Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Visualisoinneissa hyödynnetty karttakuva:© Kuntaliitto 2021 ja © Tilastokeskus 2021

Näin tutustut hyvinvointialueiden vastauksiin:1. Valitse yllä olevasta valikosta yksi kolmesta teemasta.2. Klikkaa teemaa, niin näet teemaan liittyvät kysymykset.3. Klikkaa kysymyksiä, niin näet alueiden vastaukset kartalla.

SOSIAALIHUOLLON

KIRJAAMISEN KEHITTÄMISEN TILA 2022

Kansa-koulu 4.0 -hanke toteutti hyvinvointialueille kyselyn, jonka avulla selvitettiin hyvinvointialueiden kirjaamisen kehittämisen nykytilaa. Kyselyn teemoja olivat hyvinvointialueiden tietotekniset ja toiminnalliset valmiudet sekä suunnitelmat. Vastauksia saatiin kaikilta 21 hyvinvointialueelta sekä Helsingin kaupungilta. Ahvenanmaa rajautui kyselyn ulkopuolelle. Vastauksia tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät hyvinvointialueet olleet kyselyn toteutushetkellä vielä aloittaneet toimintaansa, eikä kaikilla vastaajilla ole ollut välttämättä tarkkaa kokonaiskuvaa kaikista kyselyn aihealueista. Kysely toteutettiin vuoden 2022 kesän aikana.

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Tutustu koko raporttiin tästä (pdf)

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

 • Asiakastietojärjestelmässä tai -järjestelmissä on käytössä palvelutehtäväluokitus

 • Työikäisten palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Lapsiperhepalvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Iäkkäiden palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

TIETOTEKNISET VALMIUDET

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

VALITSE JOKINVÄITTÄMISTÄ.

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TIETOTEKNISET VALMIUDET

 • Asiakastietojärjestelmässä tai -järjestelmissä on käytössä palvelutehtäväluokitus

 • Työikäisten palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Lapsiperhepalvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Iäkkäiden palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TIETOTEKNISET VALMIUDET

 • Asiakastietojärjestelmässä tai -järjestelmissä on käytössä palvelutehtäväluokitus

 • Työikäisten palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Lapsiperhepalvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Iäkkäiden palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TIETOTEKNISET VALMIUDET

 • Asiakastietojärjestelmässä tai -järjestelmissä on käytössä palvelutehtäväluokitus

 • Työikäisten palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Lapsiperhepalvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Iäkkäiden palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TIETOTEKNISET VALMIUDET

 • Asiakastietojärjestelmässä tai -järjestelmissä on käytössä palvelutehtäväluokitus

 • Työikäisten palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Lapsiperhepalvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

 • Iäkkäiden palvelujen rakenteiset asiakasasiakirjat on käytössä 1.1.2023

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

VALITSE JOKINVÄITTÄMISTÄ.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

TOIMINNALLISET VALMIUDET

 • Julkisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijat ovat tiedossa.

 • Kirjaamisasiantuntijoiden rooli ja tehtävät on määritelty.

 • Kirjaamisasiantuntijana toimiminen on huomioitu työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa.

 • Hyvinvointialueella on omat verkostot sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoille.

 • Hyvinvointialueella on sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella on omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella on alueellisia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijatapaamisia.

 • Hyvinvointialueella toimii sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella on muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittymistä tukevia toimintamalleja tai käytäntöjä.

 • Hyvinvointialueella toimii asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjäverkostoja.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

VALITSE JOKINVÄITTÄMISTÄ.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

Kyllä

Osittain

Ei

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMAT

 • Strategia sisältää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

 • Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tavoitetila on määritelty.

 • Hyvinvointialueen palkkalistoilla olevan henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien kirjaamisosaamisen kehittämiseen on suunnitelma.

 • Hyvinvointialueelle tullaan nimeämään sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä vastaava henkilö tai henkilöitä.

 • Hyvinvointialueella tulee toimimaan hyvinvointialuetasoisia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen työryhmiä.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan omaa sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusta.

 • Hyvinvointialueella tulee olemaan muita kuin em. sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen toimintamalleja tai käytäntöjä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset

Toiminnalliset valmiudet

Hyvinvointialueidensuunnitelmat

Tietotekniset valmiudet

SOSIAALIHUOLLON KIRJAAMISEN KEHITTÄMISEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Kansa-koulu-hankkeissa on tunnistettu, että sosiaalihuollon kirjaamisen kehittäminen vaatii organisaatioilta monitasoista sitoutumista ja suunnitelmallisuutta. Kyselyn vastausten avulla on laadittu kehittämisen vähimmäisvaatimukset, joiden tulisi täyttyä, jotta sosiaalihuollon kirjaamisen kehittäminen on suunnitelmallista toimintaa organisaation rakenteissa.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisenvähimmäisvaatimukset