Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Віртуальна виставка

Роль арт-терапії в соціалізації дитини

Не секрет, що дитинство – один з найважливіших етапів у житті людини. У цей період дитина активно пізнає навколишній світ, отримує перший досвід взаємодії зіншими людьми, намагається знайти своє місце серед них, вчиться жити у злагоді з самим собою та оточуючими і отримує перші елементарні знання.У сучасному суспільстві зростає інтерес до арт-терапії, як інструменту для соціалізації дитини та методу зцілення за допомогою творчості. Актуальність даної віртуальної виставки обумовлена доцільністю використання засобів арт-терапії в роботі з дітьми, які постраждали внаслідок кризової ситуації в країні. Метод арт-терапії використовується в реабілітаційній, педагогічній та соціальній роботі як ефективний засіб психологічної гармонізації та розвитку психіки людини через її заняття художньою творчістю, потужно впливаючи на особу через враження. Пропонована література не є вИчерпною і подана з фондів Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.

Соціалізація - це засвоєння дитиною правил і цінностей того суспільства, в якому вона знаходиться. Її розуміння і оволодіння практичними навичками відбувається автоматично. Процес соціалізації передбачає отримання особистістю соціально-культурного досвіду, необхідного для її включення у систему суспільних відносин. І, передусім, це набуття тих соціальних якостей, які б дозволили людині комфортно існувати в суспільстві інших людей (толерантність до іншого образу життя, думки, поведінки, здатність прийняти точку зору іншої людини та вміння цивілізовано відстояти свою).

Соціалізація особистості

У статті висвітлено особливості застосування на заняттях арт-терапевтичних методів, які дають позитивний результат щодо соціалізації дітей. Публікація розрахована на педагогів та психологів.

Вовк О. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами методами арт-терапії / О. Вовк // Дитина з особливими потребами. - 2020. - № 3 (берез.). - С. 22-24.

Береговенко Є. Психологічні аспекти кіберсоціалізації молоді в інтернет-середовищі / Є. Береговенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2017. - листоп. (№ 11). - С. 2-5.

Стаття містить аналіз аспектів кіберсоціалізації молоді. Додається соціологічне дослідження із запитаннями для учнів щодо активності в мережі Інтернет. Матеріал розрахований на соціологів та шкільних психологів.

Сім'я закладає фундамент інстересів, здібностей дитини, формування її моральних якостей, психологічного і фізичного здоров'я. У цьому й полягає актуальність дослідження, яка передбачає вивчення особливостей соціалізації дитини в неповній материнській сім'ї. Стаття зацікавить соціальних працівників та батьків.

Молчанов С. Соціалізація дитини в неповній материнській сім'ї / С. Молчанов // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2018. - № 2. - С. 6-10.

У статті розглядається дитяча ігрова культура як спосіб соціалізації в українському соціумі 18 ст. Автори досліджують можливість поширення "комерційної" іграшки в умовах специфічного ставлення до дитини як до "маленького дорослого" і працівника. Матеріал стане у нагоді історикам та дослідникам.

Коваленко О. "Іграшка чи ремесло?": один із аспектів дитинства в ранньомодерній Україні / О. Коваленко // Київська старовина. - 2012. - № 5-6. - С. 45-56.

У статті розглядається економічна соціалізація дітей в період старшого дошкільного віку. Основна увага приділена висвітленню результатів емпіричного дослідження соціально-психологічних особливостей проявів економічної соціалазації на етапі старшого дошкільного віку. Публікація стане в нагоді вихователям, психологам та батькам.

Фера С. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку / С. Фера // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 4. - С. 27-34.

Приходячи вперше до школи, дитина відчуває різку зміну оточення та видів діяльності. Саме в цей уразливий для неї час важливо, щоб хтось був поряд і допомагав їй підніматися сходинками адаптації. Матеріал розрахований на педагогів.

Семенова Л. Маленький світ дитини: соціалізація школярів / Л. Семенова // Психолог. Шкільний світ. - 2019. - квіт. (№ 4). - С. 24-29.

