Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Професионално портфолио на

Учител по Компютърно моделиране и информационни технологии

Димитър Илиев

10

Безопасност в интернет

Занимания по интереси

За мен

11

Благодаря!

Проекти

Комисии

Дейности

Философия

Обучения

Образование

Моето училище

Съдържание

Име: Димитър Илиев Рождена дата: 27 Октомври Местоживеене: гр. Гоце Делчев Длъжност: Учител по компютърно моделиране и информационни технологии Контакти: d.iliev@parvo-gd.org

За мен

https://parvo-gd.com

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е училище с вековна история. През 1860 година е построена първата самостоятелна сграда на училището. От тези начални години до днес училището се развива непрекъснато, като ние сме горди с постиженията на нашите ученици, които издигат и утвърждават престижа на училището. Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е първото иновативно основно училище в област Благоевград от учебната 2017/2018 година.

Моето училище

2003

Висше образование - бакалавър: Специалност компютърни системи и технологии ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград

2021

ОБРАЗОВАНИЕ

Допълнителна професионална квалификация: Учител по информатика и информационни технологии ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград

"Интегриране на образователни ресурси с виртуална и добавена реалност в учебния процес за повишаване мотивацията за учене, оценка и самооценка у учениците в училище"

"Как да прилагам ресурсите на Уча.се в час"

2022, Септември

2022, Септември

ОБУЧЕНИЯ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2022/2023 РОБОТИКА

Живеем в условия на бурно технологично и информационно развитие, където обемът информация нараства непрекъснато. Учениците прекарват все повече от свободното си време пред компютъра, запленени от разнообразието на интернет, компютърни игри и различни приложения. Именно за това, училището и в частност учителите трябва да се интегрират и пригодят към тези нови условия.Основна цел в процеса на обучение е учениците да усвоят добре учебния материал, както и да умеят да прилагат наученто на практика. Затова, учебният час трябва да бъде ярък, емоционален и продуктивен.Именно затова, в образователния процес успешно се прилагат различни електронни ресурси, презентации, образователни платоформи, електронни листа и др.

ФИЛОСОФИЯ

Джон Дюи

Една капка опит е по- ценна от хиляди килограми теория по простата причина, че само при опита, теорията има жизнено и истинско значение. Всеки опит и най- скромния, е в състояние да създаде нова теория, но теорията без опит не може да бъде схваната дори и като теория.

2. Комисия за обучението по безопасност на движението

3. Комисия за ритуализация и награди

1. Комисия за спортно-туристическата дейност

УЧАСТИЕ В КОМИСИИ

"По стъпките на Самуиловите войни" - 2022 г.

Първи учебен ден 2022/2023 г.

ДЕЙНОСТИ

Седмица на бащата: "В света на прорамирането"

ПРОЕКТИ

Проект "Равен достъп до училищно образование в условие на кризи"

10

https://sacp.government.bg/за-деца/правила-за-да-си-в-безопасност

http://az-deteto.bg/pravila-za-sigurnost-i-bezopasnost-v-internet-/view.html

http://az-deteto.bg/pravila-za-sigurnost-i-bezopasnost-v-internet-/view.html

http://www.az-deteto.bg/safe/

ДЕЦАТА И ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ

Follower Growth

Write a subtitle here

14.2k

БЛАГОДАРЯ!