Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A Halassy adventi kalendáriuma

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi iskola minden dolgozója!

2021-12-17T08:00:01

2021-12-06T08:00:01

2021-12-04T08:00:01

2021-12-07T08:00:01

Info

2022-12-02T08:00:01

Domokos Tamásné

2022-12-01T08:00:01

Váradi Georgina

Sztója Rita

2022-12-06T08:00:01

Klement-Soós Ágnes

Kotmajer Adrienn

Sárik Éva

Klement-Soós Ágnes

2022-12-07T08:00:01

Magát Tamás

2022-12-05T08:00:01

2022-12-09T08:00:01

2022-12-08T08:00:01

Opauszki Viktória

Árpádné Pletser Júlia

Kócsi Tünde

2022-12-16T08:00:01

2022-12-12T08:00:01

2022-12-13T08:00:01

Vargáné Batonai Mária

Dózsa Judit

BodnárnéBöröndi Ágnes

Dr. SuskónéUrbanovics Cecília

2022-12-15T08:00:01

2022-12-19T08:00:01

2022-12-20T08:00:01

Nyíregyháziné Ispán Írisz

2022-12-04T08:00:01

ÜDVÖZLET

Gáspár Kinga

2022-12-03T08:00:01

2022-12-10T08:00:01

Bíró Henrietta

Horváth Ildikó

2022-12-11T08:00:01

2022-12-14T08:00:01

Szabó-Szikszay Viktória

2022-12-21T08:00:01

Betlehem

2022-12-22T08:00:01

Kedves Szülők, Diákok és Érdeklődők! Fogadják szeretettel iskolánk pedagógusainak karácsonyi gyűjteményét: dolgozóink kedvenc videóját, receptjét, történetét, játékát...! A naptár lapjai az adott napon nyithatóak, minden nap reggel 8-tól nézhető meg az adott napi tartalom, és ekkor jelenik meg az ajánló pedagógus neve is. Jó szórakozást és örömteli adventet kívánunk!

A sablon a S'CAPE (https://scape.enepe.fr/) eszközeinek felhasználásával készült.

Mennyi a sebessége a Mikulás szánjának?

A Mikulásnak sok teendője van karácsonykor, hiszen gyerekek millióinak kell időben kivinni a rengeteg ajándékot. Ebben nagyon sokat segít neki a szánját húzó kilenc rénszarvas, élükön Rudolffal, aki a piros orrával vezeti a csapatot, amikor a sötét, ködös éjszakában repülnek. Több mint 2 milliárd gyerek él a Földön, közülük csak körülbelül 380 millióan várják a Mikulást. Ha egy családban átlagosan 2,5 gyerek él, akkor a Mikulásnak egy nap alatt 152 millió otthont kell felkeresnie, vagyis másodpercenként 900 gyerekhez kell eljutnia. Átlagosan száz méterenként le kell parkolnia a szánjával, le kell csúsznia a kéményen, és ki kell pakolnia az ajándékokat. Erre csak úgy lehet képes, ha a sebessége megközelíti a 90 kilométert másodpercenként, 324 ezer kilométer/óra, ami a hangsebesség 265-szöröse.

A világ leggyorsabb szárazföldi járműve, az 1228 kilométer/órával száguldó sugárhajtású kocsi sem kelhet versenyre a Mikulással. Sőt, még az Apollo–10 űrhajó 40 ezer kilométer/órás sebességével sem érhet a Mikulás nyomába. A nagyszakállú egyedül a fény sebességét nem éri el. A Mikulásnak több mint 200 millió kilométeres az útja. A rénszarvasok répafogyasztásának költsége 52 milliárd forint. Viszont a szarvasmeghajtás teljes mértékben megújuló, környezetbarát energiaforrás, és nem kell folyton megállnia tankolni sem ajándékosztás helyett. Arról nem is beszélve, hogy a Mikulás szánja repül, és több száz éve tökéletesítik. Nem véletlen, hogy a nagyszakállú ragaszkodik a bevált járművéhez. Amerikában minden évben hivatalosan bejelentik, amikor megkapja a Mikulás a szükséges légtérhasználati engedélyeket a repüléshez.