Організація соціального виховання та соціалізації дитини в дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] // OP.UA : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2020. – Режим доступу: https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/organizaciya-socialnogo-vihovannya-ta-socializaciyi-ditini-v-doshkilnomu-navchalnomu-zakladi (дата звернення: 06.12.2022). – Назва з екрана.

Соціалізація дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] // Освіта.UA : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2011. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14278/ (дата звернення: 06.12.2022). – Назва з екрана.

Соціалізація дитини дошкільного віку: що це і коли? [Електронний ресурс] // Рубрика : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу: https://rubryka.com/blog/child-socialization/ (дата звернення: 07.12.2022). – Назва з екрана.

Що таке соціалізація і з якого віку вона потрібна [Електронний ресурс] // LiO : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу: https://pkf-lio.com.ua/chto-takoe-sotsializatsiya-i-s-kakogo-vozrasta-ona-nuzhna/ (дата звернення: 07.12.2022). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції. Він включає в себе широкий спектр практик на перетині психології, медицини та мистецтва. Творчість допомагає висловити почуття людини, такі як гнів, розчарування, радість, образу, внаслідок чого вона позбувається "внутрішньої тяжкості", відкривається світу. Важливо розуміти, що все це проходить комфортно для пацієнта, не викликає стресу, психологічної травми. Під час терапії людина вчиться не тільки висловлювати свої емоції, вирішувати якусь певну проблему, але і більш глибоко аналізувати свої вчинки, життя в цілому.

Арт-терапія - лікування мистецтвом

Автор пропонує до ознайомлення статтю з корекції страхів методами арт-терапії. Робота з такими почуттями має не лише важливе значення для покращення емоційного стану дітей і дорослих, а й для зебезпечення їхнього гармонійного життя та саморозвитку. Для широкого читацького загалу.

Галіцина Л. Корекція страхів / Л. Галіцина // Психолог. Шкільний світ. - 2015. - верес. (№ 17-18). - С. 60-68.

Арт-терапія : [напрям у психотерапії та Психолог. Шкільний світічній корекції, що грунтується на використанні для терапії мистецтва й творчості] // Психолог. Шкільний світ. - 2019. - лют. (№ 2). - С. 4-93. - (весь номер).

Тема арт-терапії нині є надзвичайно актуальною й має широкий попит. До вашої уваги ціле видання за темою "Арт-терапія" . Тут ви знайдете корисні техніки, тренінгові заняття, ігри та ще багато цікавих ресурсів. Часопис для широкого кола читачів.

Нарис вміщує у собі аналіз пісочної анімації як арт-терапії, висвітлює її роль у соціалізації дітей ще у дошкільному віці. Досліджено, що експеременти з піском сприяють формуванню в дітей пізнавального інтересу, розвитку спостережливості та емоційності в спілкуванні з оточуючими. Для батьків та соціальних педагогів.

Ленда С. Пісочна фантазія. Художні проєкти / С. Ленда // Дефектолог. - 2020. - № 6. - С. 22-32.

Журавлева М. Арт-терапия средство преодоления тревожности у подростков / М. Журавлева // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 8. - С. 28-30.

У статті обгрунтовано необхідність використання арт-терапії як засобу подолання тривожності у підлітків. Для батьків та психологів.

Стаття присвячена особливостям використання методів арт-терапії в психокорекційній роботі з підвищення рівня турботи про себе в ранньому юнацькому віці. Представлено ряд проєктивних методик, які створені автором самостійно. Матеріал для практикуючих психологів та психотерапевтів.

Михайлова І. Особливості використання методів арт-терапії в психокорекції турботи про себе в ранній юності / І. Михайлова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 7. - С. 40-43.

Лопацька В. Застосування методів символодрами / В. Лопацька // Психолог. Шкільний світ. - 2015. - черв. (№ 11-12). - С. 69-74.

У статті дослідженно символодраму як "сновидіння наяву", що є одним із найдієвіших методів у роботі з особами, які пережили посттравматичний стресовий розлад. Для психологів та психотерапевтів.

У статті досліджено арт-педагогіку у напрямку інклюзивного навчання. Досліджено продуктивність та результативність арт-терапевтичних методик у практиці. Матеріал для соціальних педагогів.

