Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

ASPECTES CLAU DELS HORTS DEL COLOMER

VULL TENIR UNA PARCEL·LA

+

+

HORTS MUNICIPALS DEL COLOMER

QUÈ SÓN ELS HORTS DEL COLOMER

PER QUÈ UNS HORTS MUNICIPALS

+

+

Ubicació

Properament es publicaran les bases per poder sol·licitar una parcel·la dels Horts del Colomer.

PARC DE LES MORISQUES

HORTS DEL COLOMER

FGC

CAN BARRA

AJUNTAMENT

9

4

7

8

6

5

2

1

3

què són els horts del colomer

Nou espai municipal destinat a l’ús social comunitari de parcel·les d’horta urbana amb criteris de sostenibilitat, conservació i millora del paisatge i la biodiversitat de l’àmbit.

+ info (projecte)

+ info (reglament)

975 m2 de zona enjardinada per generar un mosaic biodivers

50 parcel·les de 50 m2 6 horts elevats de 5 m2 2 taules de cultiu de 5 m2

3 canals de drenatge natural des de la bassa al torrent de la Betzuca amb vegetació halòfita

2540 m2 de superfície conreable

Edificació auxiliar: 50 m2 d’emmagatzematge d’eines comunitàries, WC i guixetes

Espai d’estada: taules de pícnic i arborètum

Mirador

Aparcament de bicicletes

Mobiliari a peu de parcel·la per desar eines pròpies de petita mida

la funció educativa

6

LA FUNCIÓAMBIENTAL

2

LA FUNCIÓ CULTURAL

5

per què uns horts municipals

Els horts municipals són espais oberts que permeten complir una gran diversitat de funcions d’entre les que destaca:

La funció productiva d’autoconsum

1

+

+

LA FUNCIÓSOCIAL INTERGENERA-CIONAL

3

+

la funció terapèutica i de millora de la salut

4

+

+

+

Relacionada amb el potencial dels horts per conservar els valors i les funcions ecològiques, el manteniment i la recuperació de varietats autòctones, funcions de manteniment de la biodiversitat, culturals i paisatgístiques dels espais lliures, especialment als àmbits periurbans.

Vinculada al potencial de cohesió social de les persones usuàries dels horts pertanyents a generacions diverses, a través d’activitats de caire educatiu, lúdic, terapèutic, etc.

És la raó de ser dels horts. Els horts municipals tenen una funció eminentment productiva destinada a l’autoconsum de les persones usuàries i el seu entorn més proper.

Derivada dels nombrosos efectes beneficiosos del cultiu d’horts sobre el benestar personal, la salut i l’alimentació.

La tradició hortícola es troba profundament arrelada tant en poblacions rurals com urbanes d’arreu del món i forma part de la cultura popular, el mode de vida i fins i tot el caràcter de cada lloc.

La tradició hortícola permet l’aprenentatge del cicle natural de les plantes, els ritmes i temps de les estacions, la procedència dels aliments i l’alimentació saludable.

tancaments permeables

ASPECTES CLAU DELS HORTS

7

biodiversitat

6

espai comunitari

8

autogestió de residus

9

formació i informació

10

aprofitament dels recursos hídrics i solars

2

vinculació amb l'entorn

1

accessibilitat i mobilitat sostenible

3

agricultura ecològicA

4

varietats locals

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

L’existència del torrent de la Betzuca i de diversos elements patrimonials (bassa, rec, parcel·lari tradicional), són elements que expliquen com era el paisatge i l’entorn del poble abans de l’arribada de la indústria i la transformació urbanística conseqüent del territori.

Els horts seran regats amb l’aigua de la mina que hi ha a l'àmbit, captada i distribuïda per sistemes d’aprofitament de l’aigua eficients, com el gota a gota. El consum s’ha estimat tenint en compte l’escenari climàtic 2030-50, que ha permès valorar les necessitats futures de reg i avaluar si serà possible el manteniment de la producció hortícola en aquest nou escenari. El subministrament elèctric de les instal·lacions es realitza mitjançant panells fotovoltaics.

El projecte integra un seguit de rampes per permetre l’accés a tot l’espai a persones amb mobilitat reduïda, infants en cotxet, etc. També s’hi habiliten taules de cultiu i horts elevats per permetre la participació de tothom. Als horts s’hi accedirà preferentment a peu o en bicicleta. Es disposarà d’una plaça d’aparcament destinada a persones amb mobilitat reduïda i per a realitzar la càrrega de la collita.

Les parcel·les de l’hort seran destinades únicament al cultiu ecològic tant per a les finalitats d’abonament com de tractament fitosanitari de plagues i malalties (ús de depredadors naturals de plagues, repulsius naturals, etc.). S’aplicaran pràctiques agrícoles segons tècniques d’agricultura ecològica que permetin millorar l’estructura del sòl i la seva fertilitat i, al mateix temps, combatre l’aparició de plagues i malures en els cultius tal com l’associació de cultius i sistemes de rotació de cultiu.

El Reglament d’ús dels horts del Colomer integra les varietats locals com una opció per al desenvolupament de l’activitat. La seva promoció serà en base a cursos, xerrades i difusió de varietats locals d’horta de la zona del Vallès (inventari de varietats del Consell Comarcal del Vallès Occidental). Per altra banda, les varietats locals es combinaran amb la rotació de cultius com una eines més per tal d’evitar plagues i malalties i garantir una varietat de cultius òptima.

Als horts s’hi instal·laran diverses caixes niu i d’hotels d’insectes per afavorir la biodiversitat de l’espai, també, microreservoris de rèptils i la mateixa intervenció de jardineria realitzarà una funció preferent en aquest sentit.

La combinació de diverses espècies arbustives mediterrànies permetrà fer un tancament variable als laterals est i oest de l’espai, d’altra banda, a tocar del torrent es farà una plantació d’arç blanc amb l’objectiu de delimitar l’espai i protegir el torrent i evitar la seva degradació per tractar-se d’un espai de gran interès ecològic. Alhora, es tracta d’un espai inundable, motiu pel qual no es permet instal·lar tancaments rígids que en cas d’avinguda podrien suposar un impediment al lliure desguàs.

Els horts del Colomer són un espai pera a compartir expertesa, coneixement, no només entre les pròpies persones usuàries sinó també amb la resta de persones del municipi, centres educatius, etc, a través de les sessions de participació i difusió del projecte que es realitzaran.

Els horts disposaran d’un espai destinat al compostatge comunitari, per tal que les restes vegetals generades puguin ser gestionades i reutilitzades en el mateix àmbit.

Els horts del Colomer seran un espai d’aprenentatge, gràcies a les sessions de formació i informació en l’àmbit de l’agricultura, la biodiversitat, la sostenibilitat, etc.