Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ATHUGIÐ: Í hvert skipti sem þú sérð þetta tákn ( ), smelltu á það til að fá frekari upplýsingar og á þetta tákn ( ) til að skoða frekari upplýsingar. Einnig, ef þú vilt fletta í gegnum skjalið, geturðu notað leitarorðavalmyndina efst á hverri síðu.

HANDBÓK UM VERKEFNASTJÓRNUN EVRÓPSKRA SAMSTARFSVERKEFNA FYRIR SAMTÖK OG STOFNANIR Í SÍMENNTUN, 1. hluti

VERKEFNISSKIPULAG OG HÖNNUN VERKEFNA

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

EU-NET

VERKEFNISSKIPULAG OG HÖNNUN VERKEFNA

HANDBÓK UM VERKEFNASTJÓRNUN EVRÓPSKRA SAMSTARFSVERKEFNA FYRIR SAMTÖK OG STOFNANIR Í SÍMENNTUN, 1. hluti

HÖFUNDAR: Agnieszka Dadak, Lorenza Lupini, Luca Bordoni, Marianna Labbancz, Carmen Malya, Jéssica Magalhães, Ingibjörg Benediktsdóttir, Hilmar Gunnarson

© 2023: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT), Folk High School Association Surrounding Budapest (HU), Rightchallenge – Associação (PT), Husavik Academic Center / Þekkingarnet Þingeyinga (IS)

Allur réttur áskilinn. Heimilt er að vitna í handbókina með heimildartilvísun.

Handbókin er þróuð í tengslum við verkefnið "European NETworking as a method for further training and exchange of ideas in the lifelong learning sector", sem er styrkt af Evrópusambandinu.

Efnisyfirlit

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Markmið

Blaðsíða 1-2

1. kafli: Hvernig á að skilgreina verkefnishugmynd

Blaðsíða 13-44

3. kafli: Hvernig á að finna og velja samstarfsaðila?

Blaðsíða 75-97

4. kafli: Hvernig er uppbygging/rammi verkefnisins?

Blaðsíða 98-142

Orðskýringar

Blaðsíða 186-190

Aukaefni

Blaðsíða 191-192

Samhengið

Blaðsíða 3-12

5. kafli: Hvaða hæfni þurfa verkefnastjórar evrópskra samstarfsverkefna að hafa?

Blaðsíða 143-185

2.kafli: Hvernig á að finna og velja rétta sjóði fyrir verkefnið?

Blaðsíða 45-74

Markmið

Kæri samstarfsaðili! Takk fyrir að velja þessa handbók. Það er frábært að þú hafir áhuga á tengslamyndun og samvinnu á evrópskum vettvangi. höfundar handókarinnar hafa samanlagt um 77 ára reynslu af evrópskri verkefnastjórnun og 122 ára reynslu af starfi í þriðja geiranum, hjá borgaralegum félagasamtökum (CSO). Þess vegna vitum við af reynslu, að vel skipulögð og hönnuð evrópsk samstarfsverkefni sem stofnanir og FÉLAGSSAMTÖK framkvæma, geta haft raunverulegar breytingar í för með sér: þau leysa mikilvæg samfélagsmál, veita stuðning, skila nýstárlegum lausnum, leysa átök, byggja brýr á milli fólks og samfélaga, byggja upp hæfni, vitund og margt fleira. Það er mikilvægti að undirbúa sig vel til starfa á þessu sviði. Við vonum að þessi handók styðji þig í undirbúningi fyrir evrópsk samstarfsverkefni. Við vonum að verkefnishugmyndir þínar verði að veruleika! EU NET teymið.

1

Formáli

Markmið

AF HVERJU HÖFUM VIÐ ÞRÓAÐ ÞESSA HANDBÓK – OG FYRIR HVERJA?

2

Markmiðið með þessari handbók er að styðja við byrjendur í verkefnastjórnun og alla þá einstaklinga/stofnanir sem eru fús til samstarfs og myndun tengslanets innan Evrópu. Þessi handbók er einkum ætluð aðilum, starfsmönnum, samstarfsfólki, sjálfboðaliðum og fullorðnum námsmönnum í opinberum samtökum, þ.m.t. óformlegum hópum, frjálsum félagasamtökum og öðrum stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni. Það er okkar mat að handbókin geti einnig nýst öllum opinberum og/eða einkareknum stofnunum.

Handbókin skiptist í tvo hluta:1. Það sem þú ert að lesa núna tengist skipulagningu og hönnun verkefna. Markmiðið með fyrri hluta handbókarinnar er að leiða þig áfram frá hugmynd að verkefni til farsællar niðurstöðu.2. Tilgangur seinni hluta handbókarinnar er að styðja framkvæmd evrópskra verkefna sem njóta fjármögnunar Evrópusambandsins og varða samræmingu, eftirlit og mat verkefna.

Handbókin leggur áherslu á hagnýt dæmi, rannsóknir, frumkvæði, hönnun og efni til frekara sjálfnáms á sviði evrópskra verkefnaHandbókin var hönnuð sem hagnýtt og endurnýtanlegt úrræði fyrir fagfólk á sviði evrópskar verkefnastjórnunar.

Samhengið

3

Þessi handbók var þróuð af sérfræðingum í evrópskri verkefnastjórnun, sem starfa fyrir borgaraleg félagssamtök í fimm Evrópulöndum: Póllandi, Ítalíu, Ungverjalandi, Portúgal og Íslandi. Handbókin er hluti af 28 mánaða evrópsku samstarfsverkefni sem ber yfirskriftina „Evrópskt samstarf sem þjálfun og samvinna í símenntunargeiranum“ “EUropean NETworking as a method for further training and exchange of ideas in the lifelong learning sector” [EU NET]. Meginmarkmið verkefnisins er að styðja við tengslanet á evrópskum vettvangi borgaralegra félagasamtaka sem starfa í símenntunargeiranum.

Verkefnið er unnið af fimm borgaralegum félagasamtökum frá fimm Evrópulöndum:

4

Höfundar þessarar handbókar eru sérfræðingar á sviði evrópskrar verkefnastjórnunar. Allar stofnanir sem taka þátt í þessu verkefni eru aðilar að FIRST Network. EU NET byggir á niðurstöðum tveggja verkefna:

Samhengið

5

“First-time international projects realisers support network, var stofnað á árunum 2018 – 2022

“Recommendations for international project managers competences recognition and validation for lifelong learning" verkefni sem var unnið 2019 – 2022.

Þessi verkefni voru styrkt af Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins. EU NET verkefnið er einnig fjármagnað af Evrópusambandinu.

6

Að byggja upp ný alþjóðleg tengsl sem hægt er að nota í framtíðinni, sem leiðir til aðlögunar á nýjum vörum og lausnum, sem auka framboð fyrir viðskiptavini stofnunarinnar.Stækka viðskiptavinahóp stofnunarinnar og starfsemi hennar. Tækifæri til að sannreyna hæfni, möguleika og starfsemi meðan á samstarfi við alþjóðlega samstarfsaðila stendur. Tækifæri til að kynna samtökin, borgina/svæðið/landið á evrópskum vettvangi. Tækifæri til að auka aðgang að mögulegri samfjármögnun, átta sig á hlutverki, markmiðum og áætlunum samtakanna. Síðast en ekki síst færir evrópsk samvinna evrópskan virðisauka – virðisauka sem ekki væri hægt að þróa með aðeins einni stofnun í einu landi.

Evrópskt samstarf: ávinningur fyrir samtök borgaralegra samfélaga

01

Samhengið

Hvers vegna er það þess virði að vinna á evrópskum vettvangi?

Samtök borgaralegs samfélags (CSOs) sem vinna saman á evrópskum vettvangi nefna meðal annars eftirfarandi kosti: Að læra nýjar skipulags- og tæknilausnir, að nálgast vandamálin, aðferðir, lausnir frá öðru sjónarhorni. Skiptast á góðum venjum; þar á meðal fagfólk og sjálfboðaliðar í alþjóðlegu samstarfi.Miðla árangursríkum lausnum, starfsháttum, vörum og niðurstöðum á milli samstarfsaðila.Aðgangur að og tækifæri til að nota tilbúnar lausnir og „góða starfshætti“ sem þróaðar eru af samstarfsaðilum verkefnisins í eigin landi/stofnun; tækifæri til að prófa og dreifa eigin lausnum, vörum og niðurstöðum

7

Skilningur á „verkefni“Í handbókinni notum við hugtakið „verkefni“ með eftirfarandi merkingar í huga: „Verkefni“ er markmiðið. Samsett úr innbyrðis tengdum athöfnum sem þarf að samræma. Tímabundið og skilgreint – það hefur upphafsdagsetningu og lokadagsetningu. Hafa úthlutað sérstökum úrræðum til innleiðingar þess (mannleg, fjárhagsleg, osfrv.) Einstök og óendurtekin. Skila einstakri vöru/þjónustu/niðurstöðu. Þar með talið óvissu- og áhættuþáttum.

Aðferðafræði verkefnastjórnunar Við leggjum til að unnið verði með verkefni á grundvelli aðferðar eins og hentar fyrir CSO samhengi:

Samhengið

Ramminn fyrir þessa handbók - forsendurnar

Þar sem verkefnastjórnunaraðferðir eru margar voru nokkrar forsendur gefnar fyrir þessa handbók:

Source: FAIE

8

 • Hver er staðan í því umhverfi sem stofnunin vinnur í?
 • Hver er núverandi staða fólksins sem stofnunin vinnur fyrir (skjólstæðinga/nemendur) og annarra hagsmunaaðila; hverjar eru þarfir/áskoranir?
 • Hvaða félagslegar, efnahagslegar, pólitískar o.s.frv. aðstæður skipta máli fyrir framkvæmd verkefnishugmyndarinnar?
 • Er verkefnishugmyndin viðeigandi fyrir tiltekna áætlun?

Í upphafi skipuleggur stofnunin verkefnið með hliðsjón af:

Samhengið

Í upphafi er verið að tilgreina verkefnishugmyndina og svara spurningunum:

 • Hverjar eru sérstakar þarfir nemenda – viðskiptavina stofnunarinnar?
 • Hverjar eru orsakir og afleiðingar skilgreindra þarfa/vandamála?
 • Hvaða möguleikar eru í boði til að takast á við þarfir/vandamál/áskoranir sem stofnunin hefur – hvaða markmiðum væri raunhæft að ná?

9

Í mótunarfasa er framkvæmdaráætlun verkefnisins skipulögð ítarlega. Hér er verkefnishugmyndinni breytt í framkvæmdaáætlun, þar á meðal svör við öllum spurningum sem lýst er í næsta kafla. Lokaafurð þessa áfanga er fullmótuð verkefnisumsókn sem svarar tiltekinni auglýsingu um verkefnisstyrki. Þessir þrír áfangar skipta máli fyrir verkefnið skipulags- og hönnunarstig.

Ef verkefnið fær fjármögnun hefst framkvæmdastigið, þar á meðal eftirlit og matsferli . Til að læra meira um framkvæmd evrópskrar verkefna, vinsamlegast farðu í kafla 2, samhæfingu, eftirlit og mat á verkefninu.

Samhengið

 1. Hvers vegna þarf þetta verkefni að verða að veruleika?
 2. Hvaða markmiðum mun verkefnið ná? Hvaða vandamál þarf að leysa til að ná markmiðunum?
 3. Hvað tekur verkefnið langan tíma (hvernig er tímaáætlun verkefnisins)?
 4. Hvað kostar verkefnið (kostnaðaráætlun)?
 5. Hverjir eru hagsmunaaðilar verkefnisins? (markhópur)
 6. Hverjir eiga að koma að því að verkefnið verði að veruleika (hverjir eru samstarfsaðilar)?
 7. Hvar er hægt að finna samstarfsaðila og hvernig er hægt að komast að því að samstarfið virki vel? Hverjir eru möguleikar verkefnastjóra (og samstarfsaðila) til að gera verkefnið að veruleika?

Verkefnið skref fyrir skref

Við leggjum til að þú ímyndir þér ferlið við hönnun verkefnisins sem skipulega vegferð sem er farin út frá nokkrum spurningum. Að svara eftirfarandi spurningum, í eftirfarandi röð, leiðir þig í gegnum allt ferlið:

Samhengið

8. Hver verður árangur og útkoma verkefnisins?9. Hvað gæti haft áhrif á niðurstöður verkefnisins(hvaða áhættur eru fyrir hendi)?10. Hvernig verður verkefninu miðlað og það kynnt?11. Hvernig verður niðurstöðum verkefnisins miðlað(og þær samþættar)?12. Hvernig verður sýnt fram á að verkefnið hafi heppnast (hvernig verður fylgst með og metið)?13. Hvernig er verkefnið í samræmi við markmið styrkjaáætlunarinnar sem valin var og heildarstefnumörkun í Evrópu?VIð skipulagningu og hönnun Evrópuverkefnis er mælt með þvi að skipuleggja það allt með samstarfsaðilum

10

Hér eru nokkur ráð við skipulagningum og hönnun verkefnisins: Verkefni er vinnuaðferð. Hringrás af innbyrðis tengdum þrepum: Skipulagning => Kortlagning => Mótun => Framkvæmd => Eftirlit => Mat => … Verkefni ætti að vera í samræmi við stefnu stofnunarinnar, í samræmi við markmið þess og gildi. Erindið => markmiðin => stefnan => verkefnið => styrkumsóknin. Verðmætustu verkefnin eru þau sem kynna sjálfbærar breytingar á umhverfinu. Verkefni er ekki (styrk)umsókn. Verkefni = vinnuaðferð. Verkefnaumsókn = umsókn send til „styrktaraðila“. Það er tæki til að afla fjár og annarra úrræða til að framkvæma verkefnastarfsemi.

Samhengið

Samantekt og það helsta

11

Kafli 1

HVERNIG Á AÐ SKILGREINA VERKEFNISHUGMYND?Eftir Ingibjörgu Benediktsdóttir og Hilmar Val Gunnarsson, Husavik Academic Center

Áætlaður tími til að lesa þennan kafla og gera verklega verkefnið: 2 klst

Eftir að hafa kynnt þér þennan kafla muntu geta:

 • Sett þér langtíma-, meðal- og skammtímamarkmið.
 • Skilgreint forgangsröðun og mótað aðgerðaáætlanir.
 • Fylgt eftir og lagað þig að ófyrirséðum breytingum.
 • Verið meðvituð um hvað á að hafa í huga þegar þú skrifar verkefnaumsókn.

Námsmarkmið

Kafli 1

Atriðin sem þessi kafli tekur á: Að einbeita sér að þróun verkefna, markmiðasetningum og mati á hugmyndum verkefna.

13

Í lok þessa kafla muntu geta sett þér markmið og þróað hugmyndir. Markmiðasetning snýst um að átta okkur á hvert við erum að fara og skipuleggja hvernig við getum komist þangað. Námsefnið veitir ráðgjöf um markmiðasetningu. Ferlið verður kynnt með nokkrum dæmum og aðferðir sem geta komið að gagni þegar kemur að því að greina tækifæri, skipuleggja hugsanir og þróa hugmyndir. Kynntar verða aðferðir til að bera kennsl á hindranir og verkfæri til að takast á við áskoranir sem upp kunna að koma. Þú munt auka sjálfstraust þitt við að þróa gott verkefni og skrifa góða verkefnatillögu. Forsenda þess að verða farsæll verkefnahönnuður.

Kafli 1

Að þróa verkefnahugmynd

14

Áætlunin, sem markar leiðina að markmiðinu, ætti að innihalda eins mikinn hvata og hægt er, til dæmis með vel skilgreindum verkþáttum eða örmarkmiðum. Ánægjan af því að klára hvern hluta gefur hvatningu. Markmiðasetning snýst um að setja sér markmið og skipuleggja hvernig eigi að ná þeim.

 • Það þarf að skilgreina markmið.
 • Markmið ætti að vera skýrt, greinilegt, raunhæft og mælanlegt.
 • Einbeittu þér að markmiðinu og haltu fókusnum. Gerðu áætlun út frá markmiðinu og áætlun til að ná markmiðinu.

Markmiðasetning getur aðstoðað við að gera sýn að veruleika og mun hafa áhrif á árangur.

Kafli 1

Markmiðasetning

15

Markmiðalýsing er almennt stutt, venjulega aðeins ein setning eða stutt málsgrein. Í lýsingunni er tilgangur verkefnisins útskýrður fyrir fólki innan og utan fyrirtækisins. Það lýsir því hvað fyrirtæki þitt/stofnun gerir.

“Formleg samantekt á markmiðum og gildum fyrirtækis, stofnunar eða einstaklings.”

Kafli 1

Hvernig gengur þér að gera markmiðalýsingu?

16

" Áhugaverð lýsing á því sem stofnun vill áorka með mið- eða langtíma markmiðum. Henni er ætlað að vera skýr leiðarvísir við val á núverandi og framtíðarleiðum."

Framtíðarsýn getur verið stutt setning eða lengri málsgrein. Tilgangur framtíðarsýnar er að gera markmið skýrari. Lýsingin er stefnumótandi fyrir fyrirtæki eða verkefni. Framtíðarsýn útskýrir hverju fyrirtækið/stofnunin reynir að ná fram í framtíðinni.

Kafli 1

Horft til framtíðar og framtíðarsýn kynnt!

17

Aðferðin gefur fimm orð sem eiga að einkenna hvert markmið. Samkvæmt aðferðinni ætti markmið að vera:

SMART

Kafli 1

Markmiðasetning - dæmi um aðferðir

Skýr

Mælanleg

Raunhæf

Viðeigandi

Tímasett

18

Eitt orð: Markmiðið sjálft

Kafli 1

Fimm meginreglur Locke og Latham um markmiðasetningu. Þessar meginreglur varða skýrleika, áskorun, skuldbindingu, margbreytileika og endurgjöf.

Aftur á bak markmiðasetning

Markmiðasetning - dæmi um aðferðir

19

Ýmsir þættir geta auðveldlega komið í veg fyrir, sem gerir það erfitt að greina markmið. Með því að einblína á eitt orð og útiloka allt annað er hægt að beina kastljósinu að kjarnaviðfangsefninu: Markmiðið sjálft

Locke og Latham eru meðal virtustu vísindamanna á sviði markmiðasetningar, þeir gefa til kynna að markmiðasetning sé mikilvægur þáttur í að bæta árangur. Markmiðasetning gerir hvatningu að verki.

Markmiðið sjálft getur varpað ljósi á leiðina að því. Með því að ímynda sér að markmiðinu hafi verið náð er einnig hægt að ímynda sér hvað gerði árangurinn. Við sjáum fyrir okkur leiðina að markmiðinu og teiknum áætlun út frá því.

Myndræn framsetning sýnar(vision board)

Kafli 1

Mjúk færni: Ekki er litið á kunnáttu sem fastan eða óumbreytanlegan þátt hjá einstaklingum, þvert á móti, hún þróast, þroskast og breytist.

Markmiðasetning- dæmi um aðferðir

20

Þessa aðferð er hægt að útfæra á ýmsan hátt, til dæmis með því að teikna eða mála mynd eða gera myndband. Sjónspjald (Vision board) snýst um að gera markmiðið sjónrænt, sem stuðlar að skýrari sýn og fókus.

Auk fjölbreyttra aðferða og verkfæra er persónuleg færni verkefnahönnuðar einnig mikilvæg fyrir hugmynda- og markmiðssetningu. Hæfni er því hægt að afla og öðlast, til dæmis með menntun og reynslu.

Hvernig á að þróa verkefnahugmynd?

Hafa skýra sýn. Að skrifa verkefnistillögu getur verið ógnvekjandi. Það er langt ferli og mörg skref sem þarf að taka. Hugmyndaferli er ferli sem felur í sér að fá hugmyndir, vinna úr þeim, móta og þróa þær. Ferlið snýst líka um að skoða hugmyndir og reyna að skoða þær frá ólíku sjónarhorni. Reynt er að skoða allar hliðar málsins, líka þær sem í fyrstu virðast ólíklegar. Þú getur byrjað með enga hugmynd, margar hugmyndir eða jafnvel hugmyndir sem þegar hefur verið hrint í framkvæmd. Hugmyndir má þróa með ýmsum hætti. Aðferðir við hugmyndaþróun hafa verið mótaðar og prófaðar við fjölbreyttar aðstæður og geta nýtast mis vel við verkefni og einstaklinga. Það getur verið árangursríkt að sameina aðferðir til að þróa hugmyndir!

Kafli 1

21

Kafli 1

Dæmi um aðferðir

Sviðsmyndir: Að horfa til framtíðar mun alltaf fela í sér mikla óvissu. Settar eru upp sviðsmyndir til að varpa ljósi á hugsanlega stöðu í framtíðinni.

Info

Stjarnan: Teiknaðu stjörnu með sex horn. Skrifaðu hugmyndina sem þú ert að vinna að í miðju stjörnunnar.

Info

22

Skiptu orðunum hver, hvað, hvar, hvenær, hvers vegna og hvernig á horn stjörnunnar. Síðan munt þú skoða hugmynd með því að spyrja spurninga sem byrja á sex lykilorðunum í stjörnuhornunum.

Með því er hægt að fá ákveðinn undirbúning fyrir það sem koma skal – eins konar hermir fyrir framtíðina! Þegar notaðar eru sviðsmyndir taka þær tillit til ýmissa þátta, s.s. breytingar á viðskiptahegðun eða náttúrulegu umhverfi. Vinna með atburðarás er hægt að vinna með nokkrum áherslum, til dæmis með því að einblína á greiningu eða spá. Allt í allt er þetta stefnumótunaraðferð sem getur verið gagnleg þegar gerð er langtímaáætlun sem leyfir sveigjanleika.

