Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pregunta 1: Cal é o número resultante de restar ao ano de inauguración da Casa Xohana Torres o ano de nacemento da autora?

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Parabéns!

Primeira pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 2: En que ano faleceu Eduarda Pondal?

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Parabéns!

Segunda pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 3: Introduce o día e o mes no que foi inaugurada a escultura de Rosalía de Castro.

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Parabéns!

Terceira pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 4: En que chanzo pousa o seu pé dereito García Lorca?

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Parabéns!

Cuarta pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 5: Suma as tres datas que aparecen na placa da estatua de Isaac Díaz Pardo.

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Parabéns!

Quinta pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 6: Conta o número de palabras do texto de Valle Inclán e introduce aquí o resultado.

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Parabéns!

Sexta pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 7: Cantas figuras acompañan a Minerva?

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Parabéns!

Sétima pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Pregunta 8: Suma a idade de Concha Castroviejo cando comezou a traballar en La Noche e os chanzos da Facultade de Xeografía e Historia.

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Parabéns!

Oitava pregunta desbloqueada

Introduce a clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

INCORRECTO

2

Parabéns!

Conseguiches abrir a caixa forte e facerte co tesouro