő szervezetek igényeihez és céljaihoz, valamint célcsoportjaik szükségleteihez igazodnak
 • A tevékenységeket hozzáférhető és befogadó módon tervezték meg, és nyitottak a hátrányos helyzetűek számára
 • A javasolt módszertan egyértelmű , megfelelő és megvalósítható.
 • A projekt magában foglalja a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a tevékenységek kiegészítésére, valamint a partnerszervezetekkel való együttműködés javítására.
 • A projekt környezetbarát és a projekt különböző szakaszaiba zöld gyakorlatokat épít be

Mértékének szempontjai:

 • A pályázat megfelel a felhívás célkitűzései és prioritásai szempontjából. Ezen túlmenően a pályázat akkor minősül kiemelten relevánsnak, ha
 • a résztvevő szervezetek profilja, tapasztalata és tevékenységei relevánsak a pályázati terület szempontjából;
 • a javaslat uniós szinten hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy kiépíti a szervezetek kapacitását a határokon átnyúló részvételre.

65

 • the project work plan is clear, complete and effective, including appropriate phases for preparation, implementation and sharing project results;
 • the project is cost-effective and allocates appropriate resources to each activity

 • If applicable: the extent to which the project makes use of Erasmus+ online platforms (European Education Platform, EPALE, European Youth Portal, EU Youth Strategy Platform) as tools for preparation, implementation and follow-up of the project activities.

 • it addresses the priority "inclusion and diversity";
 • ­In case of projects managed by the Erasmus+ National Agencies: if it addresses one or more "European Priorities in the national context", as announced by the National Agency

 • it addresses the priority "inclusion and diversity";
 • ­In case of projects managed by the Erasmus+ National Agencies: if it addresses one or more "European Priorities in the national context", as announced by the National Agency

2. Fejezet

Elszámolható költségek - egy példa

Minden egyes rendelkezésre álló támogatási program meghatározza az elszámolható költségek listáját. Ezek azok a költségek, amelyek finanszírozása a projekt megvalósítása során a támogatásból valósul meg

Az Erasmus+ program projektjeinek példáját folytatva, a KA2 - Együttműködési partnerségek projektjei esetében a támogatható költségkategóriák a következők:

 • Projektmenedzsment
 • Tanulási, oktatási és képzési tevékenységek
 • Találkozók és rendezvények
 • A projekt eredményei (kiadványok, anyagok, dokumentumok, eszközök, termékek stb.)
 • A projekt eredményeinek megosztására irányuló tevékenységek (terjesztési költségek)
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatható költségek kategóriái és/vagy a támogatható költségek listája a különböző támogatási programokban eltérő lehet. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy minden egyes támogatási program esetében létezik egy lista a nem támogatható költségekről, amely meghatározza, hogy mely költségek nem finanszírozhatók a támogatásból. Mindkét költséglistát megtalálja a kedvezményezettek számára készült útmutatóban vagy a pályázati felhívás egyéb mellékleteiben.

66

2. Fejezet

A költségvetés tervezése

Az egyes projekttevékenységekhez tartozó költségvetést csak egyszer, a pályázati szakaszban kell megadni. Ha a projekt finanszírozásra kerül és a tervezett programot módosítani vagy aktualizálni kell, ez nem jelenti újabb projekt benyújtását. Ehelyett, amennyiben a megvalósítás során szükséges és indokolt módosításokra van szükség, a kedvezményezett módosíthatja az egyes munkacsomagokhoz és a kapcsolódó tevékenységek listájához rendelt költségvetést. E módosításokhoz azonban a támogatási szerződés módosítására is szükség lehet.

A célok, tevékenységek és eredmények tervezése mellett a projekt költségvetésének megfelelő megtervezése az egyik legkritikusabb lépés a projekt tervezése során. A projektköltségvetés tervezését meg kell hogy előzze a projektcélok megvalósítását célzó tevékenységek, valamint az egyes tevékenységekhez tartozó erőforrások (idő, személyzet, technikai erőforrások stb.) elosztásának megtervezése. Ily módon minden egyes projekttevékenységhez megfelelő költséget kell tervezni. Az egymással összefüggő projekttevékenységeket általában munkacsomagokba (angolul: „working package” WP) csoportosítják. Erről bővebben a 4. fejezetben olvashat..

Az egyes munkacsomagok költségvetését a projektpartnerek között az általuk elvégzett feladatokkal arányosan kell elosztani. Lényeges, hogy a projekt benyújtása előtt minden egyes projektpartner elfogadja az általa elvégzendő tevékenységekhez rendelt költségvetést.

67

Ha egy vagy több tevékenységet nem, vagy csak részben fejeznek be, vagy a minőségértékelés során projekt megvalósítását nem megfelelőnek ítélik meg, a projekttámogatás összegét csökkenthetik. Ez az értékelés eredményezheti egyes munkacsomagok vagy egyes tevékenységek elfogadásának megtagadását (a költségvetés megfelelő csökkentésével) vagy a támogatás teljes összegének meghatározott százalékkal történő csökkentését. A támogatás teljes összegét akkor folyósítják, ha minden tevékenységet a pályázatban leírt minőségi kritériumoknak megfelelően fejeznek be.

2. Fejezet

A költségvetés tervezése

A projekt megvalósításához nyújtott támogatást általában 2 vagy több részletben fizetik ki: Az első kifizetésre általában a támogatási megállapodás aláírása után kerül sor. A következő részlet(ek)et általában a projekt közbenső jelentésének elfogadása után fizetik ki; az utolsó kifizetés - az úgynevezett "egyenlegfizetés" - a projekt megvalósításáról szóló zárójelentés jóváhagyása után történik. A végrehajtási szakaszban a projekt valamennyi tervezett tevékenységét magas színvonalon kell megvalósítani. Érdemes megjegyezni, hogy a projekt eredményeit és hatását a projekt záró jelentése alapján értékelik.

Az uniós finanszírozási folyamat által biztosított rugalmasság lehetővé teszi a kedvezményezettek számára, hogy saját erőforrásaikon belül gazdálkodjanak, és a forrásokat igényeiknek megfelelően osszák el.

68

Ahogy korábban említettük, a költségvetést a munkacsomagok szintjén kell bemutatni, az alábbi példának megfelelően.

A pályázók emellett a tevékenységek szintjén is megtervezhetik a költségvetést.

A projekt tervezése során a költségvetés partnerekkel való megosztását is meg kell megtervezni. A partnerek meghatározzák a partnerségen belüli pénzügyi elszámolás szabályait, amelyeket később a projektmenedzser hajt végre. A pályázati útmutató tartalmazza, hogy milyen pénzügyi dokumentumok alapján lehet a projekt költségeit elszámolni. Ezeknek a szabályoknak minden projektpartner számára egyértelműnek kell lenniük.

2. Fejezet

A költségvetés tervezése

Kérjük, tekintse meg ezt az útmutatót, hogy többet megtudjon a projektmenedzserek számára követendő pénzügyi eljárásokról, beleértve a projektpartnereknek történő kifizetéseket is. Minden szükséges információt megtalál a kifizetési feltételekről, a projekt pénzügyi irányításáról, a pénzügyi jelentésekről és a pénzügyi elszámolási dokumentumokról.

69

03

04

05

01

02

Meg tudom határozni, hogy milyen finanszírozást kaphatnék a projektemhez.

2. Fejezet

Ellenőrző lista a 2. fejezethez

Jelölje az egyes sorokban a válaszait 1-től 5-ig (ahol az 1 a határozottan nem ért egyet; 2 nem ért egyet; 3 nem tud dönteni egyetértés és nem egyetértés között; 4 egyetért; 5 határozottan egyetért):

Úgy érzem, hogy képes vagyok megtalálni a megfelelő felhívást a pályázatomhoz.

Tudom, hogy milyen típusú finanszírozást vehetek igénybe az Erasmus+ program kulcstevékenységei esetében.

Tudom, hogyan lehet különbséget tenni a különböző (az Erasmus+ program) kulcstevékenységei között.

06

Az általam megszerzett információk alapján képes vagyok segíteni valaki másnak.

1

1

1

2

1

2

1

1

3

3

4

4

5

5

2

2

2

2

3

4

5

3

4

3

5

3

4

5

4

5

Úgy érzem, tájékozottabb lettem az EU-s támogatásokkal kapcsolatban.

70

Kérjük, olvassa el ismét ezt a fejezetet!

71

Már majdnem sikerült, csak néhány részletet kell még átnézni és továbbléphet!

72

nagyszerű

JÓ ÚTON JÁRSZ!

73

2. Fejezet

Gyakorlati feladatok

Osszák el igazságosan a pénzt!

Minden partner a WP-ben elvégzett feladatokkal arányosan legyen kifizetve!

Sok szerencsét!

Készítsen saját excel táblázatot a számítások elvégzéséhez!

Tekintse meg a példát!

74

3. Fejezet

HOGYAN TALÁLJUK MEG ÉS VÁLASSZUK KI A PROJEKTPARTNEREINKET? Labbancz Marianna és Malya Carmen,Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség

A fejezet tanulmányozásának és a gyakorlati feladat elvégzésének becsült ideje: 1 óra az olvasásra és 1 óra a gyakorlati feladatra.

E fejezet tanulmányozása után képes lesz:

 • Meghatározni, hogy milyen partnerszervezet(ek) szükséges(ek) az adott projektötlet megvalósításához;
 • Kiválasztani a potenciális projektpartner(ek) elérésének módját és annak eszközeit;
 • Megfelelő kiválasztási kritériumokat alkalmazni a legmegfelelőbb partnerszervezet(ek) kiválasztásához.

Tanulási célok

E fejezet célja az, hogy bemutasson minden olyan módszert, amellyel megtalálhatjuk és kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb partner(eke)t projektötletünk megvalósításához.

3. Fejezet

Hogyan találjuk meg és válasszuk ki a projektpartnereket?

76

3. Fejezet

Hogyan találjuk meg és válasszuk ki a projektpartnereket?

A nemzetközi együttműködés alapvető eleme a partnerség. Partnerek nélkül nincs együttműködés, és ez a legelső feladat, amelyet sikeresen meg kell oldania annak a szervezetnek, amelyik együttműködésben akarja megvalósítani projektjét. Ebben a fejezetben segítséget nyújtunk Önnek ahhoz, hogy hogyan keresse és válassza ki a legmegfelelőbb partnert ahhoz, hogy elképzelését sikeresen megvalósíthassa nemzetközi, európai együttműködés keretében.

77

3. Fejezet

A partner jelentősége a nemzetközi projektekben

Minden szervezet más-más értékekkel, prioritásokkal, erőforrásokkal és kompetenciával rendelkezik. A nemzetközi együttműködésben egy projekt megvalósítása során az a kihívás, hogy ezeket a különböző készségeket, képességeket egy közös jövőképbe ágyazva egyesítse az adott projekt fenntartható fejlődési céljai mentén. A szervezetek azért valósítják meg projektjeiket partnerségben, mert - a pályázati felhívások követelményein túlmenően - a kívánt célokat nem tudják megvalósítani partneri együttműködés nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy a közös eredmények elérésén túl minden partner tisztázza, mi a saját érdeke egy ilyen együttműködés során.

78

3. Fejezet

Miért alapvető kérdés a partnerkeresés a nemzetközi projektekben?

A pályázni kívánó szervezeteknek már a projektötlet megfogalmazásakor számításba kell venni, hogy pályázatukat partnerségben valósítják majd meg. A más szervezet(ek)kel való együttműködés során számos előnnyel járhat, és szinergikus kapcsolat jöhet létre, így mindkét fél számára win-win helyzetet teremthet. Ilyen lehetséges előnyök többek között:

 • Szélesebb körű hozzáférés a tudáshoz és az információhoz: A különböző országokból származó partnerek - az országok eltérő történelmi és kulturális hátteréből adódóan - eltérő módon közelíthetik meg az adott témát.
 • Kapcsolatteremtés új emberekhez: Az együttműködés szélesebb körű szakértelemre, tapasztalatra, készségekre és hálózatokra épül.
 • Innováció: Mivel a partnerek különböző témákat különböző nézőpontokból közelítenek meg, ez lehetőséget ad arra, hogy a problémákat új módon kezeljék.
 • Kompetenciafejlesztés: Az együttműködés során az együttműködésben résztvevők szakmai és szociális kompetenciái jelentősen fejlődnek. A partnerek szakmai készségeinek és kompetenciáinak fejlődése a nemzetközi együttműködés jelentős és előre nem tervezett előnye.
 • Hosszú távú tovagyűrűző hatás: A projekt eredményeinek fenntarthatósága és hasznosítása még hatékonyabbá válhat, mivel a partnerek saját országukban, meglévő hálózataikon keresztül népszerűsítik azt.
A partnerség egésze számára előnyös, ha a projekt közös megvalósítása a partnerek számára kézzelfogható hozzáadott értéket jelent. Egy ilyen együttműködés során nagyon fontos, hogy a partnerek tisztában legyenek saját szervezeti céljaikkal, és az együttműködés hozzájáruljon saját céljaik eléréséhez is.

79

3. Fejezet

Miért alapvető kérdés a partnerkeresés a nemzetközi projektekben?

Ugyanakkor a szervezeteknek figyelembe kell venniük a lehetséges kockázati tényezőket, amelyek lehetnek:

 • Bizonyos szintű autonómia elvesztése az adott projekttel kapcsolatban: a közös döntéshozatali folyamatok kihívása; a partnerekkel való konszenzus kialakításának szükségessége.
 • A partnerség és a partnerszervezet érdekei közötti különbség: előfordulhat, hogy olyan döntés születik, amely megfelel a partnerség érdekeinek, de ellentétes lehet egyes szervezetek érdekeivel.
 • Intenzívebb erőforrás-felhasználás: a kulcsfontosságú alkalmazottak idő- és energiaigénye a partnerségek kialakításában és a projektfejlesztésben jelentősen több lehet, mint a partnerségen kívüli projektek esetében.
A projekt végrehajtása kihívást jelent a résztvevők számára, mivel a projekt partnerségi megvalósítása során az összes irányítási, nyomonkövetési, jelentéstételi és értékelési tevékenység közös feladatot jelent.Mindezen előny és kockázat mérlegelése után a megfelelő partner kiválasztása időbe és erőfeszítésbe kerül, de fontos egy olyan partner megtalálása, aki megfelel az Ön értékeinek és osztja az elképzeléseit.

80

Milyen partnerrel szeretne együttműködni? És melyik partnerszervezetet nem szeretné? Miért?

I.

3. Fejezet

Mit szeretnénk megvalósítani - milyen partnert szeretnénk?

Amikor egy szervezet partnerségben szeretné megvalósítani az ötletét, olyan felet kell találnia, aki hajlandó hasonló erőfeszítéseket tenni a közös munka létrehozása érdekében.Először is erre a néhány kérdésre adott válasszal tisztázza, milyen az ideális partner:

II.

Olyan szervezetet keres, amelyiknek hasonló a háttere? Ugyanazok a céljai, ugyanazon a területen dolgozik? Ugyanazokkal a kihívásokkal küzd? Vagy inkább valamilyen, a tiédtől eltérő profilú legyen a szervezet?

III.

Melyik országból érkezzen a partnerszervezet? Miért?

IV.

Teljesen más tapasztalatokat keres egy országgal vagy Európa más országaival kapcsolatban? Vagy inkább sok hasonlóságot szeretne?

V.

Milyen nyelv(eke)t fog használni Ön vagy kollégái a nemzetközi kommunikációhoz és a nemzetközi tevékenysége során? Közös vagy hasonló nyelvű országot keres?

Mindezek mellett el kell dönteni az egyik legfontosabb kérdést: az általam képviselt szervezet milyen minőségben szeretne projektpartnert keresni? Mint a leendő konzorcium vezetője, vagy a szervezet projektpartnerként kíván részt venni az együttműködésben. Erről mindenképpen érdemes dönteni.

E kérdések megfogalmazásakor érdemes megnézni a pályázati felhívás feltételeit, és a válaszokat ennek megfelelően alakítani.

81

3. Fejezet

A partnerkeresés módszerei

A fent említett kérdések segítenek a kezdésben. Segítenek az elvárások tisztázásában és a partnerkeresés irányításában.

1. Hogyan találja meg a megfelelő partner-szervezetet?

2. Használja a kapcsolati hálóját

3. Keressen téma és ágazat szerint

Az Erasmus+ program keretében az Erasmus+ Project Results Platform a legjobb kiindulópont. Itt megtalálható az összes folyamatban lévő és befejezett Erasmus+ projekt listája, beleértve az érintett partnereket is. A platformot ország vagy kulcsszó, tevékenységi terület vagy ezek kombinációja szerint böngészheti. Ha szektorok szerint szeretné szűkíteni a szervezeteket, több lehetőség is rendelkezésre áll.

A felnőttképzési szervezetek az EPALE partnerkereső oldalán keresztül kereshetnek partnereket, vagy létrehozhatják saját listájukat.

Az ifjúsági szervezetek ugyanezt az OTLAS, a SALTO ifjúsági honlapjának partnerkereső eszköze segítségével tehetik meg itt

Az EPALE partnerkereső funkciója a szakmai szervezetek számára is hasznos lehet.

Számos nem hivatalos weboldal és Facebook-oldal is foglalkozik a partnerek összekapcsolásával. Ezek például a következők: EU Partnerkereső, Partnerkereső adatbázis, Erasmus+ Partnerkereső Facebook-oldal..

4. Keressen projekteken keresztül

82

Számos lehetőség és alkalom van a potenciális partnerszervezetek megtalálására és a velük való kapcsolatfelvételre. A különböző szervezetek különböző kapcsolatfelvételi módokat részesítenek előnyben, csakúgy, mint az emberek a saját személyes életükben. A nemzetközi együttműködések gyakran személyes kapcsolatokból indulnak ki. Lehetséges azonban, hogy egy nemzetközi tevékenységét most kezdő szervezetnek nincs ilyen személyes tapasztalata külföldi szervezetekkel. Ebben az esetben az ajánlások jó módját jelenthetik, hogy kapcsolatba lépjenek a potenciális partnerszervezetekkel. Az alábbiakban bemutatunk néhány módszert, amelyek a leghatékonyabbak lehetnek a legmegfelelőbb projektpartner megtalálásához és kiválasztásához.

Az első lépés talán az, hogy közelebbről vizsgálja meg saját szervezete kapcsolatait. Vannak-e a környezetében ismerős vagy együttműködő partnerszervezetek, amelyek már résztvettek nemzetközi projektekben? Ha igen, kérhet néhány elérhetőséget és ajánlást. Ha a szervezetnek, ahol dolgozik, már volt külföldi projektpartnere, közvetlenül felveheti a kapcsolatot a korábbi partnerekkel. Még ha egy korábbi partner nem is tud csatlakozni a konkrét projekthez, javasolhat egy másik szervezetet, amely ugyanabban a témában vagy országban tevékenykedik. Ha Ön vagy szervezete használja a közösségi médiát, írja le, milyen partnert keres és kérjen ajánlásokat követőitől. Sok projektpartner először az olyan webhelyeken találta meg egymást, mint a LinkedIn, a Facebook és a Twitter. Azon is gondolkozhat, hogy esetleg csatlakozik valamelyik európai hálózathoz, amely az Ön által képviselt szervezet számára érdekes projektterületen működik.

Ha partnert keres az együttműködéshez, itt található az első oldal, ahol elkezdheti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects ProjectsUse this platform to search for Erasmus+ projects in your field, explore projects with exceptional outcomes and stories, and find inspiration for...Erasmus+

Az egyik leghatékonyabb és legígéretesebb módszer arra, hogy partnerszervezeteket találjunk egy nemzetközi projekthez, a projektkeresés. Különböző online keresőmotorok segítségével meg lehet keresni a már befejezett uniós projekteket, le lehet szűkíteni a témákat és meg lehet tudni, hogy mely szervezetek vesznek részt/vettek részt. Egy további keresés során az egyes szervezetek megkereshetők a weboldalukon, az EPALE-n, a közösségi médián stb. keresztül, majd végül kapcsolatba léphet velük és érdeklődhet róluk. Így professzionális és tapasztalt projektpartnereket találhat, akik már bizonyítottak nemzetközi együttműködési projektekben.

3. Fejezet

Vegyél részt kapcsolatteremtő szemináriumokon

Különböző nemzeti szervezetek és támogatási programügynökségek Európa-szerte nemzetközi találkozókat szerveznek. Ezek a találkozók ösztönzik az együttműködést és a bevált gyakorlatok megosztását a különböző európai programok, például az Erasmus+ keretében, és gyakran az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka konkrét témáira összpontosítanak. Egyes rendezvények, az úgynevezett kapcsolati szemináriumok kifejezetten a partnerkeresésre és közös projektötletek kidolgozására szolgálnak. Célszerű olyan nemzetközi rendezvényeken és tevékenységekben részt venni, ahol más potenciális partnerszervezetek is jelen vannak (pl. konferenciák, szemináriumok, találkozók stb.). Így megismerheti képviselőiket és szervezeteiket és láthatja, hogy mennyire illeszkednek a korábbi kérdésekre adott válaszokhoz. Mint az interperszonális kapcsolatok esetében, legyen tudatában annak, hogy gyakran nem találja meg a tökéletes partnert, és hogy kompromisszumokra és rugalmasságra van szüksége. Alternatívaként próbáljon meg részt venni nemzetközi képzéseken és szemináriumokon olyan témában, amely az Ön szervezetét érdekli. Itt talán találhat egy hasonló érdeklődésű szervezetet, amely egy közös nemzetközi projekt alapjául szolgálhat. Érdemes tudni, hogy számos ilyen kapcsolattartó szeminárium, nemzetközi képzés és találkozó társfinanszírozásban részesül különböző európai programok keretében. A részvétel ingyenes lehet. Ha felvételt nyert a rendezvényre, az utazás és a szállás költségei is fedezhetők.Számos szolgáltatás segít Önnek abban, hogy megtalálja a megfelelő partnereket az új projektjéhez, de a legjobb módja ennek a személyes kapcsolatai: korábbi munkatársak, konferencia ismerősök, nemzetközi kollégák, akiknek hasonló az érdeklődési körük stb.

A partnerkeresés módszerei

83

Platformok a pályázati felhívásokhoz (Példák)

Creative Europe Project results

European Social Fund

3. Fejezet

A projektalkalmazások platformjai

ERASMUS+

Explore Interreg

84

3. Fejezet

Hogyan mutasd be magad és projektötletedet

Valószínűleg a partnerségépítési folyamatnak ebben a szakaszában már eldöntötte, hogy projektpartnerként vagy projektkoordinátorként kíván-e részt venni a projektben. Az Ön által képviselt szervezetet is így kell bemutatnia a bemutatkozás során. A leírt partnerkeresési módszerek alapján kétféleképpen mutathatjuk be szervezetünket:

1. Egyrészt regisztrálhatja az Ön által képviselt szervezetet a ʻpartnerkereső bázis(ok)banʼ, az Önt érdeklő konkrét témához/támogatási programhoz kapcsolódóan. A regisztráció során a regisztrált szervezet bemutatása mellett röviden leírhatja azt a projektötletet is, amelynek megvalósításához partnereket keres. A lehetséges partnerekkel szemben támasztott követelményeket is itt lehet megadni. Lényeges, hogy adja meg annak a konkrét személynek az elérhetőségét, akivel az érdeklődő szervezetek felvehetik a kapcsolatot. Ezután már csak az együttműködés iránt érdeklődő szervezetek jelentkezésére kell várni.

Ebben az esetben a legfontosabb a profil elkészítése. Hozzon létre egy világos profilt, hogy növelje az ismertségét! Ha először regisztrál, töltse ki az összes mezőt, hogy teljes profilt hozzon létre. Ha a szervezete már regisztrált, frissítse fel! Írja le a problémát, amellyel foglalkozni kíván, és azt, hogy hogyan kívánja megoldani. Legyen konkrétan megfogalmazva, hogy milyen partnerekre van szüksége a projektötletéhez. A legtöbb partnerkereső eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy az Ön által képviselt szervezet és az Ön projektötlete számára profilt hozzon létre partnerkereső szervezetként.

85

3. Fejezet

Hogyan mutasd be magad és projektötletedet

2. Másrészt a közvetlen megkeresések esetében (azaz közvetlen együttműködési meghívások, e-mailen, közösségi médián stb. keresztül) az Ön által képviselt szervezetet vonzó módon kell bemutatnia.

A második esetben két dolgot javasolunk előkészíteni: - Az Ön által képviselt szervezet rövid bemutatása (max. 2 oldal, beleértve a küldetést, a célokat, a fő tevékenységeket, a szakterületeket, a részletekre mutató linkekkel - pl. a weboldalra); - Egy rövid projektkoncepció, amely bemutatja a megvalósítani kívánt projektötletet. Keresse meg a projektkoncepció sablonját.

Ebben az esetben az Ön által képviselt szervezet közvetlen bemutatása esetén az alapvető szervezeti adatokon kívül két fontos területet kell kiemelni:

 • Fontos bemutatni a szervezet korábbi tevékenységeit, tapasztalatait és sikereit az adott témában.
 • Mindazonáltal fontos, hogy bemutassuk annak a konkrét témának a magyarázatát, amelynek megoldására a pályázat irányulna. Itt fontos lenne kiemelni az együttműködéssel kapcsolatos ötleteket.

86

3. Fejezet

Kezdje el a keresést - és lépjen kapcsolatba a kiválasztott szervezetekkel

Böngésszen a profilok között és találkozzon másokkal a kiválasztott partnerkereső platformon. A szűrőket alkalmazhatja, hogy leszűkítse az Önt leginkább érdeklő szervezetek csoportját (pl. ország, téma stb.) Rendszeresen vissza kell térnie a kereséshez, mert a regisztrált szervezetek listája folyamatosan bővül.Miután elkészítette a legérdekesebb lehetséges partnerszervezetek szűkített listáját, vegye fel a kapcsolatot a partnerbázisban a szervezet kapcsolattartójaként feltüntetett személlyel a profilban feltüntetett módon (általában egy név és egy e-mail cím szerepel). A bemutatkozó e-mailben/üzenetben, amelyet a kiválasztott, potenciális projektpartner kapcsolattartójának írna, csak a szervezet bemutatásának összefoglalóját, a projektötletet és az együttműködésre való felhívást írja le, minden esetben a válaszadás határidejével együtt.

A legjobb partner kiválasztása

87

3. Fejezet

A legjobb partner kiválasztása

Miután felvették a kapcsolatot egy szervezettel, szánjanak időt arra, hogy mélyebben megismerjék és megértsék egymást, és jó kapcsolatot alakítsanak ki.

Meg kell kérdeznie

}

 1. Milyen projektekben vettek részt korábban, és mit tanultak belőlük.
 2. Mik a céljaik és célkitűzéseik egy új projekttel kapcsolatban?
 3. Milyen kommunikációs módszereket részesítenek előnyben?

