Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2024.

Virtuális sétára hívunk mindenkit, nézzenek körül iskolánkban!

Tartozz közénk!

Info

A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindennapjaiba szeretnénk bepillantást nyújtani Önöknek.

Ismerkedjenek meg iskolánkkal!

Induló elsős osztályok

Alsós termeink

Videók

Művészeti Iskola

Rendezvényeink

Udvarunk

Képek iskolánkról

menü

INFO

Iskolánk központi része az aula. Különleges adottságokkal rendelkezünk, hiszen az aulánkat körfolyosók veszik körül.Minden iskolai ünnepélyt, rendezvényt itt tartunk.

Az aula

+INFO

Színes világunk

Info

Szaktantermeink

Alsós termeink

+INFO

Közös udvarunk keleti oldalán található a Zeneiskola épülete. Az előkert növénytársításai, a folyosó és a tantermek dekorációs festése, mind a kollégák keze munkáját dicsérik. Otthonos, hangulatos környezetet teremtettek a felújított épületben.

Művészeti iskola

+ INFO

Művészeti iskola

Info

családi nap a Művészeti iskolában

Udvarunk

Madárkertünk

Udvarunk

Info

ebédlőnk

Családi nap

Gyereknap

Zene világnapja

Csendes nap

Évnyitó

Rendezvényeink

ünnepeink

pillanatképek

"matematika-informatika"

"nemzetiségi német"

"ének-zene"

Kattints bármelyik ikonra!

leendő elsős osztályaink, tanítóink

Osztályfőnök

35 évvel ezelőtt kezdtem tanítani.Tantárgyaim a kezdetektől a matematika, a környezetismeret, a rajz, és a technika. 17 éve az angol nyelvet is tanítom 1-6. évfolyamon.A tanítás mellett kineziológiával foglalkozom, ami formálta a jellememet, ezáltal hat a munkámra is.Móricz Zsigmond megfogalmazta azt, ami engem a mai napig motivál ezen a pályán:„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”

Majorosné Gyurkovics Edit

ének-zene

Ének-zene tanító

Három éve dolgozom iskolánkban. Szoros a kötődésem az intézményhez, hiszen annak idején én is ide jártam általános iskolába, az ének-zene tagozatra. Az éneklés, a gitározás, a zene életem fontos elemei. Munkám során ezt a csodás világot szeretném megismertetni a kis tanítványaimmal is.

Erős Dorina

ének-zene

Iskolánkban az emelt szintű, ill. a többlet óraszámban tanított ének-zene oktatás 65 éves múltra tekint vissza, mely az elmúlt 41 évben intézményünk gerincét alkotja. A gyermekek az ének-zene órákon emelt óraszámban művészeti oktatásban részesülnek.

Info

ének-zene

+Info

Az emelt szintű ének-zene oktatásban felnövekvő gyermekek számára iskolánkban heti 1 órában magyar néptánc oktatás folyik.

ének-zene néptánc

Mint a mellékelt fénykép is mutatja, régi motoros vagyok a pályán. 🙂Tanítóként 35 éve igyekszem a németes osztályokban magyarból, matematikából, környezetismeretből és énekből a tudás várának biztos alapját lerakva emberpalántákat nevelni.Nevelői hivatásomról vallott nézetemet, Vida Ágnes pszichológus szavai fejezik ki a legpontosabban:„Rossz gyerek nincs. Van fáradt. Bizonytalan. Olyan, aki fél, túlpörgött, érzékeny. Szeretetért, figyelemért küzd. De jó gyerek. És, ha türelemmel, bíztatással, jó példával nevelik, még jobb akar majd lenni.”Mert mindegyikünkben van valami csoda, valami, amiben több lehet másoknál!

Osztályfőnök

Habich Judit

nemzetiségi német

Első osztályt kezdeni igazi kihívás, élmény, nagyszerű feladat. Első osztályban a német nyelv tanulásának megszerettetése a célom, melyet játékosan, sokoldalú tevékenységekkel színesítve, élményszerűen igyekszem megvalósítani. Nagy örömmel készülök az új tanévben német nemzetiségi nyelvet választó elsőseim tanítására, nevelésére.

Nemzetiségi német tanár

Gyenei Zsuzsanna

nemzetiségi német

Info

Iskolánkban több, mint 20 éve tanítjuk a német nemzetiségi nyelvet a következő rendszerben:Alsó tagozaton heti öt órában tanulnak a gyerekek német nyelvet és irodalmat. Heti egy alkalommal német népismeretet és heti egy órában német néptáncot tanítunk nekik.

Nemzetiségi német

német tánc

„Mindenki jó (lehet) valamiben.” (Kovácsné dr. Nagy Emese) Lassan 25 éve vagyok a tanítói pályán. Fontos számomra a gyerekek feltétel nélküli szeretete és tisztelete. Elfogadom a gyerekeket. Olyannak szeretem őket, amilyenek. A magukkal hozott képességeikből próbálom kihozni különböző mód-szerekkel azokat az értékeket, amik bennük rejlenek. Törekszem arra, hogy óráimon mindig nyugodt, szeretettel- jes, támogató légkört alakítsak ki, melyben mindenki jól érzi magát. A szakmai felkészültség, a mindennapi munkám fontos feltétele, ezért szakmai továbbképzéseken veszekrészt. Munkám során az őszinteségen alapuló kapcsolatot igyekszem kialakítani mind a gyerekekkel, mind pedig a szülőkkel és a kollégáimmal.

