Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DAIBE ZERO

IZLAUŠANĀS

wc

i

Tev steidzami jāmaina savi paradumi, lai saglabātu pasauli zaļu

Vai zināji, ka

Izstaigā visas istabas, iepazīsties ar info, atbildi uz jautājumiem un izvēlies - kā rīkoties jau rīt!

3. istaba

1. istaba

2. istaba

Galvenā istaba

Kur radās pirmie noteikumi par atkritumu izvešanu no pilsētas?

1. JAUTĀJUMS

4/5

Atēnas, Romas impērija 500 g.

Parīze, 1500 gads.

Londona , 1670 gads

1. ISTABA

Kas Rīgā bija atbildīgs par atkritumu izvešanu līdz 19. gadsimtam?

2. jautājums

1/5

Pilsētas sētnieks

Pilsētas bende

Pilsētas mērs

1. istaba

Iepriekšējos gadsimtos, saimniekojot naturālā saimniecībā:

3. jautājums

1/5

Tika saražoti daudz atkritumi

Viss saražotais tika izmantots

20% no saražotā nonāca izgāztuvēs, dabā

1. istaba

Lai pievērstu uzmanību un atgādinātu par būtisko, rakstniece Agnese Vanaga uzrakstījusi grāmatu jaunatnei, tās nosaukums ir ...

4. jautājums

2/5

Stikla huligāni

Plastmasas huligāni

Metāla bandīti

1. istaba

Liela auguma putns. Lielā skaitā piekrastē, bet sastopams arī iekšzemē. Visēdājs-barojas ar zivīm, vēžveidīgajiem, sliekām, atkritumiem, citu putnu olām un mazuļiem. Poligonā šo putnu ir visvairāk.

5. jautājums

3/5

Kovārnis

Melnā klija

Sudrabkaija

1. istaba

Izpēti šo istabu!

5/5

turpini

1. istaba

Ķēniņa Zālamana pēcteču Asas, Hisijas un Josijas laikā atkritumi no Jeruzalemes tika nogādāti Kidronas ielejā, kur tos sadedzināja atklātā ugunī (Bībele, Pirmā grāmata, 15., 13.; Otrā grāmata, 15., 13.; Otrā grāmata Hronikas, 15., 16., 30. un 14.)

Bieži atkritumus iegāza tuvākajā upē, kas piesārņoja vidi un dzeramo ūdeni.

Šobrīd ļoti daudz atkritumi tiek noglabāti poligonos, nākotnē šis apjoms ir ļoti jāsamazina

Reizēm uz ielām krājās dubļu un atkritumu kaudzes, un lietus laikā peļķes. Vēlajos viduslaikos tika uzlikts sods par mēslošanu pilsētā, tika ieviesta atkritumu izvešana.

Civilizācija saskārās ar kanalizācijas, ūdens apgādes un atkritumu savākšanas problēmu jau sākot no 10 000 p.m.ē., kad radās pirmās pilsētas (valstis)

Pazaudēji pavedienu! Mēģini vēlreiz!

1. istaba

wc

i

3. istaba

1. istaba

2. istaba

Galvenā istaba

Ko mēs, cilvēki esam izdarījuši ar pasauli!

Ak, nē!

Iepazīsim savas rīcības sekas - apskati, kas "labs" paveikts!Palīdzēsim sev?

1/5

1. jautājums

Zināms, ka plastmasa tiek gatavota no naftas un izlietotās plastmasas lietas ar laiku sadalās. Vai tās ir nekaitīgas?

Mikroplastmasa dabā ir nekaitīga.

Smalkais plastmasas piesārņojums rada lielu kaitējumu visiem dzīviem organismiem.

2. istaba

2/5

2. jautājums

Vai gaisa piesārņojums rada kaitējumu cilvēku veselībai un ekosistēmām?

Dūmi aiziet atmosfērā un cilvēkiem nekaitē..

Gaisa piesārņojums var būt arī dabiskas izcelsmes.

2 . istaba

3/5

3. jautājums

Atkritumus, ko nevar pārstrādāt, novieto

Atkritumu poligonos

Izgāztuvēs

2. istaba

4/5

4. jautājums

Dabā un izgāztuvēs izmesti atkritumi

Sadalās, neatstājot sekas

Rada kaitīgu vides piesārņojumu

2. istaba

5/5

5. jautājums

Pasaulē tiek izmesta aptuveni trešā daļa no pārtikas, kas tiek saražota.

Visvairāk pārtikas tiek izmests mājsaimniecībās

Visvairāk pārtikas tiek izmests, to pārstrādājot.

2. istaba

5/5

Turpini

2. istaba

Uzzini, kādēļ ir jēga šķirot atkritumus! Atver

1 tonna pārtrādātas plastmasas ietaupa 2.6 t naftas

Ar 1 skārdenes pārstrādē ietaupīto enerģiju var 3 stundas darbināt TV

No 10 PET pudelēm var saražot pavedienu jaunam T -kreklam

1 tonna makulatūras ietaupa 17 kokus

No sašķirota 1 kg alumīnija var iegūt 70 dzērienu bundžas

Kļūda! Mēģini vēlreiz!

2. istaba

wc

i

3. istaba

1. istaba

2. istaba

galvenā istaba

Vai Tu zini?

1/5

Slow food kustības (pretēja ātrajai ēdināšanai) simbols ir gliemezis vai sliņķis?

1. jautājums

3. istaba

2/5

Kura no šīm atkritumu apsaimniekošanas piramīdām rāda pareizu un atbildīgu izvēli?

2. jautājums

3. istaba

3/5

Kas veicina ilgtspēju: lineārā vai aprites ekonomika?

3. jautājums

3. istaba

4/5

Zero waste mērķis ir piesārņojuma mazināšana, samazinot patēriņu, izmantojot atkārtoti un pārstrādājot atkritumus. Kurš attēls atbilst tā principiem?

4. jautājums

3. istaba

5/5

Ar 2024.g Latvijā jāsāk bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana. Kurā attēlā redzamās lietas drīkst likt tam domātajā konteinerā?

5. jautājums

3. istaba

5/5

TURPINI

3. istaba

Izpēti šo istabu!

Ekoloģiskās pēdas nospiedums ir hektāros izteikta zemes un ūdens platība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu kādas ekonomikas vai cilvēka izdzīvošanu pie noteiktiem dzīves standartiem.

Zero Waste Latvija ir bezatkritumu kustība, kas aicina atkritumus ieraudzīt kā izmantojamus resursus.

Vielas nezūdamības likums: jebkuras ķīmiskas reakcijas gaitā katra ķīmiskā elementa atomi neiet zudumā un nerodas no jauna.

Atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir: - saudzēt dabu, vidi - taupīt dabas resursus - aizsargāt cilvēka veselību

Piesārņojuma veidi: Bioloģiskais (invazīvās sugas) Fizikālais (starojums, troksnis, gaisma) Ķīmiskais (vielas, savienojumi)

Mēģini vēlreiz!

3. istaba

wc

i

3. istaba

1. istaba

2. istaba

galvenā istaba

Sper jau vienu soli uz atbildīgāku rīcību zaļākas vides veidošanā!

Kā rīkosies?

1/5

Ko Tu vari darīt, lai samazinātu atkritumu daudzumu?

1 . jautājums

Nepirkt lietas, kas nav nepieciešamas.

Neizmest atkritumus dabā.

Domā zaļi! Mēģini vēl!

Visu plastmasu likt šķirošanas konteinerā.

Nebūs! Tā nopietni jāizvērtē!

Galvenā istaba

2/5

Kurš no zemāk esošajiem atkritumu veidiem nav pārstrādājams?

2. jautājums

Rotaļlietas

Konservu bundžas

Tie taču labi pārstrādājas!

Kartona kurpju kastes

Taisam no tā jaunu kartonu!

Galvenā istaba

3/5

Kur var nodot labus apavus, kas palikuši par mazu?

3. jautājums

Izmest atkritumu konteinerā

Nevairo atkritumus! Atdod citiem!

Izlikt kāpņu telpā

Nebūs labi

Atdot draugiem vai ievietot speciālos konteineros

Galvenā istaba

4/5

Kur var vairāk uzzināt par atkritumu apsaimniekošanu?

4. jautājums

www.zooo.lv

HO HO HO iesi pie zvēriņiem!

www.zaao.lv

www.izmet.lv

Mēģini vēl!

Galvenā istaba

5/5

Ko Tu sāksi jau šodien?

5. jautājums

Došos iepirkties ar savu iepakojumu

Pirkšu vietējās preces

Vairāk staigāšu kājām

Galvenā istaba

5/5

No cik PET pudelēm var saražot pavedienu jaunam T kreklam?

6. jautājums

25

10

4

galvenā istaba

5/5

Tu izpildiji!

turpinājums

Galvenā istaba

Vai izlasīji informāciju istbās, kas bija paslēpta zem actiņām?

Apsveicam!Tu pabeidzi!

Start Over?

You have lost a museum piece!

You have lost a museum piece!