Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Onderwijs op maat

start hier

Inspiratie

Inhoud

Inleiding

Thema inspiratie

Programma samenstellen

Contact

Visie op leren en ontwikkelen

Onderwijs op maat

Het perspectief van ouderen

Grensverleggend en vernieuwend

Met oog voor verschillen

Executive niveauBijv. directieleden

Junior niveauBijv. starters

Medior niveauBijv. medewerkers

Senior niveauBijv. managers

op ieder niveau

Onze visie op leren

Wetenschap vertaald naar de praktijk

Onze visie op leren en ontwikkelen

Samen het kennisniveau verhogen

Bekijk onze aanpak

Actueel: de laatste maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen

Persoonlijke aandacht van topdocenten

Afgestemd op uw behoefte en doelstellingen

In co-creatie een kostenefficiënt programma

Gericht op uw dagelijkse praktijk en transformatie

Onze aanpak

2. Advies op maat

U ontvangt een vrijblijvend advies voor een programma op maat. Inclusief prijsopgave.

3. Programma op maat

Na akkoord, plannen we samen de uitvoering van het programma. De docenten en inhoudsdeskundigen denken mee en integreren uw wensen in het programma.

4. Evaluatie

Evalueren is onderdeel van onze aanpak. Welke impact had het programma? Wat is er veranderd in de organisatie? En welke insights hebben we opgedaan? Hoe vertaalt dat zich naar de toekomst?

Onderwerpen van gesprek: Waar liggen uw uitdagingen en kansen? Wat zijn de doelstellingen van uw organisatie? Hoe ziet uw droomscenario eruit? Wie is de doelgroep en wat zijn de leerdoelen? Bijvoorbeeld:

 • Bewustzijn creëren
 • Mensen activeren
 • Inspireren
 • Kennis vergroten: nieuwe dingen leren of verdieping bieden
 • Leren toepassen in de praktijk
 • Gedrag of cultuur veranderen
 • Mensen betrekken
 • Innoveren

1. Intake

We bespreken ook lesvorm mogelijkheden.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Ga naar lesvormen

Thema inspiratie

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok, Learning specialist Bel 06-83217945 of mail kok@leydenacademy.nl

Laten we co-creëren!

Altijd inclusief lesmateriaal op maat: bijv. literatuur, werkbladen, games, video's en/of podcasts

 • Lezingen
 • Microlearning
 • Workshops (zelf ervaren)
 • Trainingen
 • Studietrips
 • Brainstorm en innovatiesessies
 • Werkplekleren
 • Coaching en advies
 • Leergang
 • E-learning
 • We bieden nog veel mogelijkheden!

Kies uit diverse lesvormen of voor een combinatie

 • Meerdaagse, dag of dagdeel
 • Op locatie: bij u of bij ons
 • Blended: online en op locatie
 • Online in eigen tijd en tempo
 • Uw of ons leerplatform inzetten

Wat zijn uw wensen?

Ga naar de thema's

Meer weten over onze aanpak

Samen met ouderen?

Benieuwd naar de stem en het perspectief van ouderen? Leer participatief en betrek ouderen.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok, Learning specialist Bel 06-83217945 of mail kok@leydenacademy.nl

Onze experts benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

+ meer thema's

Themainspiratie

Ouderen met migratieachtergrond

Levensloop

Ontpillen

Vitaal verouderen

Seksualiteit en intimiteit

Biologie van veroudering

Beeldvorming

Liefdevolle zorg in de praktijk

Kunst in de zorg

Venster op de toekomst

Eenzaamheid

De laatste fase van het leven

Leren van ervaringen in de zorg

Patiënt- en burgerparticipatie

LGBTQ ouderen

Ondernemen op latere leeftijd

meerinspiratie

Woonplezier

Zorgesthetiek

Cultuursensitieve kunst

Leven lang leren

Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit en intimiteit is, ongeacht de leeftijd, een belangrijk onderdeel van ons leven en van ons emotioneel welzijn. Toch weten we vaak onvoldoende over hoe thuiswonende mensen van zestig jaar en ouder over het onderwerp denken en hoe zij hun eigen seksualiteit en intimiteit ervaren. Ook bestaan er veel stereotypen over ouderen als aseksueel of preuts. Doorbreek die en leer over veranderingsprocessen in de maatschappij en wetenschappelijke inzichten op deze vragen:

 • Wat verstaat u onder seksualiteit, intimiteit en seksuele vitaliteit?
 • Hoe gaat u om met vragen over seksualiteit en intimiteit?
 • Is het voor u belangrijk om een intieme relatie te hebben?
 • Hoe vind je een nieuwe partner als je ouder wordt?

