Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rebudes

bIBLIOTECA fnb

nÚM. 2

ESTIGUES AL DIA AMB LES REVISTES

DESEMBRE 2022GENER 2023 FEBRER 2023

PAPER

L'objectiu és poder oferir aquest producte cada 4 mesos (octubre, febrer, juny)

electròniques

T'ajudem a estar al dia i et posem més fàcil l'accés a les últimes informacions aparegudes a les revistes.

Si t'interessa algun número, indica'ns quin és i te'l prestem o te l'enviem al despatx (PDI)

Et facilitem l'índex de les revistes en paper rebudes des del desembre fins el febrer

paper

electròniques

 • Argo
 • Chasse-mareée, Le
 • Ingeniería naval
 • Mar
 • Marin report
 • Materials evaluation
 • Náutica y yates
 • Naval architect, The
 • Navigator
 • Professional boatbuilder
 • Recalada
 • Revista general de marina
 • Seaways
 • Shiprepair & Technology
 • Singladura
 • Transporte XXI
 • Warship technology
 • Woodenboat

Per accedir-hi cal tenir el botó e-BIB en el navegador.

Et facilitem l'accés directe als números publicats de desembre a febrer d'una selecció de les revistes electròniques.

electròniques

 • Anave
 • Cuaderno profesional marítimo
 • J. of ETA maritime science
 • J. of Marine science and engineering
 • J. of maritime archaeology
 • Marine log
 • Marine pollution bulletin
 • Marine structures
 • Motor ship
 • Ocean engineering
 • Sea technology

Paper

electròniques

Paper

Demana'l

ARGO

Hivern 2022, Núm. 10

electròniques

Paper

Demana'l

Chasse-marée, Le

Déc. 2022-Jan. 2023, Núm. 330

Déc. 2022-Jan. 2023, Núm. 330

tornar N330

electròniques

Paper

Chasse-marée, Le

electròniques

Paper

Chasse-marée, Le

Fév.-Mar. 2023, Núm. 331

tornar a N.331

electròniques

Paper

Chasse-marée, Le

Fév.-Mar. 2023, Núm. 331

Demana'l

Ingeniería naval

electròniques

Paper

Set. 2022, Núm. 1017

Ingeniería naval

Demana'l

electròniques

Dic 2022, Núm. 1018

Paper

Ingeniería naval

Demana'l

electròniques

Ene. 2023, Núm. 1019

Paper

Format PDF

electròniques

Mar

Demana'l

Paper

Dic. 2022, Núm. 629

Format PDF

electròniques

Mar

Demana'l

Paper

Ene. 2023, Núm. 630

Format PDF

electròniques

Mar

Demana'l

Paper

Feb. 2023, Núm. 631

Format PDF

electròniques

Marin report

Demana'l

Paper

Dec. 2022, Núm. 134

electròniques

Paper

Demana'l

Materials evaluation

Nov. 2022, Vol. 80, Núm. 11

electròniques

Paper

Demana'l

Materials evaluation

Dec. 2022, Vol. 80, Núm. 12

electròniques

Paper

Demana'l

Materials evaluation

Jan. 2023, Vol. 81, Núm. 1

electròniques

Paper

Demana'l

Náutica y yates

Feb.-mar. 2023, Núm. 65

electròniques

Paper

Naval architect, The

Demana'l

Jan. 2023

Format electrònic

electròniques

Demana'l

Paper

Navigator, The

Feb. 2023, Núm. 32

electròniques

Demana'l

Paper

Professional boatbuilder

Des. 2022-Jan 2023, Núm. 200

Dic. 2022, Núm. 194

Format electrònic

Format electrònic

electròniques

Demana'l

Paper

Recalada

Oct. 2022, Núm. 193

electròniques

Demana'l

Paper

Revista general de marina

Vol. 283, Oct. 2022

electròniques

Demana'l

Paper

Revista general de marina

Vol. 283, Nov. 2022

electròniques

Demana'l

Seaways

Paper

Nov. 2022

Inclou índex d'autor i temes dels números del 2022

electròniques

Demana'l

Seaways

Paper

Des. 2022

electròniques

Seaways

Demana'l

Paper

Gen. 2023

electròniques

Shiprepair & Maintenance

Demana'l

Paper

3rd Q 2022

electròniques

Shiprepair & Maintenance

Demana'l

Paper

4rd Q 2022

electròniques

Singladura

Demana'l

Paper

Des. 2022

1 Nov. 2022, Núm. 665

Suplement

Demana'l

electròniques

Transporte XXI

Paper

Suplement

Transporte XXI

15 Des. 2022, Núm. 668

electròniques

Demana'l

Paper

1 Feb. 2023, Núm. 670

Transporte XXI

15 Gen. 2023, Núm. 669

electròniques

Demana'l

Paper

15 Feb. 2023, Núm. 671

Transporte XXI

electròniques

Demana'l

Paper

electròniques

Warship technology

Demana'l

Paper

Jan. 2023

electròniques

Woodenboat

Demana'l

Paper

Jan.-Feb. 2023, Núm. 290

Feb. 2023, Núm. 651

Gen. 2023, Núm. 650

Dec. 2022, Núm. 649

Accés electrònic

electròniques

ANAVE (Asociación Navieros Españoles)

Paper

Feb. 2023, Núm. 468

Gen. 2023, Núm. 467

Des. 2022, Núm. 466

Accés electrònic

electròniques

Cuaderno profesional marítimo

Paper

Vol. 10, Núm. 4, 2022

electròniques

Journal of ETA maritime sciences

Paper

Vol. 11, Núm. 1, 2023

Vol. 10, Núm. 12, 2022

electròniques

Journal of marine science and engineering

Paper

Vol. 17, núm. 4, Des. 2022

electròniques

Journal of maritime archaeology

Paper

Vol. 127, Núm. 12, Des. 2022

electròniques

Marinelog

Paper

Vol. 187, Feb. 2023

electròniques

Marine pollution bulletin

Vol. 186, Gen. 2023

Paper

electròniques

Marine structures

Paper

Núm. 87, Gen. 2023

electròniques

Motor ship

Paper

Vol. 103, Núm. 1209,Des. 2022

Vol. 270, 15 Feb. 2023

Vol. 269, 1 Feb. 2023

Vol. 268, 15 Gen. 2023

Ocean engineering

electròniques

Paper

Vol. 267, 1 Gen. 2023

També accessible a través de la base de dades ProQuest

electròniques

Sea technology

Vol. 63, Núm. 11, Des. 2022

Paper

Vol. 64, n. 2, Feb. 2023

També accessible a través de la base de dades ProQuest

electròniques

Sea technology

Paper

biblioteca.fnb@upc.edu

si t'interessa algun número d'alguna revista posa't en contacte amb nosaltres i te la prestarem. Si ets docent te la farem arribar al despatx.