Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תעלומת החמציצים

מדוע החמציצים החלו להתרבות כל כך?מהר בשנים האחרונות?כיצד מגוון המינים מושפע מכך!בואו לעזור לנו לפענח את התעלומה

מתאים לכיתות ה'-י"ב

להתחלה

מבט עלהפרוייקט

כלים לתכנון

לוקחים את הפעילות לכיתה

מעוררהשראה

מידע כללי

פירוט התכנים

כלי תכנון

רצף דינמי

מורים משתפים

תוצרי תלמידים

Insights סיפורי הפעלה

תפריט ראשי

טופס הצטרפות

אישורים וטפסים

הורדת חומרים

רצף הפעילויות

על תעלומת החמציצים

המטרות הלימודיות של המיזם

מה עושים התלמידים במיזם

פעילויות מרכזיות במיזם

קישור לתוכנית הלימודים

מטרות המיזם

כל המידע על המיזם

מיפוי הנושא בתוכנית הלימודים

מידע כללי

מיזם "תעלומת החמציצים" הוא מיזם מדע אזרחי חדש שמטרתו לדגום את טיפוסי החמציץ הנטוי בארץ וללמוד על דרכי רבייתו.מוביל המחקר: פרופ' עמרם אשל, אוניברסיטת תל אביבמובילת המיזם: שירי קאשי, מרכז TCSSקהל היעד: תלמידי כיתות ה'-י"ב היקף הפעילות: 8 שעות הוראה (לרצף הבסיס) עד 15 שעות הוראה (לרצף ההוראה המלא) + שעות נוספות בבית (גמיש)

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם (באמצעות ניהול "יומן שינה מקוון"), פגשו עם חוקרי שינה ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו לחקור את השפעתם של מגוון גורמים על הרגלי השינה, כמו השפעת החשיפה הממושכת לאור המלאכותי על משך ואיכות השינה שלהם. פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:

 • חשיפה לנושא השינה
 • זיהוי הכרונוטייפ האישי
 • ניהול "יומן שינה" במשך שבועיים
 • הכרות עם חוקר/ת שינה – הרצאה מפרופ' תמר שוחט / פרופ' ערן טאובר
 • ניתוח הנתונים שנאספו
 • העלאת שאלות מחקר
 • הצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקר
 • ביצוע תהליך החקר
 • ניתוח הממצאים
 • הצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם (באמצעות ניהול "יומן שינה מקוון"), פגשו עם חוקרי שינה ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו לחקור את השפעתם של מגוון גורמים על הרגלי השינה, כמו השפעת החשיפה הממושכת לאור המלאכותי על משך ואיכות השינה שלהם. פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:

 • חשיפה לנושא השינה
 • זיהוי הכרונוטייפ האישי
 • ניהול "יומן שינה" במשך שבועיים
 • הכרות עם חוקר/ת שינה – הרצאה מפרופ' תמר שוחט / פרופ' ערן טאובר
 • ניתוח הנתונים שנאספו
 • העלאת שאלות מחקר
 • הצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקר
 • ביצוע תהליך החקר
 • ניתוח הממצאים
 • הצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)

על פרויקט השינההחשיפה לאור השתנתה בעולם המודרני ויש לכך השלכות על הבריאות והתפקוד היומיומי של כולנו. פרויקט "שינה – שליש מהחיים" הוא פרויקט מדע אזרחי חדש שמטרתו לחקור את נוף השינה של אזרחי ישראל בחברה המודרנית מרובת המסכים והאור המלאכותי. את המחקר מובילים פרופ' תמר שוחט מהחוג לסיעוד, המתמחה בחקר השינה, ופרופ' ערן טאובר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. הפרויקט ממומן על ידי המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר המשותף לטכניון ולאוניברסיטת חיפה (במימון משרד החינוך דרך הקרן הישראלית למדע) ועל ידי המעבדה האזרחית. למי מיועד הפרויקט?הפרויקט מתאים לכיתות ז' – י"ב (ובכלל זה מתאים גם לתלמידי כיתות ט' לפרויקטי החקר במדעים ולתלמידי כיתות י' במגמות טכנולוגיות/מדעיות). ההשתתפות בפרויקט מומלצת על בסיס שכבתי. הפרויקט עונה על דרישות תוכנית הלימודים במדעים הן בחטיבה והן בתיכון, בהן נכלל הצורך ללמד על "בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן" ובד בבד לדון ב"השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה". כמו כן, הפרויקט מתאים לדרישות מיומנויות החקר המדעי וניתוח נתונים. על ממשקי הפרויקט עם תוכנית הלימודים במדעים בחטיבת הביניים ניתן למצוא בקישור מיפוי פרויקט השינה לתוכנית הלימודים. היקף הפעילות בפרויקט 9-12 שעות הוראה + 3-4 שעות עבודה בבית. משך הפרויקט המלא - כחודשיים. אפשר בזום?בהחלט! אפשר לבצע את כל הפרויקט בזום. האם מקבלים תמיכה וליווי? כיצד?לאורך כל הפרויקט יוכלו התלמידים להעלות שאלות ובקשות למדענים השותפים באמצעות פורום יעודי (הפורום סגור רק לתלמידי הכיתה - באמצעות google classroom). תמיכה וליווי לצוות בית הספר תינתן על ידי ד"ר חני סבירסקי, חברה במרכז לקידום מדע אזרחי בבתי הספר (TCSS) ועמיתה בקבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

מטרות הפרויקטמטרות הפרויקט מנקודת מבטם של חוקרי השינה

 • איסוף מידע ומיפוי של איכות וכמות השינה של הנוער בישראל
 • שיפור ההבנה אודות גורמים המשפיעים על דפוסי השינה
 • חשיפה לרעיונות מקוריים למחקר
מטרות לימודיות של הפרויקטידע ומושגים במהלך הלמידהכללי
 • הבנה כי המדע עוסק בחקר המציאות ובהגדרת תאוריות ועקרונות המאפשרים להסביר ולנבא את אופן התנהלותו של העולם הטבעי הסובב אותנו. תאוריות ועקרונות אלו מנוסחים בעקבות תהליך חקר שיטתי.
 • הבנת תיאוריות עכשוויות תוך מודעות למגבלותיהן בהסבר תופעות.
 • הכרה והבנה של תופעות, עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות בנושאים מתחומי המדע והטכנולוגיה.
 • הכרת התפתחות המדע והטכנולוגיה לאורך ההיסטוריה והשפעת תפיסות חברתיות עליהם.
 • הבנת ההשפעות ההדדיות שבין המדע, הטכנולוגיה והחברה: הבנת חשיבותם ומשמעותם של המדע והטכנולוגיה לחיי הפרט והחברה.
נושאי לימוד
 • מדע אזרחי
 • עבודת המדען והיבטים מתודולוגיים במחקר מדעי
 • התפתחות מחקר השינה וחשיבותו
 • הפער בין השעון הביולוגי והשעון החברתי והשפעתו על איכות החיים
 • גורמים המשפיעים על השינה
 • הג'ט לג החברתי ודרכים לצמצומו
 • תכנון וביצוע חקר מדעי
מושגים: מדע אזרחי, שעון ביולוגי, כרונוטייפ, ג'טלג חברתי, כרונו-ביולוגיה, מלטונין, מחזור יומי מיומנויות
 • חקר: ניסוח שאלות, העלאת השערות, תכנון וביצוע חקר, עיבוד, ייצוג, ניתוח ממצאים והסקת מסקנות, הצגה.
 • מידעניות (טיפול במידע וידע)
 • מתמטיות
 • דיגיטליות
 • שיתופיות ותקשורת
 • מטה קוגניציה
ערכים ומעורבות חברתית
 • פיתוח סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה.
 • טיפוח למידה על עולם הטבע והטכנולוגיה מתוך פליאה וחדוות למידה.
 • פיתוח מודעות לערכם של הידע המדעי והטכנולוגי, תהליך החקר המדעי, והתהליך הטכנולוגי לצורך גיבוש עמדות במישורים שונים כגון הלאומי והבינלאומי.
 • פיתוח מודעות אתית ומוסרית ביחס להשלכות חברתיות וסביבתיות של מדע וטכנולוגיה.
 • פיתוח הרגלי עבודה כגון: דיוק, סדר, דייקנות, אחריות.
 • פיתוח מודעות להרגלי שמירה על היגיינה, בריאות ואיכות חיים.
מטרות אופרטיביותהתלמידים:
 • יתארו את ההשפעות של השינה על חיי היומיום ויכירו בחשיבות השינה
 • יזהו את דפוסי השינה שלהם
 • יזהו את הכרונוטייפ האישי שלהם והשפעתו על איכות החיים
 • יבחינו בין עובדות/נתונים ופרשנויות
 • יבחינו בין שאלות חקר שניתן לענות עליהן על בסיס יומני השינה לבין שאלות שלא ניתן לענות עליהן
 • התלמידים יבחינו בין מתאם וסיבתיות ויסיקו מסקנות בהתאם לאופי הקשר בין המשתנים
 • יבצעו חקר בנושא השינה (ניסוח שאלות חקר, תכנון חקר, עדכון כלי המחקר, איסוף נתונים, ניתוח ועיבוד נתונים, הסקת מסקנות, הצגת החקר)
 • ידונו בחשיבות השינה ובקשר שלה לאורח חיים בריא
 • ידונו במהות המחקר המדעי ומגבלותיו

קישור לתכנית הלימודים מיפוי נושא השינה בתוכנית הלימודים נמצא כאן מיפוי פרויקט שינה לתוכניות הלימודים ממשקי הפרויקט עם תוכניות הלימודים במדעים בחטיבת הביניים: מדע וטכנולוגיה - כיתה ז' נושא מרכזי נושא משנה רעיונות והדגשים ציוני דרך מערכות ותהליכים ביצורים חיים 3. בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן אורח חיים בריא הוא מכלול התנהגויות מקדמות בריאות שהאדם יכול לשלוט בהן והן מאפשרות לו להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת יכולתו ותנאיו. בריאות ומערכת הדם 3 שעות § גורמי סיכון למחלות במערכת הדם - תורשתיים, התנהגותיים: עישון, השמנה, העדר פעילות גופנית, מתח נפשי 2. תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים: מאזן מים ומאזן חום 3. בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן אורח חיים בריא הוא מכלול התנהגויות מקדמות בריאות שהאדם יכול לשלוט בהן והן מאפשרות לו להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת יכולתו ותנאיו. בין המערכות השונות בגוף היצור מתקיימים קשרים החיוניים לתפקודו התקין של הגוף. הגוף כמערכת על (4 שעות) § חשיבות הקשר בין מערכות בגוף - מעבר חומרים בין מערכות הנשימה והעיכול לבין מערכת הדם - פעילות מערכת הדם, מערכת הנשימה והעור לשמירה על מאזן מים ומאזן חום תקינים פעילות מוגברת של מערכת הדם ומערכת הנשימה לאספקת חמצן במאמץ גופני מערכות טכנולוגיות ומוצרים 3. השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה מטרה: 4. התלמידים יציעו פתרונות להקטנת נזקים לאדם ולסביבה בעקבות פיתוחים טכנולוגיים. הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים, רמת החיים, איכות החיים והסביבה. כל נושא תהליך החקר המדעי מדע וטכנולוגיה - כיתה ח' נושא מרכזי נושא משנה רעיונות והדגשים ציוני דרך מערכות ותהליכים ביצורים חיים בין המערכות השונות בגוף היצור מתקיימים קשרים החיוניים לתפקודו התקין של הגוף. הגוף כמערכת על (הרחבה) § חשיבות הקשר בין מערכות בגוף לדוגמה - מערכת העצבים כמווסתת, מתאמת ומבקרת מערכת לב ומערכת נשימה במצבים שונים - בקרה הורמונאלית על גדילה בקרה הורמונאלית על סימני מין משניים הערות:ניתן לעסוק בנושא הגוף כמערכת הן כפתיחה ללימוד מערכות ותהליכים והן כסיכום לאחר הכרת המערכות השונות. השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה מטרות: 1. התלמידים יבינו כי האדם אחראי לבדוק השפעות של ייצור ושימוש במערכת טכנולוגית על הסביבה ולצמצם נזקים. 2. התלמידים יבינו סוגיות שונות הקשורות לתועלת ולנזק הנגרמים כתוצאה מפיתוחים טכנולוגיים. הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים, רמת החיים, איכות החיים והסביבה. כל נושא החקר המדעי מדע וטכנולוגיה - כיתה ט' נושא מרכזי נושא משנה רעיונות והדגשים ציוני דרך מערכות ותהליכים ביצורים חיים 2. תפקודים של מערכות/ תהליכים ביצורים חיים - הזנה הזנה בצמחים (חובה): חובה: § השפעת עוצמת האור על תהליך הפוטוסינתיזה התלמידים יבדקו את השפעת עוצמות אור שונות על קצב הפוטוסינתיזה באמצעות בדיקת פליטת חמצן או נוכחות עמילן. (חקר) ליצורים חיים יש צרכים חיוניים המהווים תנאי לקיומם. (שינה - לא מופיעה כאחד הצרכים החיוניים!) הגוף כמערכת על § חשיבות הקשר בין מערכות בגוף - פעילות מערכת העיכול, מערכת הנשימה ומערכת הדם לאספקת חומרים לתאי הגוף. o מעבר חומרים ממערכות הנשימה למערכת הדם וממנה לתאי הגוף ובכיוון הפוך מעבר חומרים ממערכת העיכול למערכת הדם וממנה לתאי הגוף. הגוף כמערכת על § חשיבות הקשר בין מערכות בגוף - התלמידים ישוו בין נתונים של כמויות דם שזורמות לאברי גוף שונים במצבים שונים ויסבירו את ההבדלים, לדוגמה: לפני ואחרי ארוחה. (השוואה, זיהוי רכיבים וקשרים, שיח טיעוני) מערכות ותהליכים ביצורים חיים 3. בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן אורח חיים בריא הוא מכלול התנהגויות מקדמות בריאות שהאדם יכול לשלוט בהן והן מאפשרות לו להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת יכולתו ותנאיו. מדעי החומר – פיזיקה ומערכות טכנולוגיות אנרגיה ומערכות טכנולוגיות (פיזיקה משולב בטכנולוגיה) • השפעת השימושים באנרגיה על הפרט, על החברה ועל הסביבה (הרחבה) אינטראקציה של אור עם חומר (הרחבה) התלמידים יצפו בניסוי מצולם שבו אור לבן מתפצל במנסרה לרכיביו (הצבעים) ומנסרה נוספת מאחדת אותם בחזרה לאור לבן ויסיקו מסקנות על נפיצת האור. (תצפית והסקת מסקנות) התלמידים יצפו דרך סריג באור ממקורות שונים וישוו בין הספקטרה המתקבלים. (השוואה והסקת מסקנות) כל נושא החקר המדעי ממשקי הפרויקט עם תוכניות לימודים נוספות ( ע"ב תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה) שם התוכנית קהל יעד הערות תוכנית להשכלה כללית חטיבה עליונה – מתמחים ו/לא מתמחים במדעים הכל בריאות כיתות י' לבדוק שעדיין פעילה מבוא לביולוגיה כיתות י' מעורבות חברתית כיתות ז'

