Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

HONOROWY PATRONAT

Start

I MIEJSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,AKCJA - REAKTYWACJA! - CZYLI ŻYWY OBRAZ"

Konkurs został objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora OświatyorazPrezydenta Miasta Białegostoku

Postanowienia końcowe

Dane osobowe – RODO

Ocena i nagrody

Wymogi konkursowe

Adresaci konkursu

Zadanie konkursowe

Cele konkursu

Organizator

Regulamin

Organizator konkursu

Organizatorem I Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Akcja – reaktywacja! - czyli żywy obraz” jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

Cele konkursu:

1. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w zakresie sztuki. 2. Kształcenie wrażliwości estetycznej młodych ludzi. 3. Zachęcanie do obcowania ze sztuką i interpretacji dzieła malarskiego. 4. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności. 5. Uwrażliwianie na piękno sztuki i kultury. 6. Rozwijanie talentu uczniów i zachęcanie do twórczego działania.
źródło: https://jaw.pl/2020/05/zywe-obrazy-uczniow-sp4-w-jaworznie/
Przykładowe obrazy:
Pracą konkursową jest fotografia przedstawiająca ,,żywy obraz”, który stworzy uczestnik konkursu, naśladując wybrane dzieło malarskie. Wierne odtworzenie danego obrazu za pomocą postawy, ubioru, mimiki, rekwizytów należy uwiecznić na zdjęciu jak najlepszej jakości.

Zadanie konkursowe

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych w Białymstoku.

Adresaci konkursu

1. Praca konkursowa może odzwierciedlać obraz typu portret lub scenę rodzajową. W drugim przypadku oprócz ucznia/uczestnika konkursu na fotografii mogą pojawić się członkowie jego rodziny.2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną.3. Zdjęcie obrazujące efekt końcowy pracy oraz zdjęcie oryginalnego obrazu i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać jako załączniki na adres mailowy: konkurs.fotograficzny@sp50.bialystok.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia.

Wymogi konkursowe

Formularz

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 5. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 6. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatora konkursu- Anny Duniewskiej (e-mail: anna.duniewska@sp50.bialystok.pl). 7. Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Prace bez wypełnionego i podpisanego formularza nie zostaną dopuszczone do konkursu. Wypełniony formularz należy zeskanować (ewentualnie zrobić zdjęcie) i przesłać w formie elektronicznej w jednym mailu razem z pracą konkursową.
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu. 2. Kryteria oceny: - wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu, - charakteryzacja uczestnika konkursu, dopasowanie rekwizytów, kostiumów, tła, - kreatywność w realizacji zadania. 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2023 r. – tego dnia na stronie internetowej organizatora https://sp50.bialystok.pl/ oraz na Facebooku https://sp50.bialystok.pl/ zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 4. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy –atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ocena i nagrody

Dane osobowe – RODO

Postanowienia końcowe

żródło: https://gazetawroclawska.pl/slynne-obrazy-po-przerobce-w-nowych-wersjach-mieszkancy-ciasnej-podjeli-wyzwanie-muzeum-narodowego/ga/c1-15078205/zd/44290735
Anna Duniewska

Serdecznie zapraszamy do zabawy ze sztuką!