Want to make creations as awesome as this one?

draft

More creations to inspire you

Transcript

implementatie

digitalisering

start

Welkom!

Start

VORIGE PAGINA

Skills4You?

Praktische info

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Digitalisering in het onderwijs...

VOLGENDE

VORIGE PAGINA

Hoe surf jij door de module?

Ik ben op zoek naar kennisclips of concreet materiaal om in de lessen te gebruiken

Ik wil graag alle stappen van het implementatieproces ontdekken

Ik neem het Vier in Balans-model als basis en kies voor een bouwsteen waar ik op wil inzetten

VORIGE PAGINA

Theoretisch kader: Vier in balans

Er bestaan heel wat basiskaders voor digitalisering in het onderwijs die sterk wetenschappelijk onderbouwd zijn. Eén daarvan is het 'Vier in balans' model. Dit model wordt doorheen deze module als theoretisch kader gebruikt.

Vier in balans even opfrissen?

Kies een bouwsteen uit het Vier in balans-model waarer voor jouw school nog hete hangijzers aanwezig zijn. Klik op de bouwsteen in de visual om er meer over te weten te komen. Wil je liever eerst per bouwsteen nagaan wat al goed en wat nog minder goed gaat? Onderstaande fiche kan je hierbij helpen! Welke acties worden er in de school ondernomen? Wat bracht dit met zich mee? Welke acties staan nog op de planning?

VORIGE PAGINA

fiche

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Theoretisch kader: Vier in balans

Meer info

Kennisclip

Onze collega's van Hogeschool PXL organiseerden een webinar rond dit model. De inhoud werd in een kennisclip gegoten.

VORIGE PAGINA

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

VORIGE PAGINA

Het implementatieproces

Vier in balans?

Naar het implementatieproces

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

visie

strategie & planning

Infrastructuur

Apps & platformen

VORIGE PAGINA

Pilootprojecten

Professionalisering

Het implementatieproces

SELFIE-tool

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Er zit een bepaalde volgorde in het implementatieproces van digitalisering in het onderwijs. Tijdens deze module zal je eerst stilstaan bij de reden waarom het belangrijk is te vertrekken vanuit een visie, alvorens zomaar in actie te schieten. Nadien wordt er ingezoomd op bepaalde factoren, zoals welke apps nu écht kwaliteitsvol zijn voor het onderwijs of hoe je leerkrachten, die niet allemaal even goed overweg kunnen met technologie, kan professionaliseren. Maak jij deel uit van een school waar al een sterke, gedragen visie rond digitalisering is? Dan kan je dit stukje vrijblijvend overslaan en doorklikken naar factoren die meer passen bij de behoeften van jouw schoolcontext.

Jouw school inschatten op vlak van digitalisering? Selfie is een gratis tool dat je inzicht geeft in sterke en minder sterke punten op het gebied van digitale onderwijs- en leertechnologieën.

Visie-opbouw

De Golden Circle van Simon Sinek: een methodiek om je visie scherp te stellen.

Visie implementeren

Waar heb je nood aan wanneer je een veranderingsplan in gang zet? Het model van Knoster staat stil bij elementen die aanwezig moeten zijn.

VORIGE PAGINA

klik

klik

klik

STAP 1: visie

Om van de implementatie van digitalisering in het onderwijs een succesverhaal te maken, is een eerste stap het scherpstellen van een visie rond digitalisering. Dit is een dynamisch proces en omvat zowel een visie op leren en onderwijzen als een visie op de manier waarop digitalisering geïmplementeerd kan worden. In deze sectie leren we je hoe je een visie kan opbouwen, waarom een visie belangrijk is als vertrekpunt en welke voorwaarden noodzakelijk zijn om de visie te implementeren in jouw school. Het implementeren van een visie betreft een veranderingsproces. Een veranderingsproces laten slagen is niet eenvoudig. Aan de hand van de vijf elementen uit het verandermodel van Knoster (1991), in combinatie met de Golden Circle van Sinek (2009), wordt de slaagkans van een veranderingsproces vergroot. Hierbij staan niet alleen de succesfactoren centraal, maar ook het (h)erkennen van gedragingen als een veranderingsproces dreigt te stagneren.