A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos arcú bácsi haladt lefelé. Az út két szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte: – Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot! Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ összes városait és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe. Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember lett kis barátjából, s íme, most itt fekszik a hideg, decemberi éjszakában. Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval. Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, levetette mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a szegény ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek.

Zelk Zoltán: Mikulás bácsi csizmája

S amíg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak, és simogatva melegítették az arcát. – Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok. S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel lett, s annyi cukor és csokoládé került elő cipőiből, hogy az asztalt is telerakhatta vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak: – Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik… De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor a zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben. Csengő aranypénz lett valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett az egész élete, mint az álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában. Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek hiába kérdezték a jó öreget, miért jött vissza mezítláb a földről. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába.

Együtt, egymás mellett Emlékszem régi karácsonyok illatára finom sütemények ízére a számban Édesanyám kínálta őket boldogan sürögve-forogva a meleg konyhában. A templomból hazafelé Apám s Bátyám mellett siettem, türelmetlenül a hóbanvárt a feldíszített apró fenyő a folyosón és szaloncukor, arany csomagolásban. Csillagszóró apró parazsai szálltak s húnytak ki gyorsan, még a levegőben közben halk énekünk hangjai szóltak most is fülemben csengenek szelíden. Kint kristálypor csillant a fényben az ablakra kecses jégvirág fagyott telihold világította meg az udvart házunk hosszú árnyékot hagyott. Csend honolt a nógrádi kis faluban gomolygó füst úszott a háztetők felett bent az emberek, sok-sok ismerős meghitten együtt, egymás mellett. Most is illat kell, hogy legyen szóljon majd halk közös ének szórjunk csillagokat az égre örüljünk egymás örömének. 2022.11.26.

Szeretethimnusz karácsonyra (Pál apostol alapján) Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad. A szeretet soha el nem múlik. Áldott karácsonyi készülődést! forrás : Bácsi Irma levele alapján

Kedves gyerekek, jól füleljetek! A három jóbarát Medve apóval összesen mennyi mézeskalácsot sütött?

Az 5.a osztálybetlehemi műsora

Öltöztesd fel a fád! Ha készen vagy, bontsd ki az ajándékaid és válassz!

SZERETET

ÖRÖM

REMÉNY

HIT

A sablon Pirkáné Marosi Andrea munkájának felhasználásával készült.

https://youtu.be/p-rSdt0aFuwhttps://youtu.be/IvUU8joBb1Q

Találd meg a párokat!

https://view.genial.ly/63862cd8685cd20012190911/presentation-copy-manos-szabaduloszoba

Zséda - A szürke patás

Juhász Gyula: Karácsony feléSzép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. …És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.

Az általam ismert legegyszerűbb adventi kalendárium készítő alkalmazás

Pentatonix- HallelujahMert szeretem :)

A karácsony története - mert érdekes

Forrás: https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/2550/karacsonyi-manok-zoknibol-egyszeruen-teli-dekoracio

Karácsonyi manók zokniból egyszerűen - téli dekoráció

Egészen biztosan találkoztál már te is a lakberendezési áruházak polcain ezekkel az aranyos nagy szakállú, nagy orrú fázós skandináv törpékkel ( karácsonyi manókkal ) . Ennek a remek lépésről-lépésre videó útmutatónak köszönhetően pedig most te is könnyedén elkészítheted a manókat magatoknak! Ezek az aranyos skandi manók, gépi varrás nélkül, egyszerű megunt ruhadarabok ( zoknik, pulcsik, szőrme gallérok ) újrahasznosításával készülnek, szó szerint másodpercek alatt! kattintsa videó közepén található lejátszó gombra és nézd meg a skandi manó elkészítését lépésről-lépésre !

Forrás: Adventi készülődés - 1. adása gyerekeknek | Múzsák Társulat. (2020.11.29.), Múzsák Társulat, 15:20 perc, URL: https://youtu.be/xT7u33XbRFs Utolsó letöltés: 2021.11.27.