Kafli 1

Dæmi um aðferðir

Hugarflug: Aðferð til að kalla fram hugmyndir.

Info

Hugarkort

Info

23

Hugarkort er hægt að teikna annað hvort með penna og pappír eða með sérstökum hugbúnaði. Með hugarkorti tekur þróun hugmynda á sig myndræna mynd sem gerir það auðveldara að móta, flokka, tengja og skipuleggja hugsanir.

Aðferðina má beita hvort sem er einstaklingsbundið eða í hópum. Oft er mælt með hugmyndaflugi án þess að nota tölvur og snjalltæki. Það getur verið áhrifaríkara að skapa andrúmsloft og aðstæður sem gætu opnað hugann og örvað hugsanir. Hvernig væri að sitja úti með penna og blað?

Kafli 1

Dæmi um aðferðir:

Að sigrast á áskorunum: Spyrðu sjálfan þig áleitinna spurninga.

Info

Sex hattar: Hver hattur táknar ákveðið sjónarhorn eða hugarfar: ferli, sköpunargáfu, staðreyndir, ávinning, tilfinningar og varúð.

Info

Info

Aðlagast ófyrirséðum breytingum: Ekki venja þig á að gera breytingar á hverjum degi, en ekki vera heldur hræddur við að grípa inn í og lengja frest eða forgangsraða verkefnum upp á nýtt ef þú þarft

24

Aðferð, búin til af Edward de Bono, til að bæta uppbyggingu hugsunar og ákvarðanatöku. Hugmynd er skoðuð á gagnrýninn hátt, frá mismunandi sjónarhornum, með því að „setja á sér“ mismunandi ímyndaða hatta. Þessi aðferð er aðallega notuð í hópavinnu. Besta niðurstaðan fæst með því að takmarka þann tíma sem hver einstaklingur „er með“ hvern hatt við örfáar mínútur.

Gerðu vinnuáætlun. Vinnuáætlun er vegvísir fyrir verkefnið og hjálpar þér að skipuleggja þig. Íhugaðu öll mismunandi stig, settu upp aðstæður. Mátaðu verkefnið við markmið þín og tímalínu og skiptu því niður eftir degi, viku, mánuði eða ársfjórðungi. Þetta hjálpar þér að öðlast betri skilning á því hvernig áætlunin passar inn í teymi þitt og tíma. Gakktu úr skugga um að það sé pláss í vinnuáætlun þinni til að takast á við ófyrirséð vandamál án þess að henda allri áætluninni út. Jafnvel hinir bestu geta ekki starfað eins og vélar, svo það er frábær hugmynd að gefa öllum andrúmsloft á milli verkefna. Ekki ætlast til of mikils af vinnufélögum - í staðinn skaltu gefa aðeins meiri tíma en þú heldur að þú gætir þurft. Þú getur alltaf breytt áætluninni ef þú finnur að þið eruð að komast í gegnum hlutina tímanlega. Vinnuáætlun þín þarf ekki að vera meitluð í stein.

Hvar getur verkefnið fengið öryggisafrit, til dæmis ef upp koma spurningar sem tengjast tækni, lögum og reglugerðum eða bókhaldi? Uppfyllir verkefnið kröfur styrkjasjóða? Hvaða dyr er hægt að opna með samvinnu? Leitaðu að möguleikum með leiðsögn og aðstoð við verkefnið! Stuðningur og fagleg aðstoð verður víða að finna, ókeypis eða gegn greiðslu.

Mat á verkefnishugmynd og tækifærismat

Í þessum kafla færðu kynningu á nokkrum matsaðferðum. Markmiðið er að þú getir fundið og metið möguleika og tækifæri. Matsaðferðir eru notaðar til að ákvarða árangur og áhrif verkefnisins. Að framkvæma mat á markaðstækifærum getur verið gagnlegt fyrir allar tegundir fyrirtækja og stofnana. Hægt að framkvæma á mismunandi vegu og ýmsar leiðbeiningar er að finna. Megintilgangur matsins er að skoða nokkra lykilþætti í verkefninu, til dæmis með því að gera rannsóknir á nemendum, viðskiptavinum, samkeppni, umhverfisþáttum fyrirtækja/stofnunar og markaðnum almennt. Markaðstækifærismat getur falið í sér beitingu annarra aðferða. Innleiðing á PESTLE eða SVÓT greiningu getur þannig verið hluti af ítarlegu mati á markaðstækifærum.

Kafli 1

25

Kafli 1

PESTLE greining:

Info

Aðferð til að greina sex þætti ytra umhverfis fyrirtækja eða stofnana.

Info

SVÓT er dæmi um stefnumótunartækni

SWOT greining:

Mat á verkefnishugmynd og tækifærismat

26

Greiningin varpar ljósi á ytri og óviðráðanlega þætti: pólitíska, efnahagslega, félags-menningarlega, tæknilega, umhverfislega og lagalega. Þessa aðferð er hægt að aðlaga að mismunandi þörfum og aðstæðum. Í sumum tilfellum gæti til dæmis verið gagnlegt að skoða hvern þátt í landfræðilegu samhengi og greina á staðbundinn, landsvísu og alþjóðlegan mælikvarða sérstaklega.

Aðferð til að greina styrkleika og veikleika innri uppruna, svo og ógnir og tækifæri ytri uppruna.

Kafli 1

Ansoff Matrix er eitt algengasta markaðsáætlunartækið til að greina og skipuleggja vöxt.

Info

Info

Aðferð til að greina tækifæri, fókus á gildi samvinnu og samskipta

Sterkari saman

Ansoff Matrix greining:

Mat á verkefnishugmynd og tækifærismat

27

Fjölbreytt tengsl eru lífsnauðsynleg þegar ólíkir þættir markaðarins eru greindir, til dæmis væntingar viðskiptavina, helstu keppinauta eða dreifingarleiðir. Með margvíslegum samskiptum og samböndum er hægt að fá trausta þekkingu og innsýn í strauma og þróun á sviði frumkvöðla. Að skoða rit, fréttir og aðrar tilkynningar sem tengjast viðkomandi efni er vel þekkt leið til að fylgjast með.

Líkanið sýnir fjórar aðferðir fyrir vöxt fyrirtækja og má nota til að leggja mat á áhættu sem tengist hverri stefnu. Með því að rannsaka nánar fjórar leiðir líkansins til að vaxa, það er markaðsþróun, markaðssókn, fjölbreytni og vöruþróun, mun gefa betri skilning á aðferðinni.

Flest verkefni eru með ákveðin skref sem þú þarft að klára.

Er verkefnið þitt í takt við nýlega þróun og strauma?

Þörfin, væntanleg útkoma, tímalína og fjárhagsáætlun

Kafli 1

Nordplus

Info

01

Tillaga verður að uppfylla hæfnisskilyrðin sem skilgreind eru í auglýsingu styrktaraðila.

02

03

Þú getur skoðað skilyrðin fyrir hvern sjóð í leiðbeiningum um styrkáætlunina (þ.e. „leiðbeiningar fyrir styrkþega) eða á landsskrifstofunni/vefsíðu (þ.e. styrkveitanda fyrir tiltekinn styrk).

Hver styrkauglýsing hefur sín skilyrði og skref sem þarf að fylgja

04

05

06

Lestu um önnur verkefni sem áður hafa verið unnin innan þeirrar fjármögnunar sem þú hefur áhuga á og fáðu innblástur (t.d. eru yfirleitt upplýsingar af áhugaverðustu verkefnum sem unnin hafa verið innan tiltekins styrks, á vefsíðum styrkveitenda. ).

Talaðu við aðra sem hafa þegar unnið sambærileg verkefni

Lestu markmiðin í leiðbeiningunum frá sjóðunum

28

Þú getur fundið rétta kallið fyrir verkefnishugmyndina þína, til dæmis á vefsíðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Hægt er að leita eftir efni. Það eru mismunandi gerðir af fjármögnun og ýmsir styrkir í boði. Þú þarft að ganga úr skugga um að þú sért að velja þann þar sem markmiðið sem þú setur þér fyrir verkefnið passar. Þú þarft einnig að ganga úr skugga um að þú getir uppfyllt kröfur umsóknarferlisins.

Hversu flókið sem það gæti hljómað, þá eru evrópsku opinberu sjóðunum ekki ætlað að fjármagna starfsemi stofnanna. Þeim er ætlað að taka á þörfum, leysa vandamál, sigrast á áskorunum – breyta raunveruleika tiltekinna einstaklinga/hópa/umhverfis til betri vegar. Áður en þú setur þér markmið fyrir verkefnið skaltu muna að nefna greinilega vandamálin/þarfir/áskoranir verkefnisins. Hvernig þú ætlar að bregðast við. Þörfin/áskorunin/vandamálið þarf að vera: til staðar, raunverulegt og ,,skaðlegt" fyrir ákveðna markhópa. Þú þarft að skilja orsakir og afleiðingar þeirra þarfa/áskorana/vandamála sem þú nefnir. Aðeins þegar það er skýrt, byrjar þú að setja þér markmiðin. Skoðaðu spurningar um skilgreiningar og mótunarfasa, sem getið er um í inngangi.

Hvers vegna þarf að framkvæma þetta verkefni? Mikilvægi þess að byrja á þörfinni/áskoruninni.

Kafli 1

29

Eins og getið er hér að ofan verður verkefnið að takast á við raunverulega áskorun sem tengist starfi stofnunarinnar sem þú ert fulltrúi fyrir. Ef áskorunin er raunveruleg, til staðar og „skaðleg“ - og tillagan þín um að takast á við þessa áskorun passar við lýsingar sem kallað er eftir, þá er rétti tíminn til að byrja að skipuleggja verkefnið þitt. Umsóknarferlið tekur tíma. Mælt er með því að kynna þér kröfur sjóða sem þú vilt sækja um og ganga úr skugga um að þú hafir útvegað allt í tæka tíð. Ekki vanmeta þann tíma sem það tekur að safna öllum nauðsynlegum upplýsingum.

Hefur þú valið réttan tíma til að hefja verkefnið?

Kafli 1

30

Nákvæmni og raunsæi.Til að útskýra markmiðin fyrir verkefnið skaltu nota einfaldar skilgreiningar til að lýsa þeim. Þú verður að gera þau tímasett, setja upp undirmarkmið, þ.e.a.s. skammtíma- og langtímamarkmið til að ná á leiðinni að lokamarkmiðinu. Markmiðin verða að vera raunhæf svo að verkefnið eigi góða möguleika á að ná þeim. Hafðu efnið mælanlegt, forðastu orð eins og „meira“, notaðu í staðinn tölfræði.

Raunsæi

Lýsing

Útskýring

Kafli 1

Hvaða upplýsingar og aðgerðir þarftu?

31

 • Sýndu fram á að þú hafir framkvæmt þarfagreininguna sem hefur leitt í ljós þörfina fyrir verkefnistillöguna.Settu fram niðurstöður þarfagreiningar á skýran hátt; mælt er með því að láta fylgja með dæmi, vitna í viðeigandi tölfræði eða rannsóknarniðurstöður. Vandlega skipulagt verkefni með raunhæf markmið er lykillinn.

 • Lýstu styrkþegum, viðskiptavinum, þátttakendum eða notendum og hvernig þú ætlar að virkja þá.

Útskýrðu hverjir samstarfsaðilar þínir eru, hlutverk þeirra og hvernig þú ætlar að vinna saman.

Gæði hönnunar og framkvæmdar verkefnisins. Um er að ræða aðgerðir til að meta hvort varan/verkefnið uppfylli gæðakröfur sem tilgreindar eru í leiðbeiningum. Markmið og væntanleg áhrif eru eitt það mikilvægasta og þarf að vera skýrt í umsókn þinni. Þetta er hluti sem þú þarft að útskýra og lýsa væntanlegum breytingum innan samfélags þíns ef tillagan yrði fjármögnuð og framkvæmd. Fara þarf vel yfir og með skýrum hætti hver eru markmiðin, niðurstöðurnar og væntanleg áhrif.

Info

Kafli 1

Gæðastjórnun

32

Tengdu hugmyndir þínar við forgangsröðun sjóðsins sem þú ert að sækja í - útskýrðu hvernig verkefnahugmynd þín passar við markmið og forgangsröðun fjármögnunar ætlunarinnar. Lýsingin á verkefninu er kjarninn í tillögunni. Hér lýsir þú því hvað þú munt gera til að mæta þörfum samfélagsins sem þú hefur greint og hvernig þú munt ná væntanlegum árangri innan tímalínu og fjárhagsáætlunar. Þetta er aðgerðaáætlun. Segðu nákvæmlega hver tillagan þín er, hvaða fjármögnun þarf og hvernig hún verður notuð.

Kafli 1

Starfsemi með stuðningi

33

Þú verður að sýna fram á að verkefnið þitt sé frábrugðið öðrum fyrri verkefnum. Gildið sem verkefnið hefur í för með sér þarf að vera skýrt og þarf að eiga við um önnur lönd eða stofnanir. Styðjið ferlið með gögnum eins og bestu starfsvenjum, skoðunum sérfræðinga, fyrri reynslu o.s.frv. Spyrðu sjálfan þig nokkurra spurninga:

 • Er samstarfið skynsamlegt fyrir alla sem taka þátt? Hvað færir hver aðili að borðinu?
 • Hefur hver aðili skýrt hlutverk?
 • Hvernig sparar samvinna tíma og/eða fjármagn? Hvernig bætir það útkomuna?

Kafli 1

Á verkefnið við?

34

Fylgdu leiðbeiningum fjármögnunaraðila. Reiknaðu vandlega út kostnaðaráætlun. Gakktu úr skugga um að þú útskýrir vel hvaða áhrif verkefnið getur haft á samfélagið. Vertu tilbúinn að breyta verkefninu út frá niðurstöðum þínum í endurmatinu. Búðu til gátlista.

Kafli 1

Hvernig á að forðast mistök

35

Það er að mörgu að hyggja, það er mikilvægt frá upphafi að halda vel utan um alla pappírsvinnu og gögn til að auðvelda vinnu meðan á verkefninu stendur og vera með á hreinu hvenær á að skila lokaskýrslu. Starfsfólk landsskrifstofunnar er til staðar til að aðstoða og er tilbúið að aðstoða verkefnastjóra hvenær sem er á meðan á verkefni stendur við að leysa vandamál sem kunna að koma upp við stjórnun verkefna. Í þessum kafla verður þér kynnt, sem dæmi, stuðningur við verkefnastjóra hjá landsskrifstofum

Hver og ein styrktaráætlun býður upp á handbók eða leiðbeiningar. Þessar handbækur lýsa meðal annars hverjir geta sótt um, hvað er hægt að sækja um og hvernig umsóknarferlið lítur út. Venjulega er landsskrifstofa sem stendur fyrir styrktaráætluninni. Þar getur þú haft samband við sérfræðinga varðandi allar spurningar sem þú gætir haft. Umsókn þín verður metin út frá forsendum sem lýst er í handbókinni. Lykilaðgerðirnar eru mismunandi fyrir hvern sjóð.

 • Eitt mikilvægasta atriðið er að sannfæra úttektaraðila um að verkefnið þitt sé raunverulega þarft. Á vefsíðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins getur þú fundið nýjustu Erasmus+ leiðbeiningarnar. Þú getur líka haft samband við starfsfólk Erasmus+ landsskrifstofna til að fá frekari upplýsingar um þau skilyrði sem umsækjendur þurfa að uppfylla til að geta sótt um styrki frá Erasmus+.

Handbækur

Kafli 1

Landsskrifstofur

 • Erasmus+ handbókin er nauðsynleg til að skilja Erasmus+. Það veitir þátttökusamtökum og einstaklingum alhliða lista yfir tækifæri sem áætlunin styður. Það er mikilvægt að meta umsókn þína með hliðsjón af handbókinni. Handbókin er nú fáanleg á 23 tungumálum.
 • Það er þess virði að hafa í huga að handbókin er uppfærð á hverju ári - svo vertu viss um að þú sért með nýjustu útgáfuna.

Erasmus+ program-guide (2020-2027)

36

Erasmus+ skrifstofur á landsvísu halda venjulega upplýsingafundi og vinnustofur, bæði fyrir hönnuði verkefnisins og verkefnastjóra, til að styðja þá við að hanna, hefja og útfæra/skýra verkefnavinnuna.

Aðstoð og námskeið

Kafli 1

Landsskrifstofur

Áður en auglýst er eftir tillögum er boðað til upplýsingafundar fyrir þá sem hafa áhuga á að hanna verkefni sem leggja á fram innan áætlunarinnar þar sem farið er yfir eftir hverju er verið að leita í umsóknum.

Það geta verið sérstakar vinnustofur í boði, með sértækari viðfangsefnum, fyrir þá sem hafa ákveðið að hanna verkefni og sækja um (td hvernig á að finna samstarfsaðila verkefnisins eða hvernig á að skipuleggja mat á verkefninu).

Fyrir þær stofnanir sem sendu inn verkefnatillögur, sem valdar voru til fjármögnunar, yrði líklega haldinn einhver upphafsfundur til að útskýra meginatriði framkvæmdar, stjórnunar og skýrslugerðar verkefnisins frá sjónarhóli styrkveitanda.

Það geta líka verið skipulagðir upplýsingafundir fyrir stofnanir „í miðju“ verkefnisis; td. einu ári eftir umsóknarfresti lauk.

Upplýsingar um þessi námskeið eru sendar verkefnisstjóra og auglýstar á vefsíðum Erasmus+ landsskrifstofa.

Info

37

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en

Erasmus+ vettvangurinn er til að kynna niðurstöður nýlegra og yfirstandandi verkefna. Þú getur notað þennan vettvang til að fá innblástur fyrir verkefnið þitt og/eða komast að því hvort þú hafir frumlega hugmynd að verkefni.

Síur fyrir leitina, aðgerðir, tegundir: Þegar þú leitar að verkefni þarftu að ákveða hvers konar verkefni þú ert að leita að. Í fyrsta lagi velur þú sambærileg verkefni og þú ert að sækja um. Eftir að þú hefur ákveðið markmiðin þín geturðu leitað að þeim í öðrum verkefnum.

Kafli 1

Hvernig á að gera frumlega umsókn

38

Heiti verkefnisins Heiti verkefnisins skiptir máli. Nafnið þarf að hafa kraft og gefa til kynna tóninn og ásetninginn. Þú notar nafnið fyrir vefsíður og skammstöfun verkefnisins verður notuð í daglegu tali. Það getur verið áskorun að velja hið fullkomna nafn.

Nafnið skilgreint: Verkefnamarkmiðin í lýsingu eru einföldust í titillinn. Titillinn verður að skiljast og höfða til allra. Allir verða að vita um hvað verkefnið snýst.

Kafli 1

Hvernig á að gera frumlega umsókn

Hér eru nokkur ráð:

 1. Skrifaðu niður lykilorðin sem draga saman verkefnið þitt. Þú gætir gert það í hugarflugi með lykilaðilum sem taka þátt í hönnun verkefnisins.
 2. Gerðu lista með þremur nöfnum og ræddu um þau. Taktu punkta úr umræðunni og þá ættir þú að geta valið besta nafnið. Ekki ofhugsa þetta ferli.
 3. Ekki velja nafn sem er erfitt að bera fram á tungumálum þeirra aðila sem koma að verkefninu. Ef það er erfitt að bera fram, þá mun fólk forðast að tala um það. Forðastu sömuleiðis nöfn sem erfitt er að stafa.
 4. Prófaðu nafnahugmyndina þína með öðrum. Gæti það verið tungubrjótur, geta aðrir sagt það?
 5. Skoðaðu listann yfir önnur verkefni til að ganga úr skugga um að nafnið þitt hafi ekki verið notað áður, í svipuðum verkefnum.

39

Skammstöfun Ekki ofhugsa þennan þátt. Þú gætir lent í vandræðum ef þú veist ekki fyrir hvað stafirnir standa. Hér eru nokkur dæmi um hjálparefni.

Kafli 1

Hvernig á að gera frumlega umsókn

40

 1. Ég þekki fleiri leiðir til að setja markmið og þróa hugmyndir.
 2. Ég þekki nokkrar aðferðir til að greina tækifæri og skipuleggja hugsanir mínar.
 3. Ég þekki nokkrar aðferðir til að bera kennsl á hindranir og verkfæri til að takast á við áskoranir sem kunna að koma upp.
 4. Ég hef aukið sjálfstraust mitt til að skrifa góða verkefnatillögu og verða betri umsóknarhöfundur

Kafli 1 - Spurningar

Gátlisti - Kafli 1

Nei

Nei

Nei

Nei

41

Frábært

Þú ert á réttri leið

42

Kafli 1 - Spurningar

Verkefni:

Samantekt um verkefni

(Baltic Network for Adult Learning)

43

Kafli 2

HVERNIG Á AÐ FINNA OG VELJA RÉTTA SJÓÐI FYRIR VERKEFNIÐ?Eftir Jéssica Magalhães, Rightchallenge – Associação og Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Áætlaður tími til að læra þennan kafla og gera verklega verkefnið: 2 klukkustundir til að lesa og læra kaflann. Hálftími í verkefni

Eftir að hafa kynnt þér þennan kafla, munt þú geta: Skilið grundvöll fjárhagsáætlunar evrópskra verkefna; Gert yfirlit um hvers konar fjármögnun er í boði fyrir evrópsk verkefni; Sýnt grunnþekkingu á fjármálaorðaforða sem notaður er í fjármögnunaráætlunum ESB; Vita hvernig á að leita að fjármagni fyrir verkefnin í ESB.