88

3. Fejezet

A jó partnerség a jó projekt egyik alapja, ezért érdemes meggyőződni arról, hogy a megfelelő partnert találtad meg! A megbeszélés során - amely valószínűleg online zajlik majd - sok információt nyerhetünk a környezetből és a nem verbális kommunikációból. Fontos, hogy a döntéshozók is jelen legyenek a megbeszélésen, mert akkor elkezdhetünk együttgondolkodni az adott témáról. Akkor tudja a lehető legjobban kihasználni a találkozókat, ha felkészülten, sok kérdést tesz fel, és megtudja, hogy a szervezet, amellyel kapcsolatba lép, miért szeretne partnere lenni az Ön projektjének. Jól mutassa be az Ön által képviselt szervezetet (mutasson be brosúrákat, ppt-ket stb.), hogy kiemelje, mit nyújt az Ön által képviselt szervezet. Fontos, hogy a lehető legtöbb időt hagyjon magának arra, hogy eldöntse, kit választ partneréül, hogy a választás megalapozott legyen. Sok szervezetnek nincs tapasztalata a nemzetközi együttműködésben, és időbe telhet, amíg megértik az ötletet, és magabiztossá és képessé válnak egy jó partnerség kiépítésére.

A legjobb partner kiválasztása

89

Attól függően, hogy a partnerség milyen projektet kíván megvalósítani, célszerű olyan partnert keresni, aki kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik az adott témában tevékenykedő szervezetekkel.

HÁLÓZATOK

Az egyik legfontosabb tényező, amellyel egy partnernek rendelkeznie kell, az az elhivatottság. Könnyebb olyasvalakivel együtt dolgozni, akiben megvan a hajtóerő a szervezet céljainak eléréséhez, mint olyasvalakivel, akit egy bizonyos feladat elvégzésére kényszerítettek. Keressen valakit, akinek a projektötlet megvalósítása elsődleges prioritás.

ELHIVATOTTSÁG

Nagyon könnyű lesz elérni a kitűzött közös célokat, ha olyasvalakivel dolgozik együtt, aki osztja az elképzeléseit. A küldetés félig-meddig teljesíthető, ha az érintett személynek jól felépített jövőképe és stratégiája van. Mit jelent ez? Amikor partnerségbe kezd, olyan partnert kell választania, akivel közös elképzelése van a projektről. Ez arra kényszeríti a partnereket, hogy mindent megtegyenek ugyanazért a vízióért, ugyanazzal az elkötelezettséggel, hogy a víziót az előírt időn belül megvalósítsák.

AZONOS VÍZIÓ

3. Fejezet

A partnerek kiválasztásának általános követelményei

TAPASZTALAT

Ha olyan témával szeretne foglalkozni, amelyben még nincs elegendő tapasztalata, akkor olyan partnert kell keresnie, aki már rendelkezik tapasztalattal ezen a területen. Ez nagy segítséget jelenthet, ha a projekt megvalósítása során nehézségekbe ütközik. Ebben az esetben a partner tapasztalata és szakértelme fontos szempont, és a konzultációk során jelentős ismeretekre és készségekre lehet szert tenni.

RUGALMASSÁG

A projekt megvalósítása során kockázattűrő partnerre van szükség. Néha vannak olyan helyzetek, amikor ki kell lépni a komfortzónájából.

BECSÜLETESSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

Ha ez lehetséges, célszerű olyan partnert választani, aki már bizonyította megbízhatóságát más helyzetekben vagy más projektekben, mind kommunikációs, mind pénzügyi, mind egyéb fontos kérdésekben.

90

A legtöbb esetben azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy éve működnek, azaz lezárt pénzügyi évvel rendelkeznek. Ez alól csak néhány kivétel van. Természetesen az optimális helyzet az, ha a projektet koordináló szervezet több tapasztalattal rendelkezik, mint a partnerek.

Szervezeti érettség

Számos pályázati felhívás különleges kompetenciákat követel meg a projektben részt vevő személyektől. A várt tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatot igazolni kell.

Tapasztalatok - kompetenciák - készségek

A legtöbb pályázat csak a kiírásban felsorolt országokban székhellyel rendelkező szervezetek számára nyitott. Néha olyan előírások is vannak, hogy mely országok szervezetei nem lehetnek koordinátorok.

Területi lefedettség

3. Fejezet

A partnerek kiválasztásának sajátságos követelményei

A felhívás minimális követelményei - elégséges ez?

A szükséges dokumentumokon kívül hasznos lehet, ha a partnerek és a koordinátor olyan dokumentumokat csatolnak a pályázathoz, amelyek bizonyítják szakmai és pénzügyi képességüket a projekt sikeres megvalósítására.

A projektpartner kiválasztásának általános szempontjai mellett fontos figyelembe venni különböző speciális szempontokat is. Egyrészt ezeket a kritériumokat már megvitattuk. Másrészt az egyes partnerek számára speciális támogathatósági feltételek vannak érvényben, amelyeket minden egyes pályázati felhívás tartalmaz, és amelyek a felhívás tartalmától és céljától függően nagyon eltérőek lehetnek, amelyek a következők lehetnek:

91

Mielőtt nemzetközi partnerségben megvalósítandó projekttel jelentkezik, a megbízólevél elengedhetetlen. Ez egy kétoldalú megállapodás a koordináló szervezet és a projektben részt vevő minden egyes partnerszervezet között, amellyel a partnerszervezet felhatalmazza a koordináló szervezetet, hogy a nevében eljárjon a projekt végrehajtásával kapcsolatos ügyekben.A megbízólevél vagy szándéknyilatkozat általában egy sablon dokumentum, amely a pályázati felhívás dokumentumai között található.

3. Fejezet

A partnerek kiválasztásának sajátságos követelményei

92

3. Fejezet

Minta a partner értékeléséhez

Jellemzők / partneri képességek (tényleges vagy potenciális):

1 - 5

1. Jó hírnévvel és eredményességgel rendelkeznek az ágazatukban? Más ágazatokban?

2. Készségek, kompetenciák és/vagy egyéb hasznos erőforrás-hozzájárulások?

3.Megfelelő irányítás és irányítási struktúrák?

4. Jó kommunikációs csatornák és hozzáférés a hálózatokhoz/információkhoz?

1

2

3

4

Pontozza az egyes sorokat 1-től 5-ig (ahol 1 az alacsony és 5 a magas):

5

5. Jó pénzügyi irányítási eredmények?

6. Hajlandóság az innovációra és a tapasztalatokból való tanulásra?

7. Érdeklődés és együttműködési hajlandóság?

8. Kitartás, amikor a dolgok nehezebbre fordulnak?

93

Ha több "1-est" válaszoltál, mint "5-öst" - érdemes lehet más partnerszervezetet keresni.....

94

Már majdnem ott vagy, csak néhány részletet kell átnézned, és biztosan készen állsz arra, hogy továbblépj ebben a témában!

95

nagyszerű

JÓ ÚTON JÁRSZ!

96

3. Fejezet

Gyakorlati feladatok

Kérjük, regisztrálja szervezetét ezen a weboldalon! Ha még nincs EPALE fiókja, kérjük, készítse el azt!

Ha készen van a regisztrációval, kérjük, készítse el partnerkereső hirdetését!

Ha már készvagy a partnerkereső hirdetéseddel, akkor keresgélj mások partnerkereső hirdetései között is!

Ha többet szeretnél megtudni, kattints ide!

1

2

3

4

97

4. Fejezet

MI A PROJEKT STRUKTÚRÁJA/KERETE?Lorenza Lupini és Luca Bordoni, Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa

A fejezet tanulmányozásának és a gyakorlati feladat elvégzésének becsült ideje: 1,5 óra tanulás - 2 óra gyakorlati feladat.

E fejezet tanulmányozása után képes lesz:

 • Megismerni és meghatározni a projekt logikai keretrendszerében azonosítandó és szerepeltetendő különböző kategóriákat
 • Megtudni, hogyan épül fel egy projektötlet logikai kerete
 • Biztos lesz a projekt különböző transzverzális tevékenységeinek (pl. irányítás, értékelés, terjesztés) meghatározásában és tartalmában
 • Megtudja, hogyan kell projekt ütemtervet (Gantt-diagramot) készíteni

Tanulási célok

Az e fejezetben megválaszolt kihívások:Hogyan kell felépíteni egy projektötletet, mind a folyamat, mind az eszközök, lépések, terminológia és gyakorlati esetek szempontjából annak érdekében, hogy egy konkrét pályázati felhívásra válaszoló teljes projektjavaslatot lehessen készíteni. .

4. Fejezet

Milyen a projekt struktúrája/kerete?

99

Az eszköztár előző fejezetei bemutatták, hogy a közösségi finanszírozáshoz való hozzáférés a kezdeti projektötlet megfogalmazásával kezdődik, amely nagyon különböző típusú értékeléseket vethet fel. A jó projektötlet meghatározása alapvető fontosságú a projekt későbbi fejlődése szempontjából. Ez viszont számos fontos előzetes tevékenységet igényel:

Az egymással összefüggő információk gyűjtése

A projekt bemutatásában és irányításában való saját képességek elemzése

Milyen a projekt struktúrája/kerete?

A megvalósítandó cselekvés (a projekt) okainak megfogalmazása - a megoldandó szükségletek/kihívások megnevezése és annak indoklása, hogy miért kell ezeket a szükségleteket/kihívásokat kezelni.

Információgyűjtés és annak elemzése, hogy mit sikerült már megvalósítani ugyanazon a területen, mind Európában általában, mind a referencia-területen (azaz azon a területen, ahol a projekttevékenységeket meg kell valósítani).

finanszírozási források felismerése és egy fenntartható projekt felépítése.

A kedvezményezettekre gyakorolt jelentős hatás lehetőségének mérlegelése, összhangban a pályázatban kiírtakkal.

Most már van egy erős projektötletünk, egy konzorcium/partnerség (emberi erőforrások) és egy lehetséges támogatás a finanszírozáshoz. A következő lépés az ötletünk "gyakorlatba ültetése", a megvalósítási stratégia részletes megtervezése és leírása a projektpályázati űrlapon.

4. Fejezet

100

Célkitűzés

Ebben a részben elemezzük, hogyan kell strukturálni egy projektötletet, mind a folyamat, mind az eszközök, lépések, terminológia és gyakorlati esetek szempontjából annak érdekében, hogy egy támogatásra kész pályázatot készíthessünk.

A logikai keretrendszer

Ez az egyik legfontosabb eszköz a projektötlet megalapozottságának értékeléséhez, különböző meghatározott kategóriák alapján.

A logikai keret kidolgozása a tervezési tevékenység egyik első lépése és lehetővé teszi, hogy egyetlen dokumentumban összefoglalják a tényleges projekt kidolgozásához szükséges elemzési munka nagy részét.

Ez a dokumentum képezi majd az alapját a végrehajtási szakaszban elért haladás és eredmények értékelésének.

4. Fejezet

101

A logikai keret alapvető szerkezete az alábbiakban látható. A használt különböző kategóriákat a következő bekezdések taglalják majd.

Célkitűzés

LOGIKAI KATEGÓRIA

Általános cél / HatásA projekt hozzájárulása egy rendszerszintű és politikai jellegű globális célkitűzéshez

Konkrét célok A projekt által a célcsoport számára biztosított előny(ök) jellege

Eredmények A projekt részeként megvalósított kézzelfogható termékek vagy szolgáltatások

Tevékenységek A projekt végrehajtásához és a tervezett eredmények eléréséhez szükséges konkrét intézkedések

INDIKÁTOROK

Hogyan mérjük az általános cél elérését (minőség, mennyiség, idő, kezdő- és végpont)

A fentiek szerint (de a konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan)

A fentiek szerint (de a konkrét célkitűzésekhez kapcsolódóan)

ForrásokAmelyek a tevékenységek elvégzéséhez szükségesek

INDIKÁTOROK

A mutatók elérését igazoló bizonyítékok (Hogyan, mikor, kitől, milyen forrásokból gyűjtötték a mutatókkal kapcsolatos információkat)

Mint fentebb

Mint fentebb

Költségek

4. Fejezet

102

A projektstruktúrában általános és konkrét célok vannak

Az első cél (Általános célkitűzés / cél vagy hatás)

Konkrét célkitűzés

Általános és konkrét célok

A fő szándékainkat képviseli, amelyeket el kell érnünk. Az eredményeknek és a hatásnak, szoros kapcsolatban kell állniuk a tervezett és leírt célkitűzésekkel. Amikor egy pályázat célját megfogalmazza, fontos, hogy kapcsolatot teremtsen a valós és konkrét igényekkel/kihívásokkal, amelyeket a projektnek ki kell elégítenie. Ezért ajánlatos először meghatározni azokat az igényeket/kihívásokat, amelyekkel foglalkozni szeretne, és ez alapján meghatározni az általános célt és a konkrét célokat

Ehelyett a konkrét céloknak a legkonkrétabbaknak, mérhetőnek (minőségi és mennyiségi szempontból) és elérhetőnek kell lenniük az általunk fejlesztendő tevékenységeken keresztül. Minden célhoz hozzá kell rendelni egy vagy több eredményt, amelyet egy vagy több tevékenységgel hajtunk végre. Figyelnünk kell a projektcélok megvalósíthatóságára, mert azokat a projekt megvalósítására tervezett határidőn belül kell teljesíteni.