על פרויקט תעלומת החמציציםהחמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae) מוכר לרבים כאחד הצמחים הפולשים בישראל, שמתפשט במהירות בשטחים מעובדים ובשמורות טבע. הוא מכסה במהירות שטחים נרחבים ומפריע לנביטה וצמיחה של מיני הצומח המקומיים. למין זה יש מנגנון שמנע עד כה, ככל הידוע לנו, יצירה של זרעים והרבייה שלו חלה על ידי פקעיות הניתקות מצמח האם. אך, ממצאים שהתגלו בפורטוגל מצביעים על חשד שהחמציצים החלו להתרבות ברבייה מינית. האם אכן הגיע לארצנו טיפוס נוסף של החמציץ הנטוי? בפרויקט נדגום חמציצים מאזורים שונים בארץ וננסה לפתור תעלומה זו. למי מיועד הפרויקט?הפרויקט מתאים לכיתות ה' – י"ב (ובכלל זה מתאים גם לתלמידי כיתות ט' לפרויקטי החקר במדעים ולתלמידי כיתות י' במגמות טכנולוגיות/מדעיות). ההשתתפות בפרויקט מומלצת על בסיס שכבתי, וגם כהכנה לגיוס משפחות התלמידים והקהילה סביבם. הפרויקט עונה על דרישות תוכנית הלימודים במדעים הן ביסודי, הן בחטיבה והן בתיכון, בהן נכללים הנושאים "מגוון המינים" ו"דרכי רבייה" בהתאם לכל שכבת גיל. כמו כן, הפרויקט מתאים לדרישות מיומנויות החקר המדעי וניתוח נתונים. על ממשקי הפרויקט עם תוכנית הלימודים במדעים בחטיבת הביניים ניתן למצוא בקישור מיפוי פרויקט 'תעלומת החמציצים' לתוכנית הלימודים. היקף הפעילות בפרויקט 6-8 שעות הוראה + 2-3 שעות עבודה בבית. משך הפרויקט המלא - כחודשיים. ניתן להתאים אותו למשך כל עונת פריחת החמציצים במקום המגורים. האם מקבלים תמיכה וליווי? כיצד?לאורך כל הפרויקט יוכלו המורים להעלות שאלות ובקשות למדען והחוקרים השותפים באמצעות קבוצת הווצאפ שתפתח לפרוייקט, ובהמשך גם יעלו תוצרי ותיעודי התלמידים ושאלותיהם לפלטפורמה נוספת. תמיכה וליווי לצוות בית הספר תינתן על ידי שירי קאשי, חברה במרכז לקידום מדע אזרחי בבתי הספר (TCSS).

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו מושגים בביולוגיה בכלל ובבוטניקה בפרט כגון: "מגוון המינים", "מינים פולשים", "אוטוטומיה" (=קטיעה עצמית), "רבייה וגטטיבית ורבייה מינית", "האבקה עצמית והאבקה זרה" ויכירו את המבנה המיוחד של צמחי החמציץ והטיפוסים השונים שלו. התלמידים יצאו לשטח, ידגמו את החמציצים בסביבתם, יצלמו אותם בהתאם לפרוטוקול המחקר, ידווחו על ידי העלאת צילומים ופרטים נוספים באתר GOVMAP, יזהו ויתייגו את טיפוסי הפרחים שצילמו באפליקציה. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו למפות אזורי פריחה של חמציצים מטיפוסים שונים (אם ימצאו), ולהציע כיצד להרחיב ולהגדיל את היקף המחקר לאזורים נוספים ולסייע בפתרון תעלומות חמציצים נוספות. כל זאת בליווי של צוות המחקר ומעורבות (במסגרת מפגש בשטח או ליווי מרחוק) של המדען המוביל פרופ' עמרם אשל. פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:

 • היכרות עם הביולוגיה של החמציץ הנטוי
 • ביסוס מושגים הקשורים למגוון המינים ולדרכי רבייה בצמחים
 • התעמקות בשאלות החקר המעורבות בתעלומת החמציצים
 • דגימת חמציצים בשטח
 • דיווח באתר GOVMAP
 • הכרות עם המדען פרופ' עמרם אשל
 • ניתוח הנתונים שנאספו
  • העלאת שאלות מחקר נוספות
  • הצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקר
 • ניתוח הממצאים
 • הצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)
 • חשיבה משותפת על מחקר המשך ותכנון שלו

מטרות הפרויקט:מטרות הפרויקט מנקודת מבטו של המדען החוקר

 • איסוף מידע ומיפוי של טיפוסי החמציצים בישראל
 • שיפור ההבנה אודות גורמים המשפיעים על דרכי רבייה של חמציצים
 • הגדלת והרחבת היקף המחקר ומענה על שאלות חקר נוספות שיעלו תוך כדי ביצועו.
מטרות לימודיות של הפרויקטידע ומושגים במהלך הלמידהכללי
 • הבנה כי המדע עוסק בחקר המציאות ובהגדרת תאוריות ועקרונות המאפשרים להסביר ולנבא את אופן התנהלותו של העולם הטבעי הסובב אותנו. תאוריות ועקרונות אלו מנוסחים בעקבות תהליך חקר שיטתי.
 • הבנת תיאוריות עכשוויות תוך מודעות למגבלותיהן בהסבר תופעות.
 • הכרה והבנה של תופעות, עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות בנושאים מתחומי המדע, בדגש על ביולוגיה ובוטניקה.
 • הבנת ההשפעות ההדדיות שבין המדע, הטכנולוגיה והחברה: הבנת חשיבותם ומשמעותם של המדע והטכנולוגיה לחיי הפרט והחברה.
נושאי לימוד
 • מדע אזרחי
 • עבודת המדען והיבטים מתודולוגיים במחקר מדעי
 • היכרות עם המבנה של החמציץ הנטוי ומאפייניו הייחודיים
 • התפתחות המחקר על החמציץ הנטוי כמין פולש וחשיבותו
 • גורמים המשפיעים על רביית החמציצים
 • תכנון וביצוע חקר מדעי
מושגים:מדע אזרחי, מגוון ביולוגי, מין פולש, דרכי רבייה בצמחים (רביה וגטטיבית ורבייה מינית), הטרוסטיליה, אוטוטומיה. מיומנויות
 • חקר: ניסוח שאלות, העלאת השערות, תכנון וביצוע חקר, עיבוד, ייצוג, ניתוח ממצאים והסקת מסקנות, הצגה.
 • מידעניות (טיפול במידע וידע)
 • מתמטיות
 • דיגיטליות
 • שיתופיות ותקשורת
 • מטה קוגניציה
ערכים ומעורבות חברתית
 • פיתוח סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה.
 • טיפוח למידה על עולם הטבע והטכנולוגיה מתוך פליאה וחדוות למידה.
 • פיתוח מודעות לערכם של הידע המדעי והטכנולוגי, תהליך החקר המדעי, והתהליך הטכנולוגי לצורך גיבוש עמדות במישורים שונים כגון הלאומי והבינלאומי, ותרומה לחקר מין פולש במספר יבשות.
 • פיתוח מודעות אתית ומוסרית ביחס להשלכות חברתיות וסביבתיות של מדע וטכנולוגיה.
 • פיתוח הרגלי עבודה כגון: דיוק, סדר, דייקנות, אחריות.
מטרות אופרטיביותהתלמידים:
 • יתארו את ההשפעות של מין פולש על מגוון המינים במערכת האקולוגית
 • יזהו טיפוסים של החמציץ הנטוי
 • יזהו את הנתונים שדגמו על מפת הנתונים הארצית, ויסיקו מסקנות מכך.
 • יבחינו בין שאלות חקר שניתן לענות עליהן על בסיס דגימותיהם לבין שאלות שלא ניתן לענות עליהן בדרך זו ויש צורך בעוד מידע ומחקר נוסף כדי לענות עליהן.
 • יבצעו חקר בנושא החמציץ הנטוי (ניסוח שאלות חקר, תכנון חקר, עדכון כלי המחקר, איסוף נתונים, ניתוח ועיבוד נתונים, הסקת מסקנות, הצגת החקר)
 • ידונו באפשרויות למחקר המשך ויעלו הצעות אופרטיביות לביצועו
 • ידונו במהות המחקר המדעי ומגבלותיו

התאמה לתכנית הלימודיםממשקי פרויקט תעלומת החמציצים עם תכנית הלימודים במדעים נמצא כאן.

