Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

aan de slag met

overschatten hun

Jongeren

mediawijsheid

Kritische vaardigheden

Copyright en verwijzen

Kritischdenken

Juist of fout?Hoe maak je het onderscheid?

Wat vond je van dipster?

Betrouwbare informatie opzoeken

Inzichten

Aan de slag met je leerlingen

Aan de slag met je leerlingen

voor leerkrachten

Wat bieden wij aan?Ontdek ons (gratis) aanbod aan adaptieve leerpaden voor de eerste graad van het secundair onderwijs.-Informatievaardig met Dipster (ET 13.3) -Ontmasker fake news met Dipster (ET 13.5) Coming soon! -Laat je niet vangen door phishing (ET 4.7) -Ai, ai, ai… wat met AI Aan de slag!Onze leerpaden kan je terugvinden op het i-learn platform. Ben jij al een i-learn school? Fluitje van een cent. Log in op I-learn en vind onze leerpaden terug via de bibliotheek met lesmateriaal. Zoek op naam of beschrijving naar ‘Dipster’. Zo vind je al onze leersporen makkelijk terug en kan je meteen aan de slag. Nog geen i-learn school? Word dan nu een i-learn school [https://www.i-learn.be/word-i-learn-school] Vul de contactgegevens van jouw school in. Belangrijk! Geef aan dat jouw school aan de slag wil met het Dipster project om toegang te krijgen tot het platform. I-learn geeft jullie de toegang tot het platform Jullie ICT-coördinator is nu aan zet. Volg het stappenplan via i-Learn Helpdesk Lopen jullie vast? Laat je dan ondersteunen door een i-learn medewerker via i-Learn Helpdesk Ter info: i-Learn laat in schooljaar 2023-2024 enkel nog scholen toe in het kader van het Dipster project.

#terug

Mediawijze leerlingen

+ extra's

Betrouwbare informatie opzoeken

voor leerkrachten

LATERAAL LEZEN, ZO LEES JE DIGITALE INFORMATIE

BRONNEN NAAR WAARDE SCHATTEN

#terug

SLIMME ZOEKSTRATEGIEËN

Eerste hulp bij CHATgpt

Wikipedia, een go of een no-go?

Hoe werkt google?

+ extra's

+ extra's

+ extra's

+ extra's

Beoordelen

+ extra's

voor leerkrachten

+ extra's

+ extra's

+ extra's

+ extra's

#terug

BASISBEGRIPPEN:

Fake News, framing, misinformatie en desinformatie

Factchecking voor dummies

WAT IS DE INVLOED VAN FILTERBUBBELS

MACHT EN INVLOED VAN BEELDEN

Alles over fake news

Inzichten

+ extra's

+ extra's

voor leerkrachten

+ extra's

Kritisch denken

weersta aan digitale verleiders

De impact van je eigen vooroordelen

#terug

Verwijzen

voor leerkrachten

Hoe verwijs je correct naar bronnen?

#terug

#terug

Wat zijn creative commons?

Copyright en verschillende mediabronnen

Tools om te verwijzen naar digitale informatie

Wat is auteursrecht?

Aan de slag?Dit project heeft als doel jullie als leerkracht digitaal vaardiger te maken. Het is vooral belangrijk dat je dit niet als een opgave ziet maar als een tool om jezelf verder te ontwikkelen. Hoe je aan de slag gaat bepaal jij uiteraard zelf. Elke tegel op de voorpagina zal leiden naar extra tegels van waaruit je dan nieuwe informatie kan verwerken. Elke tegel staat los van elkaar en kan dus op willekeurige volgorde bekeken of bestudeerd worden. Je kan elke dag één of meerdere tegels doen, je kan per half uurtje werken etc. Dit leerpad focust zich op de eindtermen 13.3 (onderzoeksvaardigheden) en 13.5 (betrouwbaarheid van bronnen). Of de leerplandoelstellingen van het gefundeerde leerplan 6.1 en 6.3. Met andere woorden, heb jij de nodige kennis om deze eindtermen bij te brengen bij de leerlingen. Het einddoel is dat je alle tegels doorlopen hebt en je op die manier een dipster wordt.

