Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Normes d'Organització i Funcionament de Centre

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

INFOGRAFIA CONVIVÈNCIA

ORIENTACIONS I NORMES PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CIRCUIT SIMPLIFICAT D’INTERVENCIÓ DAVANT DE CONDUCTES DE L’ALUMNAT GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA

CICLES DE CONVIVÈNCIA

ESO
MESURES CORRECTORES PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
CONFLICTES GREUS DE CONVIVÈNCIA

INFOGRAFIA PROTOCOL D'INTERVENCIÓ DAVANT UN CONFLICTE

TRACTAMENT DE CONFLICTES

TARGETA ALFA - EI - EP - ESO

EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CARTES COMPROMÍS EDUCATIU

NORMATIVA PER AL BON ÚS DE PROGRAMARI I DISPOSITIUS ELÈCTRONICS - EDUCADIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

DISPOSITIUS I PROGRAMARI

Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles

SALUT

CLUB ESPORTIU

AGRUPAMENT JUVENIL LA TRACA

MENJADOR
EXTRAESCOLARS
PERMANÈNCIES

INSCRIPCIONS, BAIXES I DEVOLUCIONS DEL SERVEI DE:

SERVEIS