Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Iskolába hívogató

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket a csepeli Eötvösbe a 2023/24-es tanévben!

START

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás korba lépett! Az iskolakezdés minden bizonnyal nagy változást fog hozni mind a gyermek, mind az egész család életében. Biztosak vagyunk abban, hogy az iskola sok-sok új élmény és szellemi öröm forrása lesz az elkövetkező esztendőkben. Az új ismeretek és készségek elsajátítása miatt az első tanév mindig meghatározó jelentőségű. Forduljanak hozzám bizalommal.Mura Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Beiratkozási tudnivalók: A beiratkozás 2023. április 20-21. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok letölthetők a honlapról, valamint a Letölthető dokumentumok fülről. Fontos, hogy a szülői jogokat gyakorló szülők mind a ketten írják alá a papírokat. A felvételnél a következő szempontokat kell betartanunk: 1. körzetes gyermekek 2. regisztrált hátránnyal küzdő gyermekek (HHH, SNI, BTM…), amennyiben minket választanak (ezeket az igazolásokat, szakértői véleményeket be kell mutatni) 3. körzeten kívüli testvérek 4. körzeten kívüli csepeli gyermekek 5. körzeten kívüli nem csepeli gyermekek

Beiratkozás

Kedves Szülők és Gyerekek!

Zeneis meghallgatás:2023. március 20-21. 14-16 óra az iskola tánctermében.(megközelítés a szülői parkolóból)

2023. május 3. szerda 16-16,452023. május 10. szerda 16-16,45

Kedves Szülők és Gyerekek!

2023. március 8-án, szerdán 7,45-11 óra között nyílt napot tartunk leendő elsőseinknek és szüleiknek.Mindenkit várunk szeretettel!

Nyílt nap

Beiratkozásitudnivalók

Bemutatjukiskolánkat

1.a

1.b

1.z

Osztályainkbemutatkozása

Elérhetősé-geink

Letölthetődokumen-tumok

Játékos gyakorlás

Képek az iskolánkról

Zeneis meghallgatás, előkészítők

1.anémet nemzetiségi osztály

Kedves Szülők! A leendő 1. a német nemzetiségi osztály osztályfőnökeként szeretnék bemutatkozni. Krémerné Vukovics Katalin vagyok, immár 34 éve az Eötvösben dolgo- zom. Gyermekeim felnőttek, ide jártak 8-8 évig.

Englertné Keresztényi Nórának hívnak, a leendő 1.a osztálytanítója. A Budapesti Tanítóképző Főiskola elvégzése óta tanítok ebben aziskolában már több évtizede. Egy felnőtt fiam van.

Annak idején mi is átéltük azt az izgalmat, amiben most Önöknek is része lehet. Gyermekük egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett. Ahhoz, hogy a lehető legzökkenőmentesebb legyen az iskolába lépésük és ott a helytállásuk, elengedhetetlen a kölcsönös bizalom, az együttműködés velük és Önökkel, a szülőkkel. Munkánk során mindig erre törekszünk. A legfontosabb számunkra, hogy a kisgyermek szeressen iskolába járni, pozitív élményekkel térjen haza. Egy jó közösség részese lehessen, ahol maximálisan fejlődhet önálló gondolkozása, kreativitása. Olyan képességei erősödjenek, amelyek kellően megalapozzák és jelentősen megkönnyítik a későbbi tanulmányi munkájukat. Szeretettel várjuk gyermekeiket, s kívánjuk, hogy iskolánkat második otthonuknak tekintsék. Üdvözlettel, Kati néni és Nóra néni

Vendégségben Kati néninél és Nóra néninél

1.bangolos osztály

Timár-Marjai Györgyinek hívnak, Csepelen élek a kislányommal és a férjemmel. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán szereztem tanítói diplomát. Fontos számomra a jó osztályközösség, amelyben minden gyermek biztonságban érzi magát, ahol öröm tanulni és játszani egyaránt. Szívügyem a testmozgás, amelyet a mindennapi testnevelésórák alkalmával, sok-sok játékkal igyekszem megszerettetni minden kisgyerekkel. Szeretem a művészeteket, öröm számomra látni a gyermeki kreativitás kibontakozását, alkotásaikon keresztül még jobban megismerem a személyiségüket. Célom, hogy segítségére legyek gyermeknek és felnőttnek egyaránt ebben az új, izgalmas élethelyzetben.

Egri Zsuzsa vagyok, 1993-ban kezdtem tanítói pályámat. Sok-sok kisgyerek tanult már meg általam írni, olvasni, számolni. Legfontosabbnak az alapvető készségek elsajátítását tartom, mely biztos alapot ad az erre épülő ismereteknek. Valósuljon meg mindez úgy, hogy a gyerekeknek élmény lehessen a tanulás az ismeretszerzés! Igyekszem ezt segíteni változatos módszerekkel, eszközökkel, tevékenységi formákkal, játékkal. A mai napig örömmel érkezem közéjük, közös munkánk alapja a nyugodt, barátságos légkör, hogy az iskolában töltött sok-sok óra kellemesen telhessen. Szeretettel várom leendő kis elsőseinket!

Vendégségben Zsuzsa néninél és Györgyi néninél

1.z ének-zene tagozatos osztály

Dobosné Varga Orsolya vagyok, angol nyelv szakos tanító. Életem a tanítás! Minden nap örömmel és újult erővel lépek be a csepeli Eötvös József Általános Iskola kapuján immár 12 éve, hogy a gyermekeket játékosan, élmény- dúsan, számukra szinte láthatatlan módon vezessem be a tudás, az írás, az olvasás, a matematika és az angol nyelv világába. Több, mint 20 éves pedagógusi pályámon számtalan örömteli pillanatot éltem át tanítványaimmal különböző tanulmányi versenyek, sikeres megmérettetések, fellépések, felejthetetlen osztálykirándulások, iskolai és iskolán kívüli rendezvények alkalmával. Szakmai tudásomat folyamatosan fejlesztem itthoni és külföldi továbbképzések során, hogy a tanulókból a lehető legtöbbet hozhassam ki, hiszen mindenki tehetséges valamiben! Nekünk, tanítóknak az a dolgunk, hogy ezt a tehetséget és képességet megtaláljuk, fejlesszük, gondozzuk, hogy a gyermekből majd sikeres, boldog felnőtt váljon. Pedagógusi tapasztalataimat az iskolán kívül is kamatoztatom, a Csepp-Csepel Gyermek Néptánc Együttes kísérőjeként és tolmácsaként öregbítem lakóhelyünk jó hírnevét, ápolom népi hagyományainkat, melyeket az iskolán belül néptáncoktatóként is igyekszem átadni tanítványaimnak. Szabadidőmben aktív kóruséletben veszek részt, sokat énekelek, mert zene nélkül lehet élni, de nem érdemes! Ezért nagyon várom leendő kis tanítványaimat, hogy ne csak az idegen nyelv, hanem a zene csodálatos világába is együtt merüljünk majd el!

Kalteneckerné Várnai Adrienn vagyok. 2010-ben szereztem meg tanítói diplomámat az ELTE Tanító és Óvóképző magyar-ének szakán. Közel 10 éve vagyok az Eötvös József Általános Iskola nevelőtestületének tagja, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Szülési szabadságról visszatérve újult erővel immár 2 éve tanítom zenetagozatos diákjaimat. Lételemem a zene, mely szerencsére gyerekkorom óta körülölel. Hivatásos énekesként számomra a legfontosabb szempont a zene megszerettetése a gyermekekkel, játékkal, mesével, énekkel, mozgással, alkotással. Célom, hogy minden tanuló sikerélményhez jusson, ezért az óráimról sosem hiányozhatnak az önálló produkciók/„kiskoncertek” ahol kisművészként mutatkozhatnak be a gyerekek. Hiszek abban, hogy mindenkiben van valami egyedi, különleges. Csodálatos megtapasztalni, hogy a kicsi gyermeknek milyen sokat jelent, ha megfelelő szintű művészeti nevelésben van része az ének- zene tanórákon. Fontosnak tartom, hogy közösen éljük meg a hagyományainkat, ünnepeinket, és aktívan részt vegyünk az iskolai rendezvényeken, programokon. Nagy szeretettel várom leendő első osztályos kisdiákjaimat!

„Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek”

Vendégségben Orsi néninél és Adri néninél

http://www.eotvos232.hu/

A csepeli Eötvös József Általános Iskola zöldövezeti környezetben, nyugodt, biztonságos, kertvárosi miliőben található. 1941-ben indult meg falai között a tanítás. 80 éve dolgoznak tanítók, tanárok, kollégák, nevelők azért, hogy az Eötvös Csepel kedvelt iskolája lehessen.

Mindennapjaikhoz családias légkört biztosítunk. Elkötelezett, jól képzett pedagógusaink hitvallását a szülők belénk vetett bizalma alapozza meg. Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket. Tapasztalt, kiváló pedagógusaink játékos módszerekkel igyekeznek megszerettetni a tanulást. Ehhez segítséget nyújt a korszerű, interaktív technikával felszerelt osztálytermi és szabadtéri környezet is.

Építve az Eötvös hagyományaira, kiemelt területeink: - a német nemzetiségi - az emelt óraszámú angol nyelv - az emelt szintű ének-zene oktatás. Az ének-zenei osztályba való felvétel előtt alkalmassági meghallgatást tartunk a leendő első osztályosok számára.

Mindhárom osztályban iskolaotthonos rendszerben dolgoznak majd, ahol 08:00-16:00 óra között szervezzük a gyerekek mindennapjait. Természetesen egyéni elbírálás alapján lehetőség van arra is, ha valaki iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozásra szeretné járatni gyermekét.

Az iskola falain belül- sport: sakk szakkör, foci, kézilabda, akrobatikus rock and roll, kosárlabda - zene: kürt, furulya, gitár, zongora, hegedű, fuvola, trombita, cselló, szolfézs - képzőművészet: rajz, kézműves elfoglaltságot is választhatnak.

Igyekszünk a korosztályuknak megfelelő kiegészítő kulturális, sport és szabadidős programokat is becsempészni a hétköznapokba. Múzeumok, színházi előadások, mese-, bábjátékok, kirándulások, sportprogramok, versenyek, koncertek mind-mind plusz élményt adnak a gyerekeknek.

A letölthető dokumentumok a nevükre kattintva érhetőek el!

Etika/ hit- és erkölcstan nyilatkozat

Lakcímnyilatkozat

Motivációs levél

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

A motivációs leveleket március 8-ig várjuk emailben!

Nemzetiségi nyilatkozat

Képek iskolánk mindennapjaiból

Megújult iskolaudvarunk

Játékos gyakorlás ovisoknakKattints valamelyik játékra!

Mókus Marci iskolába megy

Kalandozás a Mancs őrjárattal

Fejlesztő játékok

Figyelj!

Készítette: Krajcsovics Tünde

Készítette: Szabó Alexandra

Készítette: Tramontini-Dudás Julianna

Vendégségben a pingvineknél ovisokkal

Szervusz! Nagy utazásra hívlak Téged a Déli-sarkra, a pingvinekhez. Vendégségünk alatt segítünk a kis állatoknak halakat fogni. Ha ügyesen megoldod a feladványokat, akkor halacska lesz a jutalom a kis pingvinnek. Indulj hát! Kattints a repülőre!

Kattints a fülvédős pingvinre!Egy feladványt fogsz kapni.

Melyik pingvinek látják a tükörképüket?

Kattints rájuk!

Kattints a pecás pingvinre!

Segíts a pingvinnek a vödörbe tenni a halacskákat! Közben számláld meg, mennyi halat fogott!

A halacskát bele kell húzni a vödörbe! Számítógépnél az egér segítségével, tableten, telefonon az érintőképernyő segítségével.

Kattints a zöld sapkás pingvinre!

Keresd meg az 5 különbséget! A második képen kattints oda!

Másképp áll a szárnya.

Itt van jéghegy.

Nincs sál a nyakában.

Van pecabotja.

Itt nincs felhő.

Kattints a legkisebb pingvinre!

Tapsolj annyit, amennyi pingvint látsz!

Guggolj annyit, amennyi pingvint látsz!

Kopogj eggyel többet, mint amennyi pingvint látsz!

Dobbants eggyel kevesebbet, mint amennyi pingvint látsz!

Már csak egy pingvinnek nincs halacskája, kattints rá!

Tanuld meg ezt az aranyos verset, nagyobb testvéred vagy szüleid segítenek biztosan.

Köszönjük a segítségedet, mindenkinek van halacskája!

Véget ért mai utazásunk. Örülök, hogy velem tartottál!

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Tisztelettel: Mura Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Újra!