Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

FIGURY GEOMETRYCZNE na plasczyznie

start

ESCAPE ROOM

Udowodnij że jesteś matematycznym specem.Ukończ misję, aby zdobyć gwiazdki i dotrzeć do nagrody końcowej.

instrukcja

enter

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

POP

PRZEKĄTNA KWADRATU

TRÓJKĄRTY I CZWOROKĄTNY

TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY

△ O KĄTACH 90, 45, 45 I 30, 60, 90

Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne o długości 16 cm i 180 mm. Jaką długość ma jego przeciwprostokątna?

A. 2 √ 145cm

EXIT

1/5

C. √ 250cm

D. 200mm

B. 19 cm

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

2/5

A. 11 cm

B. 8 cm

C. 13 cm

D. √ 119 cm

W trójkącie prostokątnym przeciwprostoktna wyonsi 12 cm, a jedna z przyprostokątnych 5 cm. Ile cm ma druga przyprostokątna?

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

3/5

A. 2 √ 33

B. 4 √ 33

C. √65

D. 3

Jakie pole ma trójkąt, którego jedna z przyprostokątnych ma długość 4, a przeciwprostokątna ma długość 7.

C .√

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

4/5

A. 30 cm

B. 8cm

C. 32 cm

D. 40cm

Pole trójkąta równoramiennego jest równe 48cm², a podstawa ma długość 12 cm. Oblicz obwód tego trójkąta.

²

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

5/5

A. 8 cm

B. 11 cm

C. 20 cm

D. 6 cm

Trójkąt równoramienny ma podstawę długości 12 cm i ramię 10 cm. Oblicz jego wysokość opuszczoną na tę podtsawę.

TWIERDZENIE PITAGORASA

PRZEKĄTNA KWADRATU

EXIT

TWIERDZENIE PITAGORASA

TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY

△ O KĄTACH 90, 45, 45 I 30, 60, 90

Wskaż trójkąt prostokątny

1/5

EXIT

Kąty w trójkącie: - Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. - W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają miarę 60°. - W trójkącie równoramiennym są dwa kąty tej samej miary. Kąty w czworokącie: - Suma kątów w czworokącie wynosi 360°. - W kwadracie i prostokącie wszystkie kąty mają miarę 90°. - W rombie i równoległoboku są dwa jednakowe kąty rozwarte i dwa jednakowe kąty ostre.

2/5

EXIT

Wskaż trapez równoramienny

Kąty w trójkącie: - Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. - W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają miarę 60°. - W trójkącie równoramiennym są dwa kąty tej samej miary. Kąty w czworokącie: - Suma kątów w czworokącie wynosi 360°. - W kwadracie i prostokącie wszystkie kąty mają miarę 90°. - W rombie i równoległoboku są dwa jednakowe kąty rozwarte i dwa jednakowe kąty ostre.

3/5

EXIT

Ile wynosi suma miar kątów alfa i beta?

A. 125o

C.150o

D.160o

B. 145o

Kąty w trójkącie: - Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. - W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają miarę 60°. - W trójkącie równoramiennym są dwa kąty tej samej miary. Kąty w czworokącie: - Suma kątów w czworokącie wynosi 360°. - W kwadracie i prostokącie wszystkie kąty mają miarę 90°. - W rombie i równoległoboku są dwa jednakowe kąty rozwarte i dwa jednakowe kąty ostre.

4/5

EXIT

Który z niżej narysowanych trójkątów jest przystający do trójkąta ABC?

Kąty w trójkącie: - Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. - W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają miarę 60°. - W trójkącie równoramiennym są dwa kąty tej samej miary. Kąty w czworokącie: - Suma kątów w czworokącie wynosi 360°. - W kwadracie i prostokącie wszystkie kąty mają miarę 90°. - W rombie i równoległoboku są dwa jednakowe kąty rozwarte i dwa jednakowe kąty ostre.

