Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Twórca: Diego Delso Copyright: CC-BY-SA 3.0

epizentrumUsage terms:Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Bank centralny

Agata Paluch, Oliwia Surówka, Alicja Wolnicka

Autorstwo; Daniel Vorndran

Instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa Dowiedz się w którym roku utworzono najstarszy bank centralny. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_centralny Przekoduj ten rok szyfrem ASCII. Po przekodowaniu uzyskasz 4 pary 2-cyfrowych liczb. Suma 2 ostatnich par jest zaszyfrowana jedną z pięciu liter hasła(szyfr ASCII)

Czym zajmuje się bank centralny? Szukaj tam, gdzie jest mokro.

Autorstwa Adrian Pingstone

Informacje o banku centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Szukaj tam gdzie jasno nocą.

Kiedy powstał Bank Centralny Rzeczypospolitej Polskiej? odpowiedź znajdziesz na stronie https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html Narodowy Bank PolskiO NBP Historia bankowości centralnej w Polsce W styczniu 1924 r. Sejm uchwalił słynną reformę walutową, która pozwoliła przezwyciężyć katastrofę...Nbplub szukaj przy wejściu

1945 rok :) Dodaj pierwszą, drugą i czwartą cyfrę z roku powstania banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdź, która litera stoi na tym miejscu w alfabecie łacińskim. Jest to kolejna litera do hasła

-

Funkcje stabilizująco-kontrolne

  • Bank centralny formułuje cele polityki pieniężnej państwa i steruje nią za pomocą dostępnych instrumentów.
  • Bank centralny utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju, a także prowadzi politykę kształtowania kursu waluty krajowej.
  • Bank centralny nadzoruje działalność banków komercyjnych, dbając o bezpieczeństwo systemu bankowego.
  • Bank centralny reguluje podaż pieniądza w obiegu (poprzez np. operacje otwartego rynku i ustalanie stóp procentowych) i oddziałuje na politykę kredytową banków komercyjnych.

Europejski Bank Centralny jest bankiem Unii Europejskiej dla 19 państw członkowskich.

W skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych wchodzą ECB oraz 28 banków centralnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski (Narodowy Bank Polski).

W praktyce gospodarczej wyróżnia się dwa modele relacji banku centralnego i państwa: bank komercyjny niezależny od państwa (samodzielnie ustalający cele i dobierający narzędzia) oraz bank centralny zależny od państwa (rządu).

Bank centralny jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie.

Europejski bank centralny powstał 1 czerwca 1998 r.

Bank centralny, dla przykładu Narodowy Bank Polski (NBP), jest instytucją państwową, która nie obsługuje klientów indywidualnych. Ma za to wyłączne prawo prowadzenia i kształtowania w odpowiedni sposób przy użyciu swoich organów polityki pieniężnej dla pieniądza papierowego i bezgotówkowego.

Liczbe państw członkowskich Europejskiego Banku Centralnego podstaw pod x. f(x)=(x-8)*2 Otrzymany wynik odpowiada miejscu literki w alfabecie łacińskim. Nie zapomnij odszyfrować go szyfrem cezara z przesunięciem o 3!

Zrób szybki quiz, aby otrzymać kolejną literkę z hasła

POWODZENIA!!

Foto: Shutterstock/cactii

Europejski Bank Centralny jest bankiem Unii Europejskiej dla ... państwa członkowskich

17

18

19

Pytanie 1/5

Pytanie 2/5

ile jest funkcji stabilizująco-kontrolnych?

3

4

5

Pytanie 3/5

Kiedy powstał bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej?

1921

1936

1945

Pytanie 4/5

W skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych wchodzą ECB oraz ... banków centralnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski (Narodowy Bank Polski).

19

20

28

Pytanie 5/5

W którym roku został utworzony najstarszy bank na świecie?

1668

1688

1686

Kolejną literką z hasła jest E.

Gratulacje

🎉

Spróbuj jeszcze raz

Oops zła odpowiedź

Rozwiąż quiz dla kolejnej literki z hasła

Powodzenia!!

Christian Dembowski

Bank centralny jest ... instytucją/instytucji uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie.

jedną z trzech

jedną z dwóch

jedyną

Pytanie 1/5

Pytanie 2/5

Ile modeli relacji banku centralnego wyróżnia się w praktyce gospodarczej?

1

2

3

Pytanie 3/5

Czy w Polsce jest bank centralny?

Nie

Tak

Pytanie 4/5

W którym roku powstał europejski bank centralny?

1986

1992

1998

Pytanie5/5

Czy bank centralny (np. NBP) obsługuje klientów indywidualnych?

Nie

Tak

Kolejną literką z hasła jest literka M

Gratulacje!!

🎉

  • 4
  • 4
  • oui

SUPER! Teraz możesz odgadnąć hasło!!

Andrzej Barabasz (Chepry) CC-BY-SA

money

Home

Spróbuj ponownie

Oops zła odpowiedź