Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Content and Language Integrated Learning & Taalgericht Vakonderwijs

CLIL & TVO

Taalgericht

Op het Porta Mosana College geven we taalgericht les. Dat betekent dat we tegelijkertijd werken aan vak- en taaldoelen. Taal, leren en denken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dubbele winst

Hierdoor begrijp jij als leerling het vak uiteindelijk beter en werk je tegelijkertijd aan je taalvaardigheid. Je leert dus beter lezen, luisteren, schrijven en spreken.

CLIL

Als je kiest voor tto, dan volg je veel vakken in het Engels. Jouw docenten geven jou les via de CLIL-methodiek. Dat staat voor content and language integrated learning. Dat betekent dus dat je tegelijkertijd werkt aan de vakinhoud (content) en aan jouw begrip van de Engelse taal (language).

CLIL

Zo leer je bij het vak geschiedenis bijvoorbeeld over de Grieken en de Romeinen, maar werk je tegelijkertijd ook aan je Engelse taalvaardigheid. Je leest, luistert, schrijft en spreekt immers in het Engels tijdens deze lessen.

TVO

Ook als je kiest voor vwo of havo op onze reguliere afdeling werk je aan je taalvaardigheid. Dat komt doordat je docenten jou helpen middels taalgericht vakonderwijs.

TVO

Zo leer je bijvoorbeeld bij het vak biologie over dieren en planten en vergroot je tegelijkertijd je woordenschat en leer je moeilijke teksten lezen.

Contextrijk onderwijs

We ontwikkelen jouw vak- en taaldoelen door contextrijk onderwijs. Dat betekent dat we nieuwe lesstof koppelen aan wat jij al weet, aan de actualiteit en de wereld om jou heen.

Interactie

Ook zorgen we ervoor dat je veel kunt oefenen. Door veel te praten en te schrijven in de lessen maak je je nieuwe vakinhoud eigen.

Taalsteun

Daarbij helpt je docent je om de nieuwe stof te begrijpen en de vaktaal te produceren. Ook krijg je gerichte feedback op jouw taalvaardigheid.

Vakles = taalles

Op het Porta Mosana College is iedere vakles dus ook een taalles. Hierdoor wordt jouw taalvaardigheid uiteindelijk vergroot.

CLIL & TVO

Kom jij je taalvaardigheid vergroten?