Námsmarkmið

Áskorunin sem tekin er fyrir í þessum kafla: Að skilja hvernig á að nota evrópska fjármögnun til að ná hlutverki/markmiðum fulltrúa stofnunarinnar.

Kafli 2

Hvernig á að finna og velja rétta ESB-styrkjaáætlun til að koma hugmyndinni minni í framkvæmd?

45

Um það bil 80% af fjármunum til borgaralegra félagasamtaka (CSOs), þar á meðal frjálsra félagasamtaka í ESB, er stjórnað af Evrópusambandslöndunum sjálfum. Á vefsíðum sínum veita styrkveitendur (ríkisstofnanir, upplýsingaskrifstofur osfrv.) í hverju landi nákvæmar upplýsingar um tiltekna fjármögnun og umsóknarferlið. Restin af fjármögnuninni er stjórnað af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (miðlægt frá Brussel) eða öðrum ESB-stofnunum.

Kafli 2

Fjármögnunartækifæri ESB

Allar evrópsku styrktaráætlanir eru með opinberar heimasíður. Þar finnur þú helstu upplýsingar um hverja áætlun sem og tengla á opinberar vefsíður hinna ýmsu styrkjaáætlana. Tilgangur þessa kafla er að gefa þér ákveðin dæmi. Við völdum eina af styrktaráætlunum Evrópusambandsins til þess að fjalla um: Erasmus+ áætlunina. Dæmin sem nefnd eru hér að neðan tengjast Erasmus+ áætluninni.

46

Samtök sem starfa á sviði félagslegrar aðlögunar, jafnréttis kynjanna og jafnra tækifæra geta notið góðs af stuðningi frá European Social Fund Plus (ESF+). Fjármagni sem veitt er og stjórnað af yfirvöldum í löndum eða svæðum ESB. Skapandi Evrópa (Creative Europe) er áætlun sem styður frumkvæði sem tengjast hljóð- og myndmiðlun, menningar- og skapandi geira Evrópu. Sjóðurinn samanstendur af tveimur undirþáttum: Menning og fjölmiðlar. Í gegnum Creative Europe, þar sem framkvæmdaskrifstofan er EACEA, er hægt að finna styrki til menningar og fjölmiðla. Fjármögnunarmöguleikar undir áætluninni Menning ná yfir margvíslega möguleika, allt frá samstarfsverkefnum til bókmenntaþýðinga og stuðnings við tengslamyndun. Á hinn bóginn veitir MEDIA undiráætlunin fjárhagslegan stuðning til að hjálpa kvikmynda- og hljóð- og myndlistargeiranum innan ESB að þróa, dreifa og kynna framleiðslu sína, auk þess að fjármagna aðgerðir og þjálfunaráætlanir sem gagnast kvikmyndaiðnaðinum.

Kafli 2

Hvar geta stofnanir leitað að fjármögnunartækifærum?

47

Efling ríkisborgararéttar og borgaralegrar þátttöku er í boði í gegnum áætlunina um ríkisborgararétt, jafnrétti, réttindi og gildi (CERV). Áætlunin miðar að því að vernda og efla réttindi og gildi Evrópusambandsins eins og þau eru lögfest í sáttmálum ESB og í sáttmála um grundvallarréttindi. Ætlunin er að verkefnin sem unnin eru innan CERV stuðli að því að viðhalda og þróa opin, réttindatengd, lýðræðisleg og jafnréttissinnuð samfélög sem byggja á réttarríki.

Kafli 2

Hvar geta stofnanir leitað að fjármögnunartækifærum?

Þróunar- og mannúðarsamtök geta sótt um verkefni undir Horizon Europe, helstu rannsóknarfjármögnunaráætlun ESB, sem styður við rannsóknarverkefni á ýmsum sviðum á vegum stofnana eða einstaklinga. Borgaraleg félagasamtök (CSO) geta fengið styrki samkvæmt flestum svæðisbundnum þemaáætlunum sem stjórnað er af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um alþjóðlegt samstarf (INTPA). Þau geta einnig fengið styrki til mannúðaraðstoðar og almannavarnastarfsemi í gegnum framkvæmdastjórn fyrir almannavarnir og evrópska mannúðaraðstoð (ECHO).

Info

Info

48

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Sum fjármögnunarsvið Connecting Europe Facility (CEF) áætlunarinnar, sem fjármagnar verkefni sem tengjast orku, flutningum og upplýsingatækni, eru einnig opin fyrir borgaraleg félagasamtök. CEF er stjórnað af Framkvæmdastofnun loftslags, innviða og umhverfis (CINEA) og heilbrigðis- og stafrænu framkvæmdastofnunarinnar (HaDEA).

Kafli 2

Hvar geta stofnanir leitað að fjármögnunartækifærum?

Þjónusta utanaðkomandi stefnumótunartækja (FPI) birtir reglulega útboð og tækifæri. Styrkir eru í boði undir LIFE áætluninni fyrir fjölda verkefna. Sérhver opinber eða einkaaðili sem er skráður í ESB getur sótt um í sjóðinn.

Info

Það eru miklu fleiri styrkveitingar á evrópskum vettvangi. Ef þú ert ekki viss um hvar þú átt að byrja, eða ef þú ert að leita að sérstöku styrktækifæri, mælum við með því að þú prófir nokkur styrkleitartæki. Þar er hægt að leita eftir grunnupplýsingum um fjármögnunina sem þú ert að leita að (til dæmis atvinnugreinina sem þú starfar í) og leitað með ýmsum síum (til dæmis aldurshóp, ákveðið efni, land, osfrv.).

Info

Info

49

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en LIFEThe LIFE programme is the EU's funding instrument for the environment and climate action. Created in 1992, it has co-financed thousands of...European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency

https://european-union.europa.eu/live-work-study/funding-grants-subsidies_en Funding, grants, subsidiesThe EU provides funding for a range of projects and programmes. It applies strict rules to ensure tight control over how funds are used and that the...European Union

Fjármögnunartækifæri eru mikilvæg tæki fyrir borgaraleg félagasamtök (CSO) sem starfa í Evrópu. Þau hjálpa til við að styðja við viðburði, fræða fólk og skapa öruggt rými fyrir umræður. Fjármögnunina er einnig hægt að nota til að styrkja tengslin við önnur CSOs t.d. með tengslamyndun, samvinnu og fundi. (Frekari upplýsingar um samstarf í kafla 3). Líta má á fjármögnunartækifæri sem öflugt tæki til að vekja almenning til vitundar um málefni sem varða borgaralegt samfélag og ungt fólk. Þeir geta einnig aðstoðað við þróun rannsókna og/eða starfsemi sem hefur víðtækari áhrif með því að hvetja til sameiginlegra viðræðna, aðgerða og samræðna þvert yfir landamæri o.s.frv. Að taka þátt í fjármögnunartækifæri Evrópusambandsins er lykillinn að því að þróa CSO áhrif og sýnileika. Þú getur sótt um og tekið þátt í rannsóknarverkefnum, farið í vinnustofur, tengst sams konar stofnunum og fengið styrki fyrir vinnukostnaði. Í dag eru alþjóðlegir fjármögnunarmöguleikar mikilvægir fyrir félagasamtök sem vilja uppfylla hlutverk sitt. Evrópusjóðirnir bjóða upp á leið til að fá aðgang að stærri markhópi og laða að aðildarsjóði. Þetta er kjörið tækifæri til að hafa áhrif á stofnanir ESB og hagsmunasamtök á landsvísu í lykilmálum og miðla góðum starfsvenjum frá borgaralegu samfélagi, ungmennasamtökum og öðrum sem berjast fyrir betri heim.

Kafli 2

Hvers vegna eru fjármögnunartækifæri mikilvæg?

50

Erasmus+ styrkur er tækifæri fyrir hvaða stofnun eða fyrirtæki sem starfar á sviði menntunar og þjálfunar.

Kafli 2

Reglur sjóðana

Erasmus+ er evrópsk áætlun til að efla hreyfanleika og menntun. Skoðaðu handbókina til að athuga hvernig á að sækja um Erasmus+ styrki og til að komast að því hvers konar verkefni gætu verið styrkt.

Reglurnar fyrir Erasmus+ áætlunina eru birtar í Erasmus+ handbókinni sem er fáanleg á öllum tungumálum gjaldgengra samstarfslanda. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setur fram þær reglur og leiðbeiningar sem allir sem vilja taka þátt í verkefni sem styrkt eru af ESB verða að fara eftir. Allir umsækjendur verða að fylgja þessum reglum, sem geta verið mismunandi eftir styrktaráætlunum.

51

Kafli 2

Stefna og leiðbeiningar

ESB hefur mikið úrval af styrkjaáætlunum. Venjulega er tiltekinni styrkjaáætlun frekar skipt niður í nokkrar svokallaðar „lykilaðgerðir“/ „fjármögnunarlínur“. Það er mjög mikilvægt að velja réttu fjármögnunarleiðina í umsókn þar sem þær geta skipt öllu máli. Þú finnur nokkrar ábendingar um hvernig á að velja hentugustu fjármögnunaraðgerðina í „áætlunarhandbókinni“ fyrir tiltekna styrktaráætlun. Þú getur líka hringt/sent tölvupóst í viðkomandi landsskrifstofu til að fá frekari upplýsingar. Fjármögnunarleiðir/aðgerðir geta verið mismunandi að stærð og úrvalið mikið fyrir gjaldgenga umsækjendur. Í Erasmus+ áætluninni er skipting styrkjalínanna í fyrsta lagi eftir „geirum“ menntunar og í öðru lagi með svokölluðum „lykilaðgerðum“. Menntunarsviðin, sem áætlunin nær til, eru: Skólar (formleg menntun), starfsmenntun (formleg menntun), æðri menntun (formleg menntun), fullorðinsfræðsla (bæði óformleg og formleg menntun), unglingamenntun (óformleg menntun), íþróttir og Jean Monnet kerfið. „Lykilaðgerðirnar“ (KA), sem eru sameiginlegar öllum greinum (fyrir utan Jean Monnet kerfið), skilgreina hvers konar starfsemi má fjármagna undir hverjum KA.

52

Hér, eftir að hafa gert „áætlun“ sem lýsir menntunarþörfum og áskorunum, getur menntastofnun fengið fjármögnun fyrir starfsfólk sitt (og stundum líka nemendur) fyrir nám í hinum ESB löndunum. Til dæmis: Starfsspeglun, námskeið og þjálfun.

Hér er hægt að fjármagna þróunarstarf með alþjóðlegu samstarfi stofnana. Þetta eru verkefni sem miða að því að styðja við þróun, yfirfærslu og/eða innleiðingu nýsköpunaraðferða sem og innleiðingu sameiginlegra verkefna sem stuðla að samvinnu, jafningjanámi og reynsluskiptum á evrópskum vettvangi.

Einnig eru svokallaðar miðlægar aðgerðir í boði fyrir greinarnar: háskólamenntun, starfsmenntun og fullorðinsfræðslu.

Lykilaðgerð 1: Fjármagnar námsmöguleika einstaklinga

Lykilaðgerð 2: meðfjármagnar samvinnu milli stofnana og stofnana.

Lykilaðgerð 3: Samfjármagnar stuðning við stefnumótun og samvinnu.

Kafli 2

LYKILLAÐGERÐ (KA)

53

Kafli 2

Auglýst eftir áherslum

Tillögur eru opin auglýsing um að skila inn verkefnatillögunum, birt af rekstraraðilum sérstakra styrkjaáætlunar samkvæmt tímaáætlun sérstakra styrkjaáætlunar. Auglýst eftir tillögum og er öllum áhugasömum samtökum og stofnunum opið. Tilgangur auglýsingarinnar er að skilgreina þau svið sem lands- eða svæðisyfirvöld geta ekki sinnt með fullnægjandi hætti, eða sem liggja utan valdsviðs þeirra, hvort sem það er landsbundið eða svæðisbundið. Meginmarkmið er að styðja stofnanir sem vilja taka þátt til að ná markmiðum styrktaráætlunar. Áður en þú sækir um þarftu að athuga hvort verkefnishugmynd þín/umfang verkefnisins falli að viðmiðunum sem lýst er í tiltekinni auglýsingu. Hver fjármögnunaráætlun og hver auglýsing setur fram sérstök skilyrði sem þú þarft að uppfylla til að vera gjaldgeng/ur fyrir styrk. Viðmiðin geta tengst tegund og starfsemi sem eru gjaldgeng fyrir styrki, hlutfall samfjármögnunar og hámarksfjárveitingu, gjaldgeng lönd o.s.frv. Allar þessar upplýsingar eru skýrt skilgreindar í auglýsingu og viðeigandi viðaukum sem þú ættir að lesa vandlega til að vera viss um að hugmyndin þín/umfang verkefnisins passi við þessar viðmiðanir. Forsendurnar eru kynntar í handbók áætlunarinnar eða öðru viðeigandi skjali sem tengist auglýsingu eftir tillögum. Lestu þær vandlega og hafðu í huga þegar þú hannar verkefnið þitt.

54

Kafli 2

Auglýst eftir áherslum - Dæmi

Í Erasmus+ áætluninni, fyrir lykilaðgerð 2, þyrftir þú að ákveða fyrirhugað verðmæti verkefnisins sem þú vilt framkvæma. Hægt er að sækja um tvenns konar verkefni:

Samstarf fárra aðila, þar sem þú velur á milli 30.000 EUR og 60.000 EUR ( er sérstaklega hugsuð fyrir byrjendur á sviði evrópsks samstarfs, það er nóg að hafa aðeins einn samstarfsaðila) .

Samstarf þar sem þrjár stakar upphæðir, sem samsvara heildarstyrkupphæð fyrir verkefnið sem boðið er upp á, eru: 120.000 evrur, 250.000 evrur og 400.000 evrur.

55

Umsækjendur velja tegundaflokk og eina af tveimur eða þremur fyrirfram skilgreindum fjárhæðum, eftir því hvaða starfsemi þeir ætla að sinna og þeim árangri sem þeir vilja ná og eftir framkvæmdarlengd verkefnisins.

Kafli 2

Tillögur – Dæmi

Við skipulagningu verkefna þurfa umsækjendur að áætla upphæð til að standa straum af kostnaði. Þessi kostnaður ætti að byggjast á þörfum og markmiðum viðkomandi verkefnis. Ef verkefnið er valið til styrks verður umbeðin upphæð hámarksstyrkur. Tillögurnar skulu lýsa því sem umsækjendur skuldbinda sig til að framkvæma með greiðslu og verða að vera í samræmi við meginreglur um hagkvæmni og skilvirkni.

Val á upphæð sem óskað er eftir þarf að byggja á mati umsækjanda sjálfs á heildarkostnaði verksins. Að teknu tilliti til þessa mats ættu umsækjendur að velja þá upphæð sem hentar best, á sama tíma og þeir tryggja hagkvæma nýtingu fjármuna og virða ávallt meginregluna um samfjármögnun (þ.e. aðrar fjármögnunarleiðir; áætlaður heildarkostnaður við verkefnið verður að vera hærri en upphæðin sem sótt er um).

Ef vafi leikur á um hvaða upphæð skuli velja geta umsækjendur:1. Dregið úr kostnaði við verkefni t.d. finna hagkvæmari leiðir til að ná svipuðum árangri eða aðlaga fjölda verkefnapakka. 2. Auka umfang verkefnis t.d. taka fleiri þátttakendur í verkefni, fjölga verkefnum eða skapa meiri árangur fyrir verkefnið.

56

Kafli 2

Hvernig á að byrja

Lykilatriði að kynna sér vel matsskilyrði tillagna (verkefnaumsókn). Þú finnur þessar upplýsingar í handbókinni eða öðru ítarefni við auglýsingu um tillögur. Venjulega eru verkefnaumsóknir metnar af utanaðkomandi matsaðilum sem gefa einkunnir eftir ýmsum eiginleikum. Almennt þarf verkefni, til að hljóta samfjármögnun, að fá að lágmarki 60 stig (af þeim hámarks 100 stigum sem hægt er að fá). Það sem meira er, hvert matsviðmið þarf að fá meira en helming af hámarkseinkunn (til dæmis lágmark 16 stig af 30 mögulegum fyrir „gæða“ viðmiðið). Ef umsóknin nær ekki 60 stigum verður verkefnið ekki fjármagnað.

Athugaðu matsreglur verkefnatillögunnar

57

Gildi/mikilvægi verkefnisins

Hámarkseinkunn 30 stig

Kafli 2

ERASMUS+ Smærri samstarfsverkefni (KA2)

Forsendur fyrir vali

Gæði hönnunar og framkvæmdar verkefnis

Hámarkseinkunn 30 stig

Gæði samstarfs og fyrirkomulag samstarfsins

Hámarkseinkunn 20 stig

Áhrif

Hámarkseinkunn 20 stig

58

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Mikilvægi verkefnisins

Hámarkseinkunn 25 stig

Kafli 2

ERASMUS+ Stærri samstarfsverkefni (KA2)

Forsendur fyrir vali

Gæði hönnunar og framkvæmdar verkefnis

Hámarkseinkunn 30 stig

Gæði samstarfs og fyrirkomulag samstarfsins

Hámarkseinkunn 20 stig

Áhrif

Hámarkseinkunn 25 stig

59

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Kafli 2

Athugaðu þá þætti sem hafa þarf í huga áður en sótt er um

Þegar sækja á um Erasmus+ verkefni er gott að fylgja þessum fjórum skrefum sem tilgreind eru hér að neðan:

1. Skráir þig

2. Athugaðu viðmið og aðgerðir sem tilgreindar eru

3. Athugaðu fjárhagsáætlun

4. Skilaðu inn umsókn

ATHUGIÐ: Ef um er að ræða aðgerðir sem stjórnað er af innlendum stofnunum, og umsækjendur eiga ekki fyrri skráningar, verða þeir að skrá sig í gegnum skráningarkerfi stofnunarinnar fyrir Erasmus + áætlunina og European Solidarity Corps og fá auðkenni stofnunarinnar.

ATHUGIÐ: Þegar um er að ræða aðgerðir sem stjórnað er af framkvæmdastofnuninni verða umsækjendur, tengdir aðilar og tengdir samstarfsaðilar að skrá sig á fjármögnunartækifæri og keppnisgáttina (FTOP) og fá þátttakandaauðkenniskóða (PIC). Stofnanir sem þegar hafa PIC fyrir þátttöku sína í öðrum áætlunum ESB þurfa ekki að skrá sig aftur. PIC frá fyrri skráningu gildir einnig fyrir umsóknir undir Erasmus+ áætluninni.

60

Kafli 2

Mat og kröfur í auglýsingum eftir áherslum – samstarfsverkefni

Mikilvægi (hámarksstig 25 stig)

Umsóknin fjallar um forgangsverkefnið "aðgreining og fjölbreytileiki"Ef um er að ræða verkefni sem stýrt er af Erasmus+ landsskrifstofunum: ef það fjallar um eina eða fleiri „evrópska forgangsröðun í innlendu samhengi“, eins og landsskrifstofan hefur tilkynnt um.Ef um er að ræða verkefni sem ENGO-samtök leggja fram á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsmála til Framkvæmdastofnunar Evrópu um mennta- og menningarmál: að hve miklu leyti umsækjandi rekur starfsemi sem styður innleiðingu stefnu ESB í einum af þessum geirum.

Tillagan á við um markmið og forgangsröðun aðgerðarinnar. Auk þess verður tillagan talin mjög góð ef:

Reynsla og starfsemi þátttökuaðila skipta máli fyrir umsóknina. Tillagan byggir á raunverulegri og fullnægjandi þarfagreiningu. Tillagan er til þess fallin að skapa samlegðaráhrif milli ólíkra sviða menntunar, þjálfunar, æskulýðsmála og íþrótta eða hefur mögulega mikil áhrif á eitt eða fleiri af þessum sviðum. Tillagan er nýstárlegTillagan er viðbót við önnur verkefni sem þegar hafa verið unnin af samtökunum.Tillagan er einhvers virði á vettvangi ESB með árangri sem myndi ekki nást með starfsemi í einu landi.

61

Kafli 2

 • Skýr og skilgreind.
 • Raunhæf og taka á þörfum og markmiðum þátttökuaðila og þörfum markhópa þeirra

Verkþættirnir eru framkvæmdir á aðgengilegan hátt og með inngildingu í huga og eru opnir markhópnum. Verkefnið felur í sér notkun stafrænna verkfæra og námsaðferða til að auka möguleika og bæta samstarf samstarfsstofnana.

Vinnuáætlun verkefnisins er skýr og skilvirk, þar á meðal viðeigandi áfangar fyrir undirbúning, framkvæmd og miðlun verkefnaniðurstaðna. Verkefnið ásamt kostnaðaráætlun eru raunhæf. Verkefnið hefur gæðaeftirlit og matsáætlun til að tryggja að framkvæmd verkefnisins verði vönduð, lokið á réttum tíma og innan kostnaðaráætlunar.

Verkefnið er hannað á vistvænan hátt og felur í sér græna starfshætti á mismunandi verkstigum

Gæði hönnunar og framkvæmdar verkefnisins (hámarkseinkunn 30 stig)

Fyrirhuguð aðferðafræði er skýr, fullnægjandi og framkvæmanleg:

Markmið verkefnisins eru:

Mat og kröfur í auglýsingum eftir áherslum – samstarfsverkefni

62

If Erasmus+ online platforms are available in the field(s) of the participating organisations: the extent to which the project makes use of Erasmus+ online platforms (European School Education Platform, including eTwinning, EPALE, European Youth Portal, EU Youth Strategy Platform) as tools for preparation, implementation and follow-up of the project activities.

If the project plans training, teaching or learning activities:

 • the extent to which these activities are appropriate for the project's objectives and involve the appropriate profile and number of participants;
 • the quality of practical arrangements, management and support modalities in learning, teaching and training activities;
 • the quality of arrangements for the recognition and validation of participants' learning outcomes, in line with European transparency and recognition tools and principles.

Kafli 2

Verkefnið hefur blöndu af stofnunum sem taka þátt hvað varðar uppsetningu, þar á meðal grasrótarsamtök, fyrri reynslu í áætluninni og sérfræðiþekkingu til að ná öllum markmiðum verkefnisins með góðum árangri

Verkefnið hefur nýliða og minna reynd samtök sem taka þátt í verkpökkunum

Fyrirhuguð úthlutun verkefna sýnir skuldbindingu og virkt framlag allra þátttakenda

Tillagan felur í sér aðferðir til samræmingar og samskipta milli þátttökuaðila, sem og við aðra viðeigandi hagsmunaaðila

Sýna þarf fram á mikilvægi samstarfsaðila frá þriðja landi sem ekki tengist áætluninni og hvað viðkomandi færir verkefninu (ef þessu skilyrði er ekki fullnægt, verður útilokað frá verkefnistillögunni á matsstigi)

Mat og kröfur í auglýsingum eftir áherslum – samstarfsverkefni

Gæði samstarfsins

og samstarfið

hámarks-einkunn

20 stig

fyrirkomulag

63

Áhrif (hámarkseinkunn 25 stig)

Kafli 2

Mat og kröfur í auglýsingum eftir áherslum – samstarfsverkefni

Verkefnatillagan felur í sér áþreifanleg og rökrétt skref til að samþætta niðurstöður verkefnisins í reglubundnu starfi samstarfsaðila

Verkefnið hefur jákvæð áhrif á þátttakendur þess og samtök sem taka þátt, sem og samfélög þeirra

Væntanlegar niðurstöður geta verið notaðar utan þeirra stofnana sem taka þátt í verkefninu á meðan og eftir, einnig á staðbundnum, svæðisbundnum, landsvísu eða evrópskum vettvangi.

Verkefnistillagan felur í sér áþreifanleg og árangursrík skref til að gera niðurstöður verkefnisins þekktar meðal þátttökulanda, til að deila niðurstöðum með öðrum samtökum og almenningi og til að kynna styrki Evrópusambandsins.

Verkefnatillagan felur í sér áþreifanleg og árangursrík skref til að tryggja sjálfbærni verkefnisins, getu þess til að halda áfram að hafa áhrif og skila árangri eftir að ESB styrkurinn hefur verið notaður.

64

If relevant, the extent to which the proposal describes how the materials, documents and media produced will be made freely available and promoted through open licences, and does not contain disproportionate limitations;

Kafli 2

Mikilvægi verkefnisins (hámarkseinkunn 30 stig)

Gæði hönnunar og framkvæmdar verkefnisins (hámarkseinkunn 30 stig)

Gæði samstarfs og samvinnufyrirkomulags (hámarkseinkunn 20 stig)

Áhrif (hámarksstig 20 stig)

Mat og kröfur í auglýsingum eftir áherslum – smærri samstarfsverkefni

Að hve miklu leyti:

 • Verkefnið felur í sér blöndu af stofnunum sem taka þátt með tilliti til þessa í hvaða geira þessar stofnanir starfa.
 • Nýliðar og lítt reyndar stofnanir komi að verkefninu
 • Úthlutun verkefna krefjist skuldbindingar og virks framlags allra samstarfsaðila
 • Tillagan feli í sér skilvirkar aðferðir til að samræma og koma á virkum samskiptum milli þeirra aðila sem taka þátt

Að hve miklu leyti:

 • Markmið verkefnisins eru skýrt afmörkuð og raunhæf.
 • Taka á þörfum og markmiðum þátttökusamtaka og þörfum markhópa þeirra.
 • Verkefnin eru hönnuð á aðgengilegan hátt og með inngildingu í huga og eru opin markhópnum.
 • Fyrirhuguð aðferðafræði er skýr, fullnægjandi og framkvæmanleg.
 • Verkefnið felur í sér notkun stafrænna tækja og námsaðferða til að auka möguleika og bæta samstarfið við samstarfsstofnanir.
 • Verkefnið er hannað á vistvænan hátt og felur í sér græna starfshætti á mismunandi verkefnastigum.

Að hve miklu leyti:

 • Verkefnatillagan hefur þýðingu fyrir markmið og forgangsröðun aðgerðarinnar.
 • Reynsla og starfsemi þátttakendastofnana skipta máli fyrir svið umsóknarinnar
 • Tillagan eykur þekkingu og hæfni á vettvangi ESB með því að byggja upp getu stofnana til að taka þátt í þverfaglegu landamærasamstarfi og mynda tengslanet.

65

 • the project work plan is clear, complete and effective, including appropriate phases for preparation, implementation and sharing project results;
 • the project is cost-effective and allocates appropriate resources to each activity

 • If applicable: the extent to which the project makes use of Erasmus+ online platforms (European Education Platform, EPALE, European Youth Portal, EU Youth Strategy Platform) as tools for preparation, implementation and follow-up of the project activities.

Kafli 2

Skipting fjármuna – dæmi

Styrkjaáætlanir skilgreina lista yfir möguleika varðandi kostnað/styrkhæfa kostnaðarflokka. Það er sá kostnaður sem hægt er að fjármagna/samfjármagna af styrknum vegna framkvæmdar verkefnisins.

Í framhaldi af dæminu um verkefnisumsókn Erasmus+ áætlunarinnar, KA2 - Samstarfsverkefni: Í þessari tegund verkefna eru styrkhæfir kostnaðarflokkar eftirfarandi:

 • Verkefnastjórnun
 • Nám, kennsla og þjálfun
 • Starfsemi
 • Fundir og viðburðir
 • Afrakstur verkefna (útgáfur, efni, skjöl, verkfæri, vörur osfrv.)
Aðgerðir sem miða að því að deila niðurstöðum verkefnisins. Vinsamlegast hafðu í huga að styrkhæfir kostnaðarflokkar geta verið mismunandi eftir ýmsum styrkjum.Hafðu einnig í huga að fyrir hverja styrktaráætlun er einnig listi yfir kostnað, þar sem skilgreint er hvaða kostnað er ekki hægt að fjármagna með styrknum.Þú finnur báða möguleika tilgreinda í „handbók um styrkþega“ eða öðru ítarefni við auglýsingu eftir áherslum.

66

Kafli 2

Skipulagning fjárhagsáætlunar

Aðeins er sótt um fjármagn fyrir hverja verkefnistengda aðgerð einu sinni á umsóknarstigi. Þegar verkefnið fær fjármögnun og breyta þarf eða uppfæra fyrirhugaða framkvæmdaáætlun þýðir það ekki að þörf sé á öðrum styrk þar eð slíkt myndi valda óþarfa sóun á fjármunum. Þess í stað getur styrkþegi, ef um er að ræða nauðsynlegar og rökstuddar breytingar vegna leiðréttinga á framkvæmdarstigi, breytt fjárveitingu sem er úthlutað til tiltekinna verkefnapakka og tengdra aðgerðir. Sumar þessara breytinga myndu þó leiða til breytinga á samningnum um styrk.

Auk þess að setja niður markmið, aðgerðir og verkþætti þá er áætlun um fjármálastjórnun verkefna er einn mikilvægasti áfanginn við hönnun verkefnisins. Áður en gerð fjárhagsáætlunar verkefnis hefst skal gera ítarlega áætlun um verkþætti, sem miða að því að markmiðum verkefnisins verði náð, ásamt áætlun um ráðstöfun fjármagns til hvers verkþáttar (vinnu, mannafla, tæknilegum aðföngum o.s.frv.). Þannig er unnið með hvern verkþátt verkefnisins. Verkefnamiðuðum verkefnum er yfirleitt skipt í vinnupakka (WP). Nánar er fjallað um verkefnið í kafla 4.

Fyrir hvern verkpakka er fjárveitingunni skipt milli samstarfsaðila verkefnanna eftir því hvaða verkefni þeir vinna. Nauðsynlegt er að hver verkefnisaðili samþykki þá fjárveitingu sem veitt er til þeirra verkefna sem gert er ráð fyrir að hann inni af hendi áður en umsókninni er skilað.

67

Ef einum eða fleiri verkefnisþáttum er ekki lokið, einungis lokið að hluta til eða ef matið sýnir að gæðamatið er ófullnægjandi, er hægt að lækka fjárhæð styrksins á lokastigi skýrslugjafar. Matið getur leitt til þess að verkefnisþættir eða hlutar þeirra verði ekki samþykktir og fjárveitingin verði lækkuð samkvæmt því eða að heildarfjárhæð styrksins verði lækkuð um fastan prósentuhluta. Styrkur er að fullu greiddur ef allir verkefnisþættir eru á lokastigi skýrslugjafar í samræmi við þær gæðaviðmiðanir sem lýst er í umsókninni.

Kafli 2

Skipulagning fjárhagsáætlunar

Styrkur til framkvæmdar verkefnisins er yfirleitt greiddur í tveimur eða fleiri hlutum: Fyrsta greiðsla fer venjulega fram eftir undirritun styrksamnings. Næstu hlutar greiðslunnar eru yfirleitt greiddir eftir að árshlutaskýrsla eða -skýrslur hafa verið samþykktar, Síðasta greiðslan–svokölluð lokagreiðsla (‘balance payment’), er gerð eftir að lokaskýrsla um framkvæmd verkefnisins hefur verið samþykkt. Allir verkefnisþættir þurfa að verða að veruleika, á framkvæmdarstigi, með vönduðum hætti. Vert er að hafa í huga að niðurstöður, árangur og áhrif verkefnisins verða metin í lokaskýrslunni.

Sveigjanleikinn sem fjármögnunarferli ESB veitir gerir styrkþegum kleift að vinna með eigun fjármagn og úthluta fjármagni í samræmi við þarfir sínar.

68

Eins og fyrr segir skal fjárhagsáætlun sett fram á sem verkpakkar eins og í dæminu hér að neðan.

Einnig geta umsækjendur skilgreint ákveðna verkþætti

Í upphafi verkefnahönnunar er fjárhagsáætlun skipulögð, þar á meðal reglur um hvernig ætlunin er að deila fjármagni verkefnisins með samstarfsaðilum. Samstarfsaðilar skilgreina reglur um reikningsskil innan hópsins sem síðar er útdeilt af verkefnastjóra. Í verkefnahandbókinni er að finna ábendingar hvers konar fjárhagsleg gögn þarf til að skrá kostnað verkefnisins. Þessar reglur ættu að vera skýrar fyrir alla samstarfsaðila verkefnisins.

Kafli 2

Skipulagning fjárhagsáætlunar

Skoðaðu þessa handbók til að læra meira um fjárhagslegar verklagsreglur sem verkefnisstjóri ætti að fylgja, þar á meðal þær sem tengjast greiðslum til samstarfsaðila verkefnisins. Hér finnur þú allar upplýsingar sem þú þarft um greiðsluskilmála, fjárhagslega stjórnun, fjárhagsskýrslur og stuðningsgögn.

69

03

04

05

01

Mér finnst ég betur í stakk búinn til að greina hvers konar styrki hægt er sækja um gegnum ESB.

02

Ég get greint hvers konar fjármögnun ég gæti fengið fyrir verkefnið mitt.

Kafli 2

Gátlisti fyrir kafla 2

Skráðu hverja línu frá 1 til 5 (þar sem 1 er mjög ósammála; 2 ósammála; 3 hvorki sammála né ósammála; 4 sammála; 5 mjög sammála):

Mér finnst ég geta fundið styrki fyrir verkefnisumsókn.

Ég veit hvaða fjármögnun ég gæti notað fyrir ákveðnar áherslur (í Erasmus+ áætluninni).

Ég veit hvernig á að greina á milli mismunandi áherslna (Erasmus+ áætlunarinnar).

06

Ég get hjálpað öðrum með þeim upplýsingum sem ég hef lesið.

1

1

1

2

1

2

1

1

3

3

4

4

5

5

2

2

2

2

3

4

5

3

4

3

5

3

4

5

4

5

70

Prófaðu að lesa aftur yfir

71

Þetta er næstum komið, þú þarft bara að fara aftur yfir nokkur atriði

72

Frábært

Þú ert á réttri leið

73

Kafli 2

Verkefni:

Gerðu sanngjarna skiptingu á fjármagninu

Hver samstarfsaðili ætti að fá greitt fyrir ábyrgð og vinnuframlag í verkpökkum!

Gangi þér vel

Búðu til þitt eigið excel skjal til að gera útreikningana!

Dæmi!

74

Kafli 3

HVERNIG Á AÐ FINNA OG VELJA SAMSTARFSAÐILA? Eftir Marianna Labbancz og Carmen Malya,Folk High School Association Surrounding Budapest

Áætlaður tími til að kynna sér þennan kafla og gera verklega verkefnið: 1 klst fyrir lestur og 1 klst fyrir verklegt verkefni.

Eftir að hafa kynnt þér þennan kafla muntu geta:

 • Ákvarðað hvers konar samstarfsaðila/samstarfsstofnanir eru nauðsynlegar til að hrinda tiltekinni verkefnishugmynd í framkvæmd;
 • Þekkir leið eða leiðir til að ná til hugsanlegra samstarfsaðila í verkefninu;
 • Notað viðeigandi forsendur og stigagjöf til að velja viðeigandi samstarfsaðila.

Námsmarkmið

Áskorunin sem þessi kafli fjallar um: Að finna og beita aðferðum til að velja heppilega samstarfsaðila til að framkvæma verkefnið.

Kafli 3

Hvernig á að finna og velja samstarfsaðila?

76

Kafli 3

Hvernig á að finna og velja samstarfsaðila?

Grundvallarþáttur alþjóðlegrar samvinnu er samstarfið. Án samstarfsaðila er engin samvinna og þetta er allra fyrsta hindrunin sem þarf að yfirstíga fyrir stofnun sem vill hrinda verkefni í framkvæmd. Í þessum kafla verður fjallað um hvernig á að leita að og velja heppilegustu samstarfsaðilana til að gera hugmynd þína að veruleika innan ramma alþjóðlegs, evrópsks samstarfs.

77

Kafli 3

Mikilvægi samstarfsaðila í alþjóðlegum verkefnum

Hver stofnun hefur mismunandi gildi, forgangsröðun, úrræði og hæfni. Áskorunin við að innleiða verkefni í alþjóðlegu samstarfi er að sameina þessa fjölbreyttu eiginleika, mynda sameiginlega framtíðarsýn og ná markmiðum samstarfsins. Stofnanir velja samstarfsaðila vegna þess að tilætluðum markmiðum verður ekki náð án samstarfs. Það er einnig mikilvægt fyrir hvern samstarfsaðila að vera meðvitaðir um hverjir þeirra eigin hagsmunir eru meðan á slíku samstarfi stendur.

78

Kafli 3

Hvers vegna er samstarf mikilvægt í alþjóðlegum verkefnum

Stofnanir sem vilja vinna í samstarfi verða að taka ákvörðun um það strax í upphafi. Samskipti við aðra stofnun eða stofnanir geta haft marga kosti í för með sér og hægt er að skapa tengingar sem koma sér vel fyrir alla aðila. Mögulegur ávinningur felur í sér: Víðtækari aðgang að þekkingu og upplýsingum: Samstarfsaðilar frá mismunandi löndum hafa mismunandi sögulegan og menningarlegan bakgrunn. Þeir geta haft mismunandi nálgun á viðfangsefniðAðgangur að fólki: Samstarf byggir á víðtækari sérfræðiþekkingu, reynslu, færni og tengslanetiNýsköpun: Þar sem samstarfsaðilar nálgast ólík viðfangsefni frá mismunandi sjónarhornum gefur þetta tækifæri til að takast á við vandamál á nýjan hátt Þróun færni: Meðan á samstarfinu stendur þróast fagleg og félagsleg hæfni þátttakenda í samstarfinu verulega. Þróun faglegrar færni og hæfni samstarfsaðila er verulegur, óumflýjanlegur og þekktur kostur alþjóðlegs samstarfs Langtímaáhrif: Sjálfbærni og nýting niðurstaðna verkefna getur verið enn áhrifaríkari í gegnum núverandi tengslanet samstarfsaðila þeirra. Það er hagkvæmt fyrir samstarfið í heild ef hver samstarfsstofnun sér áþreifanlegan virðisauka fyrir eigin rekstur meðan á samstarfinu stendur. Það er því hagur samstarfsaðila að þeir séu meðvitaðir um eigin skipulagsmarkmið og að samstarfið stuðli að þeim.

79

Kafli 3

Hvers vegna er samstarf mikilvægt í alþjóðlegum verkefnum

Stofnanir verða að taka tillit til hugsanlegra áhættuþátta, sem geta verið: Taka þarf lýðræðslegar ákvarðanir: áskorun um sameiginlega ákvarðanatökuferla; nauðsyn þess að skapa samstöðu með samstarfsaðilum. Munurinn á hagsmunum samstarfshópsins og samstarfsstofnunarinnar: Hægt er að taka ákvörðun sem styður hagsmuni samstarfshópsins en getur stangast á við hagsmuni einstakra stofnana. Fjármagn: tími og orka sem er nauðsynleg frá lykilstarfsmönnum við uppbyggingu samstarfs og þróunarverkefna getur verið umtalsvert meiri en þegar um er að ræða verkefni sem ekki eru í samstarfi. Framkvæmd verkefnisins er áskorun fyrir þátttakendur, þar sem við framkvæmd verkefnisins þarf einnig að framkvæma alla stjórnun, eftirfylgni, skýrslugerð og mat. Eftir að hafa skoðað alla þessa kosti og áhættu getur það tekið tíma og fyrirhöfn að velja rétta samstarfsaðilann, en það er mikilvægt að finna einhvern sem passar við þig, þín gildi og deilir sýn þinni.

80

Hvers konar samstarfsaðila myndir þú vilja vinna með? Og hvaða samstarfsaðila myndir þú ekki vilja hafa? Hvers vegna?

I.

Kafli 3

Hverjar eru áherslurnar - hvers konar samstarfsaðila viljum við?

Þegar stofnun vill fara í samstarf þarf hún að finna aðila sem er reiðubúinn að leggja sig fram um að skapa sameiginlegt starf. Fyrst af öllu,getur verið hjálplegt að fá svör við nokkrum spurningum til að komast að því, hver er hinn fullkomni samstarfsaðili:

II.

Ertu að leita að stofnun sem hefur sama bakgrunn? Deilir sömu markmiðum, vinnur á sama sviði? Tekur við sömu áskorunum? Eða einhverjum sem er ólíkur stofnuninni þinni?

III.

Frá hvaða landi ættu samstarfsaðilinn þinn að koma? Hvers vegna?

IV.

Ertu að leita að allt annarri upplifun með landi eða nokkrum löndum í öðrum hlutum Evrópu? Eða viltu frekar hóp sem á meira sameiginlegt?

V.

Hvaða tungumál ætlar þú eða samstarfsmenn að nota í alþjóðlegum samskiptum og á meðan á alþjóðastarfi stendur? Ertu að leita að landi með sameiginlegt eða svipað tungumál?

Auk alls þessa þarf að taka ákvörðun um eina mikilvægustu spurninguna: hvort samtökin sem ég er fulltrúi fyrir, sem verkefnastjóri, sé að leita að samstarfsaðilum verkefnisins eða hvort samtökin sem ég er fulltrúi fyrir vilji taka þátt í samstarfinu sem samstarfsaðili verkefnisins. Það er svo sannarlega þess virði að taka ákvörðun um þetta.

Við mótun þessara spurninga er rétt að skoða skilyrði auglýsingarinnar og móta skilyrði í samræmi við það.

81

Kafli 3

Aðferðir við að leita að samstarfsaðilum

Spurningarnar sem nefndar eru hér munu hjálpa þér að hefja leitina. Þeir hjálpa til við að skýra væntingar og stilla frumkvæði samstarfsaðila í leit

1. Hvernig finnur þú réttu samstarfsaðilana?

2. Notaðu tengslanet

3. Leitaðu eftir þema og geira

Innan ramma Erasmus+ áætlunarinnar er Erasmus+ Project Results Platform besti staðurinn til að byrja. Hér má finna lista yfir öll núverandi Erasmus+ verkefni, þar á meðal samstarfsaðila sem taka þátt. Þú getur skoðað vettvanginn eftir landi eða eftir leitarorði, starfssviði eða samsetningu þeirra.Ef þú vilt þrengja leit eftir geirum eru nokkrir möguleikar í boði.

Fullorðinsfræðslustofnanir geta leitað að samstarfsaðilum eða búið til sínar eigin skráningar í gegnum EPALE samstarfsleitarsíðuna hér

Æskulýðssamtök geta gert slíkt hið sama þó OTLAS, tólið til að finna samstarfsaðila á SALTO ungmennasíðunni hér

EPALE síðan getur einnig verið gagnleg fyrir aðila í starfsmenntun

Það er líka fjöldi óopinberra vefsíðna og Facebook-síður tileinkaðar því að tengja samstarfsaðila.Þetta eru til dæmis: EU Partner Search, Finding partners database, Erasmus+ Partner Finding Facebook page.

4. Leitaðu eftir ákveðnum verkefnum

82

Það eru margir möguleikar og tækifæri til að bera kennsl á og hafa samband við hugsanlega samstarfsaðila. Mismunandi stofnanir kjósa mismunandi stefnumótatækni, eins og fólk í eigin persónulegu lífi. Alþjóðlegt samstarf byrjar oft á persónulegum samskiptum. Það er þó hugsanlegt að óreynd stofnun hafi ekki slíka persónulega reynslu af erlendum samtökum. Tilvísanir eru líka góð leið til að hafa samband við hugsanleg samstarfssamtök. Hér á eftir kynnum við nokkrar aðferðir sem geta verið árangursríkastar til að leita að og velja heppilegasta samstarfsaðila verkefnisins.

Kannski er fyrsta skrefið að skoða tengsl eigin stofnunar betur. Eru sambærilegar stofnanir í umhverfi þínu sem hafa þegar tekið þátt í alþjóðlegum verkefnum? Ef svo er - gætirðu beðið um tengiliði og ráðleggingar. Ef stofnunin sem þú ert að vinna fyrir var þegar með erlenda samstarfsaðila í verkefninu gætirðu haft beint samband við fyrrverandi samstarfsaðila. Jafnvel þótt fyrrverandi samstarfsaðili geti ekki tekið þátt í nákvæmlega verkefninu gæti hann mælt með annarri stofnun sem starfar í sama efni eða landi. Ef þú eða stofnun þín notar samfélagsmiðla skaltu lýsa hvers konar samstarfsaðila þú ert að leita að og biðja fylgjendur þína um meðmæli. Margir samstarfsaðilar verkefnisins tengdust fyrst á síðum eins og LinkedIn, Facebook og Twitter. Þú gætir líka íhugað að ganga til liðs við eitt af evrópskum netkerfum sem starfa á verkefnissvæðinu sem er áhugavert fyrir stofnunina sem þú ert fulltrúi fyrir.

Ef þú ert að leita að samstarfsaðila til að geta unnið þá er fyrsta síða sem þú getur byrjað hér.

Ein áhrifaríkasta og vænlegasta aðferðin til að finna samstarfsstofnanir fyrir alþjóðlegt verkefni er verkefnaleitin. Með því að nota ýmsar leitarvélar á netinu er hægt að leita að ESB-verkefnum sem þegar er lokið, til að þrengja að efni þeirra og komast að því hvaða stofnanir eiga/áttu hlut að máli. Í frekari leit er hægt að þrengja leit að einstökum stofnunum í gegnum heimasíður þeirra, EPALE, samfélagsmiðla o.s.frv., og svo að lokum hafa samband og spyrjast fyrir um. Þannig má finna faglega og reyndan samstarfsaðila í verkefninu, enda hafa þeir þegar lokið alþjóðlegum samstarfsverkefnum.

Kafli 3

5. Taktu þátt í tengslaráðstefnum

Ýmsar innlendar stofnanir og styrktarstofnanir um alla Evrópu skipuleggja alþjóðlega fundi. Þeir hvetja til samvinnu og miðlunar á góðum starfsvenjum innan ramma ýmissa evrópskra áætlana, eins og Erasmus+, og einbeita sér oft að sérstökum viðfangsefnum í menntun, þjálfun og æskulýðsstarfi. Sumir viðburðir, þekktir sem tengslaráðstefnur, eru sérstaklega ætlaðir til að finna samstarfsaðila og þróa sameiginlegar verkefnishugmyndir.

Ráðlegt er að taka þátt í alþjóðlegum viðburðum og starfsemi þar sem önnur hugsanleg samstarfssamtök eru einnig til staðar (t.d. ráðstefnur, málstofur, fundi o.s.frv.). Þannig er hægt að kynnast fulltrúum þeirra og samtökum og sjá hversu vel þau passa við þau forgangsatriði sem þið hafið sett ykkur. Eins og með mannleg samskipti, vertu meðvituð um að þú finnur oft ekki hið fullkomna samsvörun og að málamiðlanir og sveigjanleiki eru nauðsynlegar.

Að öðrum kosti, reyndu að sækja alþjóðlegar málstofur um efni sem vekur áhuga þinn. Þú gætir fundið samtök með svipuð hagsmunamál sem gætu verið grundvöllur sameiginlegs alþjóðlegs verkefnis.

Það er þess virði að vita að margar þessara tengslaráðstefna, alþjóðlegra kynninga og funda eru meðfjármögnuð innan ramma ýmissa evrópskra áætlana. Þátttaka getur verið ókeypis. Ef þú ert samþykkt/ur inn á viðburðinn - gæti einnig kostnaður vegna ferða og gistingu verið greiddur.

Það eru margs konar leiðir til að aðstoða þig við að finna réttu samstarfsaðilana fyrir verkefnið þitt, en besta leiðin til að gera það er í gegnum persónulega tengiliði þína: fyrri samstarfsaðila, kunninga af ráðstefnum, alþjóðlega tengiliði sem vinna á sama sviði/ á sama áhugasviði o.s.frv.

Dæmi um leiðir til að finna samstarfsaðila

83

Vettvangur fyrir umsóknir (dæmi)

Creative Europe Project results

European Social Fund

Kafli 3

Verkefnaumsóknir

ERASMUS+

Explore Interreg

84

Kafli 3

Hvernig áttu að kynna sjálfan þig og hugmyndina þína

Líklegast, á þessu stigi hefur þú þegar ákveðið hvort þú vilt taka þátt í verkefninu sem samstarfsaðili eða sem umsjónarmaður verkefnisins. Þetta á við þegar stofnunin sem þú ert fulltrúi fyrir hefur fyrst samband við mögulega samstarfsaðila.Við kynnt fyrirtæki okkar fyrir viðkomandi stofnunum á tvo vegu:

1. Annars vegar geturðu skráð stofnunina sem þú ert fulltrúi fyrir í leitargrunn(a) samstarfsaðila', sem tengist því tiltekna efni/styrkjaáætlun sem þú hefur áhuga á. Meðan þú skráir þig, fyrir utan að kynna stofnunina sem verið er að skrá getur þú einnig stuttlega lýst hugmyndinni um verkefnið sem þú ert að leita að samstarfsaðilum að. Einnig er hægt að bæta við kröfum um mögulega samstarfsaðila hér. Nauðsynlegt er að bæta tengiliðaupplýsingunum við þann einstakling sem áhugasamir stofnanir geta haft samband við um samstarfið. Svo geturðu bara beðið eftir fyrirspurnum frá þeim samtökum sem hafa áhuga á samstarfi.

Í þessu tilfelli er mikilvægast að undirbúa kynningu (prófíl) á stofnuninni sem þú ert fulltrúi fyrir.Búðu til skýran prófíl til að auka sýnileika þinn! Ef þú ert að skrá þig í fyrsta skipti skaltu fylla út alla reiti til að búa til fullkomið prófíl. Ef stofnunin var þegar skráð uppfærðu upplýsingarnar!Lýstu vandamálinu sem þú vilt takast á við og hvernig þú vilt fara að því. Vertu ákveðinn um hvers konar samstarfsaðila þú þarft fyrir verkefnishugmyndina.Það er hægt að búa til prófíl fyrir stofnunina sem þú ert fulltrúi fyrir og verkefnishugmynd þína í flestum leitarverkfærum samstarfsaðila.

85

Kafli 3

Hvernig áttu að kynna þig og hugmyndina

2. Á hinn bóginn, ef um beinar fyrirspurnir er að ræða (þ.e. boð um samstarf í gegnum tölvupóst, samfélagsmiðla o.s.frv.), þyrftir þú að kynna stofnunina sem þú ert fulltrúi fyrir á aðlaðandi hátt.

Í öðru tilvikinu mælum við með því að þú undirbúir tvennt: - Stutt kynning á stofnuninni sem þú ert fulltrúi fyrir (hámark 2 síður, þar á meðal verkefni, markmið, aðalstarfsemi, sérfræðisvið, með tenglum á upplýsingarnar - td. vefsíðuna)- Stuttur texti sem sýnir hugmyndina um verkefnið sem þú vilt framkvæma. Reyndu að setja niður aðalatriðin.

Í þessu tilviki, í kynningu á stofnuninni, verður þú að draga fram tvö mikilvæg atriði: Það er mikilvægt að kynna fyrri verkefni, reynslu og árangur stofnunarinnar í tilteknu efni. Engu að síður er mikilvægt að setja fram umfjöllun um tilteknið efni, lausn sem umsóknin myndi miða að. Hér væri mikilvægt að setja fram hugmyndir um samvinnuna.

86

Unit 3

Byrjaðu leitina og hafðu samband

Skoðaðu aðra prófíla og hittu annað fólk á völdum samstarfsleitarvettvangi. Þú gætir notað leitarsíurnar til að þrengja hópinn sem þú hefur mestan áhuga á (td landið, viðfangsefnið o.s.frv.) Þú verður að fara til baka og leita reglulega því listinn yfir skráð samtök mun stækka

Eftir að hafa búið til stuttan lista yfir áhugaverðustu, mögulegu samstarfsstofnanirnar – hafðu samband við þann sem er gefinn upp sem tengiliður stofnunarinnar í prófílnum (venjulega er nafn og netfang gefið upp).

Í tölvupóstinum/skilaboðunum til hugsanlegs samstarfsaðila lætur þú bara fylgja kynningu á stofnuninni, verkefnishugmyndina og boð um samstarf. Það er mælt með því að hafa svarfresti .

Að velja hentugasta samstarfsaðilann

87

Kafli 3

Að velja besta samstarfsaðilann

Eftir að hafa haft samband við stofnun gefðu þér tíma til að kynnast starfsfólkinu þróa gott samband.

Það er mikilvægt að spyrja

}

 1. Hvaða verkefnum þau hafa tekið þátt í áður og hvað þau hafa lært af þeim.
 2. Hver eru markmið þeirra með nýju verkefni?
 3. Hvaða samskiptaaðferðir kjósa þau?

88

Kalfi 3

Gott samstarf er ein af grunnstoðum góðs verkefnis og því vert að passa að hafa fundinn rétta samstarfsaðila! Á fundinum sem verður líklegast haldinn á netinu getum við fengið mikið af upplýsingum úr umhverfinu og samskiptum án orða. Mikilvægt er að þeir sem taka ákvarðanir séu einnig á fundinum því þá getum við farið að hugsa saman um efni verkefnisins.

Nýttu fundina sem best með því að vera tilbúinn að spyrja margra spurninga og einnig til að komast að því hvers vegna stofnunin sem þú hafðir samband við vill gerast samstarfsaðili verkefnisins. Kynntu stofnunina sem þú ert í forsvari fyrir vel (sýndu bæklinga, glærukynningu o.s.frv.) til að leggja áherslu á það sem þú kemur með að borðinu.

Mikilvægt er að gefa sér sem mestan tíma til að ákveða hvern þú velur þér sem samstarfsaðila svo að valið sé vel rökstutt. Mörg fyrirtæki og stofnanir hafa kannski ekki reynslu af alþjóðlegu samstarfi og það getur tekið tíma að skilja hugmyndina og verða örugg og fær um að byggja upp gott samstarf.

Að velja besta samstarfsfélagann

89

Það fer eftir því hvers konar verkefni þú ert að hrinda í framkvæmd en stundum er ráðlegt að leita að samstarfsaðila sem hefur víðtæk tengsl við stofnanir sem vinna með viðkomandi viðfangsefni.

Tengslanet

Einn af lykilþáttunum sem samstarfsaðili verður að hafa er áhugi. Það er auðveldara að vinna með einhverjum sem hefur drifkraftinn til að ná markmiðum stofnunarinnar en að vinna með einhverjum sem hefur verið þvingaður í að klára ákveðið verkefni. Finndu einhvern sem gerir framkvæmd verkefnishugmyndarinnar að forgangsverkefni.

Áhugi

Það verður mjög auðvelt að ná sameiginlegum markmiðum sem þú hefur sett þér þegar þú vinnur með einhverjum sem deilir sameiginlegri sýn. Verkið er hálfnað ef viðkomandi hefur vel mótaða framtíðarsýn og stefnu. Hvað þýðir þetta? Þegar stofnað er til samstarfs verður þú að velja samstarfsaðila sem hefur sömu sýn á verkefnið.

Sama sýn

Kafli 3

Almennar kröfur um val samstarfsaðila

Reynsla

Ef þú vilt takast á við efni sem þú hefur ekki enn nægilega reynslu af, ættir þú að leita að félaga sem hefur reynslu á þessu sviði. Þetta getur verið mikil hjálp ef þú lendir í erfiðleikum við framkvæmd verkefnisins. Í þessu tilviki er reynsla og sérþekking samstarfsaðilans mikilvægur þáttur og umtalsverða þekkingu og færni má afla sér í samstarfinu.

Þautseigja

Við framkvæmd verkefnisins er þörf á amstarfsaðila sem þolir mótlæti. Stundum koma upp aðstæður þar sem þú þarft að fara út fyrir þægindarammann þinn.

Hreinskilni og traust

Ef það er mögulegt er ráðlegt að velja samstarfsaðila sem hefur þegar sannað áreiðanleika sinn við aðrar aðstæður eða í öðrum verkefnum, bæði í samskiptum, fjárhagslegum og öðrum mikilvægum málum.

90

Í flestum tilfellum geta stofnanir sem starfað hafa í eitt ár, þ.e. með lokið einu reikningsári, lagt fram umsóknir. Það eru aðeins nokkrar undantekningar frá þessari reglu. Ákjósanlegasta staðan er auðvitað þegar verkefnisstofnunin hefur meiri reynslu en samstarfsaðilarnir.

Skipulagshæfileikar

Stundum er í auglýsingum eftir áherslum krafist sérstakrar hæfni frá þeim sem taka þátt í verkefninu, t.d. reynslu sem tengist væntanlegu verkefni.

Reynsla, hæfni og færni

Flestar umsóknir eru aðeins opnar fyrir stofnanir með aðsetur í þeim löndum sem talin eru upp í tilkynningunni. Stundum eru líka reglur um stofnanir sem lönd geta ekki verið frá.

Svæðisskipting

Kafli 3

Almennar kröfur um val samstarfsaðila

Lágmarkskröfur- Er það nóg?

Auk nauðsynlegra gagna getur verið gagnlegt ef samstarfsaðilar og umsjónaraðili láta fylgja umsókninni skjöl sem sýna fram á faglega og fjárhagslega getu þeirra til að hrinda verkefninu í framkvæmd.

Auk almennra þátta í vali á samstarfsaðila verkefnisins er einnig mikilvægt að taka tillit til ýmissa sérþátta. Það eru sérstök hæfisskilyrði fyrir hvern samstarfsaðila sem er tekið fram auglýsingu eftir tillögu, sem geta verið mjög mismunandi eftir efni og áherslum. Sem dæmi:

91

Áður en sótt er um með verkefni, sem á að innleiða í alþjóðlegu samstarfi, er nauðsynlegt að hafa umboðsbréf (mandate letters). Um er að ræða tvíhliða samning milli umsóknaraðila og hverrar samstarfsstofnunar sem tekur þátt í verkefni. Með umboðsbréfinu heimilar samstarfsstofnunin umsóknaraðilanum að koma fram fyrir sína hönd í málum sem varða innleiðingu verkefnisins. Umboðsbréf eða ábyrgðarbréf er yfirleitt sniðmát af skjölum sem finna má meðal þeirra skjala sem fylgja með auglýsingu eftir tillögum.

Kafli 3

Almennar kröfur um val samstarfsaðila

92

Kafli 3

Sýnishorn hvernig hægt er að meta samstarfsaðila

Einkenni / samstarfsgeta (raunveruleg eða hugsanleg):

1 - 5

1. Gott orðspor í sínum geira? Í öðrum geirum?

2. Færni, hæfni og/eða aðrir gagnlegir eiginleikar?

3. Góð stjórnun og skipulag?

4. Góðar samskiptaleiðir og aðgangur að upplýsingum?

1

2

3

4

Gefði einkunn frá 1 til 5 (þar sem 1 er lágt og 5 er hátt):

5

5. Góð fjármálastjórnun?

6. Vilji til nýsköpunar og læra af reynslunni?

7. Áhugi og vilji til samstarfs?

8. Þrautseigja?

93

Ef þú hefur svarað fleiri „1“ en „5“ – gæti verið þess virði að leita að annarri samstarfsstofnun….

94

Þú ert næstum því búin, þú þarft bara að fara yfir nokkur smáatriði og þú munt örugglega vera tilbúinn til að halda áfram í þessu efni!

95

Frábært

Þú ert á réttri leið

96

Kafli 3

Verkefni:

Skráðu félagið/stofnunina á þessa vefsíðu! Ef þú ert ekki með EPALE reikning þá er um að gera að skrá sig!

Ef þú ert tilbúinn með skráningu , undirbúðu auglýsingu fyrir samstarfsaðila!

Ef þú ert tilbúinn að finna samstarfsaðila geturðu leitað m.a. á þeim vefsíðum sem eru vettvangur til þess að finna samstarfsaðila!

Ef þú vilt vita meira smelltu hér!

1

2

3

4

97

Kafli 4

HVER ER UPPBYGGING/RAMMI VERKEFNISINS?EFTIR Lorenza Lupini OG Luca Bordoni, Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa

Áætlaður tími til að læra þennan kafla og gera verkefnið: 1,5 klst nám – 2 klst verklegt verkefni.

Eftir að hafa kynnt þér þennan kafla muntu geta: Þekkt og skilgreint alla þá þætti sem hafa þarf í huga í uppbyggingu verkefnisins. Vita hvernig verkefnisstjórnunarhluti verkefnishugmyndar er uppbyggður. (þ.e. stjórnun, mat, miðlun) Búðu til verkefnaáætlun (Gantt-töfluna)

Námsþættir

Áskorunin sem fjallað er um í þessum kafla: Hvernig á að skipuleggja verkefnishugmynd, bæði út frá ferlinu og verkfærum, skrefum, hugtökum og hagnýtum atriðum til að útbúa heildarverkefnistillögu sem svarar tiltekinni auglýsingu eftir tillögum.

KAFLI 4

Hver er uppbygging/rammi verkefnisins?

99

Fyrri kaflar þessarar handbókar sýna hvernig vinnan til að fá verkefni styrkt byrjar á mótun hugmyndar.

Skilgreining á góðri hugmynd er grundvallaratriði fyrir framhald verkefnisins. Skilgreiningin krefst aftur á móti undirbúningsvinnu:

Söfnun upplýsinga

Greining á eigin getu til að kynna og stjórna verkefninu

Hver er uppbygging/rammi verkefnisins?

Samantekt ástæðna fyrir verkefninu sem á að framkvæma – nefna þarfir/áskoranir sem á að takast á við og rökstuðning fyrir því hvers vegna ætti að bregðast við þeim þörfum/áskorunum

Söfnun upplýsinga og greining á því sem þegar hefur áunnist á sama sviði, bæði í Evrópu almennt og í þeim löndum sem verkefnið tekur til.

Heimildir fjárhagsáætlunar og uppbyggingu sjálfbærni verkefnis.

Hugleiðing um möguleikann á að hafa veruleg áhrif verkefnisins á hagsmunaaðila, í samræmi við það sem styrkveitendur fara fram á.

Nú höfum við valið öfluga verkefnahugmynd, samstarfsaðila og mögulegan styrk til að fjármagna hana. Næsta skref er að koma hugmynd okkar í framkvæmd, skipuleggja ítarlega innleiðingu og lýsa henni í umsókn.

Kafli 4

100

Skilgreining á markmiði

Í þessum hluta munum við greina hvernig á að skipuleggja verkefnishugmynd, bæði frá sjónarhóli ferlisins, skrefum, hugtökum og hagnýtum leiðum til að sækja um styrk.

Rammi - rökstuðningur

Þetta er eitt mikilvægasta tækið til að meta raunhæfni verkefnishugmyndar, á grundvelli mismunandi flokka sem tilgreindir eru.

Útfærsla á rammanum er eitt af fyrstu skrefum hönnunarstarfs og gerir kleift að draga saman, í einu skjali, mikið af greiningarvinnunni sem þarf til að móta raunverulegt verkefni.

Þetta skjal verður síðan grundvöllur mats á framvindu þess og árangri á innleiðingarstigi.

Kafli 4

101

Nauðsynleg uppbygging rammans er sýnd hér að neðan. Mismunandi flokkar eru skilgreindir og greindir í eftirfarandi málsgreinum.

Skilgreining á markmiði

Rökstuðningur

Almennt markmið/áhrif Framlag verkefnisins að hnattrænu markmiði af kerfisbundnum og pólitískum toga

Sérstök markmið Ávinningur verkefnisins fyrir markhópinn

Niðurstöður Áþreifanlegar vörur eða þjónusta innleidd sem hluti af verkefninu

Verkefni Sértækar aðgerðir sem þarf til að framkvæma verkefnið og skila fyrirhuguðum árangri

Vísbendingar

Hvernig á að mæla árangur markmiðsins (gæði, magn, tími, upphafs- og endapunktur)

Eins og hér að ofan (en tengist sérstökum markmiðum)

Eins og hér að ofan (en tengist niðurstöðum)

Aðföng sem nauðsynleg eru til að framkvæma vinnuna

Sannanir

Sannanir til að sannreyna að vísbendingar náist (Hvernig, hvenær, frá hverjum, frá hvaða aðilum er upplýsingum sem varða vísana safnað)

Sama og að ofan

Sama og að ofan

Kostnaður

Kafli 4

102

Í verkefnauppbyggingu eru almenn og sértæk markmið

Almenn markmið eða áhrif

Sérstakt markmið

Almenn og sértæk markmið

Sýnir helstu áform okkar sem við verðum að ná. Árangurinn og áhrifin sem verkefnið okkar ætti að ná þarfnast sterkrar tengingar við þau markmið sem við skipuleggjum og lýsum. Þegar þú mótar markmið fyrir styrkumsókn er mikilvægt að búa til tengsl við raunverulegar og áþreifanlegar þarfir/áskoranir sem verkefnið þarf að uppfylla. Þess vegna er mælt með því að skilgreina þarfir/áskoranir sem þú vilt takast á við fyrst og á þessum grundvelli að setja almennt markmið og sértæk markmið.

