Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

175 років від дня народження Олександри Яківни Єфименко

«… Українознавство в даний момент є нагальна, гостра потреба, справжній духовний голод українського життя. В ряду пунктів програми цього українознавства українська історія має займати одне з найвизначніших місць… Треба сказати правду, що піддані відродженої держави абсолютно не знають своєї історії. Не знають до анекдотичного і не тільки народні маси, а й українські інтелігенти. Та й як би воно могло бути інакше. Адже весь цей верхній культурний шар української народності отримав свою освіту в середній або вищій російській школі. З українською історією доводилося знайомитися за підручниками російської історії, ретельно профільтрованими… І ось на такому-то фундаменті доводиться наспіх створювати широке ознайомлення населення з його рідною історією … » О.Я.Єфименко

Відеоматеріал

Книги з фонду ХОУНБ

Електронні версії книг

Електронні джерела

Використані джерела

матеріал підготували

Видатні діячі про О.Єфименко

Біографія

Біографія

У 1874 р. подружжя переїхало до України, спочатку до Чернігова, а 1879 р. до Харкова. Батьківщина Петра Савовича стала рідною землею і для його дружини, любов до якої вона пронесла через все своє життя, а історія України стала її фахом і пристрастю.Понад 40 років життя Олександра Яківна присвятила своїй другій батьківщині. Вона – автор праць, написаних на ґрунті народницького підходу до історичних явищ. У 1896 р. у конкурсі на кращий підручник з історії України Олександра Яківна зайняла перше місце.

Будинок Мойсея Диканського по вул. Сумській, № 96, в якому з 1905 р. орендувала квартиру О.Єфименко (фото: Харків, 1906 р.)

Олександра Яківна Єфименко (Ставровська) народилася 30 квітня 1848 р. в с. Варзуга Кольського повіту (нині Мурманська область) у небагатій родині дрібного службовця. У 1857 р. вступила до Архангельської жіночої гімназії, де вивчала історію, географію, математику, фізику, німецьку та французьку мови. Навчання закінчила з відзнакою, вчителювала у с. Холмогори. Зовсім юною познайомилась з політичним засланцем з України, активним учасником Харківсько-Київського таємного товариства, українським істориком та етнографом Петром Єфименком. Одружившись із неблагонадійним громадянином імперії, вона не мала права продовжувати викладацьку діяльність. Тож, зосередилася на іншій роботі - вивчала архівні матеріали, досліджувала мову та звичаї північних народів, публікувала наукові статті в газетах і журналах.

У ніч з 17 на 18 грудня 1918 р. Олександра Яківна з дочкою були вбиті бандитами на хуторі Любочка біля с. Писарівка. Похована О.Я.Єфименко на території середньої школи у с. Бугаївка Вовчанського району Харківської області.

У її творчому доробку особливе місце займає “Історія українського народу”, в якій висвітлюється історичний процес в Україні з найдавніших часів до XIX століття. Вивчала Олександра Яківна і культуру України. Активно виступала за присвоєння офіційного статусу українській мові (царським указом від 1878 року було заборонено друк українською мовою). Вела активну громадську діяльність: О.Єфименко була заступником голови Харківського видавничого комітету, організатором у Харкові історичного гуртка; виступала за жіночу емансипацію; читала лекції в Харківській бібліотеці. В 1907 р. Олександра Яківна з сім’єю на запрошення Вищих Бестужевських жіночих курсів переїхала до Петербурга. Вона блискуче читала лекції з історії України, щоразу збираючи великі аудиторії. Саме за клопотанням Бестужевських курсів Харківський університет у 1910 р. прийняв за дисертацію велику працю Олександри Єфименко «Историю украинского народа» та надав їй вчений ступінь доктора з історії та професорську посаду. Вона стала першою жінкою в Росії, яка здобула таке визнання. У 1917 р., разом з донькою Тетяною, поетесою, єгиптологом, Олександра Яківна повернулася в Україну. У селі Писарівці Харківської губернії вони прожили майже рік. Уже будучи тяжко хворою, письменниця невтомно працювала над своїм підручником «Українсько-московська історія для шкіл українських», якого за життя так і не побачила у друкованому вигляді.

"Олександра Яківна була людиною з надзвичайно розвиненим розумом, з визначними здібностями до аналізу та синтезу, з блискучим, яскравим, художньо-історичним талантом викладу, з високими думками та схильностями у бік філософії, з кришталево чистими душею та серцем, з надзвичайно підвищеною етикою та постійними пошуком правди і добра, що становили для неї основу історичних подій…"

український історик, філософ та громадський діяч Д.Багалій

Видатні діячі про О.Єфименко

"… з Харковом вона була зв’язана довгий час. Перебуваючи в Харкові, вона зосередила увагу на працях, присвячених його історії, як наукового центру з університетом і великим числом провідних громадських установ. Із старих українських національних традицій почав утворюватись осередок нового руху в галузі української історії і в нім взяла енергійну участь і Олександра Яковлевна разом із своїм чоловіком Петром Савичем…"

"Сама за походженням росіянка, вона вся віддалася проблемам українського народу і своїм талановитим пером показала в російській пресі несправедливе ставлення до його національних справ..." "Такі люди, як О.Я. Єфименко, проходять як прекрасні постаті, суцільні в своїй морально-інтелектуальній незалежності, непідлеглі ніяким життєвим перешкодам, віддані одній високій меті" "Що то за ясний розум у цієї жінки і як він виявляється в усіх деталях її особистого життя! Вона така певна себе, так завжди заглиблена в книжки, науку... Це була вчена жінка, але цілком самоук, яка сама взяла з сирих наукових матеріалів знання й освітлювала їх своєю ясною думкою"

"В лавах видатних російських жінок минулого сторіччя Ви посідаєте, звичайно, одне з найпочесніших місць, а серед вчених російських жінок Вам, зрозуміло, належить першість. Природа обдарувала Вас із дивовижною щедрістю: вона дала Вам неабияку логічну здібність та схильність до юридичного мислення, дар художнього подання та пречудовий стиль. Вона дала Вам надзвичайну працелюбність і таку ж надзвичайну стриманість та скромність... Трудове життя надало Вам вченої слави... Ваші духовні сили великі так само, як і Ваша витримана скромність" історик, педагог С.Ф.Платонов

Видатні діячі про О.Єфименко

українська громадська, культурно-освітня діячка і педагог С.Русова

Video

Бесіда літературознавця, директора видавництва "Смолоскип" Ростислава Семківа з Вірою Агеєвою, професоркою, викладачкою Києво-Могилянської академії на каналі "Шалені авторки" про авторку історичних підручників О.Єфименко

Відеоматеріал

Книги з фонду ХОУНБ

Книги з фонду ХОУНБ

Особливе місце у творчому доробку О. Єфименко посідає «История украинского народа», яка вийшла друком у 1906 р. Це узагальнююча праця з історії України. Вона охоплює період з найдавніших часів і до ХІХ ст. Структура «Истории» побудована у традиціях характерного для другої половини ХІХ ст. поділу матеріалу і складається з восьми розділів, яким відповідають окремі періоди української історії. Перший розділ присвячений доісторичній епосі та слов'янським племенам, які населяли Україну в давнину. Другий розділ описує історію Київської Русі, третій - період феодальної роздробленості. Четвертий і п'ятий відповідно розповідають про становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі, шостий розділ описує події визвольної війни 1648-1654 років. Останні два розділи висвітлюють події за часів Руїни та реконструкції українських земель (ХVІІІ ст.) і становище України в ХІХ ст. Характерною особливістю «Истории» є ідея невмирущості українського народу, яка проходить через усю книгу. Хто тільки не хотів його асимілювати, та не піддався він ні спольщенню, ні русифікації. Вижив український народ після численних воєн, татарських набігів, не втративши ані своєї мови, ні віри, ні звичаїв. Бо «де життя - там розвиток»

Електронні версії книг

Перше українське видання Олександри Єфименко «Історія українського народу» вийшло друком 1922 року під редакцією і з передмовою історика й активного учасника національно-культурного та політичного життя доби Української революції 1917–1921 років Дмитра Багалія, який також написав примітки та заключний розділ, присвячений подіям другої половині ХІХ – початку ХХ сторіччя.

Електронні версії книг

Олександра Яківна, хоч і була росіянкою, але палко відстоювала інтереси України. Особливо яскравою є її стаття «Памяти Тараса Григорьевича Шевченка», приурочена до 40-річчя з дня смерті українського поета. Шевченко представлений у статті як національний діяч, який зіграв величезну роль в становленні самосвідомості української нації та розвитку літературної української мови.

Електронні версії книг

Електронні джерела

У 1930 році вийшов десятий том видання «Збірник науково-дослідчої катедри історії Української культури». Перша частина збірника присвячена десятиліттю з дня смерті видатної історикині України Олександри Єфименко, ім'я й наукова та громадська діяльність якої тісно пов'язані з Слобожанщиною й Харковом. В збірці представлено статті Д.І.Багалія «Харківська доба діяльності Олександри Яковлевни Єфименкової», Білик «Огляд головніших праць Олександри Яковлевни Єфименкової», О.Вєтухова «Праці О.Я.Єфименкової в галузі етнографії», Г.Хоткевича «Єфименкова» тощо.

Електронні джерела

У 1930 році вийшов десятий том видання «Збірник науково-дослідчої катедри історії Української культури». Перша частина збірника присвячена десятиліттю з дня смерті видатної історикині України Олександри Єфименко, ім'я й наукова та громадська діяльність якої тісно пов'язані з Слобожанщиною й Харковом. В збірці представлено статті Д.І.Багалія «Харківська доба діяльності Олександри Яковлевни Єфименкової», Білик «Огляд головніших праць Олександри Яковлевни Єфименкової», О.Вєтухова «Праці О.Я.Єфименкової в галузі етнографії», Г.Хоткевича «Єфименкова» тощо.

Електронні джерела

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/7/part_1/8.pdf

file:///C:/Users/User/Downloads/9233-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-18440-1-10-20201123.pdf

Електронні джерела

Використані джерела

О.Я.Єфименко. – Текст та фотодані. – URL: http://kharkov.vbelous.net/ukrain/famous/fam-sci/efimenko.htm Агеєва В. Олександра Єфименко: росіянка, яка просувала історію України. – Текст та фотодані. – URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-43872727 Коломійчук І.В. , Темірова Н.Р. Олександра Єфименко: росіянка, пройнята Україною. – Текст та фотодані. – URL: file:///C:/Users/User/Downloads/9233-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-18440-1-10-20201123.pdf Александра Ефименко. – Текст та фотодані. – URL: https://www.peoples.ru/science/history/alexandra_ephimenko/ Олександра Єфименко. – Текст та фотодані. – URL: https://uahistory.com/topics/famous_people/10669 30 квітня 1848 народилася український історик та етнограф Олександра Єфименко. – Текст та фотодані. – URL: https://ridna.ua/2020/04/30-kvitnya-1848-narodylasya-ukrajinskyj-istoryk-ta-etnohraf-oleksandra-efymenko/ Єфіменко Олександра Яківна. – Текст та фотодані. – URL: http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/yefimenko-oleksandra-yakivna/?_offset%5b0%5d=3&

Запрошуємо до бібліотеки

Підготували Конопля Л. Сашкова Л.Редакторка Травіна О.

Адреса бібліотеки 61003 Харків, вул.Кооперативна, 13/2

https://library.kharkov.ua/

РЦІ "Харківщина" ХОУНБ

https://library.kharkov.ua/