Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Perioada desfășurării: octombrie - decembrie 2022

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Lucian Blaga

Jurnalul digital de raportare a proietului transfrontalier

Educație online fără hotare

Modernismul în spațiul geografic românesc

ARGUMENT În acest timp al postmodernității, caracterizat printr-o dinamică de mare complexitate, dezvoltarea potențialului creativ al elevilor a devenit o prioritate pentru procesul educațional. Creativitatea, comunicarea, inovarea sunt competențe-cheie în câmpul practicii educaționale, cu rol în dezvoltarea gândirii și stimularea progresului personal. Proiectul dat își propune să antreneze elevii din clasa a XII-a și profesorii de limba și literatura română, geografie și psihologi în activități în care să se valorifice și să se dezvolte potențialul creativ și simțul estetic prin exprimarea emoțiilor prin prezentarea creațiilor moderniștilor: Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.
Motto: „După ce am descoperit că viața nu are niciun sens, nu ne rămâne altceva de făcut decât să-i dăm un sens.” L. Blaga

Educație online fără hotare

- Tatiana Ghilescu, profesoară de geografie;- Svetlana Istrati, psihologă.

- Felicia Napîrcă, profesoară de limba și literatura română;- Mihaela Drasleuca, profesoară de limba și literatura română.

- Inga Zazulea, profesoară de limba și literatura română;- Maria Tcaci, profesoară de geografie;- Victoria Tîrnovschi, psihologă.

Părțile implicate în proiect

Acord de parteneriat

Educație online fără hotare

1. Descrierea proiectului: scop și obiective;2. Competențe specifice vizate;3. Încadrare în curriculum;4. Modalități de colaborare dintre elevi;5. Produse de învățare create de elevi;6. Rezultate și concluzii;7. Reflecții finale.

Structura raportului

Durata desfășurării proiectului: 19 octombrie- 15 decembrie 2022 Scopul proiectului: Aprofundarea cunoștințelor elevilor de liceu despre creația scriitorilor moderniști: L. Blaga, T. Arghezi, I. Barbu în corelație cu spațiul geografic românesc. Obiectivele proeictului: 1. Să studieze biografia și creația scriitorilor moderniști;2. Să analizeze/interpreteze unele opere literare prin prisma propriului univers axiologic;3. Să descopere obiectivele turistice din spațiul geografic românesc, relevate în biografia sau creația literaților moderniști;4. Să valorifice experiențele de lectură/lingvistice/geografice în cadrul unor activități interative, în vederea dezvoltării personale, demonstrând interes axiologic și estetic.

Descrierea proiectului

Coordonata didactică la Geografie

Coordonata didactică la Limba și literatura română

Încadrare în curriculum

conform curriculumului 2019

Competențe specificela Geografie

Competențe specifice la Limba și literatura română

Competențe specifice vizate

Etapa de raportare și prezentarea cărții digitale: 15 - 30 decembrie 2022 Responsabili: coordonatorii proiectului

Etapa de colaborare (recital de poezie, prezentări, călătorii virtuale, reflecții): 1-15 decembrie 2022 Responsabili: coordonatorii proiectului

Etapa de cercetare și acțiune (vizite la bibliotecă, sondaje, lecturi): 15 octombrie - 30 noiembrie 2022 Responsabili: coordonatorii proiectului

Etapa salutului virtual (poster, video, runda întrebări-răspunsuri, ora psihologului): 1-14 octombrie 2022 Responsabili: coordonatorii proiectului

Planul comun de activități

Modalități de colaborare dintre elevi

Echipa „Nepoții lui Creangă”din Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, Republica Moldova.

SAlutul virtual

Echipa „Noi îi punem în valoare”din Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din Săveni, România.

SAlutul Virtual

Echipa „Avangardiștii”din Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Chișinău, Republica Moldova.

SAlutul virtual

„Starea de bine a elevului”, dna Victoria Tîrnovschi, psihologă

„Starea de bine a elevului în cadrul proiectelor educaționale”, dna Svetlana Istrati, psihologă

PRIMA ÎNTÂLNIRE VIRTUALĂ. Cuvântul psihologului

Prima întâlnire virtuală. Prezentarea instituției

Prima întâlnire virtuală. Prezentarea instituției

Prima întâlnire virtuală. Prezentarea Instituției

Etapa de cercetare: sondaje, analize, lecturi

Pendus Olivia și Drăguțan Alexandra, eleve ale clasei a XII-a, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, Bălți, Republica Moldova

Harta conceptuală „MODERNISMUL”

Produse de învățare create de elevi

„Lucian Blaga, între logos și tăcere”

Adelina Tenderencu, eleva clasei a XII-a, Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, România

Produse de învățare create de elevi

„Eugen Lovinescu, inițiatorul modernismului”

Andreea Elena, eleva clasei a XII-a, Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, România

Produse de învățare create de elevi

Cristina Cușnir și Nicolae Cincilei, elevi ai clasei a XII-a, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, Bălți, Republica Moldova

Universul poetic: teme și motive, ipostaze ale eului liric blagian

Produse de învățare create de elevi

Laura Bortă și Cristina Potlog, eleve ale clasei a XII-a, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, Bălți, Republica Moldova

„Tudor Arghezi, poet artifex”

Produse de învățare create de elevi

Vlada Platon, eleva clasei a XII-a, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Chișinău, Republica Moldova

Călătorie virtuală „Lancrăm, satul lacrimei”

Produse de învățare create de elevi

Casa Memorială „Tudor Arghezi-Mărțișor”

Adelina Macari, eleva clasei a XII-a, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Chișinău, Republica Moldova

Călătorie virtuală„Pe urmele lui Tudor Arghezi”

Produse de învățare create de elevi

Luminița Mocanu și Alexandru Ciobanu, elevi ai clasei a XII-a, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, Bălți, Republica Moldova

„Ion Barbu, poet ermetic”

Produse de învățare create de elevi

Adelina Tenderencu, eleva clasei a XII-a, Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, România

„Ion Barbu, despre matematică și/sau poezie”

Produse de învățare create de elevi

rezultate și concluzii

Evaluarea cunoștințelor

Bilanțul proiectului

rezultate și concluzii

Evaluarea cunoștințelor

Bilanțul proiectului

rezultate și concluzii

Proiectul de parteneriat este o sursă de autoperfecționare și autoevaluare pentru cadrele diactice, favorizând schimbul de bune practici și dezvoltarea inteligenței parteneriale.

Elevii de la trepta liceală pot deveni parteneri responsabili, cu inițiativă, creativi, aprofundându-și cunoștințele, fapt relevant pentru susținerea examenului de BAC.

Pentru elaborarea unui produs de calitate e necesară o viziune de ansamblu, valorificându-se toate resursele din cadrul proiectului

Succesul implementării acestui proiect educațional la distanță depinde atât de colaborarea în plan extern (cu partenerii), cât și de colaborarea în plan intern (cu proprii discipoli, colegi, manageri, părinți).

rezultate și concluzii

„Cadrul didactic este acel ghid rafinat, responsabil care își ajută elevul în complicatul zbor în lumea cunoștințelor. Anume încurajarea implicării active a elevilor în activitățile proiectului transfrontalier „Modernismul în spașiul geografic românesc” reprezintă un imbold de a valorizara experiența cognitivă a acestora în diverse etape, ajutând astfel candidații Bacalaureatului 2023 atât să-și aprofundeze cunoștințele, cât și să-și satisfacă pasiunea pentru lectură.” Felicia Napîrcă, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic ”Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, România

„Consider că un profesor autentic presupune, pe lângă formarea și perfecționarea continuă a competențelor profesionale, o interrelaționare frumoasă cu discipolii săi, o relație prodigioasă de parteneriat în care atât elevii, cât și cadrele didactice să se simt importanți. Implicarea activă a elevilor în cadrul proiectului a constituit un pilon de bază în dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale, contribuind astfel la formarea elevului ca personalitate integră.” Inga Zazulea, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic Republican „I. Creangă”, Bălți, Republica Moldova

Reflecții finale

„ Acordând strunele fragile ale sufletului de copil la camertonul bunătății, al toleranței, al adevărului, cadrul didactic dăruiește societății Oameni, care, lecturând, scriind, analizând, producând judecăți de valoare, zboară spre înălțimea care se numește sens al vieții. Proiectul dat a dezvoltat competențe digitale și geografice la elevi, cunoscând diverse obiective turistice din regiunile de baștină a literaților moderniști.”Tatiana Ghilescu, profesoară de geografie, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Chișinău, Republica Moldova

„Pedagogia nu este profesia pe care o poți lăsa seara, ca pe o haină de lucru, e o „dulce ardere de sine”. Din cartea vieții, plină de fapte și cuvinte, profesorul este acela care împărtășește lumină, profesionalism, responsabilitate, inițiativă. Proiectul transfrontalier „Modernismul în spațiul geografic românesc” a fost o oportunitate atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi de a cunoaște plaiul românesc.” Maria Tcaci, profesoară de geografie, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, Bălți, Republica Moldova

Reflecții finale

Reflecții finale

„Viața nu este un joc de Solitaire, oamenii depind unul de altul. Când unul face bine, alții sunt ridicați. Când unul se împiedică, alții sunt afectați. Nu există echipe formate dintr-un singur om – fie prin definiție, fie prin lege naturală. Succesul este un efort de cooperare, depinde de cei care stau lângă tine.”