Það er áþreifanlegt og það verður að vera mælanlegt (í eigindlegu og megindlegu tilliti) og framkvæmanlegt í verkefninu sem við ætlum að þróa. Hvert markmið verður að vera í samræmi við eina eða fleiri niðurstöður sem verkefnið stefnir að. Við verðum að skoða hagkvæmni verkefnamarkmiðanna, vegna þess að þeim verður að skila innan tímalínunnar sem áætluð er fyrir framkvæmd verkefnisins.

Kafli 4

Vel skilgreint markmið verður því SMART. Markmið eru grunnur að vali á aðferð, skipulagningu aðgerða og framkvæmd þeirra. Í gegnum verkefnið þarf að endurskoða markmið til að fylgjast með framförum í átt að því að ná þeim. Í lokin munu þeir þjóna til að sýna að hve miklu leyti þeim hefur verið náð.Fyrir frekari upplýsingar um markmiðasetningu, skoðaðu kafla 1.

103

Almenn og sértæk markmið - hagnýt dæmi

Kafli 4

ALMENNT MARKMIÐ Stuðla að efnahagslegri og félagslegri þróun dreifbýlis.

Helstu spurningar til að spyrja sjálfan sig:

1. Hvers vegna er nauðsynlegt/þarft að stuðla að efnahagslegri og félagslegri þróun landsbyggðarinnar? 2. Hver eru almenn áhrif sem þú vilt ná fyrir íbúa viðmiðunarsvæðisins? 3. Að hve miklu leyti eru þessi áhrif í samræmi við forgangsröðun svæðisbundinna, landsbundinna og evrópskra yfirvalda, sem og það sem hefur áunnist af öðrum lykilaðilum sem starfa á svæðinu?

SÉRSTÖK MARKMIÐ Skapa ný atvinnutækifæri í ferðaþjónustu fyrir ungt fólk (18 – 35 ára) sem býr á landsbyggðinni í …. (tiltekið land/lönd/svæði o.s.frv.)

Helstu spurningar til að spyrja sjálfan sig:

1. Hver eru sérstök vandamál/áskoranir sem þú vilt takast á við og leysa í gegnum verkefnið, sem tengist þörfinni sem nefnd er fyrir almenna markmiðssetningu? 2. Hvaða þörfum bregst verkefnið við og hvaða ávinningi ætti það að skila þeim flokkum styrkþega sem það tekur á?

104

Niðurstöður: afrakstur, árangur og áfangar

Kafli 4

Niðurstaða verkefnisins er það sem verkefnið skilar í raun og veru. Niðurstaða er afrakstur röð aðgerða sem miða að því að leysa viðfangsefnið sem verkefnið tekur á.

Afurðir verkefnisins (eða efnisleg/áþreifanleg niðurstaða) er áþreifanleg þjónusta eða vara sem er framkvæmd í verkefninu. Þær er sönnun þess að markmiðunum hafi verið náð.

Afurðirnar ættu að vera studdar af eigindlegum og megindlegum vísbendingum sem gera kleift að mæla áhrif verkefnisins (til dæmis: rit, þjálfunaráætlun, athöfn).

Niðurstaðan (óefnisleg/óefnisleg niðurstaða) er áhrifin, afleiðingin af þeim árangri sem skapast af verkefninu (t.d. aukning á þekkingu, uppfærðri hæfni, aukinni vitund).

Rétt er að minnast á að bæði afurðirnar og áhrifin þurfa að vera mælanlegur – það sama og markmiðin. Þú getur beitt SMART aðferðinni til að móta niðurstöður og úttak. Þú þyrftir líka að skýra hvernig þú ætlar að mæla árangur afraksturs og útkomu.

105

Niðurstöður: afrakstur, árangur og áfangar

Kafli 4

106

Ef við lítum á dæmi, verkefnið „First time international project realisers support network“ verkefnið, þá er efnisleg niðurstaða til dæmis handbókin um hönnun, skipulagningu alþjóðlegra verkefna.

 • Aukið þekkingarstig á sviði evrópskrar verkefnastjórnunar
 • Aukin hvatning til að hefja og vinna að evrópska samvinnu

Niðurstöðurnar (óefnislegar, óáþreifanlegar niðurstöður) voru fyrir þá sem tóku þátt í prufunámskeiðunum:

Niðurstöður: afrakstur, árangur og áfangar - hagnýt dæmi

Kafli 4

Evrópsk þjálfunarnámskeið fyrir nýja aðila í alþjóðlegu samstarfi í boði á FIRST Network

1. Hver er áþreifanlegur árangur sem verkefnið verður að ná (eða áþreifanlegar vörur sem það verður að framleiða) til að ná markmiði sínu? Það er: Hvernig á að bregðast við vandamálinu eða áskorunum?

Helstu spurningar til að spyrja sjálfan sig:

107

Áfangarnir tákna millimarkmiðin, eins konar eftirlitspunkta innan hvers áfanga sem skil á ákveðnu efni. Venjulega er um að ræða áfanga sem eru notuðir til að skilgreina helstu tímapunkta í verkefninu. Þeir geta verið t.d. kynningarfundir, skil á skýrslum, viðburði o.s.frv.

Niðurstöður: afrakstur, árangur og áfangar - dæmi

Kafli 4

Til dæmis, ef verkefni væri í 3 megináföngum: I. Rannsóknir og greining – II. Prófun og innleiðing – III. Með því að miðla niðurstöðum, gætu áfangarnir verið:

Fyrir áfanga I: Rannsóknir.

Fyrir áfanga II: Nýjar lausnir prófaðar.

Fyrir áfanga III: Átak í miðlun efnis hafið.

108

Vinnupakkar (WP)

Verkpakki (WP) merkir grunnskiptingu vinnunnar sem á að vinna í fyrirhuguðu verkefni. Verkpakki er hópur tengdra verkefna og athafna innan verkefnis. WP eru minnstu vinnueiningarnar sem hægt er að skipta verkefni niður í. Það er hins vegar munur á vinnupakka og virkni í verkefni.

Vinnupakkar og verkefni

Kafli 4

Fig. 2: Work package description

109

Vinnupakkarnir (hér á eftir WP) eru almennt hópur tengdra örverkefna innan verkefnis. Vegna þess að WP líta út eins og lítil verkefni sjálf, er oft hugsað um þau sem undirverkefni innan stærra verkefnis. Vinnupakkar eru minnsta vinnueiningin sem hægt er að skipta verkefni niður í þegar þú býrð til Work Breakdown Structure (WBS).

Vinnupakkar

Vinnupakkar: lárétt og lóðrétt

Kafli 4

Almennt eru tvær megingerðir WP skilgreindar: Lóðrétt og lárétt

110

Lóðrétt WP felur í sér tilteknar aðgerðir sem verkefnið leggur til. Lóðrétt WP getur varðað greiningu á þörfum. Það getur einnig falið í sér tæknilega starfsemi þar sem verkefnið mun þróast og ná tilætluðum árangri.

Vinnupakkinn er nefndur láréttur þegar um er að ræða aðgerðir sem eru unnar allan verktímann og eru oft gerðar samfellt og á áætlun. Dæmigerð lárétt WPs tengjast verkefnastjórnun, mati og miðlun.

Einstaklingar sem vinna eftir verkefnaramma geta einnig skipulagt jafnvægi milli vinnu og verkefna innan verkefnisins. Sérstakir vinnuhópar taka að sér ákveðin verkefni út frá færni og reynslu samstarfsaðilanna, á hönnunarstigi verkefnisins. Því er nauðsynlegt að hönnuður verkefnisins þekki vel á þau sérsvið sem þeir aðilar, sem fá boð um að taka þátt í verkefninu, hafa. Sérfræðisviðin skulu styðja hvert annað og í þeim skal felast nauðsynleg færni til að áætluð framkvæmd verkefnis gangi vel fyrir sig.

Usually, each macro-activity is assigned to a specific project partner, who becomes the leader and manager of all tasks to be realised within this specific WP, within a defined time and budget. A good balance of the WPs - in terms of duration, management, skills - is important for the evaluation of the project. Each WP, in addition to having a specific objective to achieve, should have one or more output and outcomes to produce; could expect a milestone and certainly reach some results, measurable and verifiable.

Lóðréttir vinnupakkar (WP)

Láréttur vinnupakkar (WP)

Verkefnaramminn

Vinnupakkar: lárétt og lóðrétt

Kafli 4

111

Vinnupakkar WP

WP inniheldur sérstakar aðgerðir sem eru almennt skipulagðar í ákveðinni röð og með skýr tengsl sín á milli.

Hvernig á að skipuleggja vinnupakka

Kafli 4

Tíminn sem þarf til að framkvæma verkefnið

Hvenær væri best að gera það, fyrir/eftir/eða samhliða öðrum verkefnum;

Ef það er samband milli tveggja eða fleiri athafna, hverja þyrfti að klára fyrst til að halda áfram með þá næstu?

112

 • Markmið vinnupakka
 • Lýsing á verkefnum
 • Tímaáætlun
 • Verkefni og afrakstur
 • Hlutverk og ábyrgð
 • Tengsl við aðra vinnupakka

Aðgerðirnar tákna hvernig og í hvaða röð þarf að gera til að ná árangri og uppfylla markmið.

Hvernig á að skipuleggja vinnupakka

Kafli 4

Verkefnahluti er aðgerð sem á að framkvæma í verkefni, er eitt skref innan WP. Verkefnahluti er tengt við frest og verður að stuðla að vinnutengdum markmiðum.

Þar sem hægt er að líta á verkpakka sem undirverkefni, þurfa lykilþættir verkpakka að tengjast markmiðum verkefnisins.

Þeir innihalda eftirfarandi:

113

Það er WP sem verkefnisstjóri ber abyrgð á. Þessi WP skilgreinir verklagsreglur fyrir verkefnastjórnun og tekur til fjölda alþjóðlegra funda sem haldnir verða, staðurinn þar sem halda á þessa fundi og kostnaðar, einnig eru þessir hlutar í Gantt-töflunni. Ein af skyldum verkefnisstjóra er að greina frá niðurstöðum fundanna og þeirra ákvarðana sem teknar eru af hópnum í fundargerðum. Þar ætti að fjalla um hvernig stjórnun, allar ákvaðanir og breytingar, áhættustjórnun, gæðastarf, samskiptaleiðir, skalavörslu o.fl.

Stjórnun

Eftirlitið miðar að því að athuga og sannreyna framvindu WP í samræmi við lýsingar og markmið verkefnisins. Það er byggt á eftirfarandi forsendum:

Eftirlit/vöktun

Hvernig á að skipuleggja WP - Láréttur WP

Kafli 4

Láréttu vinnupakkarnir (WP) tákna samþættandi hluta hvers verkefnis:

 • Mikilvægi (svarar verkefnið á áþreifanlegan hátt við þörfum endanlegra styrkþega?)
 • Skilvirkni (er verkefnið að ná tilætluðum ávinningi og er því stjórnað á skilvirkan hátt?)
 • Geta (er getu samstarfsins til að ná og uppfylla markmiðið sem sett er? )
 • Sjálfbærni (skilar verkefnið ávinningi og árangri sem heldur áfram eftir lok verkefnisins?)
 • Áhrif (þær breytingar í samfélaginu sem verkefnið veldur).
 • Virðisauki fyrir ESB (er árangur verkefnisins í samræmi við forgangsröðun Evrópuáætlunarinnar sem fjármagnar/samfjármagnar verkefnið?)

114

Hvernig á að skipuleggja WP - Mat (evaluation)

Kafli 4

Mat verkefnis tengist eftirliti/vöktun og gerir okkur kleift að gera samantekt með upplýsingum, tölfræði, mikilvægum atriðum o.s.frv. og lausnum sem verkefnishópurinn hefur notað til að takast á við hugsanleg vandamál sem upp komu. Einnig er hægt að skilgreina mat sem kerfisbundið mat á árangri og gæðum verkefnis. Árangur vísar til þess hvort markmiðum verkefnisins hafi verið náð og gæði vísar til þess hvort þörfum hagsmunaaðila hafi verið mætt.

115

Hvernig á að skipuleggja WP - Mat

Kafli 4

Gerðir mats

Til er fjölbreyttar gerðirmats en grundvallarmunur felst í tilgangi matsins, þ.e. á mótandi mati (sem hefur áhrif á ferlið) og samantektarmati (sem er gert við lok verkefnis).

I. Mótandi mat (ferlismat) miðar að því að leggja mat á upphaf og áframhaldandi verkefni með það fyrir augum að bæta þá vinnu sem er í gangi og auka líkur á að verkefnið skili árangri. Það er gert á nokkrum tímapunktum meðan á framkvæmd verkefnisins stendur og hefur nokkra þætti:

 • Þarfamat
 • Mat á hæfni
 • Framkvæmdarmat
 • Framvindumat

II. Samantektarmat miðar að því að meta gæði og áhrif verkefnis og sannreyna hvort verkefnið hafi náð markmiðum sínum. Samantektarmat hefur einnig nokkra þætti:

 • Útkomumat
 • Mat á áhrifum
 • Kostnaðarhagkvæmni
 • Kostnaðar-ábatagreining

116

Hvernig á að skipuleggja WP - Mat

Kafli 4

Skref í matsferlinu

1

2

3

4

Þekkja helstu matspunkta

Settu fram matsspurningar, vísbendingar og markmið

5

Veldu matshönnun / líkan

Safna gögnum

Greina gögn

Tilkynntu niðurstöður mats

6

117

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

Miðlun: Hvað er það?

Miðlun er verkþáttur sem miðar að þvi að miðla þeim árangri sem verkefnið hefur náð á hverju stigi, að gera alla þætti verkefnisins sýnilega fyrir utanaðkomandi aðila. Það táknar ferlið við að gera niðurstöður og afrakstur verkefnis aðgengilegar hagsmunaaðilum og breiðari markhópi. Miðlunarstarfið er stefnumótandi vegna þess að niðurstöður verkefnisins verða að vera þekktar og gagnlegar fyrir sem flesta fulltrúa þeirra markhópa sem verkefnið skilgreinir.

118

Skipulag um miðlun

Til að tryggja að niðurstöður verkefnisins verði notaðar og þekktar innan ákveðins geira þurfa samstarfsaðilarnir að þróa kynningar- eða miðlunaráætlun sem útskýrir hvernig niðurstöðum og niðurstöðum verkefnisins verður deilt með hagsmunaaðilum, viðkomandi stofnunum, samtökum og einstaklingum. Nánar tiltekið mun kynningaráætlunin útskýra:

 • Hvers vegna – tilgangur miðlunar;
 • Hverju verður dreift – skilaboðunum;
 • Hver – áhorfendur;
 • Hvernig – aðferðin;
 • Hvenær - tímasetningin.

Helst ætti kynningaráætlunin að tengjast víðtækari kynningar- og miðlunarstefnu fyrir niðurstöður styrkjaáætlunarinnar, þar sem verkefnið er meðfjármagnað. Kynningarstefnan skal vera unnin í samráði við samstarfsaðila verkefnisins og samþykkt af verkefnisstjórn.

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

119

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

Greining hagsmunaaðila

Kynningarstefnan ætti að byggja á greiningu hagsmunaaðila. Hagsmunaaðili er hver sá sem hefur hagsmuni af verkefninu eða verður fyrir áhrifum af niðurstöðum þess. Hagsmunaaðilagreining er verkefni þar sem hagsmunaaðilar eru skilgreindir, taldir upp og metnir út frá áhuga þeirra á verkefninu og mikilvægi fyrir árangur þess og frekari útbreiðslu. Lykilhagsmunaaðilar sem eru mjög mikilvægir fyrir velgengni verkefnisins geta virkað sem stuðningsaðilar til að tryggja að verkefnið þitt sé áberandi og að niðurstöður séu kynntar.

Lykilatriði í miðlunaráætlun

Tilgangur miðlunar getur verið að:

 • Auka vitund
 • Tilkynna e-ð
 • Taktu þátt
 • Kynna

Að skilgreina tilgang miðlunar er fyrsta skrefið til að ákveða áhorfendur, skilaboð, aðferð og tímasetningu miðlunarinnar.

120

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

Greining hagsmunaaðila

Hagsmunaaðilar:til hverra vilt þú ná til og hvað geta þeir gert fyrir verkefnið þitt. Innri hagsmunaaðilar: meðlimir samstarfsins og eigin stofnunar.

121

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

Greining hagsmunaaðila:

Ytri hagsmunaaðilar: Hverjir munu njóta góðs af niðurstöðum verkefnisins, svo og "álitsgjafar" eins og kennarar, rannsakendur, bókaverðir, útgefendur, netgestgjafar o.s.frv., geta virkað sem hvatar fyrir kynningarferlið.

Verkefninu er hægt að deila með samfélaginu með greinaskrifum, ráðstefnukynningum, dæmisögum o.s.frv.

Samfélagið

Skilaboð: Skýr, einföld og auðskiljanleg. Sérsniðin að viðtakanda/um. Rétt og raunhæf.

122

Aðferðir og rásir Þó að það sé mikið úrval af miðlunaraðferðum er mikilvægt að velja réttu til að koma skilaboðum þínum til markhópsins og ná tilgangi þínum.

- Fréttabréf og fréttatilkynningar geta skapað vitund um verkefnið. - Skýrslur, tímaritsgreinar og vefsíður geta gefið upplýsingar um verkefnið. - Ráðstefnukynningar og vefsíður eru leiðir til að kynna verkefnið og niðurstöður þess.

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

123

Hvernig á að skipuleggja WP - Miðlun

Kafli 4

Tímasetning

Við skipulagningu miðlunar er mikilvægt að ákveða hvenær mismunandi kynningarstarf mun skila mestum árangri. Ákjósanleg tímasetning fer eftir framvindu verkefnisins sem og dagskrá markhópsins. Til dæmis, í upphafi verkefnis er best að einbeita sér að vitundarvakningu.

Í lok verkefnis á að leggja áherslu á árangur og afrakstur.Hvað varðar dagskrá „viðtakenda“ ætti að huga að tímaskuldbindingum markhóps og hagsmunaaðila.

124

Hvernig á að skipuleggja WP - Áhættustýring

Kafli 4

Áhætta

Áhætta vísar til hugsanlegra atburða eða aðstæðna sem verkefnishópurinn hefur ekki stjórn á sem munu hafa slæm áhrif á verkefnið. Þegar skipulagsvinna á sér stað ætti verkefnishópurinn að bera kennsl á allar þekktar áhættur. Fyrir hverja áhættu ættu þeir einnig að ákvarða líkurnar á að áhættan verði (lítil – miðlungs – mikil) sem og hugsanleg áhrif á verkefnið. Þeir atburðir sem eru skilgreindir sem áhættusamir ættu að hafa sérstakar áætlanir til að draga úr þeim. Það er margt sem getur haft neikvæð áhrif á verkefni. Allt frá tapi á lykilstarfsmönnum til að verð hækkar óvænt, ófyrirséð tæknivandamál sem krefjast kostnaðarsamrar endurhönnunar, framleiðsluvandamál og svo framvegis.

Það er margt sem getur hindrað þig í að skapa og skila árangursríku verkefnisi. Því er mat á áhrifum mögulegra áhættuaðstæðna og mótvægishugmyndir fyrir að minnsta kosti miðlungs/mikil áhrif og líkur skipulagt og innifalið í verklýsingunni. Við köllum söfnun þessara neikvæðu mögulegu hluta „verkefnisáhættu“.Eitt af þrepunum við uppbyggingu verkefnis er að bera kennsl á, meta og skipuleggja á virkan hátt þessa verkefnisáhættu.Þetta er þekkt sem áhættustýring.

125

Úrræði

Unit 4

Hver eru úrræðin?

Í hugtökum verkefnastjórnunar eru tilföng allir þeir hlutir sem þarf til að framkvæma verkefnið. Þeir fela í sér fólk, búnað, aðstöðu, tíma, peninga eða eitthvað annað sem þarf til að ljúka verkefninu. Allir þessir þættir tengjast innbyrðis og tengjast umfangi verkefnisins. Hvern þeirra verður að meta og stjórna á skilvirkan hátt ef verkefnið á að skila árangri. Slæm stjórnun fjármagns getur leitt til ófyrirséðs kostnaðar og jafnvel vanhæfni til að klára verkefnið. Því er nauðsynlegt að meta vandlega kostnað við verkefnið og sjá fyrir fjármagni.

Fjárhagsáætlun felur í sér að meta nauðsynlegt og væntanlegt framlag, með tilliti til tíma, mannafla og fjármagns, sem nauðsynlegt er til að ná markmiðum verkefnisins.

126

Úrræði

Kafli 4

Mannauðsáætlun: Raunhæft mat á framlagi starfsfólks, byggt á mati á því hvers konar starfsfólk (sem hefur ákveðna hæfileika) þarf fyrir þau verkefni sem fyrirhuguð eru. Það felur einnig í sér áætlaðan fjölda vinnudaga fyrir hvern starfsmann.

Þetta felur í sér:

 • Tímaúthlutun: Tími er mikilvæg auðlind fyrir hvaða verkefni sem er. Verkefnastjórar sem ná árangri í að standa við verkefnaáætlun sína eiga góða möguleika á að ná markmiðum sínum. Til að gera tímastjórnun mögulega þarf að forgangsraða mismunandi verkefnum.
 • Úthlutun verkefnaþátta á tímalínu, er oft sýnd í formi Gantt-korts. Þetta graf er gerð súlurits (á hlið) sem táknar verkáætlunina og sýnir upphafs- og lokadagsetningar helstu þátta verkefnisins.

127

Úrræði

Kafli 4

Fjárhagsáætlun: raunhæft mat á fjárframlögum, þar með talið raunhæft mat á tekjustofnum (þar á meðal úthlutun, sjóðum, auk tíma og sérfræðiþekkingar starfsfólks),og áætlun útgjalda yfir tíma. Hafa má í huga að það er líka kostnaður að sleppa öðrum tækifærum með samtökunum, samstarfsaðilum og samfélaginu öllu. Hér er einnig gert ráð fyrir áætlun um að afla nauðsynlegrar eigin fjármögnunar, ef verkefnið yrði ekki fjármagnað 100% af styrknum. Einnig birtist umræðuefnið um lausafjárstöðu og fjárhagslega getu. Hafðu í huga að síðasta greiðsla verkefnisstyrksins, í flestum tilfellum, verður aðeins innt af hendi eftir að lokaskýrsla verkefnisins hefur verið samþykkt (þ.e. hver samstarfsaðili þyrfti að standa straum af síðasta hluta verkefniskostnaðsins með öðrum fjármunum en þessum tiltekna styrk).

128

Tímatafla/Gantt

Kafli 4

Gantt grafið er verkfæri í verkefnastjórn sem gefur myndrænt yfirlit af vinnuáætluninni. Á Gantt töflunni verður hvert verkefni og áfangi að vera með og með tiltekna tímalengd skilgreinda. Gantt grafið gerir tímalínu okkar skýra og auðveldar og gerir úttektaraðilum verkefnisins kleift að skilja betur hagkvæmni þess. Venjulega eru verkefnin sem eru sett fram í Gantt táknuð með mismunandi litum til að gera töfluna skýrari. Annað einkenni töflunnar er tímabundin tilvísun sem almennt er gefin upp í mánuðum: M1 (skammstöfun mánaðarnúmers 1), M2, M3, osfrv. Ef verkefni varir í 2 ár mun skýringarmyndin sýna 24 mánaða starfsemi á myndrænan hátt.

129

Tímatafla/Gantt

Kafli 4

1. Hér er listi yfir þau atriði sem einkenna Gantt-töfluna: Dagsetningar: Verkefnið byrjar alltaf á skilgreindum degi/mánuði/ári og endar skilgreindum degi/mánuði/ári. Þetta eru líka upphafs- og lokadagsetningar á töflunni. Tímabilið á milli upphafs- og lokadagsetningar gerir verkefnastjóranum kleift að „sjá“ líftíma verkefnisins, frá upphafsfundi þar til á lokaviðburði þess. Allir áfangar, afrakstur (framleiðsla og útkoma) og verkefnafundir/viðburðir hafa einnig ákveðna tímasetningu sem sýnd er á myndinni. Starfsemi:Yfirleitt tákna línurnar á Gantt töflunni mismunandi vinnupakka (allir með sinn sérstaka lit). Hver WP getur innihaldið nokkur verkefni sem oft eru sýnileg með línum í sama lit undir WP.

130

Tímatafla/Gantt

Kafli 4

2. ÁætlunLínuritið gefur til kynna hvenær þarf að framkvæma hvern verkþátt. Þetta gerir það auðveldara að tryggja að hverju verkefnihluta sé skilað innan tímamarka og þar af leiðandi öllu verkefninu. 3. TengingarSum verk er hægt að framkvæma hvenær sem er, á meðan önnur verða að vera hafin fyrir eða eftir að öðru verki er lokið. Gantt línuritið sýnir þessar tengingar.

4. Framvinda Myndritið sýnir þér nákvæmlega framvindu verkefnisins og hvaða verk hafa þegar verið framkvæmd. Það er hægt að hafa heildaryfirsýn yfir það sem á eftir að gera og, ef nauðsyn krefur, að fresta lok einhverra þátta eða verkefnis (í seinna tilvikinu er samþykki viðkomandi ESB stofnunar/yfirvalda nauðsynlegt).

131

Tímatafla/Gantt - Dæmi:

Kafli 4

WP1 gæti verið WP verkefnisstjórnarinnar og gæti falið í sér: Verkefni 1. Stjórnun og samhæfing verkefnisins; Verkefni 2. Eftirlit með vinnuáætlun; Verkefni 3. Gerð og samþykkt áfangaskýrslu o.fl.

132

Áður en skilað er: skrifa og athuga

Kafli 4

Skrif á umsókn hefst þegar búið er að fara yfr helstu grunnatriði þ.e.

Verkefnishugmyndin hentar tilgreindum fjármögnunar möguleikum (hvað varðar efni og hæfi fyrirhugaðrar tegundar starfsemi). Auglýsing eftir tillögum hentar getu stofnunarinnar (einnig hvað varðar skilafrest, þ.e. frest til að skila verkefnatillögum). Samstarfið er styrkhæft með tilliti til stjórnsýsluviðmiða, með traustum tæknilegum og fjárhagslegum úrræðum og hæfni.

133

Áður en skilað er: skrifa og athuga

Kafli 4

Eftirfarandi eru lykilþættir við undirbúning umsóknarinnar: Lestu vandlega leiðbeiningarnar (þ.e. öll skjölin sem tengjast auglýsingunni um tillögur). Athugaðu og uppfærðu greiningu. Skýr og skipulögð skilgreining á markmiðum og niðurstöðum verkefnisins. Endanleg uppbygging samstarfs og vinnuhóps. Nákvæm lýsing á verkefninu. Gerð raunhæfar og nákvæmar tímaáætlun (Gantt-töflu). Frágangur ítarlegrar og rökstuddrar fjárhagsáætlunar (bæði hvað varðar fjármagn sem samstarfsaðilarnir hafa lagt fram og umbeðið framlag). Fyrir fjárhagsáætlunartengd málefni skaltu einnig skoða kafla 2.

134

Áður en skilað er: skrifa og athuga

Kafli 4

Aðrir viðaukar - Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gerir oft sniðmát til að leggja inn umsókn, sem hluta af skjölunum sem fylgja umsókninni. Slík sniðmát innihalda venjulega alla ofangreinda þætti, sem og uppbyggingu fyrir lýsingu á 'vinnupökkunum'.Matsviðmið - Þeir þættir sem vega mest í mati á umsókninni eru venjulega skilgreindir í auglýsingunni . Við gerð umsóknarinnar verður fyrst og fremst að taka mið af grundvallarviðmiðunum sem lýst er hér að ofan: mikilvægi, skilvirkni, áhrif og sjálfbærni. Frekari upplýsingar um mat á innsendum verkefnatillögum er að finna í kafla 2.

135

Loka ábendingar

Kafli 4

 • Þar sem framlag umsókna fer í mörgum tilfellum fram á tilteknum vefkerfum er ráðlegt að verja nauðsynlegum tíma til að fara yfir leiðbeiningar um notkun þeirra, sem venjulega eru til staðar í útkallsgögnum.
 • Mælt er með því að senda ekki umsóknina rétt áður en skilafresti líkur til að forðast tæknileg vandamál eða ofhleðslu á netþjónum sem geta gert það að verkum að ómögulegt verður að senda umsóknina á réttum tíma. Athugaðu öll skjöl og viðauka sem óskað er eftir.

136

1. Ég er meðvitaður um alla þá þætti sem þarf að huga að áður en ég byggi upp ramma verkefnishugmyndar minnar.2. Ég er meðvitaður um mismunandi flokka sem eru skilgreindir í ramma verkefnisins.3. Ég skil skilgreiningar og innbyrðis tengsl allra verkþátta, þ.e.a.s. þörf/áskorun, almennt og sérstakt markmið/framleiðsla, niðurstaða/virkni, Gantt-rit/tilföng?4. Ég er fullviss um skilgreiningu og innihald mismunandi aðgerða verkefnis5. Ég er fær um að búa til verkefnaáætlun (Gantt töfluna).

Spurningar

Gátlisti kafli 4:

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

137

Þú ert næstum því búin, þú þarft bara að fara yfir nokkur smáatriði og þú munt örugglega vera tilbúin til að halda áfram í þessu efni!

138

Frábært

Þú ert á réttri leið

139

Kafli 4

Hagnýt verkefni:

HVERNIG Á AÐ BÚA TIL Gantt töflu

1. 1. Greinið og skráið gerðir vinnupakka WP verkefnisins (láréttra og lóðréttra), þið skulið skýra þá til að auðvelda ykkur að vinna að því að gera verkefnið skýrara, útskýrið markmið og afurðir hvers WP.

3. 3. Til að skilgreina lengd hvers WP og tilsvarandi WP verkefna skal hafa í huga að lárétt WP taka til allrar tímalengdar verkefnisins þversum; lóðréttir WP eru skilgreindir sem lóðréttir WP-dagar samfelldir

2.2. Fyrir hvern WP eru tilgreind þau verkefni sem á að ljúka við t.d: Skipta má vinnupakkanum Stjórnun í nokkur verkefni sem hér segir: T1 – fjármálastjórnun, T2 Stjórnun starfsemi (eftirlit) - T3 Fyrsti staðfundur - o.s.frv.

4. Reyndu nú að birta á myndrænan hátt tímalínu WP og verkefnishluta (tasks)- þú getur notað Microsoft Excel eða Google Sheets forritið - við leggjum til að þú notir mismunandi liti í hverjum WP (og skyldum WP) til að sjá verkefnið á myndrænan hátt.

140

Kafli 4

Hagnýt verkefni

Myndin er dæmi um Gantt töflu sem er samtals 24 mánuði sem samanstendur af 4 WP (stjórnun, miðlun, þjálfun, prófun); hvert WP er samsett af nokkrum minniháttar verkefnum. Lengd hvers WP/Task er sýnd lárétt á töflunni.

141

Kafli 4

Verkleg verkefni:

GANTT töflur eru tilvalið verkfæri til að sýna á myndrænan hátt:

1. að ná markmiðum og tengingu milli verkefna;

Rétt svar er númer 3. Framsetning Gantt-kortanna felur í sér að teikna fyrir hvert verkefni stiku í hlutfallslegri lengd á grundvelli lengd verksins sjálfs og staðsetja hana rétt á tímakvarðanum.

Niðurstaða

2. skilvirkni mannauðs;

3. tímaáætlun og framgangur verkefnisins;

4. verkefnakostnaður

142

Kafli 5

Hvaða hæfni þarf til að stýra evrópsku verkefni?Eftir Agnieszka Dadak, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Áætlaður tími til að kynna sér þennan kafla og gera verklega verkefnið (þ.e. SMART persónulega hæfniþróunaráætlun): 3 klst.

Eftir að hafa kynnt þér þennan kafla muntu geta: Metið það sem skiptir máli fyrir svið evrópskrar verkefnastjórnunar. Nefnt 3/5 lykilsviðin þar sem mest er þörf á þekkingu. Undirbúið tímaáætlun um að uppfæra hæfni þína á 3/5 tilgreindum lykilsviðum, þar á meðal svör við spurningunum: hvar – hvenær – og hvernig á að uppfæra þá hæfni sem mest þarf til (SMART persónuleg hæfniþróunaráætlun).

Námsmarkmið

Áskorunin sem þessi kafli fjallar um: Að búa sig sem best undir að taka að sér verkefnisstjórahlutverkið.

Kafli 5

Hvaða hæfni þarf til að stýra evrópsku verkefni?

144

Kafli 5

Sjálfsmat

Ef þú heldur á þessari bók hefur þú nú þegar áhuga á evrópskri verkefnastjórnun. Það er mjög líklegt að þú hafir nú þegar einhverja reynslu í þessu máli. Kannski hefur þú unnið við eitthvað staðbundið, svæðisbundið eða/og landsverkefni? Kannski hefur þú þegar verið meðlimur í verkefnateymi? Og kannski hefur þú bara tekið þátt í evrópsku verkefni - tekið þátt í ungmennaskiptum, sjálfboðaliðastarfi eða námskeiði/þjálfun erlendis? Hver sem fyrri reynsla þín er geturðu byggt upp þekkingu á allri þessari reynslu. Á þessum tímapunkti er það þess virði að rifja upp þessa reynslu og hvað þú hefur lært þar - og hvað þú þarft enn að læra.

Í þessum kafla gerum við ráð fyrir að sá sem skipuleggur/skrifar verkefnið verði verkefnastjóri þegar verkefnið er komið á framkvæmdastig.

145

Kafli 5

Sjálfsmat

Samkvæmt rannsóknum sýnir reynsla evrópskra borgarasamtaka (CSOs), að flestir evrópsku verkefnastjórarnir læra starfið með því að vinna það og af reyndari jafningjum. Hér er rétt að minnast á að hlutverk þitt, á skipulags- og hönnunarstigi verkefnisins, getur litið öðruvísi út – allt eftir því hvort þú verður verkefnisstjóri eða samstarfsaðili verkefnisins.Þess má líka geta að hjá sumum stofnunum verður verkefnishönnuður að sjálfsögðu verkefnisstjóri ef verkefnið er meðfjármagnað. Hjá sumum stofnunum eru þessi hlutverk þó aðskilin og ólíkir einstaklingar taka þau sér.

146

Kafli 5

Sjálfsmat

Mismunandi leiðir til náms og þekkingar:

Formlegt nám fer fram í skólum og háskólum. Óformlegt nám á sér stað á ýmsum námskeiðum, þjálfun, starfsnámi osfrv., sem mörg okkar bæta við menntun okkar. En það er líka óformlegt nám að læra af reynslunni, í samvinnu og með því að skiptast á reynslu. Það er þess virði að vera meðvitaður um það. Það er þess virði að meta allar þessar leiðir til náms, við þurfum þær allar til að ná tökum á hæfni. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir fullorðna nemendur að byggja á fyrri reynslu. Þess vegna leggjum við til að þú hugleiðir fyrri verkefni þín og reynslu sem gæti verið gagnlegt fyrir evrópska verkefnastjórastarfið.

147

Kafli 5

Hvernig á að framkvæma sjálfsmat

Okkar tillaga er að svara sjálfsmatsspurningalista*** sem byggir á evrópska hæfniþríhyrninginum, og fer eftir SMART aðferðinni. Við mælum með að þú takir þér tíma til að ígrunda þá hæfni sem tengist evrópskri verkefnastjórnun sem þú hefur þegar öðlast. Það er þess virði!

148

Kafli 5

Hvers vegna er það þess virði að gera sjálfsmat?

Þegar fullorðnar manneskjur undirbúa sig undir það að gera eitthvað nýtt eða að takast á við nýtt starf þá byrja þær sjaldan frá grunni. Því eldri sem þú ert því meiri reynslu hefur þú sem gæti hjálpað þér við að takast á við nýja hlutverkið. Áður en þú tekur að þér verkefnastjórahlutverkið – athugaðu sjálfsmatið og nefndu hvað þú ert nú þegar með í hæfnipottinum þínum og hvað getur hjálpað til við að ná tökum á þessu hlutverki.

149

Kafli 5

Hugmyndin um hæfniþríhyrning verkefnastjóra

Hæfniþríhyrninginn

1“Key competences and needs for support. Report II on international project management in the civil society sector of adult education.” (page 62 – 66)

Hugmyndin að baki þróun hæfniþríhyrningsins kviknaði út frá þörfinni á að skipuleggja og lýsa lykilhæfni sem nauðsynleg er fyrir starf evrópsks verkefnastjóra. Innblástur þríhyrningsins: Hæfnislíkan fyrir evrópska verkefnastjóra sem starfa í borgaralegu samhengi byggir að hluta til á PMI þríhyrningnum, sem hefur verið útfærður af Project Management Institute með aðalskrifstofu í Fíladelfíu, Bandaríkjunum.

150

PMI þríhyrningnurinn er tilvalinn fyrir verkefnastjóra þar sem sambland af þekkingu, færni og viðhorfum blandast saman: Tæknilegri verkefnastjórnun: Meiri tæknifærni til að starfa sem verkefnastjóri á tilteknu starfssviði. Forysta: Geta til að byggja upp liðsanda, setja fram framtíðarsýn fyrir liðsmenn þína og hvetja þá til að ná markmiðinu. Stefnumótunar- og viðskiptastjórnun: Þekking og sérfræðiþekking á starfssviðinu sem eykur árangur.

Kafli 5

Hugmyndin um hæfniþríhyrning evrópskra verkefnastjóra

Í stuttu máli, stjórnendur verða að hafa ákveðna hæfni:Þar sem þeir með sérfræðiþekkingu í verkefnastjórnun geta skipulagt og framkvæmt verkefnið. Þó að sérfræðiþekking þeirra á „leiðtogastigi“ muni hjálpa þeim að takast á við hina ýmsu hagsmunaaðila í verkefninu. Og sérfræðiþekkingin „stefnumörkun og viðskiptastjórnun“ þýðir að þeir geta betur innleitt og framkvæmt verkefnin í samræmi við stefnu stofnunarinnar ásamt því að starfa með frumkvöðlaanda og mikla þekkingu á því sviði sem þeir starfa á.

151

Þessi aðferðafræði leggur einnig áherslu á að hagnýta hæfniþríhyrninginn og þörfinni fyrir að aðlaga hann að tilteknum starfssviðum, svo sem sérstökum aðstæðum í samfélaginu og óformlegrar fullorðinsfræðslu, þar sem starfsemin byggjast á frjálsum félagasamtökum og sjálfboðaliðastarfi.

Kafli 5

Hugmyndin um hæfniþríhyrning verkefnastjóra

Það sem er mikilvægt, PMI líkanið endurspeglar hæfni almennra verkefnastjóra, án þess að taka tillit til einhvers ákveðins geira. Markmið okkar, með 1stTIPPM verkefninu og AER-V verkefninu, var að laga þríhyrninginn að sérstöðu evrópska verkefnastjórans, sem starfar fyrir borgaralegt samfélag.

152

Með innblástur frá PMI þríhyrningnum var PMC þríhyrningurinn (Project Management Competence Triangle) þróaður. Þar höfum við, með vísan til okkar eigin reynslu, talið upp mikilvægustu hæfni sem verkefnisstjórar sem taka þátt í evrópsku samstarfi á sviði borgaralegra samtaka hafa til að bera. Innan 1stTIPPM verkefnisins settum við saman þríhyrninginn með 10 hæfniþætti, alls 30 hæfniþætti. Í AER-V verkefninu ræddum við nánar lýsingu á hæfni.Hér að neðan finnur þú lýsingu á öllum 30 hæfniþáttunum, skipt í 3 arma PMC þríhyrningsins. Lýsingar á hæfni voru til viðbótar, örlítið aðlagaðar að þörfum þessarar handbókar. Hæfniþættirnir 10 í hverjum flokki eru settar fram í handahófskenndri röð.

Kafli 5

Hugmyndin um hæfniþríhyrning verkefnastjóra

Evrópski verkefnastjóraþríhyrningurinn (EPMC Triangle)

154

Kafli 5

Notkun hæfniþríhyrningsins

Þú gætir notað EPMC þríhyrninginn til að: skilja betur um hvað starf evrópska verkefnastjórans snýst – hver eru verkefnin og áskoranirnar; Meta þá hæfni sem þú hefur nú þegar á þessu sviði; Skipuleggja frekari þróun þína á þessu sviði; Undirbúa þig og/eða teymi samtakanna sem þú ert fulltrúi fyrir að skipuleggja og hanna evrópsk verkefni; Ráðið meðlimi verkefnishópsins með nauðsynlega hæfni til að hanna og þróa verkefnahugmynd fyrir stofnunina sem þú ert að vinna fyrir.

155

Kafli 5

EPM Hæfniþríhyrningur – Tæknileg færni

Tæknileg færni vísar til hæfni til að skipuleggja og framkvæma verkefnið.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

156

Kafli 5

EPM Hæfniþríhyrningur – Leiðtogahæfni

Leiðtogahæfni vísar til hæfni til að sinna hinum ýmsu hagsmunaaðilum í verkefninu, sérstaklega til að byggja upp liðsanda, kynna framtíðarsýn fyrir liðsmenn þína og hvetja þá til að ná markmiðum verkefnisins.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

157

Kafli 5

EPM hæfniþríhyrningur – Viðskipta- og stefnumótandi hæfni

Stefnumótunar- og viðskiptastjórnunarhæfni vísar til hæfni til að framkvæma verkefnin í samræmi við stefnu stofnunarinnar og með sérfræðiþekkingu til að starfa á starfssviðinu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

158

Kafli 5

Hvaða hæfni hefur þú mest þörf fyrir á skipulags- og hönnunarstigi verkefnisins – og hvers vegna?

Verkefnaáætlunar- og hönnunar- og framkvæmdarstig verkefnisins eru nátengd. Því betur sem þú skipuleggur og hannar verkefnið, því auðveldara verður framkvæmdin. Svo ekki sé minnst á að vel skipulögð og vel hönnuð verkefni eru líklegri til að fá fjármögnun til að komast í framkvæmd.

Verkefnið sem lagt er fram í formi umsóknareyðublaðs fyrir sérstaka auglýsingu eftir tillögu er tilbúinn „uppskrift“:

 • Það inniheldur upplýsingar um hvers vegna þú vilt inna verkefnið
 • Fyrir hvern
 • Hver er væntanlegur árangur
 • Hvað á að framkvæma
 • Innan hvaða tímaramma og fjárhagsáætlunar og með hverjum.

