Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zvučno zagađenje na klik

Projekat OŠ''Vuk Karadžić'' Beograd

Mentori:Biljana KojićMarina Lakčević

Projekat realizovan od 27.03.2023. do 30.04.2023.

Aplikacija NoixApp

Tim učenika škole:Ema RadulovićDunja StojkovićUna DuronjićBogdan VeselinovićUroš MarsenićPetar Ćuk

Organizatori: Centar za promociju nauke,Matematički institut SANUNordeus fondacijaNacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku iz Trsta

Zvučno zagađenje

Naša škola se nalazi u centru Beograda, pored vrlo prometnih ulica: Takovske, Džordža Vašingtona i Dalmatinske. Zbog velike buke, u toku nastave, prozori naših učionica su zatvoreni. Svesni smo da blizina Botaničke bašte ublažava štetne efekte buke, ali to nije dovoljno. Merenja su pokazala da je ispred samog ulaza u Botaničku baštu nivo buke često između 70-80 db.

Merenje buke pomoću aplikacije NoixApp

Merenje buke pomoću aplikacije NoixApp obavilii smo u periodu od 27.03 do 06.04.2023. na sedam različitih mesta u okviru školskog dvorišta. Zaključili smo da je najveća buka na uglu Takovske ulice i ulice Džordža Vašingtona

Rezultati merenja

Zvučnici sa slušalicama koje odbijaju zvuk

Ekološki semafori

Postavljanje zida tišine

Postavljanje rasvetnih lampi

Postavljanje providnih tabli duž cele ograde

Prirodne barijereživa ograda

Realizacijom svakog od predloga učenika smanjio bi se nivo buke, ali većina tih predloga ne bi mogla da se realizuje.

Predlozi za rešenje problema

Info

Školska zgrada i ograda su zaštićeni spomenici kulture i zbog toga je nemoguće postavljati table, panoe i na bilo koji način menjati spoljašnji izgled školske zgrade i ograde.

Razlozi

-Uz ogradu prema Takovskoj ulici može da se napravi prirodna barijera sadnjom žive ograde;-Anketirati institucije locirane u okolini škole i uz njihovu pomoć zatražiti postavljanje ekoloških semafora.

Svaki od predloga bi rešio problem zvučnog zagađenja, ali izabrali smo rešenja koja je moguće ostvariti.

Odluka

Rešenje

Info

Mnogo je manje vremena potrebno da se postave ekološki semafori nego da se formira živa ograda, a da bismo u tome uspeli podršku smo potražili od svih zaposlenih u našoj školi kao i od institucija koje se nalaze u blizini naše škole.

Prirodna barijera

Ekološki semafor

Odlučeno je da se upravi škole pošalje zahtev da se uz postojeću ogradu prema Takovskoj ulici posadi živa ograda koja bi predstavljala prirodnu zvučnu izolaciju. Najbolje bi bilo posaditi lovor-višnju sa razmakom 60 do 70cm. Potrebno vreme da se formira ograda je 1 do 2 godine, a 3 do 4 godine je potrebno da ograda dovoljno naraste. Gusto posađena ograda bi bila zaštitna barijera u visini prvog sprata škole.

Anketna pitanja

Koliko često se susrećete sa bukom kao problemom? U kojoj meri buka sa ulice ometa Vaš rad?U kojoj meri, po vašem mišljenju buka sa ulice utiče na Vaše zdravlje?Da li bi Vam značilo da se reši problem buke u ovom delu grada?

Anketiranje je sprovedeno u institucijama koje se nalaze u neposrednoj blizini škole, kao i među našim kolegama. Realizovano je pomoću Google upitnika u periodu od 24-29.04.2023. godine.Izabrane su institucije koje se takođe kao i naša škola nalaze između vrlo prometnih ulica: Takovske i Dalmatinske.Na pitanja iz ankete, koju su sastavili naši učenici, odgovorilo je 85 ispitanika, i prikazaćemo rezultate po pitanjima.

Rudarsko-geološki fakultet

Botanička bašta "Jevremovac"

Vrtić "Skadarlija"

Anketiranje

OŠ"Vuk Karadžić"

Pitanje br. 1 - Koliko često se susrećete sa bukom kao problemom?

Rezultati ankete

Pitanje br. 2 - U kojoj meri buka sa ulice ometa Vaš rad?

Rezultati ankete

Pitanje br. 3 - U kojoj meri, po vašem mišljenju buka sa ulice utiče na Vaše zdravlje?

Rezultati ankete

Pitanje br. 4 - Da li bi Vam značilo da se reši problem buke u ovom delu grada?

Rezultati ankete

Na osnovu dobijenih rezultat zaključili smo da se 83,6% ispitanika izjasnilo da se ČESTO susreću sa bukom kao problemom;76,5% ispitanika izjasnilo da buka sa ulice UTIČE na njihov rad;70,5% ispitanika izjasnilo da buka NEPOVOLJNO UTIČE na njihovo zdravlje i 97,6% ispitanika izjasnilo da bi im ZNAČILO da se reši problem buke.Takođe smo došli do zaključka da uz podršku rukovodstva naše škole i institucija koje se nalaze u našoj neposrednoj blizini možemo da uputimo zahtev Sekretarijatu za saobraćaj da se na raskrsnicama u blizini naše škole postave ekološki semafori.Takođe uz podršku naših drugara, nastavnika i roditelja, posadićemo živu ogradu sa unutrašnje strane dvorišta.

Rezultati ankete

i tako svaki dan ...

Rezime

Rad na projektu je realizovan u toku nastave na redovnim i dodatnim časovima matematike, informatike i tehnike i tehnologije.Nastavna jedinica :Statistička obrada podataka obuhvata:-merenje zvučnog zagađenja pomoću aplikacije NoixApp i beleženje rezultata;-obrada podataka pomoću softverskog alata Exel;-sastavljanje anketnih pitanja uz pomoć psihologa škole Marije Tomašević;-pravljenje Google upitnika;-obrada i predstavljanje rezultata nakon ankete.Naši učenici su prepoznali problem i pokazali spremnost i inicijativu da se problem zvučnog zagađenja reši. Radeći na projektu razvili su kompentencije za rešavanje problema, za rad sa podacima, za saradnju i komunikaciju, digitalne kompentencije kao i odgovoran odnos prema zdravlju i odgovorno učešće u demokratskom društvu.

Zahvaljujemo Centru za promociju nauke zbog mogućnosti da naša škola učestvuje u projektu Zvučno zagađenje na klik.Zahvaljujemo našim nastavnicima i institucijama iz našeg okruženja na učešću u istraživanju.Očekujemo da će naša inicijativa uroditi plodom i da će se naši predlozi realizovati.

Hvala na pažnji!