Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

+info

Ця книжка про армію, що єдина в Європі так довго ( майже два десятиліття) чинила опір тоталітарним державам на найбільших територіях. Датою створення УПА символічно вважається 14 жовтня 1942 року. Як збройне формування вона організовано діяла до арешту головного командира Василя Кука в травні 1954 року, окремі бійці воювали до квітня 1960 року, а поодинокі повстанці переховувалися аж до здобуття Україною незалежності. Гімн українських націоналістів «Зродились ми великої години» став маршем нової української армії, котра від 2014 року воює проти російського агресора.

+info

Як народи-сусіди, українці й поляки знали часи миру та часи війни, мирного співжиття, співпраці, але й чимало конфліктів та непорозумінь. Кожна сторона має «свою правду». Саме ці непорозуміння (часто міфологізовані й демонізовані, а то й спеціально «підігріті» третьою стороною) призвели до формування у свідомості цих народів негативних образів один одного. І хоча за останні роки цей негативізм зменшився, він все ж не зник і часто дає про себе знати. В одній книзі охопити всі аспекти українсько-польських стосунків протягом тисячоліття неможливо. Автор намагався звертати увагу на найбільш важливі, з його точки зору, моменти в цих відносинах, намагаючись збалансовано говорити як про порозуміння, так і про непорозуміння.

+info

Для українського народу, розділеного на східноєвропейському театрі воєнних дій кордонами ворогуючих імперій, найдраматичнішими стали події Великої війни. Майже до самого кінця війни лінія фронту проходила через українську територію: ключове геополітичне розташування, значні природні та людські ресурси спричинили запеклу боротьбу за них Німеччини та Австро-Угорщини з одного боку і Російської імперії — з другого. У книзі представлено детальний перелік подій глобального конфлікту, який розгортався на території України, аналіз глибинних причин, ролі й наслідків для нашої країни.

+info

Видання є історичним путівником у період 1914-1945 років. У ньому йдеться про передумови Першої та Другої світових воєн, їх перебіг і наслідки для світу. Про розпад імперій та революційні хвилі, про особливості тоталітарних режимів та виклики міжвоєнного періоду. Розглянуто політичне формування України у часи екстремального насильства. Крім подій війни згадано й про культуру міжвоєнного періоду та світогляд людей того часу. Приділено увагу формуванню воєнного міфу у різних країнах. Завершується книга психологічним коментарем, який дозволяє переосмислити життєві стратегії та усвідомити психологічні наслідки цього травматичного періоду.

+info

З 1919 р. українські землі складали майже третину всієї площі Поль­щі. Національні меншини, в тому числі 5,6 млн українців, стано­вили приблизно третину з 27 млн населення країни. Україна та українці стали для Польщі новим джерелом сировини і дешевої робочої сили, що й зумовило загострення зовнішніх і внутрішніх протиріч. Книга докладно описує політику польського уряду: суцільна полонізація, позбавлення прав на свою мову та культуру, стримування розвитку економіки. Автор висвітлює і відчайдушну боротьбу кращих синів України за збереження самобутності своєї нації.

Коляда І.Українські землі під польською владою 1919—1939 роки

Коляда І.Україна в Першій світовій війні

Офіцинський Р.Історія УПА

Навігатор з історії України.Світові війни.

Кралюк П.Українці і поляки: 1000 років (не)порозуміння

надходження від українського інституту книги

«Буремні часи зробили нас сильнішими»