Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Indira Gandhi (1917-1984)

Фундатор української академічної науки

Володимир Іванович Вернадський – український науковець та філософ, природознавець, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу, ноосферу, космізм.

(28 лютого 1863 - 6 січня 1945)

Рід Вернадського має глибокі українські корені. Один із його предків по батьківській лінії воював у війську Б. Хмельницького. Прадід навчався в Переяславському колегіумі та Києво-Могилянській академії. Дворянство вислужив дід Василь, який відтоді став писатися Вернадським. Батько Володимира, Іван Васильович, народився у Києві, очолював кафедру в Київському університеті. Мати Вернадського теж походила зі старовинного роду Константиновичів, її предки належали до козацько-старшинської верхівки. Материн дядько, Микола Гулак був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства. Згодом у всіх автобіографіях Володимир Вернадський підкреслював своє козацьке походження.

Родовід Вернадських

Родина В. І. Вернадського

У 1886 році Володимир Вернадський одружується з Наталією Старицькою, з якою познайомився ще у 1885 році. 1887 року у Вернадських народився син Георгій (який пізніше став професором Єльського університету в США). 1898 року в сім'ї народжується донька Ніна (вона стане лікарем-психіатром).

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

Кожен новий прорив у медицині, науці, технологіях і будь-якій іншій сфері інтелектуальної діяльності повертає нас до вчення Володимира Івановича Вернадського про біосферу і концепції її переходу в ноосферу. Не випадково його монографію тільки в 1990-х роках чотири рази перевидавали в Європі та США. Сьогодні людство стоїть перед вибором, про який Володимир Іванович писав 100 років тому.

Бібліотека Вернадського