Osztályfőnök

Horváth Krisztina

Matematika - informatika

A logikus és egyértelmű dolgokat szeretem, matematikát és éneket tanítok a matematika - informatika orientációjú osztályban. Tanítóként úgy gondolom, legnagyobb feladatom, hogy a rám bízott emberpalántákat érző szívű és gondolkodni tudó emberré neveljem. Ahogy nagy költőnk, Arany János írta: "Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben."

Tanító

PogrányiGabriella

Matematika - informatika

Info

Kiemelt célunk a matematikai kompetenciák, a problémamegoldó képesség és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.

Matematika-informatika

Info

Bee-Bot robot és Lego robot programozás, Makey Makey zenetervezés

robotika

Farsang palotás

Advent

Márton nap 2023.

Karácsonyi hangverseny 2023.

Farsang keringő

2023. Nemzeti Összetartozás Napja

A mi iskolánkban...

LEGO robot programozás

Kórus próba

videók

https://dei.lutheran.hu/

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

XVI. Korál éneklési verseny résztvevői iskolánkból.

Számos kutatás kimutatta, hogy a közös éneklés építi a testet és a lelket. Munkánk során, a tanítási órákon és azon kívül, ki kell használnunk minden lehetőséget, amellyel hozzájárulhatunk diákjaink érzelmi neveléséhez, alkotó fantáziájának kibontakozásához, az együtt éneklés öröméhez, a hangversenyek és fellépések felszabadító érzéséhez. Ezeket a célokat szolgálják az emelt szintű és számú énekórák és az iskolánkban működő gyermekkórusok is.

Iskolánk komoly szakmai múlttal rendelkező köznevelési intézmény, amely az évek során több intézményi átszervezésen ment keresztül. Jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában, egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény székhely iskolájaként végzi nevelő – oktató munkáját, fejleszti a tehetségeket, és segíti a lemaradókat. Célunk olyan keresztény szellemiségben felnövő gyermekek nevelése, akik a társadalom értékeit magukénak vallják, társadalmi és természeti környezetüket tisztelik. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetségek felkutatását és fejlesztését a művészeti, az anyanyelvi, a környezeti nevelés és az idegen nyelvoktatás területén.

Iskolánk komoly szakmai múlttal rendelkező köznevelési intézmény, amely az évek során több intézményi átszervezésen ment keresztül. Jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában egy többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény székhely iskolájaként végzi nevelő – oktató munkáját, fejleszti a tehetségeket, és segíti a lemaradókat. Célunk olyan keresztény szellemiségben felnövő gyermekek nevelése, akik a társadalom értékeit magukénak vallják, társadalmi és természeti környezetüket tisztelik. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetségek felkutatását és fejlesztését a művészeti, az anyanyelvi, a környezeti nevelés és az idegen nyelvoktatás területén.

Valljuk, hogy a művészeti nevelés nem kizárólag a tehetséggondozásról szól. Gondolták volna, hogy például a zenetanulás számos olyan készséget és képességet fejleszt, amelyeknek az iskolai tanulmányok során is hasznát veszi minden gyermek?Ilyenek például: - a testkép és testséma, a nagy mozgások finomítása - a finommotoros, vagyis kis mozgások (ujjak, szemek, nyelv) fejlesztése - a koncentráció fejlesztése - a rövid- és hosszú távú memória fejlesztése - a kommunikációs készség, a beszédkészség és az önkifejezés fejlesztése - a szociális képességek fejlesztése - a matematikai készségek elmélyítése a ritmusérzék fejlesztése által- a kreatív problémamegoldás kibontakoztatása

A dombóvári gyermekétkeztetésben már több éve szerepet vállaló cég, az Eatrend Kft., a tálalópult átalakítási és az ebédlő festési munkálatait 2023 nyarán készítette el. Az ebédlőben található világítótesteket korszerű LED-es panelekre cserélték, a falakra oktató, dekorációs festés készült. Új asztalok és székek is kerültek az ebédlőbe, ami így vidám és trendi gyermekbarát étteremmé vált a tanévkezdésre.

Mi jellemzi nevelő-oktató munkánkat?- Gyermekközpontú, barátságos, biztonságos, befogadó és támogató környezet.- Személyre szabott haladási ütemet támogató élmény és tevékenységközpontú foglalkozások.- Egyéni és kis csoportos oktatási munkaforma.- Hagyomány és innováció - a nagy elődök, a Kodályi hagyományok tisztelete mellett a modern kor szellemiségének való megfelelés által értékálló, hasznos és használható ismeretek átadása.

Iskolánk több pontját tanulóink által készített falfestmények díszítik. Az emeletenként változó színes falfelületek mellett igény volt arra, hogy alkotó kedvű, tehetséges diákjaink birtokba vehessenek egy-egy lépcsőfordulót, falszakaszt. Így születtek alkotások erdei iskolai pillanatokról, témanapokról, az iskola mindennapjairól. Aulánk dísze, Keserű Ilona Kossuth-díjas festőművész Színforgó című alkotása, melyet 2022-ben újítottak fel.

Küldetésünknek tekintjük, hogy a hozzánk járó gyermekek és fiatalok életét teljesebbé tegyük a jelenben és a jövőben egyaránt. Hiszünk benne, hogy a művészeti nevelés a teljes személyiségre hat, ezáltal az életre készít fel.Választható művészeti ágak, tanszakok és szakok:zeneművészet:

  • fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
  • rézfúvós tanszak: trombita, vadászkürt, tenorkürt, baritonkürt, harsona, tuba
  • vonós tanszak: hegedű
  • billentyűs tanszak: zongora, orgona
  • akkordikus tanszak: gitár, ütőhangszer,
  • zeneismeret tanszak: szolfézs
  • kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar
táncművészet: társastánc, új induló szak: modern táncszín és bábművészet: színjáték