Пушкар Т. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими потребами. Інклюзивне навчаняя / Т. Пушкар // Початкове навчання та виховання. - 2020. - № 1-3 (січ.). - С. 87-88.

Проценко В. Ізотерапія - засіб корекції емоційно-вольової сфери особистості дитини з особливоми потребами / В. Проценко // Дитина з особливими потребами. - 2017. - № 2. - С. 2-5.

Ізотерапія - лікування образотворчим мистецтвом - ліпленням, малюванням, декоруванням. Запропоновано низку практичних вправ для дітей. Публікація для вчителів.

У публікації йдеться про різні види діяльності, які використовуються у логопедичній роботі та які сприяють розвитку словникового запасу, створюючи передумови розвитку зв'язного мовлення дітей. Як творча гра-драматизація моделює біосоціальні відносини. Матеріал стане в нагоді психологам та дефектологам.

Сичевська В. Арт-терапія з розумово відсталими дітьми в закладі дошкільної освіти компенсаторного типу / В. Сичевська // Дефектолог. - 2018. - листоп. (№ 11). - С. 44-49.

Рибак О. Арт-терапія в роботі з розумово відсталими дітьми / О. Рибак // Дефектолог. - 2015. - № 4. - С. 7-9.

Матеріал містить у собі роздуми про становлення дитини як особистості, що тісно пов'язане з розвитком жестів, міміки, рухів, мовлення. Проаналізовано як арт-терапія допомагає у розвитку розумового відсталих дітей. Стаття для практичних психологів та дефектологів.

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ЗЦІЛЕННЯ [Електронний ресурс] // МЦРЛ : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2016. – Режим доступу: https://ildc.org.ua/statti/art-terapiya-yak-zasib-ztsilennya/ (дата звернення: 06.12.2022). – Назва з екрана.

Арт-терапія – що це таке в психології: види, техніки, методи і вправи [Електронний ресурс] //Ango : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу: https://ango.org.ua/?p=17526 (дата звернення: 06.12.2022). – Назва з екрана.

Арт-терапія: лікування мистецтвом [Електронний ресурс] // Освіта.UA : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2009. – Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/teacher/2624/ (дата звернення: 10.12.2022). – Назва з екрана.

Арт-терапія для дітей [Електронний ресурс] // Видавництво Старого Лева : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2014. – Режим доступу: https://starylev.com.ua/blogs/art-terapiya-dlya-ditey (дата звернення: 07.12.2022). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Арт-терапія - один із найм’якших і в той же час глибоких методів в арсеналі психологів. Малюючи, займаючись ліпленням, ви ніби отримуєте закодоване послання від самого себе. Форма, колір та інші характеристики продуктів творчості можуть не лише розкрити істинні, глибинні бажання, страхи, відношення до когось або чогось, настрій в даний момент, але й вплинути на свій психологічно емоційний та фізичний стан. Адже відомо, що кожна форма, колір та звук випромінюють певну енергію, яку можна і потрібно використовувати для покращення життя та зміцнення здоров`я.

Мистецтво - інструмент реабілітації

У матеріалі автор ділиться власним досвідом щодо роботи з дітьми, що мають вади зору, слуху, опорно-рухового апарату та уповільнений психофізичний розвиток. Представлено музикотерапію як можливий варіант реабілітації. Для психологів та соціальних педагогів.

Музикотерапія

Дуднік І. Музика - універсальний інструмент реабілітації / І. Дуднік // Музичний керівник. - 2018. - № 7. - С. 12-16.

Галкіна Л. Вплив музики на людину / Л. Галкіна // Шкільний світ. - 2016. - № 1. -Вкладка.

У статті досліджено використання музикотерапії на уроках музичного мистецтва. Описано типи музикотерапії: пасивну, рецептивну та активну. Для психологів та музичних керівників у школах.

У статті розкривається зв'язок людського організму та музики. Досліджено музикотерапію як одну з основних напрямів арт-терапії. Публікація зацікавить широке коло читачів.

Музикотерапія

Калошин В. Музика і наше здоров'я / В. Калошин // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня література). - 2010. - № 4. - С. 6-11.