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok, Learning specialist Bel 06-83217945 of mail kok@leydenacademy.nl

Kunst in de zorg

Dans, tekenen, muziek, zang, poëzie, theater en beeldende vorming samen met een kunstenaar en andere senioren. Welke waarde heeft dat op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau? Kunst geeft plezier, positiviteit, brengt diepgaand contact dat uitdaagt en draagt bij aan de kwaliteit van leven van ouderen. Leyden Academy geeft met onderzoek een stevige wetenschappelijke onderbouwing en versterkt de plaats van kunst binnen de zorgpraktijk.“Door kunst kan je jezelf uiten, je verbonden voelen met anderen, even je beperkingen vergeten en benaderd worden vanuit wat je nog wél kunt.” – hoogleraar Tineke Abma, directeur Leyden Academy

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Ouderen met migratieachtergrond

Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond; in 2022 waren 960.000 55 jaar of ouder. De verwachting is dat in 2040 een derde van de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond heeft. Uit groepsgesprekken met ouderen met een migratieachtergrond komen hun zienswijzen naar voren: op ouderdom, ervaring van ouder worden, sociale netwerken, familie, land van herkomst en leefomgeving. Belangrijkke inzichten voor het diversiteitsbeleid in de praktijk.“Ik luister naar hun verhaal en probeer te helpen. Ik doe dat voor alle leeftijden en alle nationaliteiten. Het is belangrijk ieders waarden en normen te respecteren.” – Afifa Tadmine, 72 jaar. Afifa woont in Amsterdam. Ze werkte jarenlang als maatschappelijk werker en is nog steeds actief met verbinden en activeren van buurtgenoten.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Biologie van veroudering

Hoe het komt dat een muis in twee jaar veroudert, een mens in tachtig jaar en een schildpad wel 255 jaar kan worden. Wist u dat de naakte molrat, die zelden kanker krijgt, tot op heel hoge leeftijd gezonde bloedvaten houdt? Waarom verouderen sommige diersoorten zo langzaam en andere zo snel, en wat kunnen wij van hun leren? Aan de hand van talloze voorbeelden uit het dierenrijk, gecombineerd met de laatste wetenschappelijke inzichten uit verouderingsonderzoek, helpt om uw eigen veroudering beter te begrijpen. Doe nieuwe inzichten op over eten, werken, sporten en slapen die ons kunnen helpen om langer gezond en gelukkig te leven.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Vitaal verouderen

Ons lichaam is slecht aangepast aan de omgeving waarin wij nu leven. We worden voortdurend blootgesteld aan verleidingen om te veel te eten en te weinig te bewegen. De omgeving waar we leven, leren, werken, winkelen en recreëren zou het ons eigenlijk makkelijker en vanzelfsprekender moeten maken om gezondere keuzes te maken. Krijg antwoord op vragen als:Wat is veroudering eigenlijk? Hoeveel moet ik bewegen, wat kan ik het beste eten? Hoe houd ik mijn spieren sterk? Hoe houd ik mijn darmen gezond? Komt er een anti-verouderingspil?

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Ontpillen

Naarmate we ouder worden gaat er steeds meer in ons lijf haperen. Veel (ouderdoms)kwalen zijn goed te bestrijden met een gezonde leefstijl, maar veel vaker dan nodig is grijpen we naar pillen. In Nederland slikken we jaarlijks meer dan 9 miljard medicijnen; per persoon zijn dat er gemiddeld 500 en ouderen slikken zelfs drie keer zoveel. Te hoge bloeddruk? Pillen voor de bloeddruk. Te hoog cholesterol? Pillen om het cholesterol te verlagen. Te hoge bloedsuikers? Pillen om de suikers weer in het gareel te krijgen. Het zijn medicijnen die de symptomen onderdrukken maar het onderliggende probleem vaak niet aanpakken. Leer uw leefstijl aan te passen zodat u minder pillen hoeft te slikken en langer gezond blijft.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Beeldvorming

In de media en bij het brede publiek is er een groeiende aandacht voor de beeldvorming rondom ouderen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en ouderenzorg. Wat zijn onze beelden bij het ouder worden, hoe kijken we naar oudere mensen en hoe zien zij zichzelf? Leeftijdsdiscriminatie (ageism) is een van de vaakst voorkomende vormen van discriminatie waar Nederlanders mee te maken krijgen. Dit heeft nadelen voor de betrokkenen, maar ook voor de samenleving als geheel. In onze samenleving heersen over ouderen vaak stereotype beelden die geen recht doen aan de diversiteit van deze groep. Onze cultuur en (sociale) media versterken dit beeld. Ouderen worden gezien als vitale levensgenieters, type ‘Zwitserlevengevoel’ of als afhankelijke, zorgbehoevende en trage mensen. De werkelijkheid is heterogeen en genuanceerder. Alle reden dus om het beeld van ouderen te nuanceren en ons in te zetten voor leeftijdsvriendelijke taal en beeld.Doe nieuwe inzichten op, leer kijken met een bewuste blik en reflecteer over het ouder worden.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Venster op de toekomst

Hoe geven we in de toekomst vorm aan goede zorg voor ouderen? Welke dilemma’s doen zich voor rond de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en het maatschappelijke draagvlak? Hoe kan personele inzet worden gewaarborgd en wat verwachten we van de informele zorg?Innovatieve en creatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid, welbevinden en ouderenzorg kunnen positief bijdragen aan hedendaagse vraagstukken.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Levensloop

Met het verder stijgen van onze levensverwachting en de veranderende wensen en verwachtingen van het leven van de verschillende generaties, is de traditionele levensloop inmiddels sleets en achterhaald geworden. De kwieke zestigplusser van vandaag is nauwelijks te vergelijken met leeftijdsgenoten medio vorig eeuw. Toch is de manier waarop we kijken naar de levensloop en in het bijzonder de levensfase van de oudere mens, in al die decennia nauwelijks veranderd. Het team van Leyden Academy verkent dit vraagstuk en biedt een frisse blik op de levensloop en thema’s die hiermee samenhangen, zoals werk en pensionering, kinderloos oud worden, de manier waarop we samenleven en wonen, en de beeldvorming over ouderen en het ouder worden. Zo komen we tot een rijker repertoire van levenslopen en levenspaden.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Liefdevolle zorg in de praktijk

In de ouderenzorg is steeds meer aandacht voor de unieke verlangens, voor kwaliteit van leven en welbevinden van oudere mensen. Zowel in het verpleeghuis als thuis. (Thuis)zorgmedewerkers, naasten en mantelzorgers spelen hierin een belangrijke rol. Persoonlijke verlangens en leefplezier zouden juist centraal moeten staan in de zorg, zeker bij kwetsbare ouderen voor wie we in medisch opzicht weinig kunnen betekenen. Dit vraagt om veranderingen op alle niveaus. Denk aan vergroten van het bewustzijn bij leidinggevenden van de uitwerking van onze systemen op de handelingspraktijk. En ruimte scheppen voor (toekomstige) artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om de oudere persoon en zijn of haar behoeftes en verlangens te leren kennen en hieraan tegemoet te kunnen komen.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

LGBTQ ouderen

Magda Römgens (85) “Ik voelde me een verstoten vogel. Toen mijn ouders ontdekten dat ik met Mien ging, was ik niet langer welkom.” Ze vertelt openhartig over de tijd waarin homoseksualiteit verdorven was. Nu maakt ze zich vooral sterk voor de ‘regenboogmensen’ in verpleeghuizen. Roze of homoseksuele ouderen vormen een grotendeels onzichtbare groep in onze samenleving. Leer van hun ervaringen, verhalen en onderzoek op dit thema.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Ondernemen op latere leeftijd

Veel vijftigplussers lopen rond met het idee om ooit nog voor zichzelf te beginnen, tijdens of na hun pensionering en uit onderzoek blijkt dat als olderpreneurs een bedrijf beginnen, ze twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. We delen graag onze internationale ervaring in en kennis over Silver Starters. Wie weet ondekt u bij uzelf de ondernemende mindset.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Zorgesthetiek

Een bijzondere vorm van onderwijs voor zorgprofessionals. The Art of Caring, waarin zorgmedewerkers samenwerken met theaterwetenschappers, ouderen en met kunstenaars (performance, dans, muziek, social design). Theoretisch en praktisch: we gaan timmeren in een houtwerkplaats! Thema’s die zowel in het leven als in de zorg aan bod komen, zijn: empathie & interesse, kwetsbaarheid & weerbaarheid, vrijheid & grip, verlangen & intimiteit en stilstand & verandering. We gaan samen op zoek naar nieuwe betekenissen.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Eenzaamheid

Eenzaamheid is van alle tijden en het komt onder alle leeftijdsgroepen voor. Het is vaak geen constant gevoel en niet direct te vertalen naar lager welbevinden. Wel neemt het percentage eenzame mensen toe met de leeftijd en dan vooral onder de oudste ouderen.Voor eenzaamheid is niet één passende aanpak, omdat het heel divers ervaren wordt. Leer van vele onderzoeken en in praktijk opgedane kennis hoe verbinding kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Leren van ervaringen in de zorg

Ontdek hoe je binnen je organisatie in kwaliteitsdenken ruimte kunt maken voor de ervaringen van zorgverleners, bewoners en belangrijke anderen. Zet samen met medewerkers zorg en welzijn een proces op waarbij je ervaringen deelt in de dagelijkse zorgpraktijk en daar vervolgens ook naar handelt.Het delen van ervaringen geeft op twee manieren een meerwaarde:

 1. Medewerkers kunnen via ervaringen aan anderen laten zien wat hun bijdrage is aan leefplezier
 2. Medewerkers kunnen door ervaringen met elkaar te bespreken van elkaar leren en elkaar inspireren

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Woonplezier

Bij het ouder worden kunnen de wensen en behoeftes met betrekking tot de woning en woonomgeving veranderen. In een samenleving die gericht is op zo lang mogelijk zelfstandig wonen, is het nodig om tijdig na te denken over de keuzes die dat met zich meebrengt en de mogelijkheden die er zijn om blijvend woonplezier te ervaren. Verhuizen of de woning aanpassen? Kleiner of groener wonen? In de eigen vertrouwde buurt blijven of juist liever dichter bij voorzieningen? Woonplezier heeft een positieve invloed op het welbevinden, het geeft energie en zelfvertrouwen en het draagt bij aan een goed humeur, geestelijke balans en fysieke gezondheid. We gaan in op onderzoek en ervaringen op deze gebieden:

 1. Persoonlijk – woonplezier betekent voor iedereen iets anders
 2. Veranderlijk – woonplezier is onderhevig aan persoonlijke- en omgevingsveranderingen
 3. Interactief – met een emotionele betrokkenheid en verbinding door visite en burencontact

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Leven lang leren

Maar liefst 34% van de bevolking, oftewel 6 miljoen mensen, is 55 jaar of ouder. Leren 55-plussers anders dan Millennials en Gen Z? Waar moet je op letten bij (het ontwikkelen van) lesmateriaal of een training voor ouderen? Welke invloed hebben sociale media en digitale trends op leren op latere leeftijd? Klopt het gezegde 'Je nooit te oud bent om te leren'? Leer meer over gepersonaliseerd leren, microlearning en over video-based of spelenderwijs leren.Onze ervaringen kunnen ondersteunen bij ontwikkeling van eigen lesmateriaal voor en/of lesgeven aan diverse doelgroepen.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

De laatste fase van het leven

Leer over het belang van aandacht voor een persoonsgerichte benadering van oudere mensen en goede zorg in de laatste fase van het leven. Over levenseindezorg en lastige dilemma’s en over palliatieve zorg in de zorgpraktijk. Het belang van het voeren van goede gesprekken en het zien van de burger en patiënt als partner.Van toepassing in het zorgonderwijs en in -praktijk.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Cultuursensitieve zorg

