Want to make creations as awesome as this one?

траки, тракийски гробници, Орфей, Спартак, тракийски могили, Одриско царство и одриси, тракийски съкровища,

Transcript

Изготвил:Невена Дармонева

Урок за нови знания 3. клас

Траките

12

принос

11

рогозенско съкровище

10

тракийски съкровища

тракийски гробници

тракийски могили

Одриско царство

Тракийски племена

херодот за траките

омир за траките

извори

траките

сердите и сердика

В този урок ще научим повече за:

През 45г. след Христа територията на сердите преминала към новообразуваната римска провинция Тракия.

През 7. век преди Хр. племето серди населявало Софийската котловина и образувало селище около запазените и днес термални извори. Римляните наричали този селище Сердика - град на тракийското племе серди. Процъфтяващото тракийско селище полага началото на историческия градски център на град София.Това е първото известно старо име на днешната ни столица - София.

сердика - старото име на нашата столица

Сакрална плочица от село Караново, Новозагорско.

Тракийска оброчна плочица от село Градешница, Врачанско.

Речник

Идеограмата е древен писмен знак, който израразява предмет или идея.

Според акад. Цветан Гайдарски идеограмите на траките са най-старата в света протописменост. Той смята, че траките са имали писмо 2000 години преди египетското. Идеограми могат да се видят като украса на съдове.

тракийска протописменост- общуване чрез знаци

Речник

Легендата е разказ за исторически събития, който включва фантастични елебенти.

Съществува легенда, според която цар Резос или Рез е един от най-могъщите владетели на едоните - тракийско племе, което населявало двата бряга на река Струма в Югозападна Тракия. Той отглеждал коне и се занимавал с лов в Родопите.

Най- старите обитатели на българските земи са траките.Според някои историци името траки означава смел, дързък, храбър.

Най-старите жители по нашите земи

Ръкопис на "Илиада" от 5. век, Милано

За живота на траките научаваме от материалните източници- предмети от бита, златни и сребърни съдове, украшения, оръжия, инструменти, части от колесници, рисунки.За траките научаваме и от писмените свидетества на древни писатели, които споменават тези племена.

как научаваме за живота на траките?

Думата фрагмент означава част, парче, елемент от нещо цяло.

Фрагмент от Панагюрското златно съкровище

Фрагмент от Сребърното тракийско съкровище от Борово

Фрагмент от Тракийското съкровище от Летница

Речник

За живота на траките научаваме от предметните извори.

материални източници

Първото писмено описание и споменаване на траките дава древногръцкият писател Омир в своята "Илиада".

първото писмено споменаване на траките

Там траките са описани като могъщи войни, биещи се на страната на Троя. Описани са белите игриви коне на тракийския цар Резос като едно от неговите богатства.

Херодот - древногръцки историк, написал първата книга на историческа тематика, заради което е наричан "баща на историята".

"Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички, които съществуват. Тъй като това обаче е невъзможно и със сигурност никога няма да бъде постигнато от тях, те са слаби. Във всяка отделна племенна област, те носят отделно име, но нравите и обичаите им са едни и същи."

Херодот - "бащата на историята

Речник

Думата племе означава обединение от хора, общност от родове, които говорят един език, имат общи обичаи и се управляват от вожд, но нямат своя държава.

Траките били многоброен народ.С името "траки" били наричани много племена, които живеели отделно едно от друго. Всяко от тях имало свое собствено име - одриси, серди, мизи, гети.Общото име - "траки", тези племена получили, защото говорели един език, имали еднакви обичаи и еднакви вярвания.

тракийските племена

Спартак от тракийското племе меди оглавил най-голямото въстание срещу римляните.

Как живеели траките?

  • Това, че траките живеели отделно, на племена, било причина съседните народи често да ги нападат, побеждават и заграбват части от земите им.
  • Траките обитавали планините и земите около реките.Занимавали се със земеделие - като отглеждали жито, ечемик, зеленчуци,овощни градини и лозя, както и със скотовъдство - като развъждали овце, кози, говеда, коне.
  • Обработвали земята с дървено рало. Изработвали оръжия и изящни накити от злато, сребро, бронз и мед.
  • Те били отлични бойци. Заради бойните им умения били наемани за гладиатори.

Орфей и Евридика са символи на град Смолян.

Легенда за Орфей

Популярен е и митичният певец Орфей, който също бил легендарен певвец, поет, музикант, пророк и лечител. Според легендата Орфей слиза дори в подземното царство, за да изведе оттам своята любима Евридика.

Паметник на Орфей в Кърджали

орфей и евридика

Речник

Стенописите са рисунки върху стени.

Коне от Казанлъшката гробница

конете на траките

  • Траките били опитни пчелари. Произвеждали големи количества мед.
  • По земите им са срещала розата - рядко за древния свят растение.
  • Били големи почитатели на конете и ги изобразявали на различни предмети: на стени на гробници, на вази, на коланите си, на мраморни плочи и други.

Бойна сцена, изобразена в тракийската грабница в Казанлък.

Отлични бойци

Те били отлични бойци. Тактиката им се отличавала с гъвкавост. Голяма част от войните били конници. Заради бойните им умения били наемани за гладиатори.

Тракийският конник е тракийско божество. Наричано е Херос. Представян е в ловни сцени или в движение. Досега са намерени около 2000 каменни оброчни плочки и над 100 бронзови статуетки с изображението му. Изобразяван е с копие в ръка, придружен от прислужник, куче или лъв. Смятали го за покровител на лова, на плодородието, на живота и смъртта и пазител на доброто. Той е божество, което чува и вижда всичко.Траките изградали светилища на Херос във всяко селище.С въвеждането на християнството през 4. век се слага край на официалното почитане на Тракийския конник, но култът към него е служил като основа за образа на свети Георги.

Тракийски конник - бог Херос

тракийският конник

В повечето от изображенията ѝ по скални релефи, кани или монети е представена като ловджийка, наметната с кожа, носи ботуши и шапка от лисица. В ръцете си държи копие, лък или дори мрежа и често я съпровожда ловно куче.

Бендида е тракийска богиня на плодовидостта.

Бендида

Великата богиня майка - Бендида

Речник

Свещарската гробница, разположена на 2,5 км от село Свещари, близо до Разград. Тя е обект от списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и е сред Стоте национални туристически обекти.

Гробницата е постройка за полагане на мъртвия.

Тракийските гробници са единствените почти изцяло запазени архитектурни обекти от времето на траките. Това се е случило, тъй като те са откривани, засипани в надгробни могили. На територията на Българияя има над 60 хиляди тракийски могили, от които са проучени около 1000.

тракийските гробници

Речник

Стенописите са рисунки върху стени.

Казанлъшката гробница

Траките вярвали, че човек продължава да живее и след смъртта. Те полагали телата на своите мъртви владетели и първенци в гробници, които били иззидани от камъни или тухли. Вътрешните им стени покривали с различни рисунки, наречени стенописи.Те изобразявали сцени от живота на погребаните владетели: по време на лов, със съпругите им или на колесница с любимите им коне.

тракийските стенописи

Речник
Златна маска на цар Терес

Надгробната могила е неголямо земно възвишение, образувано от натрупването на пръст върху гробница.

Тракийска колесница - гробница в село Караново

В гробницата, според вярванията на траките, се поставяло всичко необходимо за живота на владетеля след неговата смърт - колесница, различни съдове и украшения, позлатени оръжия. Понякога покривали лицето на починалия владетел със златна маска. След като гробницата била готова, тя се затваряла и цялата се засипвала с пръст. Образуващото се земно възвишение се нарича надгробна могила.

тракийските колесници

Тракийска могила край Старосел

Траките смятали, че човек живее щастливо след смъртта си. Затова, когато някой умирал, те устройвали празник. В гробовете поставяли дарове - съдове, наките, оръжия, коне и даже колесници.Гробницците на техните владетели били украсени със стенописи. В тях поставяли предмети, за да им служат в отвъдния живот.

тракийските могили

Тракийски надгробни могили в Казанлъшката котловина .

Стенописи от куполното помещение в Казанлъшката гробница.

Долината на тракийските владетели

Високата концентрация и разнообразие на паметници на тракийстата култура има в Казанлъшката котловина. Там са се запазили най-много тракийски гробници. Затова това място е наречето от археолога Георги Китов Долината на тракийските владетели. В казанлъшкото поле са погребвани тракийски царе и важни представители на тракийската аристокрация.

Някои тракийски племена се обединили и създали своя държава. От гръцки историк научаваме, че от всички царства, които се намирали в Европа, Одриското царство било най-значително. Държавата на одрисите не съществувала дълго, защото тракийските племена предпочитали да живеят поотделно.

Одриското царство

Карта на Одриското царство

Одриски златен накит

Одриското царство е съюз на тракийски племена, възникнало в началото на 5. век пр. н. е. и окончателно присъединено към Римската империя през 46 година.Терес I - вождът на одрисите, успял да обедини племена на траките в една държава, която просъществувала близо 400 години.

одриското царство

Свещарскагробница

Гробница край град Александрово, Хасковско

гробницата край град александрово

Други известни тракийски гробници са открити край село Свещари до град Исперих, край град Шипка, край град Хасково.Да направим виртуална разходка до Свещарската гробница.

Кралевското съкровище

Група от златни и сребърни предмети, открити в тракийска могила при село Кралево, Търговище.

Намерено е през 1924 г. случайно, при копане на лозе, край село Вълчитрън, Плевенско. Състои се от 13 съда, изработени от сплав от злато, сребро, мед и желязо. Това е най-голямото тракийско съкровище,открито на територията на България.

Вълчитрънското съкровище

Боровско съкровище

Пет сребърни съда с позлата. Открити са надписи с тракийския одриски цар Котис. Открито е случайно от Трайчо Стоев през 1974 година в землището на село Борово, Русенско.

Тракийски съкровища

Летнишкото съкровище е тракийско съкровище, открито случайно през 1963 г. в двор на с. Летница, Ловешко. Съставено е от бронз и сребро, диаманти и злато.Състои се от сребърни апликации с позлата, които са били част от конска амуниция с язда и нагръден ремък. Апликациите изобразяват животни, мъжки и женски човешки фигури, включително конници. Находката се съхранява в Ловеч.

Летнишко съкровище

Тракийски съкровища

Състои се от 15 сребърни съда – 6 чаши, 5 фиали и 4 кани, 3 непълни гарнитури от конски амуниции - миниатюрни правоъгълни и триъгълни плочки с изображения на лъвски и човешки глави, както и на сфинксове, 3 юзди и 3 железни топки. Съдовете са украсени с палмови листа, лотосов цвят, бадемови плодове и различни сцени - конник, тъпчещ лъв, и лъв, нападащ елен.

Луковитското тракийско съкровище е изровено случайно в района на Луковит от местен жител, орящ нивата си през 1953 г.

Луковитско съкровище

Тракийски съкровища

Състои се от 9 златни предмета – една фиала и осем ритона. Подобни съдове от благороден метал са символи на социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските жреци.

Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел на племето одриси и е бил използван за религиозни церемонии.

Панагюрското златно съкровище е комплект съдове, състоящ се от девет съда с общо тегло 6,164 кг.Открито е на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище от Павел, Михаил и Петко Георгиеви Дейкови.

Панагюрско съкровище

Тракийски съкровища

Ритон

Фиала

Ритонът е ритуален съд със специални функции, използван при различни ритуали.

Фиалата е плосък като тава съд за пиене на течност по време на ритуал.

фиала и ритон

Ритонът с протомето на Пегас е принадлежал на тракийски владетел, който при определени обреди пиел вино от този съд.

Протоме (предна част) на ритон Пегас, с изображение на галопиращ кон, който е изправен на задните си крака, с отворена уста и извити от скоростта назад уши. Между ушите на коня има извит назад къс рог. Перата на крилете, прикачени към тялото са релефно предадени (запазени частично). Фигурата на Пегаса е открита случайно по време на оран през 1968 г. край с. Вазово. Увреден е от откривателите си. Голяма част от него липсва.

Протоме на Пегас

Тракийски съкровища

Радювенското сребърно съкровище е тракийски сребърен сервиз за пиене.Състои се от 10 сребърни фиали, 2 сребърни арибаловидни съда, а също така и от 2 апликации за конска амуниция. Съкровището е открито е в землището на с. Радювене, (община Ловеч) в местността „Шаковец“.

Радювенско съкровище

Тракийски съкровища

Рóгозенското съкровище е тракийско сребърно съкровище, открито в началото на 1986 година във врачанското село Рогозен. Това е най-голямото по своите размери съкровище, откривано на територията на България. Състои се от общо 165 предмета от сребро, някои от които са позлатени.

Рогозенско съкровище

Тракийски съкровища

След падането под властта на Римската империя следите на траките се губят. Те са се слели с римското, византийското и древното българско общество.

Как изчезнали траките?

По нашите земи е съществувала древна цивилизация, оставила дълбока следане само в културното е историческо наследство на Балканите, но и в развитието на европейската цивилизация.

Бронзова глава на цар Севт III, открита в гробницата му в Голямата Косматка, България.

исторически принос

От тракийските племена произлизат редица символни фигури - Орфей (древен поет и музикант), Спартак (гладиатор, ръководещ най-големия бунт на робите срещу Римската империя през 1. век пр. н. е.); редица римски императори са от тракийски произход - Константин Велики, Юстиниан I, Лъв I и др.

Тракийско светилище Беглик Таш

Светилището е разположено върху най-висока част на нос Беглик таш (в непосредствена близост до най-високия връх в околността – връх Китка).Древните траки избирали възвишение/хълм или плато с много добър контакт с най-високия връх –целта им била максимално да се приближат до небесното.Култовото място е уникално със специфичните скалисти форми, които са резултат от древна вулканична дейност от кратера на угаснал вулкан на връх Китка.

Бегликташ или Беклик Таш е разположен на 5км от гр. Приморско в полите на планината Странджа.

бегликташ

+ инфо

Кой пръв написал за траките?

+ инфо

Кои са най-старите жители на днешните български земи?

Как живеели траките?

+ инфо
+ инфо

Кои са най-известните тракийски съкровища?

+ инфо

Кой е Спартак?

+ инфо

Какво представляват тракийските гробници?

+ инфо

Какво е стенопис?

+ инфо

Кое е най-почитаното тракийско божество?

+ инфо
+ инфо

Кое е най-старото известно име на нашата столица?

Защо траките погребвали знатните с много предмети около тях?

въпроси

Кавъв е историческия принос на траките?

Защо трарките строели гробници?

Къде е намерена златната васка на Терес?

Кои са боговете на траките ?

Кое е най-прочутото тракийско съкровище?

Какво разказва Херодот за траките?

Какво е Беглик Таш?

Кои са основните занимания на траките?

Знаеш ли легендата за Орфей?

От какви групи се състои обществото на траките?

въпроси

в) Вълчитрънското съкровище

а) Панагюрското съкровище

б) Рогозенското съкровище

тест

Въпрос 1.

От кое тракийско съкровище е тази кана?

В презентацията са използвани разнообразни източници на информация. Дано усилието за подбор и съставяне да бъде от полза за всички любознателни деца!

Благодаря за вниманието!