Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

התחילו

נביא בונה

.לפניכם 8 חידות. כל תשובה נכונה מוסיפה חיה לחווה ?האם תצליחו להכניס את כל החיות לחווה של הישוב החדש בארץ ישראל

היכרות עם דמותו של הרב מוהליבר, הציוני המדיני הראשון

רגע לפני שמתחילים

הרב מוהליבר חי לפני כ 200 שנה באזור רוסיה ופולין בתקופה זו חיו בארץ ישראל מעט יהודיםבתנאים לא קלים תחת שלטון זררוב היהודים היו מפוזרים בגלויות שונות במשך שנים רבות לכן, עלייה לארץ ישראל באותה תקופה היתה משהו לא רגיל ואפילו קשההרב מוהליבר היה מהראשונים שפעלו למען עליה לארץ למרות הקשיים

לחצו כדי להתחיל במשחק

:צפו בסרטון (לחצו על הסימן) וענו מהם שני ערכים שהיו חשובים לרב מוהליבר ופעל רבות למענם

חידה 1 : ענו נכון, וצרפו פרה לחוה

הערכים: 1. שילוב תורה ומדעים 2. עליה לארץ ישראל. ערכים שלא היו מקובלים באותה תקופה

הערכים: 1.רבנות עיר 2. עליה לארץ ישראל ערכים שהשלימו זה את זה

בסרטון הובאו המושגים 'חסידים' ו'מתנגד': חסידים-אנשים השייכים לתנועה רוחנית⁻חברתית יהודית, שהחלה לפני כ 250 שנים. מחוללה העיקרי של החסידות הוא הבעל שם טוב. היא מתאפיינת בשאיפה ל"דבקות" באל, עבודת האל בשמחה, אהבת ישראל והקישור אל הצדיק מתנגדים- פעולות ההתנגדות של הקהילה היהודית הממוסדת נגד החסידות, שעוררה חששות רבים בקרב מנהיגים רוחניים בתקופה שבה החלה.

העשרה: חסידים ומתנגדים

קראו את קטע המידע המתאר את פעולותיו הראשונות של הרב מוהליבר למען ארץ ישראלובחרו בציטוט מדברי הרב מוהליבר, המתאים ביותר לקטע שקראתם

דרך אחת היא לעלות אל ארצנו הקדושה, אבל לא בחפזון ולא בבהלה כי אם בדעת ובחשבון

ומדוע זה מאסו בני עמנובכל מלאכת יד? אבותינו הראשונים היו עובדי אדמה ורועי צאן... וכל זה לא הוריד ממעלתם

כל אחד האוהב שערי ציון וירושלים באמת לא יסתפק במחשבה בלבד, אלא יעשה ויפעול בגופו ובממונו

כל הכבוד! מוכנים לחידה 2? ענו נכון, וצרפו עוד דיירת לחוה

מתוך אתר מוזיאון הרב מוהליבר

צפו בסרטון שמתאר את הפגישה בין הרב מוהליבר לברון רוטשילד וענו בעקבותיו: איך הפגישה הזו שינתה את פני ההסטוריה

כל הכבוד! לפניכם חידה 3. בחרו נכון, וגלו מי עוד יצטרף לחוה

הפגישה הזו שינתה את פני ההסטוריההברון תרם כסף להקמת המושבה עקרון, ובעקבות הצלחתה, תרם להקמת מושבות נוספות ופיתוח היישוב היהודי בארץ

הפגישה הזו שינתה את פני ההסטוריהאת קברו של הרב מוהליבר העלו למושבה מזכרת בתיה בעקבות הקשר שנוצר בינו ובין הברון

הפגישה הזו שינתה את פני ההסטוריה הברון הגיע לביקור בארץ, וקרא למושבה עקרון מזכרת בתיה (על שם אמו). בעקבותיה נתן עוד שמות למושבות נוספות

החידוש היה שיתוף פעולה בין יהודים חרדים ליהודים חילונים למען יישוב ארץ ישראל

החידוש היה הסכמה בין חרדים לחילונים לגבי שמירת מצוות בזמן יישוב ארץ ישראל

קראו את קטע המידע, וענומה היה החידוש בפעילות תנועת 'חיבת ציון ', שאחד מראשיה היה הרב מוהליבר

מעניין מי יצטרף עכשיו לחוה

גם הכבשה כאן! אפשר להמשיך לחידה 4

מתוך אתר מוזיאון הרב מוהליבר

ביישוב החדש בארץ היתה התלבטות: האם לשמור שמיטה ולהפסיק את עבודת האדמה.או להשתמש ב'היתר מכירה'(-פתרון הלכתי שמאפשר לעבוד אדמה גם בשמיטה)הרב מוהליבר, מראשי תנועת חיבת ציון, הנחה את אנשי המושבות להשתמש בהיתר מכירהמה בחרו אנשי המושבה מזכרת בתיהצפו בדקה הראשונה של הסרטון ובחרו בתשובה הנכונה

במזכרת בתיה בחרו ללכת לפי רבני הישוב הישן (הרב סלנט, הרב דיסקין) ולשמור שמיטה

במזכרת בתיה בחרו ללכת לפי רבני 'חיבת ציון' (וביניהם הרב מוהליבר) ולעבוד את האדמה על ידי היתר מכירה

אלופים! החווה גדלה! הנה חידה 5

צפו בדקה הראשונה של הסרטון

להעשרה

הרב מוהליבר תמך בהיתר מכירה זאת כדי שהעבודה החקלאית שהיתה כל כך הכרחית באותה תקופה לא תגרום להתפרקות המושבות החדשות בארץ כפי שראיתם בסרטון, פקידי הברון רוטשילד שתמך כלכלית במושבה מזכרת בתיה כעסו מאוד על ההחלטה שלהם לשמור שמיטה כיון שחשבו שהחקלאות תפגע בנוסף, הופעלו לחצים גם כלפי הרב מוהליבר, שהברון ראה בו דמות משפיעה

נכון מאוד

מה הייתם בוחרים במקום תושבי מזכרת בתיה

לסמוך על היתר מכירה ולעבוד את האדמה

לשמור שמיטה גם במחיר פגיעה בחקלאות

סיון רהב מאיר מספרת על 'מאחורי הקלעים' בהקשר זה

התרגשות בחווה- הרב מוהליבר מגיע לביקור! מי עוד מצטרף? חידה 6

הרב מוהליבר הגיע לביקור בארץ ולא נשאר לפעול רק מרחוק

הרב מוהליבר הפך את ההתיישבות בארץ מחלום של בודדים לתנועה ציבורית

הרב מוהליבר היה 'פורץ דרך' בקריאה שלו לפעול למען הגאולה, ולא רק לדבר עליהבארץ כבר היתה התיישבות חקלאית. מה היה החידוש בפעולתו של הרב מוהליבר באותה תקופהצפו בסרטון ובחרו בתשובה הנכונה

כמעט כולם כבר פה, יחד. הנה חידה 7

בשותפות שלו בהנהגת 'חיבת ציון' יחד עם אנשים שונים ממנו

בנסיון שלו לשכנע את הברון רוטשליד לתרום ליישוב היהודי

הרצל, המכונה 'חוזה המדינה', שמע על פועלו של הרב מוהליבר ואף פנה לעזרתו . הזמין אותו לקונגרס (כינוס גדול) של נציגים מכל העולם שפעלו בשביל ארץ ישראלהרב מוהליבר היה חולה ולא יכל להגיע, אך שלח את ברכתו לקונגרסלבקשת הרצל, הרב מוהליבר כתב גם מכתב עידוד ליהודים :לתרום למען ההתיישבות בארץ ישראלכן, אחים נכבדים. עבודה רבה לפנינו... עלינו לעבוד שכם אחד בלי פרוד, באהבה גמורה ובאחדות שלמהיומיים לאחר כתיבת המכתב, נפטר הרב מוהליבר, ומילותיו הפכו לצוואהסמנו-היכן עוד פגשנו את ערך האחדות של הרב מוהליבר במשחק

הרב קוק קרא לרב מוהליברגדול וגיבור

הרצל קרא לרב מוהליבר: הציוני המדיני הראשון

זכינו להכיר מעט את דמותו ופועלו של הרב מוהליברצפו בסרטון (2 דקות ראשונות) המתאר את הסיפור המיוחד של העלאת עצמותיו של הרב מוהליבר לארץ לסיכום המשחק, סמנו איזה כינוי לדעתכם מתאים ביותר לדמותו של הרב מוהליבר.

מסיימים! שאלת סיכום (דעה אישית)

הרב נריה קרא לרב מוהליבר: נביא בונה

צפו בשתי הדקות הראשונות בלבד

הרצל קרא לרב מוהליבר: הציוני המדיני הראשון

זכינו להכיר מעט את דמותו ופועלו של הרב מוהליברצפו בסרטון (2 דקות ראשונות) המתאר את הסיפור המיוחד של העלאת עצמותיו של הרב מוהליבר לארץ לסיכום המשחק, סמנו איזה כינוי לדעתכם מתאים ביותר לדמותו של הרב מוהליבר.

הרב קוק קרא לרב מוהליברגדול וגיבור

מסיימים! שאלת סיכום (דעה אישית)

הרב נריה קרא לרב מוהליבר: נביא בונה

צפו בשתי הדקות הראשונות בלבד

לאחר שאספתם את כל החיות לחווה, אתם יכולים למצוא לכל אחת את מקומה

כל הכבוד! חיות החווה של הישוב היהודי החדש מודות לכם על הזכות להצטרף מקווים שהצלחתם להכיר את דמותו המיוחדת של הרב מוהליבר

Place the animals

Finalizar Quiz

להתחיל שוב

יצרה: רבקה ליבוביץ, לב לדעת

Volver a la granja

נסו שוב