4. Fejezet

A jól megfogalmazott cél tehát OKOS cél lesz. A célok és célkitűzések jelentik a módszer kiválasztásának, a cselekvések megtervezésének és végrehajtásának alapját. A projekt során a célkitűzéseket felül kell vizsgálni, hogy nyomon követhessük a megvalósításuk felé tett előrehaladást. A végén a célkitűzések segítségével mutathatjuk be, milyen mértékben sikerült elérni őket. A célok kitűzésével kapcsolatos további információkért tekintse meg az 1. fejezetet.

103

Általános és konkrét célok - gyakorlati példák

4. Fejezet

ÁLTALÁNOS CÉLA vidéki területek gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítása.

A legfontosabb kérdések, amelyeket fel kell tennie magának:

1. Miért szükséges a vidéki területek gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítása?2. Milyen általános hatást kíván elérni a referenciaterület lakosságára? 3. Ez a hatás mennyiben van összhangban a regionális, nemzeti és európai hatóságok prioritásaival, valamint a területen működő más kulcsfontosságú szereplők által elért eredményekkel?

KONKRÉT CÉLÚj munkalehetőségek teremtése az idegenforgalmi ágazatban a vidéki területeken élő fiatalok (18-35 évesek) számára .... -ban. (adott ország/országok/régiók stb.)

A legfontosabb kérdések, amelyeket fel kell tennie magának:

1. Mi az a konkrét probléma(k)/ kihívás(ok), amelyet a projekt révén kezelni és megoldani kíván az általános célmeghatározásnál említett szükséglethez kapcsolódóan?2. Milyen szükségletekre reagál a projekt, és milyen előnyökkel jár a megcélzott kedvezményezettek számára?

104

Eredmények: teljesítmény, kimenetek és mérföldkövek

4. Fejezet

A projekt eredménye konkrétan és kézzelfoghatóan reprezentálja azt, amit a projekt létrehoz. Minden eredmény egy olyan tevékenységsorozat csúcspontja, amely a projekt által érintett fő kérdés megoldását célozza, annak egyik fő dimenziójában.

Az kimenet (vagy anyagi/kézzelfogható eredmény) a projekt által megvalósított kézzelfogható szolgáltatás vagy termék. Ez bizonyítja azt, hogy a kitűzött célokat sikerült elérni.

Ezeket minőségi és mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani, amelyek lehetővé teszik a projekt hatásának mérését (például: kiadvány, képzési program, színházi előadás).

Az eredmény (nem kézzelfogható / immateriális eredmény) a projekt által generált eredmények hatása, következménye (pl. tudásgyarapodás, kompetenciák fejlesztése, tudatosság növelése).

Érdemes megemlíteni, hogy mind a kimeneteknek, mind az eredményeknek mérhetőeknek kell lenniük - ugyanúgy, mint a célkitűzéseknek.Az eredmények és kimenetek megfogalmazásához alkalmazhatja a SMART-módszert. Azt is tisztáznia kell, hogyan fogja mérni a kimenetek és eredmények elérését.

105

Eredmények: teljesítmény, kimenetek és mérföldkövek

4. Fejezet

106

Ha példaként az "Első alkalommal nemzetközi projektet megvalósítók támogató hálózata" projektet tekintjük, a kimenet (output) például a nemzetközi projektek tervezéséről és szervezéséről szóló kézikönyv.

 • Az európai projektmenedzsment területén szerzett ismeretek szintjének növekedése (feltételezett: 3 pont növekedés a 10 pontos skálán, 30 résztvevő személy esetében, előtte és utána teszttel mérve);
 • Európai együttműködések kezdeményezésére és megvalósítására irányuló motiváció növekedése (feltételezett: 3 pontos növekedés a 10 pontos skálán, 30 résztvevő személy esetében, önértékeléssel mérve).

A kísérleti képzéseken részt vevők számára a kimenetek (immateriális, nem kézzelfogható eredmények) a következők voltak:

Eredmények: teljesítmény, kimenetek és mérföldkövek

4. Fejezet

A FIRST Network platformon elérhető európai képzések az első alkalommal nemzetközi projekteket megvalósítók számára.

1. Milyen konkrét eredményeket kell elérnie a projektnek (vagy milyen kézzelfogható termékeket kell előállítania) ahhoz, hogy elérje célját? Azaz: Milyen dimenziókban kell kezelni a problémát, vagy megosztani az előnyöket?

A legfontosabb kérdések, amelyeket fel kell tennie magának:

107

A mérföldkövek a köztes célokat jelentik, egyfajta ellenőrző pontok az egyes fázisokon belül, vagy amelyek megfelelnek egy-egy konkrét teljesítésnek. Általában olyan tevékenységekről van szó, amelyeknek "nincs időtartamuk" és a futó projekt fő ellenőrzési pillanatainak meghatározására szolgálnak. Egybeeshetnek prezentációkkal, értekezletekkel, beszámolók küldésével, rendezvényekkel stb.

Eredmények: Teljesítmény, kimenetek és mérföldkövek -gyakorlati példák

4. Fejezet

Például, ha egy projektnek 3 fő fázisa van: I. Kutatás és elemzés - II. Tesztelés és végrehajtás - III. A projekt eredményeinek megosztása, a mérföldkövek a következők lehetnek:

Az I. fázisban: A kutatás megvalósult.

A II. fázisban: Új megoldások tesztelése. .

A III. fázisban : A kampány az eredmények terjesztésére megvalósult.

A mérföldkövek meghatározásának hosszabb és összetettebb projektek esetében van értelme. Ha egyéves kezdeményezést tervez 3 európai partner bevonásával - valószínűleg nincs szüksége mérföldkövekre; a célok és célkitűzések meghatározása elegendő.

108

Munkacsomag (WP)

A munkacsomag (WP) a javasolt projektben elvégzendő munka egy nagyobb alrészlete. A munkacsomag egy projekten belül összefüggő feladatok és tevékenységek csoportja. A munkacsomagok a munka legkisebb egységei, amelyekre egy projekt lebontható. Van azonban különbség a projektben a munkacsomag és a tevékenység között.

Ezért:

 • Egyetlen tevékenység nem WP
 • Egyetlen feladat nem minősül WP-nek A munka előrehaladásának %-a nem minősül WP-nek.
 • Az idő múlása általában nem WP
 • A munkacsomag ehelyett a feladatok és tevékenységek olyan sorozatát jelenti, amely egy teljesítendő eredményhez vezet, és hozzájárul több célkitűzés eléréséhez.

Tevékenységek: Munkacsomagok és feladatok

4. Fejezet

Fig. 2: Work package description

109

A munkacsomagok (WP) általában egy projekten belüli, egymáshoz kapcsolódó mikrotevékenységek, úgynevezett feladatok csoportja, mintha maguk is alprojektek lennének. Mivel a munkacsomagok maguk is kis projekteknek tűnnek, gyakran egy nagyobb projekten belüli alprojekteknek tekintik őket. A munkacsomagok a munka legkisebb egységei, amelyekre egy projektet a munkamegosztási struktúra (WBS) létrehozásakor fel lehet bontani.

Munkacsomag

Horizontális és vertikális munkacsomagok (WP-k)

4. Fejezet

Általánosságban két fő tipológiája van a munkacsoportoknak: Vertikális és horizontális

110

A vertikális munkacsoport tartalmazza a projekt által javasolt konkrét makrotevékenységeket. A vertikális munkacsoport a felhívás jellemzőihez és prioritásaihoz viszonyított igények elemzésére vonatkozhat. Tartalmazhatja azokat a technikai tevékenységeket is, amelyek révén a projekt fejlődik és eléri a várt eredményeket.

Egy munkacsomagot horizontálisnak nevezünk, ha olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyeket a projekt teljes időtartama alatt végeznek, és amelyeket gyakran folyamatosan és ütemezetten hajtanak végre. A tipikus horizontális munkacsomagok a projektmenedzsmenttel, az értékeléssel és a terjesztéssel kapcsolatosak.

A munkacsomagokon alapuló projektkeret lehetővé teszi a munka és az erőfeszítések egyensúlyának megtervezését a projekten belül. A konkrét munkacsoportokat a projekttervezési szakaszban a partnerek készségei és tapasztalatai alapján rendelik hozzá a konkrét partnerekhez. Ezért elengedhetetlen, hogy a projekttervező jól megismerje a projektbe meghívott partnerek szakterületét. A szakterületeknek ki kell egészíteniük egymást, és tartalmazniuk kell minden olyan kompetenciát, amely a tervezett projekt sikeres megvalósításához szükséges.

Vertikális WP

Horizontális WP

Projektkeret

Horizontális és vertikális munkacsomagok (WP-k)

4. Fejezet

111

Általában minden makrotevékenységet egy adott projektpartnerhez rendelnek, aki az adott WP-n (munkaprogramon) belül megvalósítandó összes feladat vezetőjévé és menedzserévé válik, mA munkaprogramok megfelelő egyensúlya - az időtartam, az irányítás és a készségek tekintetében - fontos a projekt értékeléséhez. eghatározott időn és költségvetésen belül. Minden munkaprogramnak – amellett, hogy konkrét célkitűzést kell elérnie – egy vagy több kimenettel és eredménnyel kell rendelkeznie mely valószínűleg mérföldkő is egyben, és minden bizonnyal mérhető és ellenőrizhető eredményekkel rendelkezik.

Munkacsomag

A munkacsomag konkrét tevékenységeket tartalmaz, amelyek általában meghatározott sorrendben szerveződnek és egyértelműen kapcsolódnak egymáshoz.

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot (WP-t)

4. Fejezet

A tevékenység elvégzéséhez szükséges idő

Mikor lenne a legjobb, ha ezt tenné, előtte/utána és/vagy egy másik tevékenységgel párhuzamosan

Ha két vagy több tevékenység között kölcsönös függőségi kapcsolat áll fenn, melyik tevékenységet kell először befejezni ahhoz, hogy a következővel folytatni lehessen?

112

 • A munkacsomag célkitűzései;
 • A tevékenységek leírása;
 • Ütemterv mérföldkövekkel;
 • Eredmények és eljesítmények;
 • Szerepek és felelősségi örök;
 • Kapcsolat más munkacsomagokkal.

A tevékenységek reprezentálják a Hogyant és azt, hogy Mit tegyünk az eredmények elérése, valamint kitűzött céljaink és konkrét céljaink elérése érdekében.

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot (WP-t)

4. Fejezet

A feladat a projektben elvégzendő művelet, ami egy lépés a WP-n belül. A feladat határidőhöz kötött, és hozzá kell járulnia a munkával kapcsolatos célkitűzésekhez.

Mivel a munkacsomagok alprojektnek tekinthetők, a munkacsomagok kulcsfontosságú elemei hasonlítanak a projektek elemeire.

Ezek a következők:

113

IEz a WP a projektkoordinátorhoz tartozik. Ez a WP határozza meg a projektmenedzsment operatív eljárásait, és tartalmazza a tartandó nemzetközi találkozók számát, a lebonyolítás helyét és az esedékes időpontokat, amelyek szerepelnek a Gantt-diagramban is. A koordinátor egyik feladata az ülések eredményeinek és a partnerség által hozott döntéseknek a jegyzőkönyvekben történő jelentése. Tartalmazni fog olyan szakaszokat, amelyek arról szólnak, hogy a csapat hogyan fogja kezelni a problémákat, a hatókörváltozást, a kockázatot, a minőséget, a kommunikációt, az adminisztrációt stb. A projekt szervezeti ábráját is felhasználja.

Menedzsment

A monitoring célja a munkacsomagok előrehaladásának ellenőrzése és igazolása a projekt mutatóival és célkitűzéseivel összhangban. A következő kritériumokon alapul:

Monitoring és értékelés

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot - Horizontális WP

4. Fejezet

A "horizontális" munkacsoportok az egyes projektek keresztirányú makrotevékenységeit képviselik:

 • Relevancia (a projekt konkrétan megfelel-e a végső kedvezményezettek igényeinek?)
 • Hatékonyság (eléri-e a projekt a várt hasznot, és hatékonyan irányítják-e?)
 • Eredményesség (a partnerség képes-e elérni és teljesíteni a kitűzött célt?)
 • Fenntarthatóság (a projekt időtartamán túlmutató előnyökkel és eredményekkel jár-e?)
 • Hatás (a projekt által a társadalomban előidézett változás mértéke)
 • Hozzáadott érték az EU számára (a projekt eredményei megfelelnek-e a projektet finanszírozó/társfinanszírozó európai program prioritásainak?)

114

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot (WP-t) - Értékelés

4. Fejezet

Az értékelés a monitoringhoz kapcsolódó tevékenység, amely lehetővé teszi, hogy jelentést készítsenek az információkról, statisztikákról, kritikus kérdésekről stb. és a projektkonzorcium által a felmerülő problémák kezelésére elfogadott megoldásokról. Az értékelést úgy is meghatározhatjuk, mint egy projekt sikerének és minőségének szisztematikus értékelését. A siker arra utal, hogy a projekt céljai megvalósultak-e, a minőség pedig arra, hogy az érdekelt felek igényei teljesültek-e.

115

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot (WP-t) - Értékelés

4. Fejezet

Az értékelés típusai

Az értékelés céljától függően különbséget lehet tenni folyamatértékelés és hatásértékelés között.I. A folyamatértékelés célja a kezdeti és a folyamatban lévő projekttevékenységek értékelése a folyamatban lévő munka javítása és a projekt sikere érdekében. A projekt megvalósítása során több ponton történik és több összetevőből áll

 • Szükségletfelmérés
 • Értékelhetőség értékelése
 • Végrehajtás értékelése
 • Előrehaladás értékelése
II. Az összegző hatásértékelés célja a teljes mértékben megvalósított projekt minőségének és hatásának értékelése, valamint annak ellenőrzése, hogy a projekt elérte-e kitűzött céljait. Az összegző hatásértékelésnek is több összetevője van:
 • Eredményértékelés
 • Hatásértékelés
 • Költséghatékonyság
 • Költség-haszon elemzés

116

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot (WP-t) - Értékelés

4. Fejezet

Az értékelési folyamat lépései

1

2

3

4

A legfontosabb értékelési pontok meghatározása

Értékelési kérdések, mutatók és célok megfogalmazása

5

Értékelési terv/modell kiválasztása

Adatgyűjtés

Adatok értékelése

Értékelési eredmények jelentése

6

117

Hogyan tervezzünk meg egy munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

Disszemináció: Mit jelent ez?