Það sem meira er, lýsing á verkefnastjórnun fylgir.

159

Kafli 5

Hvaða hæfni hefur þú mest þörf fyrir á skipulags- og hönnunarstigi verkefnisins – og hvers vegna?

Vegna þessa innbyrðis tengsla, bæði sem verkefnishönnuður og verkefnastjóri, þyrftirðu á einn eða annan hátt alla 30 hæfniþættina – en á mismunandi stigum. Annar mikilvægur spurning er hvort þú ert að hanna verkefnið sem verkefnastjóri eða samstarfsaðili í verkefninu. Verkefnahönnuður þyrfti hærra stig allrar hæfni en meðhönnuður verkefnisins. Neðangreind leiðbeinandi tafla gæti sýnt betur hvaða hæfni er þörf á og hvar. Samt hafðu það í huga að ákjósanlegasta hæfnisviðið getur litið öðruvísi út fyrir ýmsar stofnanir og ýmis verkefni, allt eftir því hvernig starfið er skipulagt.

160

Kafli 5

Hvaða hæfni hefur þú mest þörf fyrir á skipulags- og hönnunarstigi verkefnisins – og hvers vegna?

161

Kafli 5

Verkefnisstjóri og samstarfsaðili verkefnisins

Í hverju evrópsku verkefni, er aðeins einn verkefnisstjóri (samhæfingaraðili). Oftast byrjar verkefnisstjórahlutverkið með skipulagningu og hönnun verkefnisins og þegar verkefnið fær fjármögnun – er haldið áfram með því að leiða (samræma) framkvæmd verkefnisins.

162

The strong recommendation for the beginners in the field of the European cooperation is to start European cooperation having the project partner role. There you can learn by doing, get some practice – and get prepared to have the project leader role the next time.

Kafli 5

Hvenær, hvar og hvernig er hægt að uppfæra evrópska verkefnastjórnunarhæfni?

Þjálfun og sjálfstýrðir námsmöguleikar í boði ESB

Byggt á fjölbreyttri reynslu og mismunandi störfum höfunda þessar handbókar - hér eru nokkur ráð um hvernig - og hvar - á að fá fyrstu reynslu þína:

1) Fáðu betri mynd og skilning á því hvað starf evrópsks verkefnastjóra snýst um:

Talaðu við þá sem starfa sem evrópskir verkefnastjórar.

Skoðaðu svörin við algengustu spurningunum um alþjóðleg verkefni og samvinnu.

Lestu þessa handbók og gerðu verkefnin.

Taktu þátt í FIRST Network viðburðunum. Þú getur fundið upplýsingar um komandi viðburði.

Skoðaðu evrópskar rannsóknarniðurstöður (2020) varðandi: árangur og áskoranir í evrópskri verkefnastjórnun og lykilhæfni sem er mikilvæg fyrir farsæla alþjóðlega verkefnastjóra - og þörfina fyrir stuðning sem þeir myndu búast við frá stjórnendum þeirra félagasamtaka sem þeir vinna fyrir.

2) Byrjaðu að taka þátt í evrópsku verkefnunum – sem þátttakandi.

Það eru mörg tækifæri, sérstaklega fyrir einstaklinga undir 30 ára, til að taka þátt í evrópskum verkefnum: sjálfboðaliðastarf, nám, starfsnám, þjálfun og námskeið, ungmennaskipti - þetta er allt opið fyrir þig. Það sem meira er, í flestum tilfellum geturðu fengið fjárhagsaðstoð frá Evrópuáætlunum til að taka þátt. Það er evrópskt net sem veitir ókeypis upplýsingar um öll þessi tækifæri, Eurodesk.

You will find the Eurodesk consultants in several locations in 36 European countries. To find the information point closest to you, have a look here: https://map.eurodesk.eu/

Að vinna/sjálfboðaliðastarf í menntageiranum, frá og með leikskóla, í gegnum grunnskóla, framhaldsskóla, starfsmenntun, háskólanám og símenntun – þú hefur tækifæri til að taka þátt í starfsspeglun/þjálfunarnámskeiðum í öðrum Evrópulöndum.

Þessi möguleiki er í boði fyrir menntastofnanir og starfsmenn þeirra/sjálfboðaliða innan Erasmus+ ætlunar Evrópusambandsins, lykilaðgerð 1.

163

Kafli 5

Hvenær, hvar og hvernig er hægt að uppfæra evrópska verkefnastjórnunarhæfni?

Þjálfun og sjálfsnám - námsmöguleikar í boði ESB

Byggt á fjölbreyttri reynslu höfunda þessarar handbókar - hér eru nokkur ráð um hvernig - og hvar - er best að byrja:

3) Byrjaðu að vinna að framkvæmd evrópsks verkefnis:

Byrjaðu á samstarfi við stofnun sem er í evrópskri samvinnu – sem starfsmaður/samstarfsmaður/sérfræðingur/sjálfboðaliði. Á meðan þú ert þar skaltu biðja um að skrá þig í evrópsk verkefni sem meðlimur/sérfræðingur í verkefnahópnum.

Lærðu með því að gera. Nýttu þér jafningjaráðgjöf, handleiðslu, rafræna handleiðslu, markþjálfun ... allt sem fyrirtækið sem þú vinnur fyrir býður upp á.

Sæktu viðburði og tengslaráðstefnur og hvettu stofnunina sem þú vinnur fyrir til að ganga í evrópskt tengslanet.

Leitaðu að námskeiðum og þjálfun – bæði á staðnum og á netinu. Taktu þátt í upplýsingafundum og námskeiðum á vegum styrktaraðilanna.

4) Hafa umsjón með fyrsta evrópska verkefninu þínu.

Haltu áfram að læra.

Byggðu upp þitt eigið tengslanet.

Hafðu skapandi og opna nálgun við nám. Það er engin ein leið fyrir alla. Taktu þinn tíma. Njóttu. Haltu áfram að læra.

164

Að gerast meðlimur í evrópsku tengslaneti hefur marga kosti í för með sér, meðal annars:

To join a network you would usually make an application, where you motivate why would you like to join. There is also usually some membership fee expected. Networking on any level, both local, regional, national – and European – helps you grow as a person and as a professional. It is wort to take this chance. There are both European networks where the organization you work for may become a member and the networks where you may become a member as an individual person/professional in certain field/person with specific experience.

 • Aðgangur að sérfræðingum, upplýsingum, þekkingu
 • Tækifæri til að finna nýja samstarfsaðila í verkefninu
 • Tækifæri til að skiptast á reynslu, kynna nýjar hugmyndir, kynnast nýju fólki sem nær til nýrra markhópa og markhópa
 • Tækifæri til að sameina krafta sína til að ná meiri áhrifum og árangri með starfseminni
 • Stuðningur við kynningarstarfsemi, veita þjónustu, kynna niðurstöður verkefna; Samnýting góðra starfsvenja og þekkingar í mismunandi geirum
 • Gagkvæm aðstoð, að fá stuðning og aukin áhrif á því sviði sem unnið er
 • Að vinna sameiginlega að sameiginlegum hagsmunum; gæta sameiginlegra hagsmuna, efla skilning á mikilvægi starfseminnar og margt fleira

Kafli 5

Tengslamyndun. First Network

165

Handbókin sem þú ert að lesa núna var þróuð af FIRST Network meðlimum.

Kafli 5

Þér er boðið að taka þátt í FIRST Network!

FIRST Network er evrópskt net félagasamtaka sem starfa á sviði símenntunar. FIRST Network er svarið við þörfinni að aðgangi að sérfræðingum á sviði alþjóðlegrar samvinnu til að fá leiðbeiningar um hvernig eigi að leysa ákveðin vandamál, og takast á við áskoranir.

Skammstöfunin FIRST er fyrir: First International Realization Support Team Network.

Hlutverk FIRST Network er að styrkja getu borgaralegra samtaka og aðila sem starfa í fullorðinsfræðslugeiranum til að starfa á alþjóðlegum vettvangi, efla nýsköpun og getu til að laga sig að breytingum í nútímanum.

166

Starfsemi FIRST Network er að:

Kafli 5

Þér er boðið að taka þátt í FIRST Network!

a) Skipst á reynslu.

b) Skipulag málþinga, funda og fyrirlestra, vinnustofur með fræðimönnum og iðkendum.

c) Skipulag og kynning á fjöltyngdum viðburðum og útgáfu rita.

d) Stofnun og stuðningsvefsíðu(r)/netgátt(ir) tileinkuð eflingu alþjóðlegrar samvinnu.

e) Þekkingarflutningur milli félagsmanna, í ýmsum myndum.

f) Samstarf við menntastofnanir og borgaralegt samfélag sem starfa í frjálsum fullorðinsfræðslugeiranum víðsvegar um Evrópu.

g) Samstarf við stefnumótendur og aðra hagsmunaaðila.

FIRST Network er opið fyrir nýja meðlimi og aðila sem eru virkir á sviði frjálsrar fullorðinsfræðslu/símenntunar. Ef þú hefur áhuga á að vera meðlimur, vinsamlegast skoðaðu hér.

167

Hér eru nokkur viðurkenningar- og fullgildingarkerfi fyrir almenna hæfni á sviði verkefnastjórnunar, sem vottar hæfni verkefnastjórnunar:

To our best knowledge, there are no competence recognition and validation schemes dedicated to the European project managers working for the civil society organisations. (If you are aware of any, please let us know😊)

Kafli 5

Viðurkenning og fullgilding hæfni – vottunarkerfi

PMI Certifications

PRINCE2® Project Management Certifications

The PM² certification

168

Kafli 5

SMART persónuleg hæfniþróun

Þú ert kominn í lok kafla 5. Nú ert þú tilbúin til að þróa þína eigin SMART áætlun um þróun persónulegrar hæfni. Við teljum að þetta muni hjálpa þér við að skipuleggja ferlið við að uppfæra hæfni þína á sviði evrópskrar verkefnastjórnunar.

To our best knowledge, there are no competence recognition and validation schemes dedicated to the European project managers working for the civil society organisations. (If you are aware of any, please let us know😊)

169

Ég veit hvaða hæfni ég hef nú þegar (og á hvaða stigi).Ég veit hvaða hæfni ég þarf að uppfæra fyrst.Ég veit hvers vegna/til hvers þarf ég að uppfæra ofangreinda hæfni.Ég vil/ég ákveð að uppfæra ofangreinda hæfni (frá og með núna...😊).Ég hef þróað SMART áætlun til að uppfæra hæfni

Spurningar

Gátlisti kafli 5:

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

170

Ef þú hefur svarað „NEI“ þá „JÁ“ – gæti verið þess virði að lesa kaflann aftur.

Einu sinni enn?

171

frábært

Þú ert á réttri leið

172

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

1. MAT mitt á fyrra námi mínu á sviði evrópskrar verkefnastjórnunar

þú gætir notað þríhyrninginn sem innblástur, en þú getur líka notað þín eigin orð...

SMART = Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timely defined

173

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

1. Mat á fyrra námi mínu á sviði evrópskrar verkefnastjórnunar

þú gætir notað þríhyrninginn sem innblástur, en þú getur líka notað þín eigin orð...

SMART = Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timely defined

174

Question

Pratical assignments:

SMART persónuleg hæfniþróun

1. Mat á fyrra námi mínu á sviði evrópskrar verkefnastjórnunar

þú gætir notað þríhyrninginn sem innblástur, en þú getur líka notað þín eigin orð...

SMART = Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timely defined

175

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

2. Fyrir skipulagningu, hönnun og framkvæmd verkefnisins: Í verkefnissamstarfinu geta samstarfsaðilar samþykkt að nota annað tungumál sem er algengt, td. frönsku, þýsku eða öðru.

176

Spurningar

Verkefni:

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

177

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

178

Spurningar

Verkefni:

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

179

Spurningar

Verkefni:

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

180

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

181

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

182

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

2. 3/5 hæfni sem ég þarf að uppfæra

183

Spurningar

Verkefni

SMART persónuleg hæfniþróun

3. ÁÆTLUNIN MÍN um persónulega hæfniþróun

SMART = Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timely defined

Punktar og viðaukar

Find the word document for practice. Here you will find the printable format!

184

Til hamingju!

Þú hefur lokið við að lesa handbókina!!

185

Orðalisti

03

01

02

Starfsemi eða aðgerð

Hluti af þeirri vinnu sem inna á af hendi á meðan á verkefninu stendur. Hún einkennist af tímaramma, kostnaði og leiðum til fjármögnunar

Umsækjandi

Allar stofnanirr sem eiga aðild að verkefninu og/eða hópar, einstaklingar og félagasamtök sem leggja fram umsókn um styrk. Umsækjendur geta sótt um hver fyrir sig eða fyrir hönd annarra stofnana sem taka þátt í verkefninu.

Styrkþegi

Þegar verkefnisumsókn er samþykkt hjá Erasmus+ verður stofnunin að skrifa undir samning við Landsskrifstofuna sem samþykkti verkefnið. Hafi umsókn verið lögð fram fyrir hönd annarra samstarfsaðila sem taka þátt geta þeir orðið með-styrkþegar.

05

04

Opið fyrir umsóknir

Boð frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða fyrir hennar hönd um að leggja fram, innan tiltekins frests, umsókn sem eiga við þau markmið sem stefnt er að og uppfylla tiltekin skilyrði.

Borgaraleg félagsamtök (CSO)

Borgaraleg félagasamtök (CSO) eru hvers konar samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og eru skipulögð á innlendum eða alþjóðlegum vettvangi.

186

Orðalisti

08

06

07

Markaðssetning

Kynning á niðurstöðum sem fengust við framkvæmd verkefnisins

Tímaáætlun (Gantt-kort)

Verkfæri í verkefnastjórnun sem gefur myndræna útlistun á tímalínu verkefnaáætlunarinnar

ID eða OID (Auðkenni eða kennimerki þjónustu)

Auðkenni stofnunarinnar (OID) auðkennir stofnunina þína meðal allra þeirra stofnana sem taka þátt í Erasmus+ og samstöðuhópsins sem landsbundnar skrifstofur stjórna. Þú getur notað auðkenni (OID) fyrirtækisins þíns þegar þú óskar eftir faggildingu eða styrk hjá Erasmus+ sem landsskrifstofur hafa umsjón með.

10

09

Vísar

Eigindlegir eða tölulegir mælikvarðar sem eru notaðir til að mæla árangur

Áfangar

Um er að ræða athafnir, sem standa yfir ótímabundið, sem eru notaðar til að skilgreina lotur í verkefninu. Áfangar geta farið saman við kynningarfundi, skýrslugerð, atburði o.s.frv.

187

Orðalisti

13

11

12

Landsskrifstofur

Ein eða fleiri stofnanir, sem bera ábyrgð á að halda utan um framkvæmd áætlunarinnar á landsvísu, í aðildarríki eða þriðja landi, sem tekur þátt í áætluninni. Í hverju landi geta verið ein eða fleiri landskrifstofur.

Markmið

Þau geta verið almenn og sértæk og tákna tilgang verkefnisins, það sem verið er að vinna að.

Niðurstöður

Eru áhrifin sem verkefnið býr til

15

14

Afurðir

Það sem verkefnið gefur af sér. Þetta er áþreifanleg þjónusta eða vara sem verkefnið skilar af sér.

Fyrri reynsla

Fyrri reynsla merkir þekking, færni eða hæfni sem aflað er með formlegri eða óformlegri menntun sem fellur ekkert endilega undir hatt hins formlega menntakerfis.

16

Umsóknareyðublað verkefnis (rafrænt)

Umsóknarform, á stafrænu formi, sem fylla skal út til að taka þátt í umsóknarferlinu, inniheldur lýsingu á verkefninu, fjárhagsáætlun, GANNT áætlun og hugsanlegum viðaukum.

188

Orðalisti

19

17

18

Verkefnastjóri

Verkefnastjóri er fagmaður sem leiðir fólk og sér til þess að verkefnið sé unnið skv. áætlun.

Samstarfsaðili

Samstarfsaðilar eru þeir sem aðilar í verkefninu sem ekki fara með verkefnastjórnun en eru samt fullgildir aðilar að verkefninu

Áhættugreining

Greining eða mat á þáttum sem hafa eða gætu haft áhrif á framvindu eða lokaniðurstöðu verkefnisins

21

20

Að takast á við áhættur

Með því er átt við stjórnun mögulegra atburða eða aðstæðna sem eru utan þess sem verkefnastjóri getur séð fyrir eða stýrt og gætu haft neikvæð áhrif á verkefnið

Sjálfsmat á móti hæfniviðmiðum

Tæki til að gerir starfsfólki kleift að ígrunda hvernig eigin hæfni, þekkingi og færni samsvarast við hæfniviðmið ákveðins starfs

22

Áætlun um þróun eigin hæfni

Skoðaðu styrkleika þína, veikleika og markmið. Markmiðið er að bera kennsl á og þjálfa hæfni til að bæta sig og setja síðan skýr markmið fyrir hvert og eitt. Það er best að markmiðin innihaldi raunhæfa tímaáætlun.

189

Orðalisti

25

23

24

Hagsmunaaðilar

Allir einstaklingar/stofnanir sem geta haft áhrif á verkefnið eða sem verkefnið getur haft áhrif á.

Hagsmunaaðilar

Allir einstaklingar/stofnanir sem geta haft áhrif á verkefnið eða sem verkefnið getur haft áhrif á.

Verkefni

Verkefnapakkar (WP) innihalda mörg verkefni. Hvert og eitt verkefni er tímasett og miðar að því að uppfylla lokamarkmið.

26

Verkefnapakkar (WP)

Verkefnapakki samanstendur af nokkrum verkefnum sem hafa öll sama markmið og með sameiginlega tengingu.

190

Viðbótarefni og námsefni

Kafli 3:

1. Vinsamlegast skráðu samtökin þín á þessari vefsíðu! Ef þú ert ekki með EPALE reikning, þá er ekkert mál að stofna hann.

2. Ef þú ert nú þegar búin að skrá stofnunina þína , þá hefst leit að félögum.

3. Ef þú ert tilbúin að finna félaga þá gætir þú leitað á síðum sem auglýsa eftir félögum í verkefni.

Kafli 4

Kafli 5

The 1stTIPPM ("First time international projects realisers support network"):

a) „Árangur og áskoranir. Skýrsla I um alþjóðlega verkefnastjórnun í borgaralegu samfélagi fullorðinsfræðslu“.

The report gives an overview on the reality and conditions, motivations, challenges, expected support and successes of the persons working as European project managers in Civil Society Organisations in Europe. It presents both the project manager perspective, and the organisations’ management perspective. It also presents both the perspectives of the experienced and unexperienced in European project management. Additionally, the report provides an overview of the support offered by the national agencies of some European grant programmes to both applicants and beneficiaries in the fields of adult education. The research was realised in Poland, Italy, Hungary, Denmark, and Austria in the spring 2019. It consisted of online questionnaire and interviews. The research respondents were over 200 managers and management bodies members of the civil society organisations active in the field of lifelong learning.

b) „Lykilhæfni og þarfir fyrir stuðning. Skýrsla II um alþjóðlega verkefnastjórnun í borgaralegu samfélagi fullorðinsfræðslu“.

The report presents the international project manager Competence Triangle idea and describes the key competences of the international project managers, as well as the needs of support expected by the international cooperation specialists from the managers of the organisations they are working for. The research was realised in Poland, Italy, Hungary, Denmark, and Austria in the spring 2019. It consisted of online questionnaire, interviews, and desk research. The research respondents were over 200 managers and management bodies members of the civil society organisations active in the field of lifelong learning, as well as several specialists working for the European grant programmes operators.

c) "Leiðbeiningar og sviðsmynd fyrir innleiðingu handleiðslu- og rafrænna leiðbeinendakerfa sem styðja alþjóðlega samvinnu og þróun í 3. geira fullorðinsfræðslustofnunum".

The report presents ready-to-use mentoring programmes, both for the adult education organisations managers and first-time international project managers. There were ten representatives of civil society organisations - first-time international projects managers and management bodies members - who took part in the pilotage mentoring cooperation. The aim of this cooperation was to test various scenarios of mentoring cooperation in order to support those interested in initiating international cooperation in planning and designing their first international projects. The mentoring pilots were realised between October 2019 and May 2020, in all the five partner countries: Poland, Italy, Denmark, Austria and Hungary.

d) Algengar spurningar á FIRST Network Portal.

https://first-network.eu/en/faqen.html 8. How to be a good project leader/coordinator? 9. How can I improve my competences to be engaged in international cooperation? The AER-V resources (“Recommendations for international project managers competences recognition and validation for lifelong learning”).

e) Ráðleggingar um löggildingar- og viðurkenningarkerfi fyrir evrópska verkefnastjóra sem starfa í borgaralegum samtökum sem þróaðar eru innan AER-V.

https://first-network.eu/en/faqen.html 8. How to be a good project leader/coordinator? 9. How can I improve my competences to be engaged in international cooperation? The AER-V resources (“Recommendations for international project managers competences recognition and validation for lifelong learning”).

191

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/how-to-take-part https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-c/what-to-do-to-submit https://ec.europa.eu/chafea/health/beneficiaries-corner/project-management/factsheets_en.htm https://euyth.com/erasmus-project-writing/ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-d/glossary-common-terms https://www.guidaeuroprogettazione.eu/

Stutt viðtöl

STUTT VIÐTÖL OG HUGLEIÐINGAR FYRIR VERKHLUTA

Markmiðið með þessum stuttu hugleiðingum er að sýna fram á fjölbreytileika evrópsku verkefnanna, fjölbreytileika viðfangsefna.

Pólland

Ísland

Ítalía

Portúgal

Ungverjaland

192