Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Presentació Març 2024
Presentació de l'equip directiu

Cap d'estudis adjunta

Cap d'estudis adjunta

Xisca Arbós
Marisa Pérez
Mariluz Esún

Cap d'estudis

Miquel Cereceda

Director

Glòria Coll

Secretària

 • Formació integral
 • Col·laboració amb les famílies
 • Seguiment personalitzat
 • EQUITAT i EXCEL·LÈNCIA

QUALITAT EDUCATIVA

4 1rs ESO5 2ns ESO- 44 3rs ESO- 54 4ts ESOPDC 3r-4t ESO2 1r BAT Ciències2 1r BAT HCCSS2 2n BAT Cències2 2n BAT HHCCSS+ 0,5 1r BAT general

518ESO205BATXILLERAT

Alumnat

76

Professorat

+Info

ACOLLIDA DE L'ALUMNAT
 • Preparació de visites d'alumnat d'escoles adscrites.
 • Jornada de portes obertes i reunions de pares.
 • Activitats de coneixement grupal d'inici de curs.
 • Acollida d'alumnes que arriben iniciat el curs.
 • Acollida alumnat nouvingut. PALIC.

Criteris agrupament

 • Agrupaments equilibrats en la seva heterogeneïtat
 • Procedència de l'alumnat a 1r d'ESO
 • Optatives i itineraris

30h. 28 + 2 lliure disposició

1r ESO

 • Educació Física. 2h
 • Geografia i Ha. 3h
 • Llengua castellana. 3h +1
 • Llengua catalana. 3h +1
 • Anglès. 3h
 • Matemàtiques. 4h
 • Religió/ atenció educativa. 1h
 • Biologia i Geologia. 3h
 • Música. 3h
 • Optativa. 2h
 • Tutoria. 1h

(*) Es poden cursar en cada un dels tres primers cursos de l'ESO

Proposta optatives 1r ESO

 • Recursos digitals I
 • Alemany (*)
 • Francès (*)
 • Cooperació a Serveis a la Comunitat (*)
 • Taller de consum responsable
 • Igualtat de gènere

10

Expressió orala travès del teatre

1h de lliure disposicióa català de 1r d'ESO

11

Biologia, Geografia i Música1h desd a cada matèria

Matemàtiques -agrupaments flexibles

Sortides i acampada final de curs

Xerrades i tallersReforç extraescolar

2h de castellà i 2h de català amb reforç de PT

Anglès 3h desdoblades

El departament d'Orientació aprofita els reforços de les PT per conèixer l'alumnat

Desdoblamentsi reforços 1r ESO

+ Info

12

 • La introducció d'aquests aparells permeten l'adaptació de l'ensenyament a un món digital i tecnològic.
 • NO s'empren a totes hores, s'alternen amb l'ús d'estoig i quaderns, i altres tipus d'activitats.
 • Cada alumne ha de comptar amb el seu dispositiu personal, i ha de tenir cura del seu manteniment.
 • Al juny/juliol hi haurà una reunió informativa
sobre característiques i compra.

Dispositius Chromebook personals

13

Apertura centre a les 7:30Biblioteca oberta dimecres horabaixa

Horari de centre (ESO de 8 a 14h)

14

PLA D'ESTUDIS
4t ESO
BATXILLERAT
ESO 1r a 3r

BATXILLERAT

ESO

Distribució hores:

Distribució matèries:

DIMARTS I DIJOUS, 16:00-17:30hPAE

DIMECRES, 15:30 a 18:30hBatxillerat i 3r-4t d'ESO(Matemàtiques, castellà, català, anglès EOI, Física i Química)BIBLIOTECA

DIMARTS i DIJOUS, 14:05-15:00hAtenció psicopedagògica

15

Reforçextraescolar

16

Programa inclós en PROA +, "Programa para la orientación, avance y enriquecimiento" del Ministeri d'Educació i FP, pel qual professors del centre fan un seguiment setmanal a uns grups d'alumnes, escollits a partir de propostes dels tutors i del departament d'orientació.Més que un reforç de matèria, és tracta d'una tasca de suport i d'adquisició d'hàbits.

Programa d'acompanyament escolar (PAE)

17

 • Compromís del centre amb el tema de la convivència.
 • Cal crear un bon clima, educant en valors, i treballant els aspectes preventius.
 • La coordinació de centres adscrits treballa la correcta inserció de l'alumnat nou, abans de la seva matrícula.
 • Moltes activitats, tallers, sortides i viatges proposats tenen un caràcter sociabilitzador.
 • PROPER CURS: Proposta de tutorització entre iguals (1r i 4t d'ESO)

Convivència i mediació

18

CONVIVÈNCIA

19

 • Departament d'orientació (dues orientadores, Pts i professorat d'àmbit)
 • Acció tutorial
 • Comissió de convivència
 • Coordinació de coeducació
 • Mediació escolar
 • Proper curs: Servei de tutorets- alumnes de 4t donaran suport a alumnes de 1r, creant vincles entre ells i afavorint la seva adaptació
 • Recolzament de l'associacionisme de l'alumnat

20

Patis inclusius

Evitem la focalització en una sola activitat!Exterior: futbol amb pilotes toves, bàsquet, ping pong, taules de pic nic...Interior: jocs de taula, escacs (Projecte Escacs a l'escola 22-27)CafeteriaEF- patis saludables

21

Escacs i mindfulness

22

Nadal, Sant Sebastià, Carnestoltes, Sant Jordi, activitats de final de trimestre... Activitats 25N i 8M

Educació transversal

Celebracions

Centres adscrits, extraescolars, Projectes internacionals ERASMUS, EOIES, biblioteca, PALIC, salut i riscos laborals, mediambient, coeducació, convivència, TAC

Coordinacions i comissions

23

Consulta setmanal i confidèncial per orientar sobre temes de salut. Infermeres CS EscorxadorXerrades sobre temes de salut

Servei de consulta Jove

XARXES

24

Dia a dia al Madina

+ Info

25

Intercanvis d'alumnes i professorsPOLÒNIAESLOVÀQUIAFRANÇAPAÏSOS BAIXOSXIPRE

Erasmus+ centre acreditat 2023-2027KA 121

+ Info

Pàgina web IES

Intercanvis Erasmus

26

4t d'ESO- Final d'etapa2n BAT- Final d'etapaIntercanvis"On parle va parler français!"i"Sprehen wir Deutsch!"

Viatges d'estudis

Professors del centre preparen els alumnes per a les proves de la EOI , segons el nivell del grup creat es tria el nivell, i finalment es presenten les proves al mateix centre. A partir de 4t d'ESO, segons normativa.

Anglès, francès i alemany

EOIES

27

+ Info

28

REFLEXIÓ

PREGUNTES

LECTURA

Repte lector

29

apima@iesmadinamayurqa.net

 • Col·laboració amb el centre
 • Programa de reutilització de llibres
 • Subvenció de premis, compra de materials
 • Organització de xerrades
 • Reunions mensuals a l'horabaixa
 • Descomptes per a socis

AMIPA

CURS PASSAT

30

Escolarització

+ Info

31

IES Madina Mayurqaredols.caib.es/c07007371/

¡Gràcies per haver vingut!