Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tietolähteitä sosiaalihuollon kirjaamisesta kiinnostuneelle

Tutustu sosiaalihuollon kirjaamista ja tiedonhallintaa koskeviin tietolähteisiin ja pidä itsesi ajan tasalla!

Verkkosivut

Selaa hyödyllisiä verkkosivuja kootusti yhdessä paikassa!

Uutiskirjeet

Tilaa ajankohtaista tietoasuoraan sähköpostiisi!

Oppaat ja julkaisut

Tutustu oppaisiin ja muihin kirjaamista koskeviin julkaisuihin!

Lait ja määräykset

Keskeisimmät lait ja määräykset löydät täältä!

Päivitetty 23.1.2023

Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä (yhteistyotilat.fi)

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi)

Asiakasasiakirjarakenteiden julkaisupalvelu Sosmeta (thl.fi)

Tietorakenteiden julkaisupalvelu Kansallinen koodistopalvelin (thl.fi)

Sote-sanastot: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (thl.fi)

Tietosuojavaltuutetun opas sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyyn

Käyttöoikeusasetuksen soveltamisohje (yhteistyotilat.fi

Oppaat ja julkaisut

Tutustu sosiaalihuollon kirjaamista käsitteleviin oppaisiin ja muihin julkaisuihin.Kaikki linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Kelan Kanta-palvelut

Sosiaalihuollon Kanta-liittymisen ja rakenteisen kirjaamisen takarajat

Sosiaalihuollon potilastiedot

Sosiaalihuollon koulutukset (esim. Kanta-foorumit)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto

THL

Rakenteisen kirjaamisen tuki

Tapahtumakalenteri

Sosiaalihuollon kirjaamisohjeet

Rakenteisen kirjaamisen tuen materiaalit

Tiedonhallinnan ajankohtaista

Verkkokoulut ja muut tietolähteet

Kanta-verkkokoulut

Kotimaisten kielten keskus: Sosiaaliturvan ja hoitotyön kieli

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Usein kysyttyä sosiaalihuollosta

Kirjaamisfoorumi.fi: Vaikeiden kysymysten vastauspankki

Kotimaisten kielten keskus: Hyvän virkakielen verkkokurssipaketti

Verkkosivut

Tutustu sosiaalihuollon kirjaamista käsitteleviin hyödyllisiin verkkosivuihin.Kaikki linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Lait ja määräykset

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi HE 164/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasia-kirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta HE 345/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja tervedenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 246/2022

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021

Hallintolaki 434/2003

Tietosuojalaki 1050/2018

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Tutustu keskeisimpiin sosiaalihuollon kirjaamista ohjaaviin lakeihin ja määräyksiin.Kaikki linkit aukeavat uuteen välilehteen.

THL Määräys 1/2021: Määräys sosiaalihuollon asiakasasiakirjojenrakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista

Käyttöoikeusasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 825/2022

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

  • Usein kysyttyä EU:n tietosuoja-asetuksesta (tietosuoja.fi)

THL: Tiedonhallintaa yhteentoimivaan soteen

  • Julkaisu useamman kerran vuodessa
  • Suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, tietojärjestelmätoimittajille, kehittäjille ja viranomaistoimijoille
  • Uutiskirjeessä nostetaan esiin tuoreimpia uutisia tiedonhallinnan kehittämisestä sosiaali- ja terveysalalla

Lue aiempia uutiskirjeitä tai tilaa uutiskirje itsellesi (thl.fi)

Kelan Kanta-palvelujen uutiskirje

  • Julkaisu noin kerran kuukaudessa
  • Suunnattu Kanta-palvelujen kehittämisestä, käyttöönotoista ja käytöstä kiinnostuneille, julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille
  • Uutiskirjeessä kerrotaan Kanta-palvelujen ajankohtaisista asioista

Lue aiempia uutiskirjeitä tai tilaa uutiskirje itsellesi (kanta.fi)

Tietosuojavaltuutetun toimiston sähköinen uutiskirje

  • Julkaisu noin kuusi kertaa vuodessa
  • Suunnattu erityisesti tietosuojavastaavana toimiville, mutta myös kaikille muille tietosuojaan liittyvistä asioista kiinnostuneille
  • Uutiskirjeessä kerrotaan tietosuojavaltuutetun toimiston ajankohtaisista asioista

Lue aiempia uutiskirjeitä tai tilaa uutiskirje itsellesi (tietosuoja.fi)

Muista myös Kansa-koulu-hankkeiden uutiskirje, jota julkaistaan hankkeiden toiminta-aikana noin kerran kuussa. Uutiskirjeeseen on koottu ajan-kohtaista tietoa Kansa-koulu-hankkeiden toiminnasta sekä sosiaalihuollon kirjaamisesta ja tiedonhallinnasta yleisesti. Tilaa uutiskirje tästä!

Uutiskirjeet

Tilaa ajankohtaista tietoa sosiaalihuollon kirjaamisesta suoraan sähköpostiisi! Kaikki linkit aukeavat uuteen välilehteen.