Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czym jest i na czym polega?

start

wolontariat

spis treści

zakończenie

kto może zostać wolontariuszem?

Rodzaje wolontariatu

E-wolontariat

Cechy dobrego wolontariusza

Czym jest wolontariat?

Cytat

Jan Paweł II

"bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje"

Wolontariat definiujemy jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczającą poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.

Czym jest wolontariat?

cechy dobrego wolontariusza

TROSKLIWY

TOLERANCYJNY

AMBITNY

Wszechstronny

otwarty na innych

Lojalny

Odważny

ODPOWIEDZIALNY

Wolontariuszem może zostać KAŻDY! Wystarczy wolny czas i dobre chęci!

Kto może być wolontariuszem?

Organizowane przez szkoły akcje i przedsięwzięcia, podczas których wolontariusze wykonują nieodpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

Działanie polegające na wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej

Jest to pomoc chorym i ich rodzinie

Pomoc w organizacji wydarzeń sportowych.

szkolny

pracowniczy

hospicyjny

sportowy

rodzaje wolontariatu

W związku z postępem technologicznym i cyfryzacją większości instytucji, pojawił się również e-wolontariat, czyli wykonywanie obowiązków zdalnie z domowego zacisza.

e-wolontariat

dziękujemy!