Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

10.-11. klass

Vesi

Iseseisva õppimise päev

Go!

abi

Tänase päeva ülesanded on seotud teemaga: Vesi. Seega sellel iseseisva õppimise päeval ootavad sind ees veeteemalised ülesanded. Ülesannete lahendamisel ole tähelepanelik, ära kiirusta ja loe hoolega tööjuhendeid. Kõik ülesanded tuleb ära teha. Kõikide ülesannete juures on selgitused, kui aga satud hätta ja ei saa aru, siis abiks on ABI nupp. Tänase päeva eest saad hinde eesti keelde.Kindlasti täida ära ka tagasiside küsimustik.Vahvat avastamistäis päeva sulle!

TÄNANE PÄEV

abi

Vali välja alljärgnevast valikust üks teema: 1) Vee puhastamine (Reostusallikad, reovee puhastamine, ohtlikud ained reovees, jääkreostus). 2) Vee säästmine (Miks on vett tarvis säästa? Vee jalajälg. Mida saab igaüks teha vee säästmiseks?) 3) Vee kvaliteet (Ökoloogiline seisund, keemiline seisund, Eesti vete olukord) 4) Veemajandus (Vee kasutamine. Kus vett kasutatakse? Veevarud, vee seire, veehaare). 5) Veeringe 6) Teema omal valikul (vee kohta).

Teema valik

Viide

ABI

hl

  • Välja valitud teema kohta koosta esitlus, mida esitad hiljem omal valikul 1.-7. klassile.
  • Nõuded esitlusele:
1) Esitluse võid koostada üksinda või paarilisega (paarilise valid ise). 2) Esitluses tuleb kindlasti rakendada viitamist, viitamise näite leiad paremas nurgas. (Viitamise juhendit vaata uurimistööde vormistamise juhendist lk 21-25). 3) Märgi üles allikad, mida kasutasid. (Allikate loetelu vormistamist vaata uurimistööde vormistamise juhendist lk 25-28). 4) Loeng peab mahtuma 5 minuti sisse, sisaldama illustratiivset materjali, olema korrektses eesti keeles nii kõnes kui kirjas, olema sihtgrupile eakohase keele ja sisuga. 5) Kui loeng on valmis, tuleb ühendust võtta neljapäeva või reedese päeva jooksul ühe 1.-7. klassi õpetajaga ja leppida temaga kokku, millal oma loengut pidama lähed. 6) Enne kui lähed tundi loengut pidama, siis prindi välja hindamisleht (üleval paremas nurgas).

5-minutiline loeng

abi

Link

Link

Vali välja üks kahest alltoodud ülesannetest ja tee see ära:1. ülesanne: 2. ülesanne:

Teine ülesanne

Link

abi

Palun täida ära tagasiside küsimustik:

Tagasiside küsimustik

Aitäh sulle osalemise eest!