Een coaching tool voor duurzame gedragsverandering (binnen lerende organisaties).

Coaching tool voor gedragsverandering

VISIE

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Name of subject

Topic

Visie-opbouw

VORIGE PAGINA

De Golden Circle van Simon Sinek (2009) is een methodiek die je helpt bij het opbouwen van een visie rond digitalisering binnen een school of scholengroep. Klik op de termen in de cirkel om meer te weten te komen.

WHY Waarom doen we het? Dit is de kern van de zaak. Wat is onze missie? Wie zijn de grondleggers? Waarom willen wij een school zijn waar digitalisering een plaats heeft?

HOW Hoe gaan we daar naartoe? Wat is ons toekomstbeeld op vlak van leren en lesgeven en wat is de rol van digitalisering hierin? Wat is onze beginsituatie en waar willen we naartoe?

WHAT Wat gaan we precies doen om verandering te verwezenlijken? Welke acties gaan we concreet nemen? Wat op korte termijn? Wat op lange termijn? Welke specifieke methodieken, programma's of apps gaan we gebruiken?

"Weten waarom je iets doet, geeft richting en houvast aan het veranderproces."

VISIE

Quiz 2/4

Geen lineair proces...

Het is belangrijk om eerst een goede en duidelijke visie op orde te stellen en dan pas een strategie uit te rollen en bepaald gedrag af te dwingen. Het proces van missie tot resultaten is geen lineair proces. Het omvat heel wat reflectie en eventueel herzien van bepaalde genomen stappen.

Single loop learning focust op acties terwijl double loop learning focust op ons denkkader. Hoe beïnvloeden overtuigingen onze manier van denken en onze acties? Ten slotte is er triple loop learning dat kijkt naar onze interne motivatie en drijfveren. Learning loops zijn een vorm van feedback cycli waarbij je effectieve gedragsverandering teweegbrengt naarmate je gewenste resultaten wel of niet behaalt. Zo leer je niet alleen sneller uit je fouten maar ook uit je successen. Je baseert je acties, overtuigingen en visie op eerdere ervaringen.De drie learning loops zorgen allemaal voor gedragsverandering op verschillende niveaus. Je kan ze inzetten als coaching tools op niveau van competenties, overtuigingen en identiteit.

VORIGE PAGINA

single loop leren

double loop leren

triple loop leren

VISIE

Chris Argyris, bedrijfskundige en hoogleraar aan de Harvard Business School ontwikkelde learning loops als ontwikkeling & coaching tools voor duurzame gedragsverandering (binnen lerende organisaties).

Visie implementeren

Waar heb je nood aan wanneer je een veranderingsplan in actie zet? Er zitten heel wat voorwaarden verbonden aan het bekomen van een succesvolle implementatie. Het model van Knoster (1991) geeft een beschrijving van welke aspecten er allemaal aanwezig moeten zijn en wat er kan gebeuren indien een element ontbreekt.

Verandering: je moet al deze aspecten (bouwstenen) hebben om tot verandering te komen.

Verwarring: geen duidelijke visie is geen duidelijke richting

Weerstand: wanneer we het belang niet goed gedefinieerd en doorgecommuniceerd hebben, botsen we op weerstand

Chaos: er is geen plan, niemand weet wat de volgende stap gaat zijn en iedereen werkt langs elkaar door

Frustratie: alles wordt on hold gezet

Angst: ‘Ik ga dat nooit kunnen, wat er van mij verwacht wordt’ (competentie ontbreekt)

Hoe kan je àl deze aspecten in orde krijgen?Je kan eventueel starten met het opstarten van een kernteam (werkgroep digitalisering): bestaande uit de directie, enkele vakleerkrachten en een aantal niet-ICT vaardigen (deze mensen zullen de kritische stem in het team zijn). Doe het team geloven en gebruik hiervoor sterke taal, bijvoorbeeld metaforen, en hanteer een positieve mindset.

getuigenissen

VORIGE PAGINA

VISIE

STAP 2: strategie en planning

Als we even terug denken aan het Vier in balans model weten we dat er enkele randvoorwaarden noodzakelijk zijn om digitalisering goed te kunnen inzetten in het onderwijs. De vier randvoorwaarden bestaan zowel uit menselijke als materiele voorwaarden.Nu we bij stap 2 aangekomen zijn zou er al voldaan moeten zijn aan de eerste menselijkerandvoorwaarde, namelijk het scherpstellen van een visie. De overige drie randvoorwaardenworden besproken in deze sectie. We vertrekken vanuit een concreet voorbeeld: School X wil een school zijn met innovatief en kwalitatief onderwijs om de jongeren hun talenten te laten ontdekken om zo te excelleren als persoon en professional beschikkende over de nodige kennis en skills om waardevol te participeren in de snel evoluerende maatschappij van de 21ste eeuw. School X vindt het belangrijk om groeigerichte feedback te geven, zowel aan de leerlingen als aan de leerkrachten. School X bekijkt hoe digitalisering ingezet kan worden om feedback te geven zodat digitalisering fungeert als add on/verrijking van wat er reeds gedaan wordt. Er werd een werkgroep digitalisering opgericht aan het begin van het schooljaar die helpt met het nemen van beslissingen op vlak van ICT. Eerst en vooral zal School X moeten controleren of de juiste infrastructuur aanwezig is. Dit is immers een cruciale randvoorwaarde voor digitalisering, maar is ook een kernelement dat voor frustratie kan zorgen indien het niet aanwezig is in het veranderproces (Knoster, 1991). Indien de juiste infrastuctuur aanwezig is, kan er gekeken worden naar apps en/of platformen die het geven van feedback faciliteren. Daarna is het tijd om te gaan professionaliseren. School X kiest ervoor om eerst enkele pilootprojecten te lanceren in de vakgroep Frans tijdens het eerste en tweede trimester. Indien dit positief onthaald wordt, gaan de betrokken vakleerkrachten Frans tijdens een pedagogische studiedag de grote groep leerkrachten professionaliseren. De werkgroep digitalisering is er immers van overtuigd dat interne goede voorbeelden krachtiger zullen overkomen bij de andere leerkrachten.

Professionalisering

VORIGE PAGINA

Apps/platformen

Infrastructuur

Pilootprojecten

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Infrastructuur

Apps & platformen

Beschikken over een goede ICT-infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol implementeren van digitalisering in het onderwijs. Een succesvolle Digisprong zal immers afhangen van goede ICT-infrastructuur. Onder de ict-infrastructuur vallen de beschikbaarheid en de kwaliteit van de netwerken en de toegang tot internet, digiborden of touchscreens die in de lokalen hangen, de laptops of tablets en de randapparatuur. De internettoegang moet gegarandeerd en veilig zijn en de data moeten op een goede plek opgeslagen en beheerd kunnen worden. Ook zaken zoals het aantal stopcontacten in een lokaal zijn dingen waarover nagedacht moet worden wanneer men digitalisering gaat inzetten in het onderwijs.Wanneer aan alle andere randvoorwaarden voldaan is, maar de ICT-infrastructuur tewensen overlaat, kan dit voor heel wat frustraties zorgen. Daarom is het belangrijk om elk aspect van je infrastructuur goed in kaart te brengen. Kenniscentrum Digisprong ontwierp een tool om je hierbij te helpen:

Check je budgetten

Check je mobiele toestellen

VORIGE PAGINA

Check je netwerk

Check je beveiliging

Check nieuwe technologieën

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Natuurlijk is er aan je ICT-infrastructuur een financieel plaatje verbonden. Je komt beter niet voor verrassingen te staan wanneer je delen van je infrastructuur moet vernieuwen. Om je te helpen, ontwikkelden we een budget- en inventaristool om je toekomstige investeringen in kaart te brengen(Excel bestand) en een wegwijzer om je ICT-infrastructuur te inventariseren(PDF bestand opent in nieuw venster). Dankzij de financiële middelen van Digisprong heb je extra financiële slagkracht om de digitalisering van je school te versnellen. Bekijk op de website van Onderwijs Vlaanderen zeker de veelgestelde vragen over Digisprong en de financiële middelen(opent in nieuw venster).

De toestellen die je kiest, hebben een impact op de capaciteit van je mobiele netwerk. Je moet je vaste en wifinetwerk voorzien op intensiever gebruik van digitale toepassingen door leerlingen, leraren en personeelsleden. Op de themapagina wifi op school(opent in nieuw venster) vind je inspiratie en informatie om je wifinetwerk te versterken. Goed om te weten: de Vlaamse overheid onderhandelt een nieuw raamcontract over telecommunicatie. Zodra dat is afgesloten, krijg je daar meer informatie over en kun je erop intekenen.

Ook nieuwe technologieën zijn belangrijk voor de toekomst van het onderwijs dat je aanbiedt en hebben een invloed op je ICT-infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality (VR) en augmented reality (AR)(opent in nieuw venster). Met het XR-actieplan(opent in nieuw venster) – XR = extended reality – helpt de Vlaamse overheid je ook hier.

Zodra je je infrastructuur en noodzakelijke investeringen in kaart hebt gebracht, kun je de volgende stap zetten. Ga na of je infrastructuur nog aan de behoeften van je school voldoet of aanpassingen nodig heeft. Vraag je af of je nog verder kunt met je mobiele toestellen en of ze nog in je ICT-visie en ICT-beleid passen. In de ‘Inspiratiegids aankoop mobiele toestellen’(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je pedagogische en technische informatie over mobiele toestellen en de gevolgen die je keuzes hebben voor de hard- en software en het besturingssysteem dat je in je school gebruikt. Zo weet je welke toestellen het beste in het pedagogische project van je school passen.

Je school digitaliseren brengt veiligheidsuitdagingen met zich mee. Zijn je systemen genoeg beveiligd tegen cyberaanvallen? Wat doe je wanneer je school wordt gehackt? Voorzie scenario’s die je toelaten om snel actie te ondernemen wanneer je slachtoffer bent van een cyberaanval. Op de themapagina cyberveiligheid(opent in nieuw venster) vind je verschillende leermiddelen die je op weg helpen. Om je nog beter te helpen, zijn we een project rond cyberveiligheid aan het uitwerken.

TERUG NAAR HET OVERZICHT

Wat is een goede app?

Apps & platformen

De apps die je gebruikt, maken deel uit van je ICT-infrastructuur. Er zijn heel wat verschillende apps, met verschillende doeleinden, op de markt. Maar hoe bepaal je nu welke apps een onderwijskundige meerwaarde kunnen bieden tijdens je lessen? Of hoe ga je na welke verschillende apps in omgang zijn in je school of scholengroep? En misschien nog belangrijker, hoe stem je je ondersteuning hierop af?In deze sectie hopen we antwoorden te kunnen geven op al jouw vragen rondom apps.

PIC-RAT model

Hoe kan je nagaan of een app kwaliteitsvol is voor het onderwijs?

VORIGE PAGINA

App Wheel

Wat is een goede app?

Bouwstenen

Hier worden digitale tools gekoppeld aan de twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (Surma).