Ieders behoefte aan zorg en aandacht is verschillend en vraagt om zorg die meebeweegt met de persoon en omstandigheden. Er zijn verschillende ideeën over cultuur, geloof en hoe je met elkaar omgaat. "Uit de schrijnende verhalen van de experts kwam naar voren dat de zorg nog vaak tekort schiet als het gaat om passende zorg voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, mantelzorgers, kindtolken of vrouwen. Om de zorg inclusief te maken en cultuursensitief te werken is het nodig dat we samen blijven leren van en met elkaar. De kunst is om “hokjes denken” te overstijgen en de zorgvrager te zien als individu en niet als vertegenwoordiger van diens cultuur, gemeenschap of beperking. Bewustwording van eigen aannames, de juiste vragen stellen en goed luisteren zijn dan van groot belang. Het toevoegen van divers talent aan een organisatie kan ook zorgen voor een inclusievere omgeving.” - Zohra Bourik

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Patiënt- en burgerparticipatie

Zelforganisatie en burgerparticipatie kent verschillende niveaus: zo is er de individuele burger die bijvoorbeeld de gezondheid in eigen hand neemt, al dan niet geholpen door technische snufjes als smart watches en doe-het-zelf bloeddrukmeters. Op mesoniveau zijn er groepen burgers die de handen ineenslaan om bepaalde voorzieningen zelf te organiseren of af te dwingen. Ten slotte is er het macroniveau van overheden en grote instellingen, die zich met mondige burgers geconfronteerd zien en zoeken naar de juiste wisselwerking.

Bekijk een praktijkvoorbeeld

Bekijk de lesmogelijkheden

Vraag een offerte aan en/of stel een vraag: Marie-Louise Kok Learning specialist kok@leydenacademy.nl

Voorbeeld uit de praktijk

Leergang Goed leven, goede zorg voor ouderenIn november 2021 verzorgden we vanuit Leyden Academy een executive leergang voor zorgorganisatie Laverhof in Noord-Brabant. We ontwikkelden een op maat gemaakt tweedaags programma voor circa dertig bestuurders, managers en teamleiders, dat inhoudelijk aansloot op hun nieuwe meerjarenstrategie. De leergang bood een afwisselende mix van lezingen, oefeningen, discussie en reflectie op de praktijk van Laverhof, en is uitstekend geëvalueerd."Interessante inhoud, prettige sprekers, pakkende voorbeelden, goede combinatie van theoretische onderbouwing en praktijk.” – deelnemer Laverhof

Bekijk het programma

Meer over onze aanpak

Voorbeeld programma Leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen

Dag 1: Inzichten over veroudering en vitaliteit 09.00 – 09.30 Introductie 09.30 – 10.30 College Hoe worden we ouder? 10.30 – 10.45 Pauze10.45 – 11.30 College Kwaliteit van leven en welbevinden11.30 – 12.15 College Rol van de maatschappij bij veroudering 12.15 – 12.45 Reflectie Hoe zou je zelf ouder willen worden? 12.45 – 13.45 Lunch 13.45 – 14.15 Ervaringskennis In gesprek met dhr. Loek Middel (95) 14.15 – 14.45 Zelf ervaren met het verouderingspak 14.45 – 15.00 Pauze15.00 – 16.00 Workshop Zorgen met en om de persoon 16.00 – 17.00 Reflectie op uw praktijk Ouder worden in de toekomst

Dat wil ik ook

Neem contact op met: Marie-Louise Kok Learning specialist voor een vrijblijvend advies en prijsopgave via 06-83217945 of mail naar kok@leydenacademy.nl

Meer over onze aanpak

Dag 2: Goede zorg en kwaliteit van leven 09.00 – 09.15 Introductie en korte terugblik op dag 109.15 – 10.00 College Percepties op ouder worden en zorg 10.00 – 10.45 College Persoonsgerichte zorg en zorgethische principes 10.45 – 11.00 Pauze 11.00 – 11.45 Reflectie op uw praktijk 11.45 – 12.30 Lezing Persoonsgerichte zorg: werken aan leefplezier 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.30 Workshop Samen werken aan persoonsgerichte zorg 14.30 – 14.45 Pauze 14.45 – 15.45 Casus Morele en relationele aspecten van de leefgemeenschap 15.45 – 16.45 Reflectie op uw praktijk 16.45 – 17.00 Afsluiting

Contact

Meer informatie of een advies op maat? Marie-Louise KokLearning specialist gecertificeerd in 5 Moments of NeedTMBel 06-83217945Of mail kok@leydenacademy.nl

Onder voorbehouden van wijzigingen. © 2023Leyden Academy on Vitality and Ageing