5/5

EXIT

Boki równoległoboku mają 10 cm i 12 cm, a krótsza wysokość ma 6 cm. Oblicz drugą wysokość.

A. 7,2cm

B. 8cm

D.6,8cm

C. 8,2cm

Kąty w trójkącie: - Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. - W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają miarę 60°. - W trójkącie równoramiennym są dwa kąty tej samej miary. Kąty w czworokącie: - Suma kątów w czworokącie wynosi 360°. - W kwadracie i prostokącie wszystkie kąty mają miarę 90°. - W rombie i równoległoboku są dwa jednakowe kąty rozwarte i dwa jednakowe kąty ostre.

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTNY

PRZEKĄTNA KWADRATU

△ O KĄTACH 90, 45, 45 I 30, 60, 90

A. √2 cm

EXIT

B. 4 cm

1/5

Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2 cm.

PRZEKĄTNA KWADRATU

A. 10√2 cm

EXIT

B. 25 cm

2/5

Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5cm.

PRZEKĄTNA KWADRATU

A. o 2

EXIT

B. o √2

3/5

O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadratu o przekątnej 8.

PRZEKĄTNA KWADRATU

A. 7

EXIT

B. 7√6

4/5

Jaką długość ma przekątna kwadratu o boku 7√3?

PRZEKĄTNA KWADRATU

A. o 2√2 cm

EXIT

B. o 4 cm

5/5

O ile dłuższa jest przekątna kwadratu o boku 5 cm od przekątnej kwadraru o boku 3 cm?

PRZEKĄTNA KWADRATU

TWIERDZENIE PITAGORASA

EXIT

TRÓJKĄTY I CZWORKOĄTNY

PRZEKĄTNA KWADRATU

△ O KĄTACH 90, 45, 45 I 30, 60, 90

W trójkącei ABC wysokość CD wynosi 8. Kąt ABC ma miare 60o, a kąt BAC ma 45o. Oblicz obwód tego trójkąta.

1/5

A. 8√ 2 + 24/√ 3 + 8

B. 4√ 2 +24/√ 3 + 4

EXIT

TRÓJKĄTY O MIARACH 45°,45°,90° I 30°,60°,90°

2/5

A. 16/√ 3

B. 8/√ 3

EXIT

Kąt ostry rombu ma 60o, a dłuższa przekątna wynosi 8cm. Oblicz długość boku tego rombu.

TRÓJKĄTY O MIARACH 45°,45°,90° I 30°,60°,90°

3/5

A. 14/√ 2

B. 7/√ 2

EXIT

W trójkącie prostokątnym o kącie otsrym 45o przeciwprostokatna ma dłuość 7. Oblicz długośći pozostałych boków tego trójkąta.

TRÓJKĄTY O MIARACH 45°,45°,90° I 30°,60°,90°

4/5

A. 2√ 3 + 10 cm

B. 2√ 3 + 6

EXIT

Oblicz obwód trapezu prostokątnego, którego krótsza podstawa ma 2 cm , dłuższe ramię ma 4 cm, a kąt ostry ma 60o.

TRÓJKĄTY O MIARACH 45°,45°,90° I 30°,60°,90°

4/5

A. 5√ 2 + 15 cm

B. 10√ 2 + 20 cm

EXIT

W trapezie równoramiennym wysokośc ma 5 cm i jest równa długości krótszej podstawy trapezu. Przedłużenia ramion przecinają się pod kątem prostym. Oblicz obwód tego trapezu.

TRÓJKĄTY O MIARACH 45°,45°,90° I 30°,60°,90°

back

Ukończyłeś wszystkie misje i oto twoja zasłużona nagroda!Od teraz możesz siebie nazywać matematycznym specem

gratulacje!

TAK

NIE

cZY JESTEŚ PEWNY, ŻE CHCESZ WYJŚĆ?

WRÓĆ

SPRÓBUJ PONOWNIE