Een tool om na te gaan:- hoe leerlingen omgaan met de tool in de les- hoe jij als leerkracht de tool inzet als onderdeel van de lespraktijk

Een methode om alle apps die in omgang zijn in je school te inventariseren.Bekijk de kennisclip HIER

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Dit artikel geeft een overzicht van bepaalde criteria waar best naar gekeken moet worden bij het kiezen van een tool. Ze worden hieronder samengevat: Zorg ervoor dat de app aansluit bij de beginsituatie van de leerlingen en dat de app gemakkelijk is in gebruik. Niet alle apps zijn gratis, sommigen hebben namelijk een gratis proefperiode of hebben een licentie nodig vooraleer je de onderwijsversie ervan kan gebruiken. Daarnaast is het ook belangrijk om stil te staan bij praktische zaken, zoals het aantal geheugen of netwerkverbinding dat de app nodig heeft om te kunnen functioneren. Zo kan een leerkracht LO bijvoorbeeld graag de app GooseChase gebruiken, maar is er geen stabiel internet in de sportzaal. De app is in dit geval dus niet geschikt, tenzij er een gezorgd wordt voor een stabiele internetverbinding. Ook privacy en veiligheid is belangrijk! De checklist geeft je een aantal zaken waar je op kan letten bij het nagaan of een app GDPR-proof is.

Royce Kimmons ontwierp een model om na te gaan hoe een tool dient in de les.

  • Hoe gaan de leerlingen om met de tool die je inzet en de manier hoe jij die inzet? (passief, interactief of creatief)
  • Hoe ga jij als leerkracht de tool gebruiken als deel van de lespraktijk? (replacement, augmentation, transformation)
Het is belangrijk dat je varieert tussen de verschillende rasters. Zo is altijd een creatieve opdracht geven, niet altijd gewenst. Elke docent zou zich deze vragen moeten stellen als men ICT voor leren wil gebruiken. De integratie leidt dan tot negen combinaties (van passief-vervangend tot creatief-veranderen). Je kunt dit model gebruiken om naar de bestaande praktijk te kijken. Maar het model is vooral bedoeld om na te denken over hoe je technologie meer interactief, creatief, versterkend of veranderend kunt inzetten ten behoeve van leren.

TERUG NAAR HET OVERZICHT

Voorbeelden Skills4You

Pilootprojecten

VORIGE PAGINA

Een implementatie is niet altijd een lineair proces. Het is vallen en opstaan. Daarom raden wij aan om, wanneer je voor een bepaalde tool hebt gekozen, je deze tool op kleine schaal gaat uittesten in de praktijk. Zo kunnen moeilijkheden onderschept worden voor er een eventuele uitrol op grotere schaal plaatsvindt. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de tool Flip te gaan gebruiken tijdens de lessen Frans. In plaats dat leerlingen één voor één hun spreekoefening voor de klas doen, nemen ze een filmpje op van zichzelf waar ze hun mening geven over een bepaalde stelling (1). Er wordt door de vakleerkrachten, in samenspraak met de ICT-coordinator en pedagogisch directeur, besloten om dit tijdens het eerste trimester uit te testen in de tweede graad (2). Zowel leerlingen als leerkrachten zijn enthousiast na het eerste trimester en besluiten dit permanent te gaan gebruiken (3). Tijdens een pedagogische studiedag delen zij hun ervaringen met leerkrachten buiten de vakgroep Frans. De leerkrachten Nederlands en Engels zijn enthousiast en ook de leerkracht geschiedenis wilt de tool gebruiken om de actualiteit wekelijks te bespreken. Er worden handleidingen ontwikkeld/gedeeld en tijdens de volgende personeelsvergadering zal er de mogelijkheid zijn om samen te zitten rond Flip (4).

Benieuwd hoe deelnemende scholen dit hebben aangepakt?

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

TERUG NAAR HET OVERZICHT

TERUG NAAR HET OVERZICHT

Professionalisering

Naast de infrastructuur en het ICT-beleid, zijn digitaal competente onderwijsprofessionals een belangrijk speerpunt van de Digisprong. Maar over wat moeten leerkrachten beschikken om zo'n "digitaal competente onderwijsprofessional" genoemd te kunnen worden? Mishra en Koehler (2008) werkten hiervoor het TPACK model uit:Het TPACK model beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ICT te integreren in zijn of haar onderwijs. Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek). Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ICT en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ICT versterkt.Het gaat erom dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat leraren weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de leerlingen kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen. Succesvol lesgeven met behulp van ICT betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model!

VORIGE PAGINA

VOLGENDE

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

TERUG NAAR HET OVERZICHT

VOLGENDE

VORIGE PAGINA

Professionalisering

Maar niet iedereen is even ICT-vaardig... Sommige leerkrachten zullen zich in verschillende versnellingen bevinden in het proces van digitalisering. Een eerste stap bij het uitwerken van je professionaliseringsaanbod, is de sterktes en noden van je lerarenteam in kaart brengen.

Hoe weet ik wie over welke kennis beschikt?

Nadat je je beginsituatie in kaart hebt gebracht, is het tijd om bij een paar andere zaken stil te staan. Ga samenzitten met de ICT-coördinator en bekijk de vragen die horen bij het lampje. Los de vragen op.Klik nadien op het uitroepteken (!) en vul de projectcanvas in. Deze projectcanvas laat je toe om een focus te kiezen in het opzetten van je professionaliseringsaanbod en helpt je bij het eventuele risico's, zoals weerstand bij de leerkrachten.

In deze module zitten heel wat interactieve elementen die een schat van informatie bevatten, maar die er ook voor zorgen dat je een bepaalde volgorde binnen deze module doorloopt. In dit venster worden ze netjes voor je opgesomd en uitgelegd: Deze drie puntjes zijn rechtsonderaan te vinden en geven je een overzicht van op welke dia je je bevindt. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de volgende dia. Door op dit pijltje te klikken ga je naar de vorige dia. Dit icoontje geeft je een overzicht van waar er zich overal interactieve elementen bevinden op de dia. Door op dit icoontje te klikken, ga je terug naar de overzichtsdia. Hier vind je extra informatie en bronnen terug. Onder dit icoontje vind je al deze informatie opnieuw terug.

Enkele zaken om bij stil te staan bij het nadenken over professioanlisering op vlak van digitalisering:

Wil je jouw ICT-competenties of die van je schoolteam naar een hoger niveau tillen? DigCompEdu leert je welke digitale vaardigheden leraren vandaag moeten hebben. Met onze eigen Digisnap-tool breng je de sterktes en noden van je lerarenteam in kaart en krijg je vormingen op maat voorgeschoteld. Hieronder vind je alvast enkele vormingen en lerende netwerken. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) Het Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde een interactieve website(opent in nieuw venster) waarop je een uitgebreide uitleg vindt bij de verschillende onderdelen van het Europese referentiekader, DigCompEdu. Per ICT-competentie geven we je een aantal tips en richtlijnen om je vaardigheden te verbeteren. De website is eveneens verrijkt met koppelingen naar websites met praktisch bruikbaar materiaal. Per domein voorzien we ook infofiches die dieper ingaan op enkele aspecten binnen het betrokken domein. Je leert dankzij deze fiches over welke ICT-competenties je moet beschikken om goed onderwijs te geven met behulp van ICT. Download hier de leerkrachtenfiches in fichevorm(PDF bestand opent in nieuw venster) of in boekvorm(PDF bestand opent in nieuw venster). Digisnap Wil je graag zicht krijgen op de ICT-competenties van jezelf of je lerarenkorps? Dan is de gratis zelfreflectietool Digisnap van Kenniscentrum Digisprong iets voor jou. Via een vragenlijst peil je naar de competenties van je leraren en breng je de sterktes en noden in kaart. Het hieruit voortvloeiende rapport helpt je bij het opstellen van een vormingstraject op maat van het team en wijst je de weg naar interessante vormingen. Ontdek Digisnap

TERUG NAAR HET OVERZICHT

Materiaal

Uiteraard staan jullie er niet alleen voor en zijn er al heel wat verschillende bronnen van informatie beschikbaar. Via onderstaande tabjes kunnen jullie aan al het materiaal dat door en voor Skills4You ontwikkeld en gebruikt is tijdens de sessies.

Getuigenissen van de scholen

VORIGE PAGINA

Kennisclips

Databank van beschikbaar materiaal

Goedgewerkt