Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 4: com usar una Economia Lila per la vida de les dones

Què significa invertir en una Economia Feminista?

Així és com hauria de ser una Economia Feminista futura: Les dones estan a la primera fila d'aquells que lluiten pels moviments socials i per canviar una economia injusta, atenent al fet que la situació per les dones s'ha deterioriat des del 2020, amb la pandèmia de la COVID i el col·lapse financer en molts països. Per què haurien de lluitar les dones? Com hauria de ser una Economia Feminista? 1. UNA ECONOMIA QUE RECONEIX I PREMIA LA CURAUna economia feminista reconeix els cuidadors pagats i no pagats. Així com resoldre el gran abisme salarial entre gèneres, també és crucial resoldre les desigualtats de gènere en cures no pagades i feines domèstiques. Els canvis en els llocs moderns de treball poden afegir càrrega sobre les dones, de la mateixa manera que les diferències entre treballar a casa i a fora de casa, degut a la digitalització (durant la pandèmia, el fet que els nens fessin classe des de casa, suposava una càrrega més per les dones durant la jornada laboral). És urgent que el feminisme desenvolupi i lluiti per un mètode que protegeixi les dones en aquests sentits.

Següent

Unitat 4.3: Què significa invertir en una Economia Feminista?

Next

2. MÉS PODER PER LES DONES DINS LA FAMÍLIA Gran part de les injustícies econòmiques contra les dones rau en la desigualtat de gènere en el poder dins de la família, especialment en àrees rurals. El patriarcat limita la independència econòmica de les dones i també l'autonomia pel que fa al casament, l'educació, la reproducció, els viatges o les feines de cuidador. Les lleis sobre herències, nacionalitats i estatus personal discriminen les dones a molts països. 3. VIVENDES I EDIFICACIONS FEMINISTRES Una de les crisis actuals consisteix en la manca de vivendes segures, decents i, alhora, assequibles. Aquesta qüestió és central en el feminisme per tres raons principals: la divisió dels espais per gèneres fa que les dones facin més vida a casa. Tot i que la casa, se suposa, ha de ser segura per les dones, la majoria de violència de gènere es dona dins de les cases, i moltes dones no tenen control sobre la casa on viuen o senzillament no tenen accés a cap vivenda segura. El nombre en constant creixament de dones refugiades, degut a la guerra: els refugiats fugen de les guerres cap a països veïns on han de fer front a la discriminació i a pitjors condicions per trobar vivendes segures i decents. Una visió feminista envers la vivenda lluitarà perquè sigui un dret, més que una comoditat, i també perquè l'accés a aigua neta, electricitat i internet siguin drets bàsics. La manca d'accés a les necessitats bàsiques, com a l'aigua neta, l'electricitat o l'internet, fa que els grups amb desavantatge estiguin en risc (per exemple, l'electricitat a casa és indispensable per molta gent discapacitada). A més del dret a una vivenda segura, decent i assequible, necessitem un pla urbanístic feminista que inclogui el dret a zones verdes, centres comunitaris, cuines comunes i edificacions que facilitin la cura als més vulnerables.

Igualment, el transport segur, eficient i assequible, lliure d'assetjaments, és una de les qüestions centrals del feminisme. Finalment, com hem dit abans, l'accés a una connexió ràpida i estable d'internet és ara una necessitat per a molts i, per tant, serà també una de les parts essencials dels esquemes per a una vivenda digna. Amb tot, un món futur feminista també inclou l'eliminació de la violència de gènere tan present en la internet d'avui en dia. 4. ACCÉS GRATUÏT I FÀCIL A LA SANITAT, ESPECIALMENT ALS SERVEIS REPRODUCTIUS I SEXUALS. Donar a les dones un control total sobre els seus cossos i l'accés a la sanitat és un tema central per empoderar econòmicament a les dones. La violència de gènere, les violacions i els casaments forçats, la mutilació genital femenina, la mobilitat reduïda, la discriminació de gènere i d'orientació sexual, els codis de vestuari, els plans familiars i conceptius, i la discriminació dels homes sobre els drets reproductius de les dones conformen un impacte enorme sobre el benestar econòmic i social de les dones.Vet aquí perquè una sanitat universal, i un accés fàcil als serveis sexuals i reproductius han de ser un tema central en una economia feminista. La discriminació cap a les dones en el sector sanitari és encara més agut en països on el sector està lligat i proveït per esquemes privatius que normalment obvien o senzillament no cobreixen procediments mèdics relacionats amb la salut de les dones, com ara mamogrames o proves de frotis. 5. MÉS DONES QUE PRENGUIN DECISIONS POLÍTIQUESQue hi hagi més dones feministes dins del poder i la presa de decisions no només beneficiarà les dones o assegurarà les seves necessitats, sinó que també beneficiarà a tota la societat amb polítiques més dirigides a la justícia i al benestar, en comptes d'estar enfocades a la privatització i a l'acumulació de beneficis. La clau per una economia feminista no és resoldre les qüestions tècniques de l'economia, sinó canviar les prioritats polítiques. Per una economia feminista, qualsevol voluntat política hauria de ser la de resoldre desigualtats i defensar societats més justes i més verdes, transformar les lleis de relacions laborals i propietats privades, expandir els esquemes de protecció social i respectar que totes les vides són igual de bones. "Les persones per sobre dels beneficis" "Verd per sobre de la cobdícia" i "Drets, en comptes de privilegis., seran la nostra guia.

Següent

Mòdul 4: com usar una Economia Lila per la vida de les dones

Has completat amb èxit la Unitat 4.3!