Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Otylia Waśniowska & Natalia PiskorzWiktoria Seweryn

HISTORIA PIENIĄDZA

7. Podsumowanie

5. Współczesność

4. Okres wojny

3. Okres złotowy

2. Okres groszowy

1. Okres denarowy

SPIS TREŚCI

od ok. 984 roku

Okres denarowy

Pytanie
Ok. roku 984 ma miejsce emisja pierwszych denarów Mieszka I, których 50 sztuk zachowało się do dziś.

Poniżej denar pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego (992-1025)

https://opinie.wp.pl/mieszko-i-6158915896182401c

DOBRZE!

Lech Wałęsa
Bolesław Chrobry
Mieszko I

Kto dokonywał pierwszych emisji denarów?

Poszukaj magicznego klucza i połącz monetę z królem. Zapamiętaj kolejność władców.

a-Władysław | Hermanb-Bolesław || Śmiałyc-Mieszko |||d-Bolesław Chrobrye- Bolesław ||| Krzywoustny

Przyporządkuj Pieniądze do króla

Półgrosz
Podstawę systemu groszowego stanowił wówczas wprowadzony pod koniec XIV w. przez Władysława Jagiełłę półgrosz. Nietypowa sytuacja dominacji półgrosza w systemie groszowym utrzymała się aż do reformy Zygmunta I Starego z 1526 r

Wbrew przypuszczeniom obecność samego grosza jako monety rodzimej, a nie obcej, w systemach monetarnych okresu groszowego, wcale nie była przesądzona. Wręcz przeciwnie, w Polsce od lat 60. XIV w. grosz zanotował aż 150-letnią przerwę, kiedy to zaprzestano jego produkcji wobec silnej konkurencji grosza praskiego.

OKRES PÓŁGROSZOWY

Grosz staropolski
Kwartnik Kzimierza Henryka |||
Grosz praski

od 1338 roku

OKRES GROSZOWY

Co stanowiło podstawę systemu groszowego?

Półgrosz

Talar Miasta Gdańska z roku 1577
Tymf z 1663

Od ok. XV| w.

Okres złotowy

Dukat koronny podwójny Jana Kazimierza

  • 2
  • 2
  • oui

Od 1939r.

Okreswojny

Potem na polskich monetach przybijano pieczęć niemiecką, aż w maju 1940 roku powołano Bank Emisyjny w Polsce, który wyemitował nowego złotego, który pozostał pod niemiecką kontrolą.

Przed wybuchem II wojny światowej polska złotówka cieszyła się szacunkiem i była dobrą oraz wymienialną w pełni walutą. Niestety, wraz z niekorzystnym przebiegiem kampanii wrześniowej wartość polskiej waluty spadała w dół. Po wybuchu wojny nasz kraj zmagał się z finansowym chaosem co jest naturalną konsekwencją każdej napaści zbrojnej. Mieliśmy różne systemy waluty na polskich ziemiach.

____

W którym roku powołano Bank Emisyjny w Polsce?

spróbuj ponownie :)

Błędna odpowiedź

____

W którym roku powołano Bank Emisyjny w Polsce?

____

W którym roku powołano Bank Emisyjny w Polsce?

____

W którym roku powołano Bank Emisyjny w Polsce?

____

W którym roku powołano Bank Emisyjny w Polsce?

brawo!!!

____

W którym roku powołano Bank Emisyjny w Polsce?

do teraz

współczesność

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, powinno przyjąć wspólną europejską walutę – euro. Po wprowadzeniu euro w Polsce będzie obowiązywał tzw. okres podwójnego obiegu, kiedy będzie można posługiwać się zarówno euro, jak i złotym, jednak to się jeszcze nie stało.

W Polsce w dniu 1 stycznia 1995 r. dokonano denominacji, która miała na celu wzmocnienie i stabilizację pieniądza. W jej wyniku 1 nowy złoty polski (PLN) zastąpił 10 000 tzw. starych złotych. Obecnie w Polsce prawnym środkiem płatniczym jest 1 złoty podzielny na 100 groszy. W obiegu znajdują się banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski.

  • 3
  • 2
  • no

GRATULACJE!!!

Dzień dobry, jeśli znalazłeś ten list to znaczy, że nie trafiłeś tu przypadkiem. Znalazłeś się w krainie pieniądza ponieważ zostałeś wybrany przez mojego magicznego leprikona Patyka... To on Cię tu doprowadził... Żeby wyjść z Zaczarowanej krainy musisz pomóc Patykowi rozwiązać zagadki... Bądź uważny... W Zaczarowanej krainie czeka na Ciebie kilka zagadek... Musisz rozwiązać wszystkie Po każdej zagadce otrzymasz jedną cyfrę. Zapamiętaj ją. Aby wyjść z Zaczarowanej krainy trzeba będzię wpisać szyfr i drzwi się otworzą!. Powodzenia!

Zakończenie gry

JOETSRTAENŚIWPZSATCPZKASRTOMWCAZNDEOJLKCRAIPNRITEHIZCZEWKADCOIBĘSWYIEALEGPRWZAYGIÓKD

Rozszyfruj zdanie. Liczba wyrazów będzie Ci potrzebna. Zapamiętaj ją! Będzie to pierwsza cyfra do naszego szyfru by wyjść z krainy.

Ile jest pieniędzy z okresu denarowego

= ?

= 9

= 8

= 10

Równanie matematyczne

Dotknij kuli

Która z tych monet pochodzi z okresu groszowego

Zapamiętaj trzecią cyfrę z tego roku

Moneta którą wybrałeś pochodzi z 1338 roku

Zła odpowiedź

Error

Gratulacje! Ukończyłeś quiz o pieniądzach :)

Zdjęcia zawarte w naszej prezentacji mają licencje creative commons- CC0

koniec!