Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ELS

Treballem la morfosintaxi

LES

CRÈDITS I AUTORÍA

Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla

COMENÇA AQUÍ

Instruccions

ELS
LES
LES

VEURE

INSTRUCCIONS

11. El pare acomiada la nena. 12..La nena agafa flors roges.13. El noi agrana la catifa.14. Ells juguen a la consola.15. Ells van a la piscina.16. L'avia escolta el telèfon.17.El perruquer talla el pèl. 18.El nadó vol un globus.19.La noia neteja el cristall.20. L'avia s'eixuga el pèl. 21. L'avi agafa el nadó.

OBJECTIU GENERAL: Millorar o desenvolupar la correcta estructuració morfosintàctica. La presa de consciència de les paraules com unitats amb les que es construeix el llenguatge és fonamental tant per a la lectoescriptura com per a la comunicació oral, per la qual cosa, desenvolupar una bona consciència i atenció dels elements que composin els missatges orals repercuteix no només en la competència comunicativa, sinó també evitant possibles errades en l’escriptura (ordre de l’oració, concordança dels elements que la formen, fragmentacions i unions de paraules...).OBJECTIU ESPECÍFIC:Estructurar oracions amb una estructura morfosintàctica correcta. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT: Prenent com a referència les imatges centrals de cada diapositiva, l’alumnat va construint oracions. Ha de seleccionar les paraules adequades i en l’ordre correcte. La finalitat és que a l’acabar cada exercici amb la làmina, els infants siguin capaços de construir de manera autònoma les oracions. Els elements de les oracions estan diferenciats per fomentar el coneixement dels tipus de paraules (noms, verbs, articles…) L’ordre en què apareixen les oracions està relacionat tant en el nombre d’elements de l’oració, com en la complexitat de les paraules funció utilitzades. En l’últim bloc de cada presentació, el nombre d’elements de l’oració es presenta aleatori, com a recopilatori.

ANAR A L'INICI

ORACIONS UTILITZADES: 1. El nen olora la colònia.2. El nen agafa la poma.3. L'avi llig el periòdic.4. El nen compra un còmic.5. Les nenes miren els pastissos.6. La nena pinta les formes.7. El cuiner talla la ceba. 8. El nen pinta la paret.9. La nena bota la corda.10. La família menja al camp.

ELS
LES

COMENÇAR

ANAR A L'INICI

Llegenda de colors per a les paraules

INSTRUCCIONS

Codi de colors per a les paraules -Articles, adverbis, adjectius… BLAU -Subjectes: VERD -Verbs: ROIG -Complements (objecte…): GROC

Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
ELS
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
ELS
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
LES
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
ELS
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
EL
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
NINGUN
DEL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LES
EL
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LES
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
LES
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
NINGUN
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
LES
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
LA
ELS
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
LA
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
ELS
EL
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
LA
LES
EL
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla
EL
Marta Bou Guillamón
Belinda Haro Castilla

ANAR A L'INICI