Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jornada L'ARTèria - AlcoiGener 2023

// EXPECTATIVES?

qui soU?

// CENTRE, ETAPA I ESPECIALITAT

// hAS APLICAT ALGUNA VEGADA AQUEST RECURS O SEMBLANT?

àrea música

qui som?

roberto G. gontán

àrea EDUCACIÓN FÍSICA

ALEJANDRO BADENES

PER QUÈ RHYTHM&BASKET ?

INFLUÈNCIA DEL PROJECTE SOCIOCULTURAL BASKETBEAT®

RECURS PER A TREBALLAR INTERDISCIPLINÀRIAMENTMÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA

FORMACIÓ ABPA: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES ARTÍSTICS

// Cos teòric + // elecció de càpsules formatives+// Proposta projecte final

Formació onlineABPA - Aprenentatge basat en projectes artístics

continguts

1. Possibilitats de so amb la pilota de bàsquet. El timbre.

5. Creació d’una coreografia amb pilotes de bàsquet.

3. La polirítmia.

4. Diferents propostes per a una coreografia basades en el ritme i moviment utilitzant pilotes de bàsquet.

2. El pols i el ritme. La forma o estructura.

OBJECTIUS

3. Donar eines al professorat per a treballar de forma interdisciplinària l’expressió corporal.

2. Dissenyar coreografies com a part de muntatges artístics individuals o col·lectius.

1. Descobrir les possibilitats del cos com a instrument musical amb l’ajuda de les pilotes de bàsquet com a recurs per a produir ritmes corporals i crear música.

NOMÉS AMB pIlotEs de bÀsquet?

RITME

POLS

Coreografia rítmica considerada com una combinació de sons, sorolls i silencis en un espai temporal amb una intenció artística.

consideracions bàsiques per fer ritmes amb pilotes de bàsquet

la pilota com a instrument

"La pilota de bàsquet... el nostre instrument, un membranòfon esfèric amb so indeterminat que emet el so greu quan la botem contra el terra -DUM- i el so agut quan la piquem amb la mà oberta i els dits separats -TAK- (Aragay, 2015)".

la pElota comO instrumentO

"La pelota de básquet... nuestro instrumento, un membranófono esférico con sonido indeterminato que emite sonido grave cuando la botamos contra el suelo -DUM- y sonido agudo cuando la picamos con la mano abierta y los dedos separados -TAK- (Aragay, 2015)".

- Desplaçaments, girs, salts, llançaments, recepcions, etc.- Ball, dansa, moviment rítmic.

- Moviment en diferents plànols.- Lateralitat. - Percepció espacio-temporal.

// repertori motriu

- EL BOT: dibuix plàstic de la pilota aprofitant l'altura del bot.- Figures / estàtues / passades.

// amb la pilota

// movilitzar diferents segments corporals

movimenTs estÈtics

// amb la resta del cos:

posSibiliTATs de so

// AMB la pIlota:

- Colps amb els peus- Colps amb les mans- Sons amb la veu

DUM (bot) so greuTAK (colp palma) so agut

DESCARREGA PLANTILLA EN BLANC

recursos que ens poden ajudar

EXPLICACIÓ

Musicogrames: representacions gràfiques senzilles

Metrònom

llegenda / elements del musicograma

Doble TAK en el mateix temps

DUM - bot

TAK - palmada

Línia superior (representació iconogràfica)

Corxera i silenci de corxera.Utilitzarem per als bots a contratemps

DUM - 2 bots x temps (corxeres)

DUM - 1 bot x temps (negra)

TAK - palmada

Línia inferior (representació musical)

ex. 1 - musicograma amb proposta ritme bàsic

ex. 2 - musicograma amb proposta ritme bàsic

Possibilitat de combinar diferents ritmes i enllaçar amb breaks(vídeo 4). Variant: passar la pilota al company/a en el break

ex. 3 - introducció d'un break

BREAK

x4

+ BREAK

4 x A + 4 x A + 4 x A 4 x B + 4 x B 4 x C

ex. 4 - introducció de les poliritmies

Definirem les lletres A, B i C per a expressar la persona o grup que realitzen un mateix patró (musicalment, les diferents veus).Establirem l'estructura de la coreografia per a determinar quan entra cadascú/na.

