Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KALENDARZ ADWENTOWY DOBRYCH RELACJI. W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA. ADVENT CALENDAR FOR GOOD RELATIONSHIPS. WAITING FOR THE CHRISTMAS.ADVENTSKALENDER FÜR GUTE BEZIEHUNGEN. WARTEN AUF WEIHNACHTEN.

An diesem Tag koennten wir ein Foto von dem Weihnachtskranz und eine kurze Vorstellung auf Padlet machen (jeder Schueler).

Take a photo of the Advent wreath (at home, in a church, in a store, at an exhibition or your own Advent calendar).

Zrób zdjęcie wieńca adwentowego (np. domowego, w kościele, sklepie, na wystawie)lub własnego kalendarza adwentowego.

Was möchtest du zu Weihnachten nicht bekommen? Schreib einen Brief an den Weihnachtsmann, aber nur mit Dingen, die du nicht bekommen willst.

What you don't want to get for Christmas. Write a letter to Santa Claus with the things you don't want to receive.

Czego nie chcesz dostać na Boże Narodzenie? Napisz list do Świętego Mikołaja, z rzeczami, których nie chcesz otrzymać.

Watch

Am Nikolaustag koennen die Kinder eine kurze Beschreibung jeder/jede schreiben- was ich von Nokolaus bekomme?

Talk to you friends about what Santa Claus has brought you today.

Porozmawiaj z koleżankami i kolegami o tym, co przyniósł Ci Mikołaj.

Sprich im Flüsterton. Hülle dich in eine Decke und zieh Hausschuhe an.

Speak in a whisper, cover yourself with a blanket, put on your slippers.

Mów szeptem. Okryj się kocykiem i załóż bambosze.

Tue etwas Gutes, hilf deiner Mutter in der Kuche oder deiner Lehrerin im Unterricht. Sei heute besonders hoflich!

Do a good deed e.g: help your mum in the kitchen or help your teacher during the classes, take care of a friend or just simply be kind to others.

Zrób dobry uczynek, np pomóż mamie w kuchni lub pani podczas zajęć. Zaopiekuj się kolegą, najzwyczajniej bądź dobry dla innych.

11

Male oder bastle Weihnachtskarten mit Weihnachtswünschen auf Deutsch oder Englisch.

Draw or make a Christmas card with Christmas wishes in Polish, German or English. Let's create a wish book together.

Narysuj lub wykonaj kartki świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Stwórzmy wspólną książkę życzeń.

Wen willst du am Weihnachten froh machen? Denk eine gute Tat aus, was koenntest du fuer andere tun um ihnen Weihnachten schoener zu machen. (Foto, Beschreibung).

Think who you can make happy, what you can do for others to make Christmas better for them. Show you gratitude by leaving a card.

Pomyśl kogo możesz uszczęśliwić?Co możesz zrobić dla innych, aby święta Bożego Narodzenia były dla nich lepsze?Okaż wdzięczność zostawiając karteczkę

12

Trinke einen Tee mit deinen Schulkameraden und lege dabei dein Handy weg!

Drink tea with your friend and don't look at you phone during this time.

13

Wypij herbatkę z kolegą, koleżanką i nie patrz przy tym w telefon.

Frag deine Eltern, Großeltern danach, was sie als Kinder gespielt haben. Welche Brettspiele haben sie gespielt? Bring ein Brettspiel und spiel mit deinen Klassenkameraden.

Ask your grandmother, your grandfather, your mother, your father, your aunt or an uncle what kind of games did they play when they were young.

Zapytaj babcię, dziadka, mamę, tatę, ciocię, wujka w co się bawili, w jakie gry grali, gdy byli dziećmi.

14

Bearbeite ein Weihnachtsrätsel, zB. ein Kreuzworträtsel lub Buchstabengitter.

15

Create a Christmas riddle, a crossword or a puzzle in Polish, German or English and show it to your teacher.

Ułóż świąteczną zagadkę, krzyżówkę, wykreślankę w j. polskim, j. niemieckim lub j. angielskim i pokaż swojej nauczycielce.

18

Singe daS Weihnachtslied „Stille Nacht” auf Deutsch oder Englisch. Dreh ein kurzes Video.

Sing a Christmas Carol"Silent night" in Polish, English or German. Make a short film with your teacher.

Zaśpiewaj kolędę „Cicha noc” po polsku, niemiecku lub angielsku. Nakręć z nauczycielem krótki film.

19

Wie viel weißt du über Weihnachten? Beweis dein Wissen im Kahoot.

What do you know about Christmas ? Let's play Kahoot.

Co wiesz o Świętach Bożego Narodzenia? Zagrajmy w kahoota.

20

Zieh ein Kleidungsstück mit Weihnachtsmotiv ein.

Wear clothes with a Christmas theme.

Ubierz rzecz z motywem świątecznym.

Fuer uns aus der Slowakei der letzte Tag in der Schule vor Weihnachten. Zeig die Dekoration oder Weihnachtsbaum in deiner Schule (ein gemeisames Foto).

Show a decoration or a Christmas tree in your classroom or at your school. Take a photo of the Christmas decor.

Pokaż dekorację lub choinkę w Twojej klasie, szkole. Zrób zdjęcie wystroju świątecznego.

Mit wem wirst du Weihnachten dieses Jahr feiern? Stellt die Leute kurz vor.

Who do you spend Christmas time with. Write a few words about these people in Polish, German or English.

Z kim spędzisz święta? Napisz kilka słów o tych osobach w j. polskim, j. niemieckim lub j.polskim.

21

Poesie zur Weihnachtszeit- schreibt zusammen kurze Weihnachtsgedichte.

Christmas poetry- create a short Christmas poem together in your class.

Świąteczna poezja - ułóżcie wspólnie w klasie krótki wierszyk o świątecznej tematyce.

22