Het project

#terug

Wat is een dipster? Een dipster is een 'Digital Information Professional'. Het internet is meer en meer onze belangrijkste bron van informatie. We worden online geconfronteerd met foutieve berichtgeving, beïnvloeding, filterbubbels of framing. Een dipster gaat op een kritische en bewuste manier met deze informatie om. Hij stelt vragen als: Hoe herken je foutieve berichtgeving? Hoe zoek ik naar betrouwbare bronnen en hoe ga ik om met auteursrechten? Hoe gebruik je Dipster?Met deze Dipstertool willen we jullie als leerkracht klaarstomen om aan de slag te gaan met digitale media in de klas. Het is vooral belangrijk dat je dit niet als een opgave ziet maar als een tool om jezelf verder te ontwikkelen. Hoe je aan de slag gaat bepaal jij uiteraard zelf. Elke tegel op de voorpagina zal leiden naar extra tegels van waaruit je dan nieuwe informatie kan verwerken. Elke tegel staat los van elkaar en kan dus op willekeurige volgorde bekeken of bestudeerd worden. Je kan elke dag één of meerdere tegels doen, je kan per half uurtje werken etc. Het einddoel is dat je alle tegels doorlopen hebt en je op die manier een dipster wordt.

Aan de slag met Dipster

#terug

Kritisch denken?Kritisch denken is het hebben van een onderzoekende, zelfstandige en open houding, het is een basisvaardigheid die je moet hebben om informatie te kunnen beoordelen. Je moet als het ware een stapje achteruit kunnen zetten om de bron en de manier waarop je deze bron gebruikt grondig te bekijken. Je moet aanleren om niet direct een oordeel te hebben, maar om heel goed na te denken bij de informatie die je leest. Een kritisch denker redeneert en reflecteert voordat hij een standpunt inneemt of een besluit neemt. Een kritisch denker kan ook verklaren waarop dat standpunt/besluit is gebaseerd. Zonder het redeneren en reflecteren vooraf kan je overhaaste beslissingen nemen, verkeerde conclusies trekken, verkeerd redeneren, etc.Let op! Kritisch denken is niet gelijk aan kritiek hebben!Sommige mensen verwarren kritisch denken met het hebben van kritiek. Kritisch denken en kritiek hebben zijn twee totaal verschillende zaken. Hoewel je prima respectvol kritiek kunt uiten, is die kritiek meestal niet het resultaat van kritisch denken. Kritiek ontstaat meestal vanuit een persoonlijk standpunt dat je niet ter discussie stelt. Je bent bijvoorbeeld overtuigd dat iets niet gaat zoals het moet gaan en dus lever je kritiek. Kritisch denken daarentegen komt voort uit het voortdurend vragen stellen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Je neemt dus een onderzoekende houding aan en probeert een onderwerp vanuit alle perspectieven te bekijken.

Waarom Kritisch denken?

#terug

Onderzoek bevestigt: jongeren overschatten zichzelf.Heel wat leerkrachten signaleren dat hun leerlingen er niet in slagen om op een adequate manier om te gaan met informatie die ze online vinden. Ze beperken hun informatiezoektocht tot Google, hebben geen of nauwelijks kennis van relevante databanken en slagen er niet in om gekleurde of foutieve informatie te herkennen, zelf al zijn alle kenmerken voor de hand liggend aanwezig. Onderzoek van Mediawijzer.net en Kennisnet (NDL) bevestigt wat we vermoeden. Jongeren overschatten hun eigen digitale en informatievaardigheden, ze beschouwen 'nieuwe media' als iets waar ze bijzonder goed in zijn. Het beeld dat jongeren bijzonder handig zijn met digitale toepassingen leeft al jaren en wordt versterkt door mythes als de 'digital native' (1997, Prenzky). Maar laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Het is niet omdat je geboren bent in het internettijdperk dat je digitaal vaardiger bent dan andere generaties. Jongeren worden algemeen beschouwd als 'iets knopvaardiger'. Maar knopvaardig zijn, betekent iets heel anders dan 'digitaal geletterd zijn'.Onderwijs heeft dus een belangrijke rol te vervullen in het versterken van deze digitale vaardigheden... en daarom ontwikkelden we deze toolbox 'dipster' op maat van leerkrachten.

JONGEREN OVERSCHATTEN HUN mEDIAWIJSHEID

#terug