Єгорушкіна К. Музична казкотерапія у вихованні гармонійної особистості / К. Єгорушкіна // Музичний керівник. - 2013. - № 5. - С. 11-15.

У матеріалі досліджується, що казка та музика - чудові засоби естетичного та етичного виховання дитини. У доречному професійному поєднанні вони здатні на справжні дива: розвинути пізнавальний інтерес дитини, збагатити її емоційний досвід. Стаття стане у нагоді психологам, казкотерапевтам.

У статті йдеться про один із ефективних шляхів гармонізації внутрішнього світу дошкільників - використання музикотерапії на музичних заняттях та під час гурткової роботи з дітьми. Для музичних керівників та соціальних педагогів.

Музикотерапія

Малашевська І. Катарсис, радість і задоволення від музичних занять із використанням музикотерапії / І. Малашевська // Музичний керівник. - 2014. - № 9. - С. 9-12.

У книзі ви знайдете: швидкі та легкі покрокові інструкції малювання будь-яких предметів: від простих сфер до яблук, дерев, будівель і людей; необхідні поради, техніки і невеликі хитрощі, які допомагають у створенні об'ємних малюнків; 9 основних законів малювання, за допомогою яких ви зможете створити ілюзію глибини в будь-якому зображенні. Приділяючи всього 20 хвилин в день протягом місяця, ви навчитеся малювати все, що захочете.

Малювання

Кістлер М. Ви зможете малювати за 30 днів : Простий і веселий спосіб швидко навчитися малювання / М. Кістлер ; [пер. з англ. М. Коваленко]. - Харків : Моноліт, 2021. - 300 с.

Аккізов К. Вчимося малювати рослини та тварин / К. Аккізов ; [пер. з рос. Т. М. Віланової]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 128 с.

Доступні поради автора, професійного художника, допоможуть навчитися малювати тварин та рослини і новачкам, і тим, хто вже знайомий з образотворчим мистецтвом. Крок за кроком, починаючи від простих схематичних начерків, ви відточите майстерність і створите досконалі картини.

Федієнко В. В. Вчимось малювати без проблем / В. В. Федієнко. - 2-е вид., випр. й доп. - Харків : Школа, 2007. - 32 с.

Мета цього посібника — у простій та доступній формі допомогти дитині оволодіти першими графічними навичками, розвинути координацію та м'язову пам'ять рук і як результат — навчитися малювати прості об'єкти: геометричні фігури, іграшки, силуети тварин та людей тощо.

Малювання

Рагозіна В. Художні техніки в естетичному розвитку дошкільників : (малювання пальчиками) / В. Рагозіна // Мистецтво та освіта. - 2012. - № 2. - С. 27-42.

У статті наведено погляди автора на нетрадиційні художні техніки як інноваційну форму залучення дітей до образотворення, що поєднує оволодіння дітьми образотворчими уміннями з розвитком їхньої творчості. Для керівників художніх гуртків, соціальних педагогів та психологів.

У матеріалі представлено варіант арт-терапії - ліплення. Маючи в наявності солоне тісто за певним рецептом, чудову фантазію та бажання творити, можна в результаті отримати гарний настрій і чудовий виріб. Для широкого кола читачів.

Сидоренко Л. Казковий кіт. Об'ємне ліплення із солоного тіста / Л. Сидоренко // Позашкілля. Шкільний світ. - 2018. - № 4. - С. 34-37.

Ліплення

У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога... Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми так і зацікавленим батькам.

Ігротерпія

Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство : ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія / Д. С. Максименко. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 192 с.

Горбенко Н. Музичні пальчикові ігри як дієвий засіб гармонійного розвитку дітей / Н. Горбенко // Музичний керівник. - 2012. - № 7. - С. 11-17.

У статті автор досліджує музичні пальчикові ігри як одну із ефективних форм діяльності на уроках музичного мистецтва. Такі ігри дають змогу не лише поліпшувати у дітей навички дрібної моторики, а й розвивати їхні розумові здібності. Для керівників музичних гуртків, учителів музики та соціальних педагогів.

У книзі наведено докладний опис причин шкідливих звичок у дітей, якщо ці причини не усунути, то шкідлива звичка буде повертатися, адже існують причини, з яких вона це робить. У книзі описані ігри, граючи в які батьки навчать дитину співчувати, бути доброю, розв'язувати будь-які суперечки мирним шляхом, стати впевненим у собі.

Ігротерпія

Руденко А. В. Ігри і Казки, які лікують / А. В. Руденко. - Харків : Основа, 2018. - 208 с.

Мудрик О. Пальчикові ігри - запорука успішного розвитку дитини / О. Мудрик // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня література). - 2014. - № 8. - С. 20-1-20-7.

У статті йдеться про взаємодію дрібної моторики рук і вищих розумових властивостей (увага, мислення, координація, уява, спостережливість, пам'ять, мовлення). Наведено багато прикладів саме пальчикових ігор, які обов'язково сподобаються дітям. Широкому читацькому загалу.

Види та техніки арт-терапії [Електронний ресурс] // StudFiles : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2020. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/9185742/page:8/ (дата звернення: 06.12.2022). – Назва з екрана.

Казкотерапія [Електронний ресурс] // Центр арттерапії та практичної психології : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2011. – Режим доступу: https://www.artpsychology.com.ua/kazkoterapia/ (дата звернення: 08.12.2022). – Назва з екрана.

Терапія пластиліном: як психолог у Маріуполі лікує ліпленням [Електронний ресурс] // Рубрика : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу: https://rubryka.com/article/plastilin-art-therapy/ (дата звернення: 09.12.2022). – Назва з екрана.

Чим малювання може бути корисним [Електронний ресурс] // Сміливість : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2022. – Режим доступу: https://intboard.ua/pres-sluzhba/blog/chim-maliuvannia-mozhe-buti-korisnim/ (дата звернення: 10.12.2022). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Арт-терапія під час війни

Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара після повномасштабного вторгнення росії на територію України стала однією із перших, хто гостинно відчинив свої двері для допомоги внутрішньо переміщеним особам з Луганської, Харківської, Сумської та Донецької областей . Серед них були діти, які потребували уваги та підтримки. Саме тому бібліотекарі, психологи та запрошені волонтери озброївшись книгами, пензликами, фарбами, пластиліном, цікавими ідеями та навіть музичними інструментами, вступили у бій за щасливе дитинство та прекрасне майбутнє дітлахів не лише із сімей ВПО, а й полтавців. Уже понад 9 місяців щоденно працівники закладу проводять різномнітні арт-терапії, творчі діяльності, які допомагають проявити й висловити емоції не лише діткам, а і їх рідним. Під час війни саме об’єднаність, стійкість та емпатійність українського народу є вагомим внеском у неминучу перемогу над ворогом. Наша згуртованість перетворює нас на воїнів, що боронять свою землю, кожен на своєму фронті.

Арт-терапевтичні техніки, які допомагають під час війни [Електронний ресурс] // Конотопська початкова школа “Лідер” : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2022. – Режим доступу: https://nvk.osvita-konotop.gov.ua/art-terapevtichni-texniki-yaki-dopomagayut-pid-chas-vijni.html (дата звернення: 06.12.2022). – Назва з екрана.

Арт-терапія для дітей війни [Електронний ресурс] // EBA : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2022. – Режим доступу: https://eba.com.ua/art-terapiya-dlya-ditej-vijny/ (дата звернення: 08.12.2022). – Назва з екрана.

Як малювання та казки зцілюють травму війни? Рішення від кризових психологів [Електронний ресурс] // Рубрика : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2022. – Режим доступу: https://rubryka.com/article/painting-and-fairytales-during-war/ (дата звернення: 07.12.2022). – Назва з екрана.

Що таке арттерапія та чому вона ефективна у роботі з дітьми під час війни [Електронний ресурс] // Голоси дітей : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2022. – Режим доступу: https://voices.org.ua/news/shcho-take-artterapiia-ta-chomu-vona-efektyvna-u-roboti-z-ditmy-pid-chas-viyny/ (дата звернення: 08.12.2022). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах: