Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Regulamin konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielksim lub niemieckim

CELE KONKURSU: 1. Zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi w krajach anglo- i niemieckojęzycznych oraz praktyczne wykorzystanie języka angielskiego lub niemieckiego. 2. Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim ub niemieckim; 2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglo- i niemieckojęzycznychjęzycznych 3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży

TECHNIKA PLASTYCZNA: techniki płaskie (kredki, farby, ołówek, węgiel, grafika). Nie należy używać elementów przyklejanych takich jak: brokat, wata, modelina, plastelina, perełki,pomponiki itp. Prace przestrzenne nie będą podlegać ocenie.

REGULAMIN:1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej.2. Konkurs polega na wykonaniu jednej kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia (z motywem świątecznym) według własnego pomysłu i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim lub niemieckim.3. Kartka może być wykonana w dowolnym formacie wybraną przez siebie techniką plastyczną płaską 4. Przy ocenie prac jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania oraz poprawność językową. .5. Prace należy oddać najpóźniej do 9 grudnia 2022 roku do nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane.

6. Każda praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasę oraz nazwę szkoły.7. Wszystkie oddane prace, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie przy wejściu do szkoły w dniach:- od 12-16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1;- od 19-22 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2.8. Oddanie pracy oznacza akceptację regulaminu.9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwemszkolnych stron internetowych i plakatów.11. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia w zwycięskiej szkole.

Read more

Zgoda na udział w konkursie:

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie