Want to make creations as awesome as this one?

Koliko dobro poznajete eTwinning i European School Education Platform-u?

Transcript

Start

KVIZ

Koliko dobro poznajete eTwinning i European School Education Platform-u?

Zbirku inspirativnih praksi iz projekata, škola i učionica širom Evrope možemo da pronađemo na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje u delu:

Networking (Povezivanje)

Insights (Resursi)

Professional Development (Stručno usavršavanje)

1/16

Wrong answer

eTwinning

Sledeće pitanje

1/16

Zbirku inspirativnih praksi iz projekata, škola i učionica širom Evrope možemo da nađemo na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje u delu Insights (Resursi)Ovde možemo da pročitamo i stavove stručnjaka i istraživanja o školskom obrazovanju, pronađemo nastavne materijale, tutorijale i najnovije vesti o evropskoj i nacionalnim školskim politikama.

Mogućnosti za stručno usavršavanje na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje razlikuju se po tome kako su osmišljene i koliko traju:

DA

NE

2/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

2/16

European School Education Platform nudi raznovrsne mogućnosti za stručno usavršavanje, kao što su vebinari, nastavni materijali i onlajn kursevi koje možete da pratite tempom koji Vama odgovara. Svi vebinari i kursevi su besplatni i organizuju se u saradnji sa EU Academy. Nakon uspešno završenog kursa dobićete elektronski sertifikat.

Svi formati stručnog usavršavanja na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje podrazumevaju visok nivo aktivnosti učesnika.

DA

NE

3/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

3/16

Svi formati stručnog usavršavanja na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje NE podrazumevaju isti nivo aktivnosti učesnika.

  • Vebinare možete pratiti čak i ako se ne uključujete u diskusiju;
  • Serije vebinara podrazumevaju aktivnosti i zadatke između sastanaka;
  • Kratki onlajn kursevi, masovni otvoreni onlajn kursevi (MOOC) i radionice, koje se organizuju onlajn ili uživo traže od učesnika visok nivo uključenosti i aktivnosti i pružaju priliku za interakciju i saradnju sa ostalim učesnicima.

Koji format stručnog usavršavanja biste pratili kad nemate puno slobodnog vremena a zainteresovani ste da učite od stručnjaka ili naprednih korisnika i želite da dobijete sertifikat?

4/16

Wrong answer

Kratki onlajn kurs (short online course)

Masovni otvoreni onlajn kurs (MOOC - massive open online course

Vebinar

Sledeće pitanje

4/16

Na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje gotovo svakodnevno se organizuju jednočasovni vebinari na najrazličitije teme, koje vode stručnjaci ili napredni praktičari. Za vebinare se ne izdaju sertifikati, ali postoje i serije vebinara, najčešće tri vebinara u jednoj sedmici, za koje možete da dobijete sertifikat sa brojem sati. Kratke onlajn kurseve osmišljavaju i vode iskusni nastavnici. Najčešće je potrebno da im posvetite između 8 i 12 sati u roku od dve sedmice i fleksibilniji su od vebinara, jer možete da ih pratite svojim tempom i u vreme kada Vama odgovara. Podrazumevaju veće angažovanje učesnika i određeni nivo interaktivnosti sa ostalim polaznicima i voditeljima, za šta se po završetku kursa izdaje sertifikat sa brojem sati. Masovni onlajn kursevi (MOOCs) traže od učesnika maksimalno angažovanje, interaktivnost i kreativnost u trajanju od 4 do 6 sedmica (ukupno 12-25 sati). Svi kursevi su besplatni, a prijavljivanje na platformi je jednostavno.

Šta je TwinSpace?

5/16

Wrong answer

TwinSpace je radni prostor na kome nastavnici sarađuju u eTwinning projektu

TwinSpace je platforma za digitalnu nastavu

TwinSpace je koristan web 2.0 alat

Sledeće pitanje

5/16

TwinSpace je virtuelna platforma tj. radni prostor u okviru registrovanog eTwinning projekta, koji nudi alate za komunikaciju, saradnju i uređivanje sadržaja.

Bilten za nastavnike (Teacher Bulletin) je prostor u okviru TwinSpace-a na kome projektni partneri postavljaju objave koje mogu da vide samo članovi projekta.

DA

NE

6/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

6/16

TwinSpace je bezbedan prostor na kome nastavnici i učenici sarađuju na eTwinning projektu i dostupan je isključivo učesnicima tog projekta. Ukoliko na TwinSpace-u imate ulogu nastavnika ili administratora, možete na Biltenu za nastavnike da postavljate objave koje će biti vidljive samo drugim nastavnicima uključenim u projekat, ali ne i učenicima i gostima na projektu.

Koje mogućnosti Twinspace pruža nastavnicima i učenicima?

7/16

Wrong answer

Korisnici mogu da dele sadržaje i razmenjuju ideje.

Korisnici mogu da sarađuju u zajedničkim aktivnostima sa projektnim partnerima.

Sve navedeno

Sledeće pitanje

7/16

TwinSpace je sjajan alat koji sadrži sve funkcionalnosti potrebne za uspešnu realizaciju projektno-orijentisane nastave kroz saradnju i uz efikasnu upotrebu IKT alata.

Da li učenici mogu da budu članovi TwinSpace-a?

DA

NE , samo nastavnici mogu da učestvuju na TwinSpace-u.

8/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

8/16

Naravno. U zavisnosti od uzrasta, učenici mogu i treba da se direktno i aktivno uključe u projekat preko TwinSpace-a. TwinSpace je bezbedno okruženje za rad, saradnju i druženje.

Da li učenici treba da imaju registrovan nalog na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje da bi mogli da pristupe TwinSpace-u projekta?

DA

NE

9/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

9/16

Učenicima za pristup TwinSpace-u NISU potrebni EUlogin nalog i registracija na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje. Treba im samo link, korisničko ime i lozinka, koje će dobiti od nastavnika. Nastavnik može da im dodeli ulogu učenika ili učenika-administratora.

Pre nego što pozovu druge članove u eTwinning projekat, osnivači treba da se dogovore o ključnim elementima projekta.

DA

NE

10/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

10/16

Veoma je važno da se u pripremnoj fazi projekta dogovorite sa suosnivačem oko ključnih elemenata projekta - trajanja projekta, ciljeva, radnog procesa i željenih ishoda. Naravno, kako se projektu budu priključivali ostali partneri, plan i aktivnosti ćete prilagođavati po dogovoru. Projektni partneri su ravnopravni, bilo da su osnivači projekta ili su mu se kasnije priključili.

Kada se sa suosnivačem projekta dogovorite o ključnim elementima, projekat treba da odobre nacionalni timovi za podršku obe zemlje osnivača.

DA

NE

11/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

11/16

Kada sa suosnivačem kreirate međunarodni projekat, Nacionalni timovi za podršku obe zemlje dobijaju automatsku poruku, pregledaju opis i elemente i odobravaju projekat, o čemu ćete dobiti poruku. Odobreni projekat automatski dobija svoj TwinSpace i tada možete da pozovete i priključite i druge partnere.

Da li jedan nastavnik može sam da kreira i započne projekat?

DA

NE

12/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

12/16

Projekat pokreću dva eTwinnera. Da biste pokrenuli projekat, suosnivač treba da bude u Vašoj listi kontakata. Kada su nastavnici iz iste zemlje, projekat je nacionalni, ali Vas ohrabrujemo da projekte pokrećete sa partnerima iz inostranstva, kako biste učenici i Vi imali dodatne koristi od međunarodne saradnje. Samo projekti koje su pokrenuli partneri iz dve različite zemlje imaju status međunarodnog projekta i mogu da konkurišu za eTwinning oznake i nagrade.

IKT alati koje ćete izabrati i koristiti u eTwinning projektu treba da budu kreativni, raznovrsni, dostupni i:

inovativni

napredni

13/16

Wrong answer

primereni uzrastu učenika

Sledeće pitanje

13/16

IKT alati koje ćete izabrati i koristiti u eTwinning projektu treba da budu kreativni, raznovrsni, dostupni i primereni uzrastu učenika. IKT alati treba da pomognu da ostvarite svoje pedagoške ciljeve. Takođe ih koristimo za komunikaciju i saradnju sa projektnim partnerima. U samom TwinSpace-u postoje ugrađeni alati, a veliki broj spoljnih web-alata možete lako ugraditi u radni prostor projekta.

Krajnji proizvod eTwinning projekta treba da urade:

učenici

nastavnici

učenici i nastavnici zajedno

14/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

14/16

Sve odluke u vezi sa projektom treba da donose zajedno nastavnici i učenici, ali krajnji proizvod projekta treba da urade učenici. Stepen i način uključenosti nastavnika zavisiće od uzrasta učenika i njihovih veština.

eTwinning Nacionalne oznake kvaliteta dodeljuju se nastavnicima i učenicima za:

celokupni kvalitet projekta

individualni doprinos projektu

15/16

Wrong answer

Sledeće pitanje

15/16

Nacionalne oznake kvaliteta (National Quality Labels) dodeljuju se svake godine prema unapred određenim i jasno definisanim međunarodnim kriterijumima. Za Nacionalnu oznaku kvaliteta možete prijaviti do 4 projekta u kojima ste učestvovali u toku godine, a konkurišu samo međunarodni projekti. Nacionalna oznaka kvaliteta je potvrda da ste kroz rad na projektu, zajedno sa svojim učenicima i u saradnji sa projektnim partnerima, uložili značajan trud i dali lični doprinos kvalitetu saradnje i krajnjim rezultatima projekta. NOK je polazna osnova za ostala priznanja i nagrade u okviru eTwinning zajednice.

Prava, kvalitetna saradnja na eTwinning projektu postiže se uključivanjem:

ograničenog broja partnera

što većeg broja partnera

16/16

Wrong answer

KRAJ

16/16

Iako broj partnera koji se mogu priključiti projektu nije ograničen, pravu, kvalitetnu saradnju moguće je postići samo ako su svi na podjednak način uključeni i aktivnosti se sprovode po unapred utvrđenom dogovoru i planu. Previše mali broj priključenih partnera dovodi projekat u opasnost ukoliko neki od njih odustane u toku rada ili ne doprinosi dovoljno aktivnostima. S druge strane, previše partnera otežava planiranje i sprovođenje projekta. U praksi se pokazalo da je optimalan broj partnera po projektu do deset. Ali, svaki projekat je priča za sebe...

Vratite se na početak kviza

i želimo Vam uspešan rad u eTwinning zajednici!

Čestitamo

Pokušajte ponovo