Ez az a makrotevékenység, amely lehetővé teszi a projekt által elért eredmények kommunikálását minden egyes szakaszban, láthatóvá téve a tevékenységek valamennyi szempontját a külvilág számára. Azt a folyamatot jelenti, melynek során a projekt eredményeit hozzáférhetővé tesszük az érdekeltek és a szélesebb közönség számára. A disszemináció stratégiai jelentőségű, mivel a projekt eredményeit a projekt számára meghatározott célcsoportok minél több képviselőjének kell ismernie és hasznosítania.

118

A disszemináció tervezése

Annak biztosítása érdekében, hogy a projekt eredményeit minél szélesebb körben használják, a projekttervezés során ki kell dolgozni egy disszeminációs tervet, amely megmagyarázza, hogy a projekt eredményeit hogyan fogják megosztani az érdekelt felekkel, az érintett intézményekkel, szervezetekkel és egyénekkel.A disszeminációs terv konkrétan a következőket ismerteti:

 • Miért - a terjesztés célja;
 • Mit fognak terjeszteni - az üzenetek;
 • Kiknek - a közönség;
 • Hogyan - a módszer;
 • Mikor - az időzítés.
Ideális esetben a disszeminációs terv kapcsolódik a támogatási program eredményeinek szélesebb körű terjesztési stratégiájához, amelynek keretében a projekt társfinanszírozott (például az Erasmus+ program társfinanszírozott projektjei esetében a projekt eredményeit az egész EU-ban évente megrendezésre kerülő Erasmus+ napokon lehetne népszerűsíteni). A terjesztési stratégiát a projektpartnerekkel konzultálva kell megtervezni és a projektirányító bizottságnak jóvá kell hagynia. :

Hogyan tervezzük meg a munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

119

Hogyan tervezzük meg a munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

Az érdekeltek elemzése

A terjesztési stratégiának az érdekelt felek elemzésén kell alapulnia. Az érdekelt felek azok, akiknek érdeke fűződik a projekthez, vagy akiket a projekt eredményei érintenek. Az érdekeltek elemzése olyan feladat, amelynek során az érdekelteket azonosítják, felsorolják és értékelik őket a projektben való érdekeltségük, valamint a projekt sikere és további terjesztése szempontjából való fontosságuk szempontjából. A projekt sikere szempontjából valóban fontos kulcsszereplők "bajnokként" léphetnek fel annak érdekében, hogy a projekt nagy nyilvánosságot kapjon és hogy az eredmények ismertté váljanak. A terjesztés céljának meghatározása az első lépés a célközönség, az üzenet, a módszer és az időzítés meghatározásához. A disszeminációs terjesztési terv legfontosabb elemei

 • A terjesztési tevékenység célja lehet:
 • A tudatosság növelése
 • Tájékoztatás
 • Elköteleződés
 • Elősegítés

120

Hogyan tervezzük meg a munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

Az érdekeltek elemzése

Közönség: - kiket szeretne elérni, és mit tudnak tenni a projektért - A figyelembe vehető közönség: Belső közönség: - a projektkonzorcium tagjai és az Ön saját intézménye

121

Hogyan tervezzük meg a munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

Egy másik projekt

Külső érdekeltek: akiknek hasznára válnak a projekt eredményei, valamint a "véleményformálók", mint például tanárok, kutatók, könyvtárosok, kiadók, online tárhelyszolgáltatók stb. Katalizátorként működhetnek a terjesztési folyamatban.

Ezeket az elemeket cikkek, konferenciaelőadások, esettanulmányok stb. révén meg lehet osztani a szélesebb közösséggel.

A közösség

Az üzenet legyen:

 • Világos, egyszerű és könnyen érthető
 • A címzett(ek)re szabott
 • Helyes és reális

122

Módszerek és terjesztési csatornákBár a terjesztési módszerek széles skálája létezik, fontos, hogy a megfelelőt válasszuk ki, hogy üzenetünk eljusson a célközönséghez és elérjük a célunkat.

- Hírlevelek, szórólapok és sajtóközlemények hívhatják fel a figyelmet a projektre - a projektről szóló információkat jelentések, folyóiratok cikkei, és weboldalak továbbíthatják - A projekt és eredményeinek népszerűsítésére konferenciaelőadások és weboldalak szolgálnak

Hogyan tervezzük meg a munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

123

Hogyan tervezzük meg a munkacsomagot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

Időzítés

A disszemináció tervezésekor fontos eldönteni, hogy a különböző terjesztési tevékenységek mikor lesznek a leghatékonyabbak. Az ideális időzítés a projekt előrehaladásától és a célközönség napirendjétől függ. A projekt kezdetén például a legjobb, ha a figyelemfelkeltésre összpontosítunk.

A projektidőszak végén az eredmények kiemelése lesz a fontos. A "címzettek" elérését illetően figyelembe kell venn, hogy mikor alkalmas a legjobban elérni az érdekelteket és a célközönséget.

124

Hogyan tervezzük meg a munkacsoportot (WP-t) - Disszemináció

4. Fejezet

Kockázatkezelés

A kockázatok a projektcsapat ellenőrzésén kívül eső lehetséges eseményekre vagy körülményekre utalnak, amelyek kedvezőtlen hatással lehetnek a projektre. A tervezési munka során a projektcsapatnak azonosítania kell az összes ismert kockázatot. Minden egyes kockázat esetében meg kell határozniuk a kockázat bekövetkezésének valószínűségét (alacsony - közepes - magas), valamint a projektre gyakorolt lehetséges hatást (alacsony - közepes - magas). A magas kockázatúként azonosított eseményekre konkrét terveket kell kidolgozni azok enyhítésére. Sok dolog van, ami negatívan befolyásolhat egy projektet. A kulcsfontosságú személyek kilépésétől kezdve a fogyasztói árak váratlan megemelkedésén át a költséges újratervezést igénylő, előre nem látható technológiai problémákig, gyártási problémákig és így tovább.

Sok olyan dolog van, ami megakadályozhatja a projekt sikerességét. Ezért a lehetséges kockázati helyzetek hatásának felmérését és mérséklésük lehetőségeit legalább ezekre a közepes/magas hatású és valószínűségű helyzetekre vonatkozóan alaposan meg kell tervezni és be kell építeni a projektleírásba. Ezeknek a potenciálisan negatív dolgoknak a gyűjteményét nevezzük "projektkockázatoknak". A projekt strukturálásának egyik lépése ezen projektkockázatok lehetséges előfordulásának aktív azonosítása, értékelése és tervezése. Ezt nevezzük kockázatkezelésnek.

125

Erőforrások

4. Fejezet

Melyek a projekt erőforrásai?

A projektmenedzsment terminológiájában az erőforrások mindazok a tételek, amelyek a projekttevékenységek végrehajtásához szükségesek. Ide tartoznak az emberek, a berendezések, a létesítmények, az idő, a pénz vagy bármi más, ami a projekt befejezéséhez szükséges. Mindezek az elemek összefüggnek egymással és kapcsolódnak a projekt hatóköréhez. Mindegyiket hatékonyan kell megbecsülni és kezelni, ha a projekt sikeres akar lenni. Az erőforrásokkal való rossz gazdálkodás nem várt költségekhez vezethet és akár azt is eredményezheti, hogy a projektet nem lehet befejezni. Ezért elengedhetetlen a projekt költségeinek gondos becslése és az erőforrások biztosítása.

Az erőforrás-tervezés magában foglalja a projektcélok eléréséhez szükséges és várható ráfordítások becslését, az idő, az emberi erőforrások és a pénzügyi erőforrások tekintetében.

126

Erőforrás tervezés

4. Fejezet

• Humánerőforrás-tervezés: a munkaerő-ráfordítás reális becslése, amely annak becslésén alapul, hogy a tervezett feladatokhoz milyen típusú (milyen kompetenciákkal rendelkező) személyzetre lesz szükség. Tartalmazza az egyes alkalmazottak várható munkanapjainak számát is.

Ez a következőket foglalja magában: • Időbeosztás: Az idő minden projekt kritikus erőforrása. Azoknak a projektmenedzsereknek, akik sikeresen tartják a projekt ütemtervét, jó esélyük van arra, hogy a projekt költségvetésén belül maradnak. Az időgazdálkodás lehetővé tétele érdekében a különböző projekttevékenységeket részletezni és rangsorolni kell. A projektelemek idővonalon belüli elosztását, beleértve a feladatok függőségét is, gyakran Gantt-diagram formájában ábrázolják. Ez az ábra egyfajta oszlopdiagram,, amely a projekt ütemezését ábrázolja, és a fő elemek kezdő és befejező időpontját jelzi.

127

Erőforrás tervezés

4. Fejezet

• Pénzügyi terv: a pénzügyi ráfordítások reális becslése, beleértve a bevételi források reális becslését (beleértve az elkülönített költségvetést, a projektspecifikus forrásokat valamint a személyzet idejét és szakértelmét), valamint a kiadások időbeli tervezését.Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szervezet, a partnerek és a közösség egésze által kínált egyéb lehetőségekről való lemondás is költséget jelent. Ide tartozik a szükséges saját finanszírozás megszerzésének tervezése is, ha a projektet nem 100%-ban a támogatásból finanszíroznák. Itt is megjelenik a pénzügyi likviditás és a pénzügyi kapacitás témája. Ne feledje, hogy a projekttámogatás utolsó kifizetésére a legtöbb esetben csak a projekt zárójelentésének jóváhagyása után kerül sor (azaz minden egyes partnernek az utolsó projektköltségeket az adott támogatáson kívül más forrásokból kell fedeznie).

128

Ütemterv/Gantt diagram

4. Fejezet

A Gantt-diagram a projektmenedzsment technikai eszköze, amely a munkaterv grafikus ábrázolását biztosítja. A Gantt-diagramon minden tevékenységet, feladatot és mérföldkövet fel kell tüntetni, a konkrét időtartam meghatározásával. A diagram lehetővé teszi, hogy világossá és egyszerűvé tegyük a tervünk idővonalát, és lehetővé teszi, hogy a projekt értékelői jobban megértsék a projekt megvalósíthatóságát. A Gantt-diagramban szereplő tevékenységeket általában különböző színekkel illusztrálják, hogy a diagram könnyebben olvasható legyen. A diagram másik jellemzője az időbeli hivatkozás, amely általában hónapokban van megadva: M1 (az 1. hónap rövidítése), M2, M3 stb. Ha egy projekt 2 évig tart, a diagram grafikusan 24 hónap tevékenységét mutatja.

129

Ütemterv/Gantt diagram

4. Fejezet

Íme a Gantt-diagramot jellemző és megfejtését lehetővé tevő elemek listája:1. Dátumok

 • A projekt mindig meghatározott napon/hónapban/évben kezdődik és meghatározott napon/hónapban/évben ér véget. Ezek a kezdő és befejező dátumok a diagramon is.
 • A kezdeti és a befejezési dátum közötti időtartam lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy "lássa" a projekt életciklusát, a Kick Off üléstől a végső eseményig/konferenciáig.
 • Minden mérföldkő, eredmény (kimenetek és eredmények) és projektértekezlet/esemény konkrét dátummal is rendelkezik a diagramon.
 • A tevékenységek általában a Gantt-diagram vonalai (sorai), amelyek a különböző munkacsomagokat ábrázolják (mindegyiknek saját színe van). Minden egyes WP több feladatot is tartalmazhat, amelyek gyakran azonos színű vonalakkal láthatók a WP alatt.

130

Ütemterv/Gantt diagram

4. Fejezet

2. Ütemezés A grafikon jelzi, hogy az egyes tevékenységeket mikor kell elvégezni. Ez lehetővé teszi az egyes feladatok, és következésképpen a teljes projekt teljesítésének biztosítását. 3. Kapcsolatok/függőségek Egyes feladatok bármikor elvégezhetők, míg másokat egy másik feladat elvégzése előtt vagy után kell elkezdeni. A Gantt-diagram mutatja ezeket a függőségeket.

4. Előrehaladás A grafikon megmutatja a projekt pontos előrehaladását és azt, hogy mely tevékenységeket hajtották már végre. Lehetőség van arra, hogy teljes áttekintést kapjunk arról, hogy mi van még hátra és szükség esetén elhalasszuk valamely tevékenység vagy projekt befejezését (ez utóbbi esetben az illetékes uniós ügynökség/hatóság jóváhagyására van szükség).

131

Ütemterv/Gantt diagram - Gyakorlati példák:

4. Fejezet

A WP1 lehet a projektmenedzsment WP-je. A WP1 tevékenységei a következők lehetnek:

 • 1. feladat. A projekt erőforrásainak adminisztrációja éskoordinálása;
 • 2. feladat. A munkaterv nyomon követése és ellenőrzése;
 • 3. feladat. Időközi jelentés összeállítása és jóváhagyása stb.

132

Benyújtás előtt: írás és ellenőrzés

4. Fejezet

A projektírás szakasza akkor kezdődik, amikor a fő kiindulási feltételek meglétét igazolták, nevezetesen: • Az azonosított finanszírozási/társfinanszírozási forrásnak megfelelő projektötlet megléte (a javasolt tevékenységtípus témája és támogathatósága szempontjából). • A szervezet kapacitásán belüli pályázati felhívás megléte (a lejárati idő, azaz a pályázat benyújtásának határideje tekintetében is). • Az adminisztratív kritériumok szempontjából támogatható partnerség megléte, amely szilárd és egymást kiegészítő technikai és pénzügyi forrásokkal és komplementer kompetenciákkal rendelkezik.

133

Benyújtás előtt: írás és ellenőrzés

4. Fejezet

A pályázat elkészítésének legfontosabb elemei a következők:

 • Az iránymutatások (azaz a pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció) alapos elolvasása. A kontextuselemzés ellenőrzése és frissítése.
 • A projekt céljainak és eredményeinek világos és strukturált meghatározása.
 • A felhívás kérdéseire való pontos reagálás.
 • A partnerségi munkacsoport végleges felépítése.
 • A tevékenységek pontos leírása.
 • Reális és pontos ütemterv (Gantt-diagram) készítése.
 • Szigorú és indokolt pénzügyi terv véglegesítése (mind a partnerek által rendelkezésre bocsátott források, mind a kért hozzájárulás tekintetében). A költségvetési tervezéssel kapcsolatos kérdéseket lásd a 2. fejezetben.
 • A projekt eredményeinek, terjesztési stratégiájának leírása.

134

Benyújtás előtt: írás és ellenőrzés

4. Fejezet

Egyéb mellékletek - Az Európai Bizottság gyakran bocsátja rendelkezésre a projektjavaslatok benyújtásához szükséges sablonokat a felhíváshoz csatolt dokumentumok részeként. Ezek a sablonok általában tartalmazzák a fent említett összes elemet, valamint a "munkacsomag" tevékenységeinek leírására szolgáló struktúrát. Értékelési kritériumok - A pályázat sikerét leginkább befolyásoló konkrét elemeket általában a pályázati felhívásban az értékelési kritériumok között határozzák meg. A javaslat kidolgozásakor mindenekelőtt a fent leírt alapvető kritériumokat kell figyelembe venni: relevancia, hatékonyság, eredményesség, hatás és fenntarthatóság. A benyújtott pályázatok értékelésével kapcsolatos további információkat a 2. fejezetben talál. A fent említett kritériumokon túlmenően meg lehet említeni további különösen gyakoriakat, amelyek fogalmilag a már felsorolt öthöz köthetők:

 • A projektötlet eredetisége és innovativitása,
 • A projekt európai dimenziója (más néven európai hozzáadott érték),
 • A "legjobb ár-érték arány" (azaz a projekt költséghatékonysága),
 • A világos nyelvhasználat és
 • A javaslat bemutatásának egyértelműsége.

135

Néhány utolsó tipp

4. Fejezet

 • Mivel a pályázatok benyújtása sok esetben speciális internetes platformokon keresztül történik, célszerű időt szánni az ezek használatára vonatkozó, általában a felhívás dokumentációjában szereplő utasítások elemzésére is.
 • Nem ajánlott a pályázatot a határidőhöz közel benyújtani, hogy elkerüljék a technikai problémákat vagy a szerverek túlterhelését, ami lehetetlenné teszi a jelzett időpontban és határidőre történő elküldést.
 • Ellenőrizze az összes dokumentumot és a kért mellékleteket.

136

 1. Tisztában vagyok az összes olyan előzetes szemponttal, amelyet a projektötletem logikai keretének felépítése előtt figyelembe kell vennem.
 2. Tisztában vagyok a projekt logikai keretrendszerében azonosított és meghatározott különböző kategóriákkal.
 3. Értem a projekt összes elemének meghatározását és összefüggéseit, azaz a szükségleteket/kihívásokat, az általános és konkrét célt/teljesítést, az eredményt/tevékenységet, a Gantt-diagramot/erőforrásokat
 4. Biztos vagyok a projekt különböző egymást kiegészítő tevékenységének meghatározásában és tartalmában, azaz tisztában vagyok az irányítás - értékelés - disszemináció – kockázatkezelés jelentésében.
 5. Képes vagyok projekt ütemtervet (Gantt-diagramot) készíteni.

Igen

Kérdések

Ellenőrző lista a 4. fejezethez

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

137

Már majdnem ott vagy, csak néhány részletet kell átnézned, és biztosan készen állsz arra, hogy továbblépj ebben a témában!

138

nagyszerű

JÓ ÚTON JÁRSZ!

139

4. Fejezet

Gyakorlati feladatok:

Egy Gantt-diagram készítésének lépései

1. Határozza meg és sorolja fel projektje munkacsoportjait (horizontális és vertikális) - adjon nekik nevet a munka megkönnyítése érdekében - tisztázza az egyes munkacsoportok célkitűzéseit és eredményeit

3. Az egyes munkacsoportok és a hozzájuk tartozó feladatok időtartamának meghatározása - vegye figyelembe, hogy a horizontális munkacsoportok a projekt teljes időtartamát keresztirányban fedik le; a vertikális munkacsoportok egymás után következnek.

2. Minden egyes munkacsomag esetében határozza meg a végrehajtásához szükséges feladatokat - pl. A Menedzsment általános WP több feladatra osztható, mint például: T1 - Pénzügyi irányítás, T2 Tevékenységek irányítása (monitoring) - T3 1. nemzetközi találkozó - stb.

4. Most próbálja meg grafikusan ábrázolni a WP-k és feladatok idővonalát - használhatja a Microsoft Excel vagy a Google Sheets programokat - javasoljuk, hogy az egyes WP-khez (és a kapcsolódó feladatokhoz) különböző színeket használjon, hogy könnyen szemléltethető legyen.

140

4. Fejezet

Gyakorlati feladatok:

A kép egy Gantt-diagram egy összesen 24 hónapig tartó, 4 munkacsoportból (irányítás, terjesztés, képzés, tesztelés) álló projektre; az egyes WP-ket több kisebb feladat alkotja. Az egyes WP-k/feladatok időtartama vízszintesen jelenik meg a diagramon.

141

4. Fejezet

Gyakorlati feladatok:

TESZT:A GANTT-diagramok ideális eszközök a következők grafikus ábrázolásra:

A helyes válasz a 3. A Gantt-diagramok ábrázolásához minden egyes tevékenységhez egy, a tevékenység időtartamával arányos hosszúságú sávot kell rajzolni és azt megfelelően elhelyezni az időskálán.

Megoldás

1. a célok elérése és a tevékenységek közötti logikai függőségek; 2. az emberi erőforrások hatékonyságának mértéke; 3. a projekt összes tevékenységének időbeli alakulása és előrehaladása; 4. projektköltségek

142

5. Fejezet

MILYEN KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK EGY EURÓPAI PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ / KOORDINÁLÁSÁHOZ / IRÁNYÍTÁSÁHOZ?Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

A fejezet tanulmányozásának és a gyakorlati tevékenység (azaz a SMART Személyes kompetenciafejlesztési terv) elvégzésének becsült ideje: 3 óra

E fejezet tanulmányozása után képes lesz: Önértékelést végezni az európai projektmenedzsment területén releváns előzetes tanulásról. Megnevezni azt a 3-5 kulcsfontosságú területet, ahol a kompetenciafejlesztésre jelenleg a legnagyobb szüksége van. Készíteni egy időben meghatározott fejlesztési tervet kompetenciái fejlesztésére a 3-5 azonosított kulcsfontosságú területen, beleértve a következő kérdésekre adott válaszokat: hol - mikor - és hogyan fejlessze a leginkább szükséges kompetenciákat (SMART Személyes kompetenciafejlesztési terv).

Az e fejezet által kezelt kihívás: A lehető legjobban felkészülni a projektmenedzseri szerepkör betöltésére.

5. Fejezet

Milyen kompetenciák szükségesek egy európai projekt megvalósításához/koordinálásához/irányításához

Tanulási célok

144

5. Fejezet

Az előzetes tanulás önértékelése

Ha ön a kezében tartja ezt a könyvet, akkor ez azt jelenti, hogy már érdeklődik az európai projektmenedzsment iránt. Elég valószínű, hogy már van némi tapasztalata is ebben a témában. Esetleg koordinált is már valamilyen helyi, regionális és/vagy országos projektet? Esetleg volt már tagja valamilyen projektcsapatnak? És talán épp most vesz részt valamilyen európai projektben vagy vesz részt valamilyen külföldi ifjúsági cserén, önkéntes munkán vagy tanfolyamon/képzésen. Bármilyen korábbi tapasztalata is van, a projektmenedzseri műhelymunkát mindezekre a tapasztalatokra építheti. Ezen a ponton érdemes felidézni ezeket a tapasztalatokat és megnevezni, hogy mit tanult ott - és mit kell még megtanulnia.

Ezen eszköztár alkalmazásában feltételezzük, hogy a projekttervező lesz a projektvezető is egyben, amikor a projekt a megvalósítási szakaszba kerül..

145

5. Fejezet

Az előzetes tanulás önértékelése

Az európai civil társadalmi szervezetek tapasztalatai, amelyeket az 1. TIPPM projekt keretében végzett kutatás is megerősített, azt mutatják, hogy az európai projektmenedzserek többsége a tapasztaltabb kollégáktól tanulja a munkát. Itt érdemes megemlíteni, hogy az Ön szerepe a projekttervezési szakaszban eltérő lehet attól függően, hogy a projektvezetőnek vagy a projektpartnernek a munkatársa. Azt is érdemes megemlíteni, hogy egyes szervezeteknél a projekttervező természetesen projektmenedzserré válik, ha a projekt társfinanszírozású.Egyes szervezeteknél azonban ezek a szerepek különállóak, és különböző személyek töltik be őket.

146

5. Fejezet

Mi az előzetes tanulás önértékelése?

Mindannyian többféleképpen tanulunk:

A formális tanulás az iskolákban és az egyetemeken zajlik.Az informális tanulás a különböző tanfolyamok, képzések, szakmai gyakorlatok stb. során történik, amelyeket sokan továbbképzésként végeznek el. De létezik nem formális tanulás is: tanulás a cselekvés, az együttműködés és a másokkal való csere során. Ezt érdemes tudatosítani. Érdemes mindhárom tanulási forrást értékelni - mindháromra szükségünk van egy kompetencia elsajátításához. A felnőtt tanulók számára különösen fontos, hogy a korábbi tapasztalatokra építsenek. Ezért itt azt javasoljuk, hogy gondolkodjon el a múltbeli vállalásairól és tapasztalatairól, amelyek hasznosak lehetnek az európai projektmenedzseri munkakör betöltéséhez.

147

5. Fejezet

Hogyan kell elvégezni az önértékelést?

Javasoljuk a SMART személyes kompetenciafejlesztési tervben szereplő európai projektmenedzser kompetenciaháromszögön alapuló önértékelési kérdőív*** kitöltését.Javasoljuk, hogy szánjon egy kis időt arra, hogy átgondolja az európai projektmenedzsmenttel kapcsolatos, már megszerzett kompetenciáit. Megéri!

148

5. Fejezet

Miért érdemes elvégezni az önértékelést?

Felnőtt emberként, aki valami új dologra készül, új munkakörbe vagy munkára vállalkozik, ritkán "kezdi a nulláról". Minél idősebb, annál több olyan tapasztalattal rendelkezik, amely segíthet egy új szerep vállalásában. Az európai projektmenedzser szerepkörhöz végezze el az önértékelési tesztet és nevezze meg, hogy mi van már a kompetenciakészletében, és mi az, ami segítheti a szerep elsajátításában.

149

5. Fejezet

Az európai menedzser kompetenciaháromszöge

A kompetencia-háromszög általános elképzelése [1. TIPPM]

1"Kulcskompetenciák és támogatási igények. Második jelentés a civil felnőttoktatási szektor nemzetközi projektmenedzsmentjéről." (62-66. oldal)

A kompetencia-háromszög kialakításának ötlete abból az igényből fakadt, hogy világosan rendszerezzük és leírjuk azokat a kulcskompetenciákat, amelyek a civil társadalmi szervezetek szektorában megvalósuló európai projektmenedzseri munkakör betöltéséhez szükségesek.A PMI háromszög inspiráció: A civil társadalomban dolgozó európai projektmenedzserek számára kidolgozott kompetenciamodellünket a PMI háromszöge inspirálta, amelyet az Egyesült Államokban, Philadelphiában működő Project Management Institute dolgozott ki.

150

1"Kulcskompetenciák és támogatási igények. Második jelentés a civil felnőttoktatási szektor nemzetközi projektmenedzsmentjéről." (62-66. oldal)

5. Fejezet

Az európai projektmenedzser konpetenciaháromszög koncepciója

A PMI háromszöge szerint a projektmenedzserek ideális kompetenciakészlete a következő ismeretek, készségek és attitűdök kombinációja: Műszaki projektmenedzsment: Több technikai kompetencia, hogy projektmenedzserként tudjon működni egy adott tevékenységi területen. Vezetés: Képesség a csapatszellem kialakítására, víziók bemutatására a csapattagok számára és a cél elérésére való ösztönzésre. Stratégiai és üzleti menedzsment: A teljesítményt fokozó tevékenységi terület ismerete és szakértelme. Röviden, az ideális projektmenedzsereknek kiegyensúlyozott kompetenciakészlettel kell rendelkezniük:

 • Ahol a "Műszaki projektmenedzsment" szakértelmükkel megtervezhetik és kivitelezhetik a projektet.
 • Míg a "Vezetői" szakértelmük segít nekik a projekt különböző érdekelt feleivel való bánásmódban.
 • A "stratégiai és üzleti menedzsment" szakértelem pedig azt jelenti, hogy jobban tudják a projekteket a szervezet stratégiájának megfelelően megvalósítani és végrehajtani, valamint vállalkozói szellemben és a terület magas szintű ismeretével tevékenykednek.

151

Ez a PMI-módszertan azt is hangsúlyozza, hogy az alkalmazott kompetenciaháromszöget az egyes tevékenységi területekhez (az üzleti szférához) kell igazítani, például a nem formális és informális felnőttoktatás civil társadalmi szektorának sajátos feltételeihez, ahol a tevékenységek nagymértékben az önkéntes szervezeteken és az önkéntességen alapulnak.

5. Fejezet

Az európai projektmenedzser konpetenciaháromszög koncepciója

Ami fontos, hogy a PMI-modell a projektmenedzserek általános kompetenciáit tükrözi, anélkül, hogy ezt a munkakört egy adott ágazathoz rendelné. Az 1stTIPPM projekt és az AER-V projekt során az volt a célunk, hogy a háromszöget a civil társadalmi szervezetnél dolgozó európai projektmenedzser munkájának sajátosságaihoz igazítsuk.

152

A PMI háromszögéből inspirálódva alakult ki a PMC háromszög (Project Management Competence Triangle, projektmenedzsment kompetencia háromszög). Ebben saját tapasztalatainkra támaszkodva felsoroltuk azokat a legfontosabb kompetenciákat, amelyekkel a civil társadalmi szervezetek szektorában európai együttműködésben részt vevő projektmenedzsereknek rendelkezniük kell.Az 1. TIPPM projekt keretében háromszöget építettünk fel, amelynek minden oldalában 10 kompetencia, összesen 30 kompetencia található. Az AER-V projekt során tovább vitattuk a kompetenciák leírását. Az alábbiakban mind a 30 kompetencia leírását megtalálják, a PMC háromszög 3 oldalára bontva. A kompetenciák leírását most kiegészítettük, és némileg hozzáigazítottuk a jelen eszköztár igényeihez. Az egyes oldalakon szereplő 10 kompetencia véletlenszerű sorrendben, prioritás nélkül szerepel.

5. Fejezet

Az európai projektmenedzser konpetenciaháromszög koncepciója

Az európai projektmenedzser kompetenciaháromszög (EPMC-háromszög)

153

5. Fejezet

A kompetencia-háromszög alkalmazása

Az EPMC háromszöget a következő célokra használhatja:

 • Annak job megértése, hogy mi az európai projektmenedzser munkája - mik a feladatok és a kihívások;
 • Önértékelés a területen már meglévő kompetenciáiról;
 • Ttovábbi fejlődésének megtervezésére a területen;
 • Önmagát és/vagy az Ön által képviselt csapat felkészítése európai projektek tervezésére és kialakítására;
 • A projektcsapat tagjainak toborzása a szükséges kompetenciákkal, hogy meg tudjon tervezni és ki tudjon dolgozni egy projektötletet a szervezet számára, amelynek dolgozik.

154

5. Fejezet

EPM kompetenciaháromszög - Műszaki kompetenciák

A technikai kompetenciák a projekt megtervezésének és végrehajtásának képességére vonatkoznak.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

155

5. Fejezet

EPM kompetenciaháromszög - Vezetői kompetenciák

A vezetői kompetenciák arra a képességre utalnak, hogy a projekt különböző érdekelt feleit tudja kezelni, különös tekintettel a csapatszellem kialakítására, a csapattagok számára víziók bemutatására és a projekt céljainak elérésére való ösztönzésre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

156

5. Fejezet

EPM kompetenciaháromszög - Üzleti és stratégiai kompetenciák

A stratégiai és üzleti menedzsment kompetenciák arra a képességre utalnak, hogy a szervezet stratégiájának megfelelően és a tevékenységi területen való fellépéshez szükséges szakértelemmel képesek legyenek a projekteket végrehajtani.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

157

5. Fejezet

Mely kompetenciára van leginkább szükség a projekttervezés szakaszában - és miért?

A projekttervezési szakasz és a projekt megvalósítási szakasza nagyon szorosan összefügg. Minél jobban megtervezi a projektet, annál könnyebb lesz a megvalósítás. Arról nem is beszélve, hogy a jól tervezett projektek nagyobb valószínűséggel kapnak társfinanszírozást a megvalósításhoz.A konkrét pályázati felhívásra pályázati űrlap formájában benyújtott projekt kész "receptnek" minősül:

 • Tartalmazza azt az információt, hogy miért valósítja meg a projektet
 • Kinek a számára.
 • Mik a várt eredmények Milyen tevékenységeket kell végrehajtani
 • Milyen időkeretben, milyen költségvetéssel és
 • Kivel.
Ráadásul a projektmenedzsmentre vonatkozó recept is szerepel benne.

158

5. Fejezet

Mely kompetenciára van leginkább szükség a projekttervezés szakaszában - és miért?

E kölcsönhatás miatt mind projekttervezőként, mind projektmenedzserként valahogy mind a 30 kompetenciára szükség lenne - még ha különböző mértékben is. Egy másik fontos szempont az, hogy a projektet projektvezetőként vagy projektpartnerként tervezi-e. Itt a projekt vezető tervezőjének magasabb szintű kompetenciákra van szüksége, mint a projekt társtervezőjének. Az alább említett, tájékoztató jellegű ábra világosabb képet adhat arról, hogy mely kompetenciákra van leginkább szükség, és hol. Kérjük, tekintse ezt egyszerűsítésnek; a kompetenciák legoptimálisabb köre különböző szervezeteknél másképp nézhet ki és a különböző projekteknél is, a munka megszervezésének módjától függően.

159

A projekt tervezéséhez és megvalósításához: a projektpartnerségben a partnerek megállapodhatnak abban, hogy egy másik nyelvet használnak közösként, például franciát, németet vagy mást.

5. Fejezet

Mely kompetenciára van leginkább szükség a projekttervezés szakaszában - és miért?

160

5. Fejezet

A projektvezető és a projektpartner szemszögéből

Minden európai projektben, legyen az kétoldalú vagy többoldalú, csak egy projektvezető (koordinátor) van. A legtöbbször a projektvezetői szerep a projekt tervezésében és kialakításában betöltött vezető szereppel kezdődik, és amikor a projekt társfinanszírozást kap, a projekt megvalósításának vezetésével (koordinálásával) folytatódik.Az alábbiakban a két szerepkör fő feladatköreinek általános jellemzőit mutatjuk be:

161

The strong recommendation for the beginners in the field of the European cooperation is to start European cooperation having the project partner role. There you can learn by doing, get some practice – and get prepared to have the project leader role the next time.

5. Fejezet

Mikor, hol és hogyan fejlesztheti az európai projektmenedzsmentre vonatkozó kompetenciáit?

A képzési kínálat és az uniós szinten rendelkezésre álló önálló tanulási lehetőségek

A jelen eszköztár szerzőinek változatos tapasztalatai és különböző karrierútjai alapján íme néhány összefoglaló tipp arra vonatkozóan, hogyan - és hol - szerezze meg első tapasztalatait:

1) Ahhoz, hogy jobb képet kapjon arról, hogy miről is szól az európai projektmenedzser munkakör:

Beszéljen azokkal a személyekkel, akik európai projektvezetőként dolgoznak.

Tekintse meg a nemzetközi projektekkel és együttműködésekkel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat

Olvassa el ezt az eszköztárat, és végezze el a feladatokat.

Vegyen részt a FIRST Network rendezvényein. A közelgő eseményekről itt talál információkat.

Tekintse meg az európai kutatási eredményeket (2020) a következő témákban: az európai projektmenedzsment sikerei és kihívásai, valamint a sikeres nemzetközi projektmenedzserek számára fontos kulcskompetenciák Továbbá az, hogy milyen támogatást várnának el a projektmenedzserek azoknak a civil szervezeteknek a vezetésétől, amelyeknél dolgoznak.

2) Vegyen rész európai projektekben - résztvevőként.

Különösen a 30 év alattiak számára számos lehetőség kínálkozik az európai projektekben való részvételre: önkéntesség, tanulás, szakmai gyakorlat, képzések és tanfolyamok, ifjúsági csereprogramok - minden nyitva áll előttük. Ráadásul a legtöbb esetben az európai programokból némi pénzügyi támogatást is kaphatnak a részvételhez. Van egy európai hálózat, az Eurodesk, amely ingyenes tájékoztatást nyújt mindezekről a lehetőségekről.

Az Eurodesk tanácsadókat 36 európai országban több helyen is megtalálhatja. Ha meg szeretné találni az Önhöz legközelebb eső információs pontot, nézzen be ide: https://map.eurodesk.eu/

Az oktatási ágazatban végzett munka/önkéntesség az óvodától kezdve az általános iskolán, a középfokú oktatáson, a szakképzésen, a felsőoktatáson és az egész életen át tartó tanuláson keresztül - lehetősége van arra, hogy más európai országokban szakmai gyakorlaton/képzéseken vegyen részt.

Ez a lehetőség az Európai Unió Erasmus Plus programjának 1. kulcsintézkedése keretében áll az oktatási intézményekben dolgozók és önkénteseik rendelkezésére.

162

5. Fejezet

Mikor, hol és hogyan fejlesztheti az európai projektmenedzsmentre vonatkozó kompetenciáit?

A képzési kínálat és az uniós szinten rendelkezésre álló önálló tanulási lehetőségek

A jelen eszköztár szerzőinek változatos tapasztalatai és különböző karrierútjai alapján íme néhány összefoglaló tipp arra vonatkozóan, hogyan - és hol - szerezze meg első tapasztalatait:

3) Az európai projektek megvalósításán való munka megkezdése:

Kezdjen el együttműködni egy európai együttműködést megvalósító szervezettel/közösséggel - munkavállalóként/társmunkatársként/szakértőként/önkéntesként. Ha már ott van, kérje, hogy vegyen részt egy európai projektben, mint a projektcsoport tagja/szakértője. Tanuljon a gyakorlatban. Használja ki a kortársaktól kapott tanácsadást, mentorálást, e-mentorálást, coachingot... bármit, amit a szervezet, ahol dolgozik, kínál.Képviselje a szervezetet azon hálózat(ok) rendezvényein, amelynek tagja. Ösztönözze a szervezetet, amelynek dolgozik, hogy csatlakozzon egy európai hálózathoz.

Keressen helyszíni és online tanfolyamokat és képzéseket. Vegyen részt a támogatási program lebonyolítói által szervezett tájékoztatókon és partnerkereső rendezvényeken.

4) Kezelje első európai projektjét.

Folytassa a tanulást.

Építse ki saját kapcsolati hálóját.

Fontolja meg projektmenedzsment kompetenciáinak igazolását valamely elismert tanúsítási rendszerrel.

Legyen kreatív és nyitott a hozzáállása a tanuláshoz. Ezen a területen nem létezik egyetlen, mindenki számára közös karrierút. Szánjon rá időt. Jó szórakozást. Tanuljon tovább.

163

Egy európai hálózat (vagy több hálózat) tagjává válni számos előnnyel jár, többek között:

Egy hálózathoz való csatlakozáshoz általában jelentkezést kell benyújtani, egy motivációs levelet, amelyben leírja, hogy miért szeretne csatlakozni. Általában várható némi tagdíj befizetése is. A hálózatépítés bármilyen szintje, legyen az helyi, regionális, nemzeti vagy akár európai, elősegíti a szakmai fejlődést és hozzájárul a személyiség fejlődéséhez is. Érdemes megragadni ezt a lehetőséget. Léteznek olyan európai hálózatok, ahol az Ön szervezete válhat taggá valamint olyan hálózatok is, ahol egyénileg, mint szakember, szakértő, speciális tudással rendelkező személy válhat taggá.

 • Hozzáférés szakértőkhöz, információkhoz, tudáshoz;
 • Lehetőségek új projektpartnerek megtalálására;
 • Lehetőség a tapasztalatcserére, új ötletek bemutatására, új emberek megismerésére, új célcsoportok és közönség elérésére;
 • Lehetőség az erők egyesítésére, hogy az elvégzett tevékenységek nagyobb hatást és eredményeket érjenek el;
 • Támogatás a disszeminációban, szolgáltatások nyújtása, a projekt eredményeinek népszerűsítése;
 • A bevált gyakorlatok és a know-how megosztása a különböző ágazatokban;
 • Kölcsönös segítségnyújtás, támogatás és a vállalt tevékenységek hatásának növelése;
 • Közös munka a közös érdekekért; a közös érdekek védelme, a tevékenységek fontosságának, megértésének erősítése és még sok más.

5. Fejezet

Hálózatépítés (uniós szinten). A FIRST hálózat

164

A most olvasott eszköztárat a FIRST Network tagjai dolgozták ki.

5. Fejezet

Csatlakozz a FIRST hálózathoz!

A FIRST Network az egész életen át tartó tanulás területén működő civil társadalmi szervezetek európai hálózata. A FIRST Network a válasz arra az igényre, hogy a nemzetközi együttműködés területén dolgozó szakemberek és szakértők könnyebben tudjanak kapcsolatot teremteni egymással s így könnyebben kapjanak választ konkrét problémáik megoldására, a kihívások kezelésére.

A FIRST egy betűszó a következőből: First International Realisation Support Team Network (=Első Nemzetközi Projektmegvalósítók Támogató Hálózata)

őttképzési ágazatban tevékenykedő civil szervezetek nemzetközi színtéren való működésének erősítése, az innovativitás és a modern világ változásaihoz való alkalmazkodás képességének fokozása. A FIRST hálózat működésének alapvető feltételeit a FIRST hálózatot alapító egyetértési nyilatkozat tartalmazza.

165

Az FIRST hálózat tevékenységei:

5. Fejezet

Csatlakozz a FIRST Hálózathoz!

a) Tapasztalatcsere

b) Szimpóziumok, találkozók és előadások, workshopok szervezése elméleti szakemberek és gyakorlati szakemberek részvételével.

c) Többnyelvű rendezvények szervezése, népszerűsítése, kiadványok kiadása.

d) A nemzetközi együttműködés elmélyítését célzó honlap(ok)/internetes portál(ok) létrehozása és támogatása.

e) A tagok közötti tudásátadás, különböző formákban.

f) Együttműködés a nem állami felnőttoktatási szektorban tevékenykedő oktatási intézményekkel és civil társadalmi szervezetekkel Európa-szerte.

g) Együttműködés politikai döntéshozókkal és más véleményformálókkal.

A FIRST Network nyitott új tagok számára, akik a nem állami felnőttoktatás/élethosszig tartó tanulás területén tevékenykedő civil szervezetek. Ha érdekli a tagság, kérjük, tekintse meg itt.

166

Az alábbiakban néhány példaértékű elismerési és validálási rendszert mutatunk be a projektmenedzsment általános kompetenciáinak elismerésére és validálására, a projektmenedzsment kompetenciák tanúsítására:

Legjobb tudomásunk szerint nincsenek a civil társadalmi szervezeteknél dolgozó európai projektmenedzserek kompetenciáinak elismerésére és érvényesítésére szolgáló rendszerek. (Ha tud ilyenről, kérjük, tudassa velünk😊.)

5. Fejezet

A kompetenciák elismerése és validálása - tanúsítási rendszerek

PMI Certifications

PRINCE2® Project Management Certifications

The PM² certification

167

5. Fejezet

A SMART személyes kompetenciafejlesztési terv

Ön az 5. fejezet végére ért. Végezetül kérjük, hogy mostantól dolgozza ki saját SMART személyes kompetenciafejlesztési tervét. Úgy véljük, hogy ez segítene Önnek abban, hogy megtervezze az európai projektmenedzsment területén szerzett kompetenciái fejlesztésének folyamatát.

To our best knowledge, there are no competence recognition and validation schemes dedicated to the European project managers working for the civil society organisations. (If you are aware of any, please let us know😊)

168

 1. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezem már (és milyen szinten).
 2. Tisztában vagyok azzal, hogy mely kompetenciákat kell először fejlesztenem.
 3. Tisztában vagyok azzal, hogy miért/mire van szükségem a fent említett kompetenciák fejlesztésére.
 4. Szeretném/elhatározom, hogy a fent említett kompetenciákat (mostantól kezdve.. ) továbbfejlesztem.
 5. Kifejlesztettem egy SMART tervet a kompetenciáim magasabb szintre emelésére.

Igen

Kérdések

Ellenőrző lista 5. fejezet:

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

169

Ha többször válaszoltál "NEM"-mel, mint "IGEN"-nel, akkor érdemes lehet újra elolvasni a fejezetet.

Újra?

170

nagyszerű

Jó Úton jársz!

171

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMARTKompetenciafejlesztési tervem

1. Az európai menedzsment területén KORÁBBI ELŐTANULMÁNYAIM ÉRTÉKELÉSE

a háromszöget is veheted inspirációként, de használhatod a saját szavaidat is...

SMART = specifikus - mérhető - elérhető - releváns - időben meghatározott

172

Kérdések

Gyakorlati :feladatok

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

1. Az európai menedzsment területén KORÁBBI ELŐTANULMÁNYAIM ÉRTÉKELÉSE

a háromszöget is veheted inspirációként, de használhatod a saját szavaidat is...

SMART = specifikus - mérhető - elérhető - releváns - időben meghatározott

173

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

1. Az európai menedzsment területén KORÁBBI ELŐTANULMÁNYAIM ÉRTÉKELÉSE

a háromszöget is veheted inspirációként, de használhatod a saját szavaidat is...

SMART = specifikus - mérhető - elérhető - releváns - időben meghatározott

174

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. AZ A 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

22. A projekttervezéshez és megvalósításhoz: A projektpartnerségben a partnerek megállapodhatnak abban, hogy egy másik nyelvet használnak közös nyelvként, pl. francia, német vagy más nyelvet.

175

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

176

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

177

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

178

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

179

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

180

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

181

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

2. Az a 3-5 KOMPETENCIA, AMIT AZ ELSŐ HELYEN KELL FEJLESZTENEM.

Kérdések

182

Kérdések

Gyakorlati feladatok:

Az én Személyes SMART Kompetenciafejlesztési tervem

3. AZ ÉN KOMPETENCIAFEJLESZTÉSI TERVEM

MEGJEGYZÉSEK ÉS MELLÉKLETEK

Itt találhatja meg a Word dokumentumot a gyakorlathoz, nyomtatható formátumban!

SMART = specifikus - mérhető - elérhető - releváns - időben meghatározott

184

GRATULÁLUNK!

Befejezted az eszköztár 1. részének olvasását !!

185

Fogalomtár

01

02

Tevékenység vagy akció

A projekt során elvégzendő munka része. Az időtartammal, a költséggel és az erőforrásokkal írják le.

Pályázó

A participating organisation applying for a project’s grant on behalf of a consortium of partner organisations. Bármely részt vevő szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely támogatási kérelmet nyújt be.A pályázók egyénileg vagy a projektben részt vevő más szervezetek/intézmények nevében pályázhatnak. Ez utóbbi esetben a pályázó egyben koordinátor is.coordinator has special obligations foreseen in the grant agreement.

04

03

Kedvezményezett

Amikor egy projektet Erasmus+ támogatásra hagynak jóvá, a pályázó szervezet a projektet kiválasztó Nemzeti Irodával vagy Végrehajtó Ügynökséggel kötött szerződés aláírásával kedvezményezetté válik. Ha a pályázatot más résztvevő partnerek nevében nyújtották be, a támogatás társkedvezményezettjévé válhatnak.

Pályázati felhívás

Az Európai Bizottság által vagy nevében közzétett felhívás egy adott határidőn belüli javaslat beterjesztésére, amely megfelel a kitűzött céloknak és megfelel az előírt feltételeknek.

186

Fogalomtár

05

06

Civil Társadalmi Szervezet

Civil társadalmi szervezet az a nonprofit, önkéntes állampolgári csoport, amely helyi, országos vagy nemzetközi szinten szerveződik.

Disszemináció

A projekt megvalósítása során elért eredmények terjesztése.

08

07

Gantt diagram (vagy ütemterv)

A projektmenedzsment technikai eszköze, amely grafikusan szemlélteti a munka ütemtervét.

ID vagy OID

A szervezeti azonosító (OID) egyedileg azonosítja az Ön által képviselt szervezetet/intézményt az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által kezelt pályázattípusaiban részt vevő szervezetek/intézmények között. Szervezetének/intézményének OID-ját használhatja, ha a nemzeti irodák által kezelt Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei keretében akkreditációra vagy támogatásra pályázik.

09

Indikátorok

Az eredmények elérésének mérésére használt minőségi vagy numerikus jellemzők.

187

Fogalomtár

10

11

Mérföldkövek

Ezek időtartam nélküli tevékenységek, amelyek a futó projekt fő ellenőrzési pontjainak meghatározására szolgálnak. Ezek egybeeshetnek a találkozókkal, jelentésekkel , eseményekkel stb.

Nemzeti ügynökség

Egy vagy több szervezet, amely a program végrehajtásának irányításáért felelős nemzeti szinten, egy tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban. Minden országban lehet egy vagy több nemzeti iroda.

13

12

Célkitűzések

Lehetnek általánosak és konkrétak, és a projekt célját testesítik meg, amely cél elérésére törekszenek.

Eredmények

A projekt által generált hatások.

14

Kimenetek

Ez jelenti azt, amit a projekt konkrétan létrehoz. Ez egy kézzelfogható szolgáltatás vagy termék, amelyet a projekt hoz létre.

188

Fogalomtár

15

16

Előzetes tanulás

Az előzetes tanulás a hagyományos posztszekunder akadémiai környezeten kívüli formális vagy informális oktatás során szerzett ismereteket, készségeket vagy kompetenciákat jelenti.

Projektpályázati űrlap (e-űrlap)

A pályázati felhívásban való részvételhez kitöltendő papíralapú vagy digitális formanyomtatvány, amely általában a pályázó adataiból, a projekt leírásából, a pénzügyi tervből, a GANNT diagramból és az esetleges mellékletekből áll.

18

17

Projektvezető

A projektvezető olyan szakember, aki az embereket irányítja és gondoskodik a projekt végrehajtásáról.

Projektpartner

A projektpartner egy olyan partner, aki vagy amely nem vezető, de része a konzorciumnak.

19

Kockázatelemzés

Olyan tényezők elemzése vagy hatásainak felbecsülése, amelyek befolyásolják vagy befolyásolhatják egy projektbeavatkozás céljainak elérését.

189

Fogalomtár

20

21

Kockázatkezelés

A projektcsapat ellenőrzésén kívül eső, a projektre kedvezőtlen hatást gyakorló lehetséges események vagy körülmények kezelésére utal.

Önértékelési kompetencia

A munkavállaló által irányított tevékenység, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy elgondolkodjanak azon, hogy kompetenciáik - ismereteik, készségeik és képességeik - hogyan illeszkednek egy adott munkakör vagy a szervezeti kompetenciák alapvető készleteinek követelményeihez.

23

22

Önfejlesztési terv

Tükrözi az egyén erősségeit, gyengeségeit és céljait. A cél a személyes fejlődéshez szükséges készségek azonosítása, majd világos célok kitűzése. Ideális esetben ezek időhöz kötött, rövid távú célok legyenek, amelyeket mérni lehet.

Az érdekeltek

Mindazok a személyek/szervezetek, akiket/amelyeket a projekt befolyásolhat, és akik/amelyek a projektet befolyásolhatják. Ebben a tág értelemben az érdekeltek csoportja többek között a következőket foglalja magában: a szervezet munkatársai, a szervezet ügyfelei/kedvezményezettjei, a társfinanszírozó szerv, az együttműködő szervezetek/intézmények, az érintett média, az érintett döntéshozók stb.

190

Fogalomtár

24

25

Feladat

Ez egy projekten belül végrehajtandó mikrotevékenység, egyetlen lépés a munkacsomagban. A feladat határidőhöz van kötve és hozzá kell járulnia a célok eléréséhez.

Munkacsomag (WP=Work Package)

A munkacsomag egy vagy több tevékenység és a hozzájuk tartozó jellemzők összessége.

191

További források és tananyagok

3. Fejezet:

1. Kérjük, regisztrálja szervezetét ezen a weboldalon! Ha nincs EPALE fiókja, kérjük, készítse el

4. Fejezet

5. Fejezet

Az 1stTIPPM erőforrások ("Első alkalommal nemzetközi projekteket megvalósítók támogató hálózata"):

a) "Sikerek és kihívások. I. jelentés a nemzetközi projektmenedzsmentről a felnőttképzés civil szektorában".b) "Kulcskompetenciák és támogatási igények. II. jelentés a nemzetközi projektmenedzsmentről a felnőttképzés civil szektorában".c) "Irányelvek és forgatókönyv a mentorálási és e-mentorálási rendszerek megvalósításához, amelyek támogatják a nemzetközi együttműködések elindítását és fejlesztését a 3. szektorbeli felnőttképzési szervezetekben". d) A vonatkozó GYIK a FIRST hálózati portálon. e) Az AER-V keretében kidolgozott ajánlások a civil szervezetekben dolgozó európai projektmenedzserek validálási és elismerési rendszerére vonatkozóan.

A jelentés áttekintést nyújt az európai civil szervezetekben projektmenedzserként dolgozó személyek helyzetéről, motivációikról, kihívásaikról, várható támogatásaikról és sikereikről. Bemutatja mind a projektmenedzserek, mind a szervezeti menedzsmentek szempontjait. Bemutatja az európai projektmenedzsmentben járatos szakemberek és az ebben még járatlanok szempontjait is. A jelentés emellett áttekintést nyújt az egyes európai programok nemzeti ügynökségei által nyújtott támogatásokról a felnőttoktatás területén. A kutatás Lengyelországban, Olaszországban, Magyarországon, Dániában és Ausztriában valósult meg 2019 tavaszán. Online kérdőívből és interjúkból állt. Az élethosszig tartó tanulás területén tevékenykedő civil szervezetek több, mint 200 vezetője és vezetőségi tagja volt a válaszadó.

192

2. Ha készen van a regisztrációval, kérjük, készítse el partnerkereső hirdetését!

3. Ha készen áll a partnerkereső hirdetményével, akkor kereshet mások között partnerkereső hirdetményt.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/how-to-take-part https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-c/what-to-do-to-submit https://ec.europa.eu/chafea/health/beneficiaries-corner/project-management/factsheets_en.htm https://euyth.com/erasmus-project-writing/ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-d/glossary-common-terms https://www.guidaeuroprogettazione.eu/

Mini-interjúk

MINI-INTERJÚK ÉS REFLEXIÓK AZ ESZKÖZTÁRHOZ

E rövid reflexiók célja, hogy bemutassák az európai projektek és témák sokféleségét.

Lengyel-ország

Izland

Olaszország

Portugália

Magyar-ország

193