Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zaginiony Rękopis

Jan Matejko "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" z 1871r.Foto: Wikimedia/CC

Jest rok 2023. W Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie dokonono zuchwałej kradzieży.Zaginął egzemplarz dzieła autorstwa Mikołaja Kopernika pt. "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich").Twoim zadaniem jest odnalezienie powyższej ksiegi. Aby tego dokonać będziesz musiał zapoznać się z niezbędnymi informacjami, rozwiązać zadania oraz zagadki.

Wyruszaj na swoją wyprawę.

Na początek trochę informacji o mnie,Czytaj uważnie. Te informacje mogą pomóc w rozwiązaniu zadań.

Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473r. w Toruniu.Kopernik był najmłodszym synem kupca Mikołaja i Barbary Watzenrode. Miał on dwie siostry Barbarę i Katarzynę oraz starszego brata Andrzeja. Ojciec Kopernika zmarł, kiedy ten miał zaledwie 10 lat. Jego prawnym opiekunem został wówczas wuj od strony matki – Łukasz Watzenrode.W roku 1503 Mikołaj Kopernik obronił doktorat na Uniwersytecie w Ferrarze z prawa kanonicznego. Ponadto studiował medycynę, filologię grecką w Padwie oraz prawo w Bolonii. Kopernik był kanonikiem kapituły, jednak bez prawa do odprawiania mszy świętych, ponieważ nigdy nie przyjął święceń kapłańskich i nie został księdzem. Poza astronomią Kopernik zajmował się prawem, matematyką, ekonomią, astrologią, strategią wojskową. Był również tłumaczem i lekarzem. Kopernik stanowił przykład prawdziwego człowieka renesansu. Znał łacinę i grekę, a podczas studiów we Włoszech, spotkał się z Leonardem da Vinci. Do obserwacji astronomicznych, Kopernik używał prostych przyrządów – triquetrum, astrolabium i kwadratu. W latach 1516 – 1521, podczas gdy Kopernik administrował z Olsztyńskiej twierdzy dobrami kapituły, trwała polsko – krzyżacka wojna. Wtedy też, wcielił się on w rolę dowódcy i zajął się obroną Olsztyna. Dzięki jego działaniom, Krzyżacy nie zdobyli jednej z najważniejszych fortecy południowej Warmii.W latach 1616 – 1822 dzieło Kopernika „ De revolutionibus orbium coelestium”, czyli „O obrotach sfer niebieskich” znajdowała się na indeksie ksiąg zakazanych, nazywanych inaczej księgami zatrutymi. Rękopis dzieła znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.W roku 1542, Mikołaj Kopernik doznał wylewu krwi do mózgu, co było przyczyną utraty mowy oraz częściowego paraliżu. Zmarł 21 maja 1543 roku, czyli kilka miesięcy później. Wydarzenie to pokryło się z datą publikacji jego najważniejszego dzieła. W 537 rocznicę narodzin Kopernika, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, nazwała jeden z pierwiastków na cześć astronoma – copernicium (Cn).Jeden z kraterów na Marsie i na Księżycu oraz planetoida zostały nazwane na cześć Kopernika – Copernicus. W roku 1965 wizerunek Mikołaja Kopernika pojawił się na banknocie wyprodukowanym przez Narodowy Bank Polski.

Witaj podróżniku, poszukaj ukrytych linków

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Zadanie 1

Twoja liczba to suma dobrych wyborów

Jakimi narzędziami astronomicznymi posługiwał się Kopernik

kwadrant słoneczny

teleskop

luneta

astrolabium

triquetrum

Zadanie 2

Twoja liczba to ilość poprawnych wyborów

Który pierwiastek został nazwany na cześć Mikołaja Kopernika

Cn

Kr

Cr

Ca

Cs

O Ile planet więcej jest we współczesnym układzie słonecznym niż za czasów Mikołaja Kopernika.

Zadanie 3

Użyj latarki, dobrze poszukaj, przeczytaj i policz

Zapamiętaj wynik

Układ słoneczny za czasów Kopernika

Zadanie 4

Które z poniższych faktów z życia Mikołaja Kopernika są prawdziwe

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1475r. w Toruniu.

Poza astronomią Kopernik zajmował się prawem, matematyką, ekonomią, astrologią, strategią wojskową

Kopernik podczas studiów we Włoszech, spotkał się z Leonardem da Vinci.

Kopernik studiował na Akademi Krakowskiej.

Dzieło Kopernika „ De revolutionibus orbium coelestium”znajdowało się na indeksie ksiąg zakazanych

Rękopis dzieła Kopernika znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Twoja liczba to suma dobrych wyborów

Powróć do strony z informacjami

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Brawo!

Masz 1 punkt

Brawo!

Masz 1 punkt

Brawo!

Masz 1 punkt

Spróbuj jeszcze raz!

Wprowadź odpowiednie liczby

BŁĄD

Wprowadź liczby od nowa

Tu możesz pogłebić swoją wiedzę na temat Mikołaja Kopernika, jego dokonań naukowych oraz układu słonecznego.

https://frombork.art.pl/pl/mikolaj-kopernik-2

https://copernicus.torun.pl

https://dzieje.pl/postacie/mikolaj-kopernik-1473-1543

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik

https://wmbc.olsztyn.pl/Content/10812/02_zycie_i_tworczosc.pdf

https://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/322105,Naukowy-heretyk-Mikolaj-Kopernik

https://fajnepodroze.pl/mikolaj-kopernik-ciekawostki

https://www.youtube.com/watch?v=s9SviLP2fK4

https://view.genial.ly/60858396ccdf320d43ab7a3d/presentation-uklad-sloneczny

https://view.genial.ly/602a59fac3b1130d715eec97/presentation-wszechswiat

Gratulacje !

Rękopis został odnaleziony.