Generador virtual de ritmes

Per poder experimentar amb la composició de ritmes, pots fer servir el següent generador virtual percussiu.Kick: bombo o "Dum"Snare: caja o "Tak"

Exemple EF primària

Exemple Música ESO

Exemple EF 1r cicle ESO

Exemple Música ESO

* Decret 106/2022 de 5 d'agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària * Decret 107/2022, de 5 d'agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria. Currículums per àrees i matèries

Las coreografíes rítmiques formen part del currículum de les àrees de Educació Física, Educació Artística-Música en primària i Música en secundària.

justificació curricular LOMLOEcOMUNITAT VALENCIANA

justificació curricular LOMLOEcOMUNITAT VALENCIANA

justificació curricular LOMLOEcOMUNITAT VALENCIANA

justificació curricular LOMLOEcomponent interdisciplinari de r&b

etapa primària

àrea educació física

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa primària

àrea educació física

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa primària

àrea educació física

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa primària

àrea educació física

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa primària

àrea educació física

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

etapa eso

àrea música

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

situacions d'aprenentatge

música

DESCARREGA

educació física

justificació curricular LOMLOEexemples per àrees / matèries

Valor motivacional

música d'acompanyament

Selecció per part de l'alumnat de les cançons: diferents estils musicals, incidint en la importància d'escollir peces amb ritmes marcats. Exemples: Trap, rock and roll, Reggaeton, música clássica, etc.

El recurs R&B adquireix un valor afegit quan introduïm cançons o peces musicals que acompanyarem amb les coreografies amb pilotes de bàsquet.

Possibilitat de representar gràficament cada secció amb elements referits a cada DUM / TAK * Recomanació: una vegada fet tot el musicograma gràfic, simplificar-lo i memoritzar-lo. * Didàctica: per seccions i per imitació/repetició.

Anàlisi formal d'una cançó

ESTRUCTURA MUSICAL

1. Escoltar la cançó. Identificar el compàs: binari o ternari (pulsació forta i repetició).2. Identificar seccions/parts: introducció, estrofes, tornada, pont, coda.3. Identificar nombre de compassos de cada secció o part.4. Identificar els elements que encaixen segons el ritme per a adaptar els colpejos: DUM-TAK, etc.5. Crear musicograma amb lletres per a les seccions (A, A', B, B', Tornada, etc).

Figa // Tanxugueiras

Beggin' // Maneskin

Cari // Senior i el cor brutal

Enllaços a les cançons - Clicar en les icones

Malamente // Rosalía

9 to 5 // Lady Sovereign

Billie Jean // Michael Jackson

CANçonS treballades EN LA FORMACIÓ

Showstopper // Brandon & Leah

Beggin' // Maneskin CEP Calatayud 2022

Figa // TanxugueirasCFR Vigo 2022

Cari // Senior i el cor brutalCEP Manacor 2022

9 to 5 // Lady Sovereign

Enllaços als vídeos - Clicar en les icones

Showstopper // Brandon&LeahJornades Artèria - Gandia

VÍDEOS DE LES COREOGRAFIES

Mix coreos profesorado EF y Mús // Taller Gandia 2019

VÍDEOS exemples alumnat i professorat

Mix coreos profesorado EF y MúsTaller Castelló 2022

Alumnat Mas de Camarena (València) // Festival - camp de fútbol

Enllaços als vídeos - Cliqueu en les icones

Alumnado CEIP Puente Sardas (Sabiñánigo) // Proyecto Depende de los dos

Mix coreos professorat EF i Mús // Taller Gandia 2019

VÍDEOS exemples amb alumnat

4. Alumnes R&B Manacor // Sílvia Reverte

3. Alumnes Don't be shy // Miquela Orfí

5. Alumnes Manacor // Kika Forteza

7. CEIP Ses Illes - We will rock // Antoni Sureda

6. Alumne The night // Francesca Bausà

2. Alumnes Manacor// Bines

1. Alumnes CEIP Eleonor Bosch// Mabel González

Enllaços als vídeos - Clicar en les icones

beggin // maneskin - Estructura a mà

pOLIRRITMIA // 3 GRUPOS

dinàmiques rogle

Proposta dinàmiques i jocs iniciació R&B en rogle

Enllaç a la proposta d'exercicis, dinàmiques i jocs d'iniciació per a fer en rogle, amb una pilota per a cada participant i sense suport musical.

Sweet child o'mine // Guns N' Roses

El pensamiento circular // Ivan Ferreiro

Proposta tempo més ràpid:

Proposta tempo lent:

Cançons emprades en la formació per fer esta dinàmica:

INTERPRETACIÓ en viu

Proposta d'interpretació en viu per a la formació. Accés a Canva (diapos en pdf).

Us proposem una plantilla que pot servir com a exemple per a crear propostes d'interpretació en viu.Heu de tenir en compte adaptar al nivell del grup

INTERPRETACIÓ en viu // vídeo

com avaluar?

Exemple de RÚBRICAper avaluar una coreografia amb pilotas de bàsquet

Us proposem la RÚBRICA com element per avaluar aquest tipus de tasca, tot i que podeu utilitzar altres instruments d'avaluació.

COM Avaluar?

Clica per descarregar plantilla emplenable

// PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

ALEJANDRO BADENES

roberto G. gontán

Moltes gràcies per la vostra atenció.

// PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE