Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A502

1a Trobada - 13 Desembre 2022

 • I Jornades PROA+ a Cantàbria
 • Propera trobada Xarxa PROA+
 • Torn obert de paraula
 • Documentació PROA+
 • Justificació econòmica
 • Annexos A230 - PAE PROA+
 • PEM i PAP
 • Nºde Centres per AP
 • Activitats Palanca

#XarxaPROAplus

 • Equip PROA+
 • Què és la Xarxa PROA+?
 • Informacions generals

Índex

#XarxaPROAplus

Equip PROA+

3a Trobada: Abril/Maig

2a Trobada:Febrer

1a Trobada: 13 Desembre

pretèn

COL·LABORACIÓ

XARXA

Adquirir compromisos

Formació del professorat

Intercanviar experiències

Millorar els resultats de l'alumnat

Donar suport

Exposar creences i pràctiques

Aprenentatge permanent

Aprenentatge eficaç

Què és la Xarxa PROA+?

#XarxaPROAplus

Horari d'atenció telefònica

FAQ

On cercar la documentació PROA+

Consultes i dubtes per correu electrònic

Informacions generals

#XarxaPROAplus

#XarxaPROAplus

Entra a wooclap.com i utilitza el codi JBQJPO

Wooclap

QR

Dubtes, idees i inquietuds

Per què?

Obligatori

Reflexió

#XarxaPROAplus

PEM i PAP

#XarxaPROAplus

Activitats Palanca

A208

A261

A233

A204

A230

A203

A550

A502

A501

A201

A103

A101

Activitats Palanca

A502

1a Trobada - 13 Desembre 2022

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Formació
 • Recursos humans associats

#XarxaPROAplus

AP A101 - Avaluació de barreres

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Pressupost econòmic: 5000€ (IVA inclòs)
 • Gratificació per la coordinació de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A103 - Famílies a l'escola, escola de famílies

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Recursos humans associats

#XarxaPROAplus

AP A201 - Pla d'absentisme

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Formació
 • Gratificació

#XarxaPROAplus

AP A203 - Tutoria individualitzada

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Formació
 • Gratificació

AP A204 - Tutoria entre iguals

#XarxaPROAplus

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Conveni amb Fundació Vodafone.
 • Gestionada per IBSTEAM.
 • Centres han de continuar curs 23-24.

AP A208 - Milloram junts la nostra competència digital (Digicraft)

#XarxaPROAplus

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Gratificació per als docents.
 • Grups autoritzats pel programa PROA+.

AP A230 - Activitats de reforç per a la millora i l'èxit educatiu per a l'alumnat i les famílies (PAE PROA+)

#XarxaPROAplus

Veure centres que realitzen l'AP
 • Pressupost econòmic: 2900€ (IVA inclòs).
 • Formació (opcional).
 • Gratificació per a la coordinació.

AP A233 - Dinamització de biblioteques escolars

#XarxaPROAplus

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Formació
 • Accés a la plataforma LEEDUCA (materials d'intervenció i avaluació).

AP A261 -Model de resposta a la interveció (RTI) en lectura (LEEDUCA)

#XarxaPROAplus

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
 • Formació
 • Realització del PEM

AP A501 - Formació per a la realització del Pla Estratègic de Millora (PEM)

#XarxaPROAplus

Veure centres que realitzen l'AP
 • 3 trobades al llarg del curs escolar
 • Creació d'una xarxa col·laborativa.

AP A502 - Xarxa PROA+

#XarxaPROAplus

Veure Fitxa de l'AP
Veure centres que realitzen l'AP
Veure Fitxa de l'AP
 • Formació.
 • Gratificació per a la coordinació i/o pels mentors.
 • Elaboració del Pla d'Acollida del Professorat.

AP A550 -Pla d'Acollida del Professorat

#XarxaPROAplus

Cronograma

Carpeta Google DRIVE

Evidències de les AP

Guàrdia i Custòdia

Documentació PROA+

#XarxaPROAplus

Veure Manual de Gestió econòmica
 • Procediment.
 • Com es paga.
 • Justificació econòmica i com emplenar el Full de Càlcul.

Justificació econòmica

#XarxaPROAplus

Tutorial per emplenar Annexos PAE
 • Ja no hi ha annexos 11, 12 i 13 -> Full de Càlcul (Libre Office)
 • Revisions trimestrals. 1a revisió: 30 Gener

VALIB

#XarxaPROAplus

Libre Office - Calc

Annexos A230 - PAE PROA+

A103

A201

CEIP Torres de Balàfia

CEIPIESO Pintor Joan Miró

CEIP Son Basca

IES Son Ferrer

IES Antoni Maura

#XarxaPROAplus

I Jornades PROA+ a Cantàbria

:Padlet

Propera trobada Xarxa PROA+

#XarxaPROAplus

Torn obert de paraula

#XarxaPROAplus

Moltes gràcies!

A502

1a Trobada - 13 Desembre 2022