אישורים וטפסים

טפסי הצטרפות והרשמה

הסבר להורים

היתר המדען הראשי

אישור לביצוע תצפיות בכיתה

אישורי הורים

? אזרחי

אני מדען אזרחי

?ומה הלאה

מעלים הילוך

!יש! בעיה

מתמודדים עם מינים פולשים

מהו מדע

נראה תמים?זה מין פולש!

...היכון, הכן

?אז מה למדנו

רצף הפעילות המלא

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

1

פתיחה

ביצועהחקר

סיכום

5

3

6

11

15

13

8

4

2

9

10

14

מדע אזרחי העמקה

מה השאלה?

רגע לפני שיוצאים לשטח

מי אני?החמציץ הנטוי

וואו!!!איך הם התרבו!

מדווחים משדה המחקר

!צא

12

!אנחנו על המפה

דיון וחשיבה רפלקטיבית

פעילויות לטיפוח פעלנות סביבתית-מדעית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

מגדילים אתהיקף המחקר

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

אנירוצה לשנות

7

שאלוני PRE

שאלוני POST

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את הלמידה השיתופית בכיתה

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

? אזרחי

?ומה הלאה

מעלים הילוך

!יש! בעיה

מתמודדים עם מינים פולשים

מהו מדע

נראה תמים?זה מין פולש!

...היכון, הכן

?אז מה למדנו

רצף הפעילות המלא

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

1

פתיחה

ביצועהחקר

סיכום

5

3

6

11

15

13

8

4

9

10

14

מדע אזרחי העמקה

מה השאלה?

רגע לפני שיוצאים לשטח

מי אני?החמציץ הנטוי

וואו!!!איך הם התרבו!

מדווחים משדה המחקר

!צא

12

!אנחנו על המפה

דיון וחשיבה רפלקטיבית

פעילויות לטיפוח פעלנות סביבתית-מדעית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

אני מדען אזרחי

מגדילים אתהיקף המחקר

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

אנירוצה לשנות

7

שאלוני PRE

שאלוני POST

2

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את הלמידה השיתופית בכיתה

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

? אזרחי

איפה אני במדע אזרחי

מעלים הילוך

?מה הבעיה

מה עושים עם מינים פולשים

מהו מדע

נראה תמים?זה מין פולש!

...היכון, הכן

?אז מה למדנו

רצף הפעילות המלא

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

1

פתיחה

ביצועהחקר

סיכום

3

2

4

5

6

8

מדע אזרחי העמקה

מה השאלה?

רגע לפני שיוצאים לשטח

מי אני?החמציץ הנטוי

וואו!!!איך הם התרבו!

מדווחים משדה המחקר

!צא

7

!אנחנו על המפה

דיון וחשיבה רפלקטיבית

פעילויות לטיפוח פעלנות סביבתית-מדעית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

מגדילים אתהיקף המחקר

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את הלמידה השיתופית בכיתה

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

? אזרחי

מהו מדע

נראה תמים?זה מין פולש!

...היכון, הכן

?אז מה למדנו

רצף דינמי תעלומת החמציצים

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

1

פתיחה

ביצועהחקר

סיכום

3

4

5

6

8

מהו מדע אזרחי ?

מה השאלה?

רגע לפני שיוצאים לשטח

מי אני?החמציץ הנטוי

וואו!!!איך הם התרבו!

מדווחים משדה המחקר

!צא

7

!אנחנו על המפה

דיון וחשיבה רפלקטיבית

גררו את העיגולים והתאימו את הרצף לתכנית הלימודים אשר בניתם

2

לכלי התכנון

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

בדף זה תוכלו לעצב את הרצף שלכם: גררו פעילויות שאתם מעוניינים להוציא מהרצף והשאירו את הפעילויות בהן אתם מעוניינים

שימו לב! - הרצף שלכם אינו נשמר במעבר לעמוד אחר! כדי לשמור אותו אצלכם, בצעו צילום מסך ושמרו את התמונה.

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את הלמידה השיתופית בכיתה

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

? אזרחי

מהו מדע

נראה תמים?זה מין פולש!

...היכון, הכן

?אז מה למדנו

רצף דינמי תעלומת החמציצים

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

1

פתיחה

ביצועהחקר

סיכום

3

4

5

6

8

מהו מדע אזרחי ?

מה השאלה?

רגע לפני שיוצאים לשטח

מי אני?החמציץ הנטוי

וואו!!!איך הם התרבו!

מדווחים משדה המחקר

!צא

7

!אנחנו על המפה

דיון וחשיבה רפלקטיבית

גררו את העיגולים והתאימו את הרצף לתכנית הלימודים אשר בניתם

2

לכלי התכנון

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

בדף זה תוכלו לעצב את הרצף שלכם: גררו פעילויות שאתם מעוניינים להוציא מהרצף והשאירו את הפעילויות בהן אתם מעוניינים

שימו לב! - הרצף שלכם אינו נשמר במעבר לעמוד אחר! כדי לשמור אותו אצלכם, בצעו צילום מסך ושמרו את התמונה.

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את הלמידה השיתופית בכיתה

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח את מיומנויות החקר של התלמיד

כלי תכנון למיזם

כלי ניהול זמן לתעלומת החמציצים

? אזרחי

?אזרחי

מהו מדע

מהו מדע

1

5

9

1

? מהו מדע אזרחי

14

הפעילות בקצרה

10

התלמידים נחשפים לרעיונות העומדים בבסיס הגישה של מדע אזרחי דרך סרטון המלווה בשאלות או דרך מצגת בכיתה.

שלב בפרוייקט

4

הכרת המאפיינים של מדע אזרחי

7

היקף הפעילות

12

20-15 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

שילוב דרכי אינטראקציה וסוגי מדיה מגוונים

להרחבה

13

6

2

3

8

11

15

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

!!!וואו

נראה תמים?

?מה למדנו

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

קישור לסרטון עם השאלות https://edpuzzle.com/media/5fb794984f242f4086954608 מדע אזרחיEasily create beautiful interactive video lessons for your students you can integrate right into your LMS. Track students' progress with hassle-free...Edpuzzle

קישור למצגת מהו מדע אזרחי https://docs.google.com/presentation/d/19yZlukJ_Myoa5dB_sAzE9-LnesWNPS9F/copy

שלבי הפעילות:

 1. צפייה בסרטון
התלמידים יצפו בסרטון המציג את הרעיון העומד מאחורי "מדע אזרחי". תוך כדי הסרטון יופיעו שאלות שעליהן התלמידים מתבקשים לענות. השאלות בוחנות הבנה של תוכן הסרטון וגם מעוררות חשיבה. חלופה צפייה במצגת מציגים לתלמידים את הרקע למדע האזרחי, ולפני השקופית האחרונה מבקשים מהם להצביע על עקרונות מדע אזרחי.
 1. סיכום
תוך כדי דיון מסכמים וכותבים ביומני חוקר:
  • המאפיינים של מדע אזרחי
  • אופן ההשתתפות במדע אזרחי
  • תרומת המדע האזרחי לחוקרים ולאזרחים
ניתן לסכם את הרעיונות הללו במצגת שיתופית. התאמת התכנים לרמות שונות/גיוונים בהוראה
 • ניתן לעודד חשיבה ולהגביר את השתתפות התלמידים דרך סיכום הרעיונות באופן שיתופי בקבוצות.

?אזרחי

? אזרחי

מהו מדע

מהו מדע

מדע אזרחי העמקה

1

מהו מדע אזרחי? - העמקה בלמידה שיתופית

1

5

הפעילות בקצרה

התלמידים נחשפים לרעיונות העומדים בבסיס הגישה של מדע אזרחי דרך פעילות שיתופית שבה הם סוקרים אתרי אינטרנט של פרויקטים במדע אזרחי, מזהים את מאפייניהם ומעלים את רעיונותיהם למצגת שיתופית.

שלב בפרוייקט

9

הכרת המאפיינים של מדע אזרחי

14

היקף הפעילות

45 דקות

10

פתיחה

4

להרחבה

7

12

תמיכה במגוון מבנים חברתיים

יצירת ושימוש חוזר בתוצרי תלמידים

עקרונות הפעלה:

שילוב דרכי אינטראקציה וסוגי מדיה מגוונים

13

6

2

3

8

11

15

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

קישור למצגת מהו מדע אזרחי - העמקה https://docs.google.com/presentation/d/1NyDTTvFMfReXChsKY5ncVPIa7VMi3EAl/copy

שלבי הפעילות

 1. סקירה וניתוח של פרויקטי מדע אזרחי (הקישור מוביל למצגת הכוללת הנחיות למשימה ושקופיות למילוי על ידי התלמידים)
התלמידים מתבקשים לסקור מיזמים של מדע אזרחי ולזהות:
 • מה מאפיין פרויקטים של מדע אזרחי?
 • מה משותף לפרויקטים השונים?
את רעיונותיהם התלמידים יכולים להעלות למסמך שיתופי. בשתי השקופיות האחרונות במצגת מופיעות שתי אפשרויות לסיכום הרעיונות:
 1. רישום של המאפיינים כרשימה ביומן חקר
 2. מילוי טבלה שיתופית
התאמת התכנים לרמות שונות/גיוונים בהוראה
 • ניתן להגביר את מעורבות התלמידים ואת פעילותם דרך שימוש בטבלה השיתופית שבה כל קבוצה צריכה לסכם את הרעיונות שלה מסקירת האתרים.

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

אני מדען אזרחי, אני מדענית אזרחית

14

הפעילות בקצרה

התלמידים מבינים לעומק את האחריות המוטלת על אוספי הנתונים, ומידת ההשפעה שיש להם על התוצאות

10

שלב בפרוייקט

4

הבנה של המשמעות בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי

היקף הפעילות

7

20 דקות

12

פתיחה

עקרונות הפעלה:

הפיכת המדע לנגיש

להרחבה

2

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

חשיפת לומדים לרוחב היריעה של השיטה המדעית

שלבי הפעילות: א. לפניכם סרטון 'מחקר מדעי מתחילתו עד סופו' שמתאר מחקר מדע אזרחי דומה מאוד למחקר שבו נעסוק אנחנו .למורים: זהו מחקר מדע-אזרחי על צמח ה-Cowslips שמתבצע באסטוניה וזוכה להצלחה רבהנצפה בסרטון ונלמד על שלבי החקר המדעי באופן כללי וגם בהקשר למיזמם מדע אזרחי שמתעסק בדגימות צמחייה :משימת צפייה א. זהו בסרטון את תשעת השלבים של המחקר המדעי וכתבו אותם במחברתכם ב. סמנו באילו מן השלבים אתם כאזרחים יכולים להיות מעורבים :ב. לאחר הצפייה השוו עם החבר.ה היושב.ת לידכם את תשובותיכם תוך שאתם מבררים האם ציינתם את אותם השלבים :ג. דיון בכיתה ואיסוף תשובות על הלוח ?במה דומה ובמה שונה מחקר מדע אזרחי ממחקר מדעי רגיל ?איך השתתפות שלכם במיזם מדע אזרחי יכולה להשפיע על הידע המדעי ?איזו אחריות מוטלת על כתפינו בהשתתפות במיזם מדע אזרחי :ד. כותבים פסקה על הנלמד ביומן חקר. ניתן להיעזר בתחיליות הבאות כפיגומים ...להיות מדען.ית אזרחי.ת משמעותו ...בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי אני אחראי.ת על...ביחס לאחריות שיש לי כמדען אזרחי אני מרגיש.ה ש ...אני יכול.ה לסייע בקידום הידע המדעי בכך ש ...כדי לסייע לפיתוח הידע המדעי באופן מהימן עליי

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

!יש! בעיה

14

הפעילות בקצרה

10

התלמידים מגלים את בעיית המחקר מתוך עובדות שונות מהשטח. ומציעים פתרונות אפשריים.

שלב בפרוייקט

4

למידה הבנייתית של בעיית המחקר

היקף הפעילות

7

12

20 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

רצפי הוראה מעוררי עניין, מגוונים וברורים ללומד פיגומים לתכנון תהליך הלמידה

להרחבה

3

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:א. דרך המצגת המלווה, מראים לתלמידים תמונה של חלקת שדה עם חמציצים וחלקה ללא חמציצים ?ב. שואלים אותם מה יש בתמונה? איזו בעייה ניתן לזהות פה ג. מעלים על הכתב ידע קודם, תחושות ומחשבות של תלמידים בנוגע לחמציץ ד. צופים בסרטון על חורשת הסרג'נטים בנתניה. מבינים לעומק את הבעיה של החמציץ כמין פולש ה. מילוי יומני חקר: המורה כותב.ת את השאלות על הלוח וכל תלמיד.ה בוחרים 2 שאלות לענות עליהן?מה אני מרגיש.ה כשאני מגלה בעיית מחקר?האם אני רואה בבעיה מבוי סתום או אתגר שיש לפצח אותו?עד כמה חשוב לי להבין את הבעיה יותר לעומק?אילו פתרונות אני מסוגל.ת להציע ו. משימה לבית: לאתר פריחת חמציץ במקום מגוריך

?אזרחי

מהו מדע

1

5

2

מי אני? החמציץ הנטוי

9

הפעילות בקצרה

14

בפעילות זו התלמידים יכינו תעודת זהות על החמציץ הנטוי, ויציגו אותה לעמיתיהם. במסגרת כך יחקרו ושיתפו אחד את השני במרכיבי הצמח הייחודיים.

להכיר ולהתיידד עם גיבור התעלומה הראשי - החמציץ הנטוי

10

תמיכה בייצוג וארגון ידע של לומדים הצגת רעיונות מדעיים בהקשרים רלוונטיים ללומד יצירה ושימוש חוזר בתוצרי תלמידים

4

להרחבה

7

שלב בפרוייקט

12

היקף הפעילות

פתיחה

45 דקות

שילוב לומדים בהוראת עמיתים תמיכה במשוב והערכת עמיתים

עקרונות הפעלה:

מי אני?החמציץ הנטוי

13

היכון, הכן...

6

?מה למדנו

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:1. מציגים לכיתה את החמציץ הנטוי כ'דמות הראשית' במחקר שלנו. ניתן להביא חמציץ לכיתה. 2. מבצעים שמש אסוציאציות על הלוח: "מה אני יודע/ת על החמציץ הנטוי?"3. מבקשים מכל תלמיד/ה לרשום ביומן חקר לפחות 3 שאלות שמעניינות אותו על החמציץ. 4. מסבירים על הפעילות שנעשה: כל קבוצה תכין תעודת זהות על החמציץ הנטוי - עם תשובות לשאלות שמעניין אותם לדעת, וכן קריטריונים בסיסיים שעליהם לגלות על החמציץ.5. מחלקים את הכיתה לקבוצות בהתאם לאופן בו הם רוצים להציג את תעודת הזהות של החמציץ: הצגה / שיר / מסמך רשמי / עיתון / אלבום תמונות / פודקאסט וכו'6. נותנים לקבוצות דף תעודת זהות למילוי וחומרי עזר ליצירת תעודת הזהות בהתאם לאופן שבחרו להציג. את המידע התלמידים יכולים למצוא ברשת: באתר צמח השדה, בויקיפדיה, או בכל מקום אחר. ניתן להביא לתלמידים גם מחוון עם דברים שחשוב להם / לכם להעריך (ניתן להיעזר במחוון לדוגמא). למורה: ניתן להיעזר בתעודת הזהות המלאה שהכנו עבורך. 7. התלמידים מציגים בכיתה את תעודות הזהות שהכינו. שאר הקבוצות הצופות ממשבות את הקבוצה שמציגה באמצעות המחוון.

?אזרחי

מהו מדע

1

5

3

נראה תמים? זה מין פולש!

9

הפעילות בקצרה

בפעילות זו התלמידים דנים עם עמיתיהם בחשיבות מגוון המינים, ומכירים בחמציץ כמין פולש וההשלכות לכך על הצמחייה המקומית בישראל.

14

היכרות עם מושגי היסוד "מגוון מינים" ו"מין פולש" וחשיבותם

10

תמיכה במגוון מבנים חברתיים רצפי הוראה מעוררי עניין וברורים ללומד

4

להרחבה

7

12

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

פתיחה

60 דקות

פיגומים לתכנון תהליך הלמידה טיפוח נורמות שיח פרודוקטיבי

עקרונות הפעלה:

13

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

6

?מה למדנו

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

ידע קודם נדרש: ביוטי-א-ביוטי, מדרג ביולוגי, מערכת אקולוגית (ניתן להרחיב גם למושגים: בתי גידול, גומחה אקולוגית) יחסי גומלין (תחרות, טריפה, הדדיות, וטפילות), מארג מזון, שרשרת מזון.

שלבי הפעילות:1. פתחו בשאלה על מוצאם של מינים מפורסמים כמו: איפה יש ג'ירפות? איפה יש עצי באובב? [התשובה עד כאן היא: באפריקה]. מאיפה בא אלינו התה? [מדרום אסיה] והקפה? [מקורו בחצי-האי ערב ומזרח אפריקה, אך מגדלים אותו כיום גם בדרום אמריקה] איפה ישנם דובי גריזלי? [בצפון אמריקה] איפה אפשר למצוא את איריס הגלבוע? [רק בגלבוע] וכד' דוגמאות לכך שכל מין מוצאו במקום מסויים. {הרחבה: למינים שתפוצתם הטבעית מוגבלת לאזור גיאוגרפי אחד אנו קוראים מינים אנדמיים לאותו אזור} 2. הרכב המינים בכל מקום נותן לו את האופי המיוחד שלו. כך כשיראו לנו תמונה של יער עם עצים גבוהים וצפופים ועליהם מטפסים רבים נדע שמדובר ביער-גשם באחד האזורים הטרופיים. כשנראה תמונה של דקלים וקקטוסים, או צמחים בשרניים הדומים להם, נדע שמדובר במדבר וכה הלאה. ניתן להשתמש במצגת המלווה לשיעור: מצגת צמחיה במערכת אקולוגית ומינים פולשים לזיהוי מערכות אקולוגיות לפי מיני הצמחים שבהם. 3. כתבו על הלוח את הכותרת: מגוון המינים, והסבירו את המושג במילים שלכם. ניתן להיעזר בהסברים כתובים: מגוון המינים הוא ביטוי שמתאר את הקשרים בין עושר המינים לשכיחות המינים בחברה ביולוגית. (ויקיפדיה) מגוון הביולוגי מתבטא בשלוש רמות ארגון ביולוגיות. הרמה הראשונה היא של המערכות האקולוגיות (לד': יערות הגשם, מדבריות, שוניות אלמוגים, ואגמים). ברמה השנייה אנו מבחינים במיני היצורים החיים הבונים את המערכות האקולוגיות (לד': זאבים, כלניות, דרורים, ברושים, נמלים, חיידקים ופטריות). הרמה השלישית היא של המגוון הגנטי של כל מין ומין (הספרייה הוירטואלית של מט"ח) חשוב לציין שהמגוון הביולוגי העולמי כולל את המגוון הקיים בכל מקום ומקום. הרכב המינים והמגוון שלהם נקבע בכל מקום על פי תנאי הסביבה בו וההיסטוריה שלו ולכן לכל מקום מגוון ייחודי משלו. העברת מינים ממקום למקום מביאה לכך שהולך לאיבוד הייחוד של כל מקום והמקומות השונים נעשים דומים זה לזה. התוצאה היא שהעולם נעשה פחות מגוּוַן וכל המקומות נעשים דומים זה זה. 4. חלקו את הכיתה לקבוצות. על כל קבוצה לדון בשאלה: מדוע חשוב לשמור על המגוון הביולוגי? ולתת כמה שיותר תשובות אפשריות. (עושר מינים ויופי של הטבע, קיום של מערכות אקולוגיות שונות על ידי שימור מארגי המזון המתקיימים בהם, צרכי האדם - כלכלה, הזנה, תיירות...) מה קורה כשמגיע מין פולש? 5. הגדירו: מין פולש הוא מין אשר עבר, ע"י בני-אדם לאזור שמחוץ לתחום תפוצתו הטבעית, והצליח לייסד במקום זה אוכלוסייה המתרבה ללא התערבות נוספת בידי האדם, ואף מצליחה להתפשט. ההגדרה של מין בתור "פולש" בדרך-כלל מתייחסת לאזור הספציפי הנמצא מחוץ לתחום התפוצה הטבעי של המין, ולא אל כל מרחב התפוצה של המין (ויקיפדיה). מין כזה פוגע במגוון הביולוגי הייחודי של המקום אליו הוא פלש. הוא דוחק את המינים המקומיים ותופס את מקומם כך הופך אותו מקום דומה, מבחינת היצורים החיים בו, למקומות אחרים. התוצאה היא ירידה במגוון הביולוגי הייחודי של המקום ולכן גם פגיעה במגוון הביולוגי העולמי. 6. באותן הקבוצות דונו בשאלה: מה קורה כשמגיע מין פולש למערכת אקולוגית? איך הוא יכול להשפיע על המרכיבים בה ועל האדם? 7. חזרו לתעודת הזהות שעשיתם על החמציץ. בדקו האם מקורו בארץ או שהוא מין פולש. 8. חשבו: מה ניתן לעשות כדי למנוע את התרבותו של החמציץ הנטוי כמין פולש בישראל? מה עלינו לדעת עליו כדי לעשות זאת? להרחבה: - סרטון "חיית השדה" - חינוכית (מומלץ!) על צמחים ובעלי חיים פולשים + דף משימת צפייה באדיבות המורה ישי בלומנטל. - שרשרת המזון באגם - פעילות בילקוט הדיגיטלי המדגישה את השפעת התרבות מין אחד על המערכת האקולוגית - סרטון TED על חשיבות המגוון הביולוגי (ניתן לשים כתוביות בעברית) - סרטון של החברה להגנת הטבע על המגוון הביולוגי בישראל להיכרות עם מינים שונים בארצנו - מידעון של המשרד להגנת הסביבה על מגוון ביולוגי ומגוון גנטי (עם הפניה לבנק הגנים לצמחי ישראל) - כתבה על מינים פולשים בארץ - כתבה על מינים פולשים בארץ (בדגש על צמחים פולשים - החל מ-1.50 ועד 2.25) - סרטון של רשות הטבע והגנים - קידום מודעות למינים פולשים להרחבה למורה:- ספר של ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור על הצמחים הפולשים בישראל

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

מתמודדים עם מינים פולשים

14

הפעילות בקצרה

התלמידים ידונו בחשיבות הידע המדעי בהתמודדות עם צמחים פולשים, ויכירו דרכים שונות להתמודדות

10

שלב בפרוייקט

4

הבנת המורכבות בהתמודדות עם מינים פולשים, חשיבה על פתרונות ולמידה על פתרונות קיימים

7

היקף הפעילות

45 דקות

12

פתיחה

עקרונות הפעלה:

תמיכה בתהליכי מידול לפיענוח תופעות ורעיונות מורכבים

להרחבה

6

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:א. דרך המצגת המלווה נעמיק בהגדרה של מה הוא מין פולש, ומה הם שלבי התפתחותו ב.. נבקש מהתלמידים לכתוב ביומן חקר כיצד לדעתם ניתן להתמודד עם צמחים פולשים ?ג. נשאל: האם ידע מדעי נחוץ כדי לדעת להתמודד עם צמחים פולשים ד. נתבונן בגרף שבמצגת וננסה להבין מה הקשר בין הידע המדעי ליכולתינו להתמודד עם מינים פולשים ה. נראה כיצד הידע המדעי מקדם דרכים לפעולות סביבתיות להרחבה למורה: ספר של ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור על הצמחים הפולשים בישראל

?אזרחי

מהו מדע

4

1

5

וואו!!! איך הם התרבו!

9

הפעילות בקצרה

14

בפעילות זו התלמידים יעמיקו בנושא רבייה בצמחים, התלמידים יבחינו בין רביה מינית ורבייה אל-מינית, יכירו כיצד התרבה החמציץ עד כה ומה החשד שאנו רוצים לבדוק במחקר.

היכרות עם דרכי רבייה של צמחים בכלל, ושל החמציץ הנטוי בפרט

10

עיסוק בתכנים מורכבים הוראה סביב רעיונות הלומדים

4

להרחבה

7

12

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

פתיחה

90 דקות

עקרונות הפעלה:

מי אני?החמציץ הנטוי

13

היכון, הכן...

6

?מה למדנו

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

ידע קודם נדרש: רבייה אל-מינית, רבייה מינית, איברי הפרח - זכריים ונקביים

שלבי הפעילות:1. בהתאם לכל שכבת גיל וידע קודם של הלומדים, ותוך שילוב מה שכבר נלמד בנושא בתכנית הלימודים, בנושא דרכי רביה, המורים יעבירו את דף המידע בנושא דרכי רביה של החמציצים. ניתן להקרין על הלוח, להסביר בעל פה, או לתת לתלמידים כחומר גלם לקריאה ולבקש מהם לכתוב שאלות ותשובות על המידע. להרחבה בנושא:- שיעור מוקלט על רבייה מינית וא-מינית ביצורים חיים - פעילות באתר BrainPOP בנושא רביה א-מינית - האבקת צמחים - פעילות באופק הילקוט הדיגיטלי 2. נשחק עם התלמידים את המשחקים הבאים (ניתן במליאה, וניתן בקבוצות - למשחק יש משוב מיידי):- משחק הניירת - דרכי רבייה. קוד המשחק הוא: 43729 - משחק טרויוויה דרכי הרביה בחמציצים 3. הפעם נבקש מהתלמידים ליצור בעצמם משחק שיקרא 'איזה טיפוס אני?' בנושא טיפוסי החמציצים ודרכי רבייה שלהם. ניתן להיעזר ולהשתמש כמצע למשחק בכרטיסיות הבאות (בצורת טבלה), מהן ניתן להכין משחקים כמו: מי אני? משחק הכתרים, רביעיות, משחק זיכרון, טריוויה, משחקי לוח, איקס-עיגול עם שאלות, ,kahoot, חידות בציורים, ועוד... 4. כל קבוצה מכינה את המשחק, משחקת בו, ואז עושים סבב של משחק במשחקים שקבוצות אחרות הכינו.

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

!אני רוצה לשנות

14

הפעילות בקצרה

התלמידים ישאבו השראה מגרטה טונברג כמחוללת שינוי, ויכירו כיצד דרך מדע אזרחי ניתן לחולל שינוי בעולם

10

שלב בפרוייקט

4

עיסוק בתחושת המסוגלות שלי לבצע שינוי סביבתי-מדעי בעולם

היקף הפעילות

7

12

45 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

עידוד רפלקציה

להרחבה

8

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

שלבי הפעילות:א. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג :ב. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר ?מה הסרטון גורם לך להרגיש ?האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה ?עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי ?האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם ?איך ניתן לעשות שינוי כזה ג. משתפים בזוגות (כל אחד את מי שלידו) באחת או יותר מהשאלות שכתב ?ד. מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם ה. צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ?ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע :ו. רושמים ביומן חקר ?איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

!אני רוצה לשנות

14

הפעילות בקצרה

התלמידים ישאבו השראה מגרטה טונברג כמחוללת שינוי, ויכירו כיצד דרך מדע אזרחי ניתן לחולל שינוי בעולם

10

שלב בפרוייקט

4

עיסוק במסוגלות שלי לבצע שינוי סביבתי-מדעי בעולם

היקף הפעילות

7

12

45 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

עידוד רפלקציה

להרחבה

8

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

שלבי הפעילות:א. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג :ב. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר ?מה הסרטון גורם לך להרגיש ?האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה ?עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי ?האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם ?איך ניתן לעשות שינוי כזה ג. משתפים בזוגות (כל אחד את מי שלידו) באחת או יותר מהשאלות שכתב ?ד. מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם ה. צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ?ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע ?ו. רושמים ביומן חוקר: איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם

?אזרחי

מהו מדע

1

מה השאלה?

5

הפעילות בקצרה

9

בפעילות זו התלמידים יחשבו על דברים שמעניין אותם לחקור, יפתחו שאלונים סביב שאלותיהם וישתפו את המדען החוקר בשאלותיהם.

חשיבה משותפת על שאלות שמעניין את הלומדים לחקור

14

הוראה סביב רעיונות הלומדים גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

10

4

להרחבה

7

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

12

ביצוע המחקר

עבודה משולבת בכיתה ומחוצה לה

חשיפת לומדים לרוחב היריעה של השיטה המדעית ומהות המדע

עקרונות הפעלה:

13

מי אני?החמציץ הנטוי

6

היכון, הכן...

2

?מה למדנו

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

כ-45 דקות

שלבי הפעילות:1. בעקבות כל מה שלמדנו עד כה, נבקש מהתלמידים לכתוב 3 שאלות לפחות שהיה מעניין אותם לדעת על החמציץ. ניתן לחשוב על שאלות ביחס לאימות פריחתו של טיפוס M בארץ ב-17.1.23. כל שאלה רושמים על פתק. את הפתקים מניחים בתוך כובע. אחד התלמידים מחזיק את הכובע, ומקריא פתק-פתק. (לחלופין: ניתן להשתמש בכלי שיתופי כמו אפליקציית סל"ב או מנטימטר - כדי לראות את השאלות של כולם בו זמנית). 2. תוך כדי השיתוף בשאלות מנסים לסווג אותן לנושאים (למשל: המבנה של החמציץ, מה משפיע על הפריחה שלו וכו'...) 3. לאחר שקיבלנו מספר נושאים על הלוח - נבקש מכל תלמיד לבחור נושא אותו היה רוצה לחקור. 4. נתחלק לקבוצות לפי נושאי חקר. 5. פיתוח שאלונים: כל קבוצה מפתחת שאלון ב-Google Forms בנושא שבחרה (ניתן לפתוח מייל כיתתי אחד לצורך כך - בו כולם עובדים עם אותו שם משתמש וסיסמא) ומפתחת גרסה לשאלון.חשוב לציין בהקדמה לשאלות:מה נרצה לחקור?איך נבדוק זאת? לאורך כמה זמן? באילו זמנים? באיזה מקום? איזה ציוד נדרש לצורך הבדיקות? מה הם אמצעי המדידה ויחידות המדידה? 6. מציגים את השאלון למורה ו/או בפני הכיתה לקבלת משוב. בעקבות המשוב מדייקים ומעדכנים את גרסת השאלון. 7. משתפים את פרופ' עמרם אשל במייל: seker.oxalis@gmail.com בגרסה המעודכנת לקבלת משוב ממנו. 8. מעדכנים את השאלון בעקבות המשוב מפרופ' עמרם. 9. מבצעים פיילוט לוודא שהשאלון תקין. 10. מצטיידים בקישור לשאלון ביציאה לשטח ומתכוננים לדרך לאיסוף נתונים!

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

היכון, הכן...

9

הפעילות בקצרה

בפעילות זו התלמידים יכירו את פרוטוקול המחקר לקראת יציאה לשטח, ויבצעו הדגמה שלו בכיתה

14

עוברים על פרוטוקול המחקר, ומוודאים הבנה, לפני שיוצאים לפעולה

שימוש בעזרים חזותיים להמחשת תופעות ורעיונות מורכבים תמיכה בייצוג וארגון ידע של לומדים

10

4

להרחבה

7

12

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

ביצוע המחקר

20 דקות

עקרונות הפעלה:

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

13

6

?מה למדנו

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

הכנות מוקדמות לפעילות:כהכנה לפעילות, על המורה להירשם לאתר GovMap (על פי המדריך הבא). מורה המעוניין להכניס את תלמידיו כמדווחים ולבקש הרשאה לניהול תצפיותיהם באתר, ישלח מייל לכתובת: seker.oxalis@gmail.com עם שם בית ספרו, ופירוט הכיתות המשתתפות. לאחר שהמורה קיבל/ה הרשאה - יש להכניס באופן ידני את המיילים של כל תלמידי הכיתה המדווחים או מייל לכל קבוצה מדווחת, עם ההרשאות המתאימות. מדריך לעניין זה ניתן למצוא כאן - מדריך ניהול קבוצות. שלבי הפעילות: 1. יש לבקש מכל התלמידים להירשם לאתר GovMap על פי המדריך הבא. מומלץ לבצע זאת בכיתה (עם מחשבים/פלאפונים). 2. מסבירים לתלמידים ומדגימים שלב אחרי שלב איך מדווחים באתר של GovMap. 3. מבקשים מכל תלמיד לעשות ניסיון לוודא שהצליח לדווח (ניתן אחרי זה למחוק את הדיווחים). 3. מקרינים את המצגת הבאה להזכרת פרוטוקול המחקר: אנו מעוניינים לדווח על טיפוס החמציץ שמצאנו - האם הוא טיפוס S, טיפוס M, טיפוס L או הטיפוס הגנני. [קבוצות שהכינו שאלונים כתוספת - יש לוודא שהשאלונים מוכנים, וקיים קישור ישיר תקין לדיווח.] 5. ו... יוצאים לשטח!

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

מגדילים את היקף המחקר

14

הפעילות בקצרה

10

התלמידים מבינים לעומק את האחריות המוטלת על אוספי הנתונים, ומידת ההשפעה שיש להם על התוצאות

שלב בפרוייקט

4

הבנה של המשמעות בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי

7

היקף הפעילות

12

45 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

לחשוב

להרחבה

11

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

קישור לסרטון עם השאלות https://edpuzzle.com/media/5fb794984f242f4086954608 מדע אזרחיEasily create beautiful interactive video lessons for your students you can integrate right into your LMS. Track students' progress with hassle-free...Edpuzzle

קישור למצגת מהו מדע אזרחי https://docs.google.com/presentation/d/19yZlukJ_Myoa5dB_sAzE9-LnesWNPS9F/copy

שלבי הפעילות:1. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג 2. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר: מה הסרטון גורם לך להרגיש? האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה? עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי? האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם? איך ניתן לעשות שינוי כזה?3. שואלים מי רוצה לשתף באחד מהדברים שכתב. 4 .מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם? 5 .צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע? 6. רושמים ביומן חוקר: איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם?

?אזרחי

מהו מדע

1

צא! יוצאים לשדה המחקר

5

הפעילות בקצרה

פעילות זו התלמידים יוצאים לשטח, מצלמים ומדווחים לפי הפרוטוקול בסביבת GovMap על תצפיותיהם.

9

דגימה ודיווח מהשטח

תמיכה בויזואליזציה של נתוני לומדים גישור בין למידה בכיתה ומחוצה לה

14

10

להרחבה

4

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

7

12

ביצוע המחקר

תלוי מיקום

גישור בין תלמידים, מורים ומדעניםגישור בין למידה בבית הספר והקהילה

עקרונות הפעלה:

6

13

6

7

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

משתפים בקהילה

זה מין פולש!

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

צא!

!איך הם התרבו

אנחנו על המפה!

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:כהכנה מקדימה - על המורה לתור את השטח ולוודא כי קיימת פריחת חמציצים. יש לחשוב מראש על חלוקה לקבוצות כאשר לכל קבוצה חלקה בה היא דוגמת. מומלץ לשתף את התלמידים בשטח בגבולות הגזרה - הן הקבוצתית שלהם והן הכללית (לצרכי בטיחות) בפעילות עצמה ידווחו החניכים על סוג הטיפוס באתר GovMap. [באם התקיימה פעילות זו, יש להקציב זמן (ומקום) לקבוצות שהכינו שאלונים לדיווח נתונים לשאלות מחקר נוספות]

?אזרחי

מהו מדע

1

אנחנו על המפה!

5

הפעילות בקצרה

9

בפעילות זו נתבונן בנתונים שאספנו, ננתח אותם, נסיק לגביהם מסקנות, נתבונן בנתונים נוספים שהעלו ממקומות אחרים בארץ ונחשוב על דרכי פעולה נוספות לקידום המחקר.

מיפוי וניתוח נתוני דיווח, הסקת מסקנות

גישור בין חקר מדעי וחקר נתונים גישור בין המרחב הפיזי לוירטואלי שימוש בעזרים חזותיים להמחשת תופעות ורעיונות מורכבים

14

10

להרחבה

4

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

7

ביצוע המחקר

12

45 דקות

גישור בין תלמידים, מורים ומדענים גישור בין למידה בבית הספר והקהילה

עקרונות הפעלה:

6

13

6

7

2

3

8

11

15

משתפים בקהילה

!!!וואו

נראה תמים?

מתכננים

זה מין פולש!

חושבים על מחקר נוסף

צא!

!איך הם התרבו

אנחנו על המפה!

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:1. נפתח דרך שם המשתמש של המורה את מפת הדיווחים של הכיתה. 2. נציג בפני התלמידים את הדיווחים שלהם, ודיווחים נוספים מרחבי הארץ. 3. נשאל את התלמידים מה מעניין אותם לדעת על הדיווחים. 4. נוריד את תוצאות הדיווחים (המקומיות או הארציות - לשיקול המורה) מהאתר לגליון Exel. נמחק טורים מיותרים (כדאי לעשות זאת מראש) 5. ננסה להעלות כמה שיותר שאלות על הנתונים, ולהסיק כמה שיותר מסקנות. מומץ לבצע זאת בהדרגה כמשימה אישית, קבוצתית, ובסוף במליאה בכיתה. 6. נשאל את התלמידים, בעקבות נתונים אלה, אילו עוד דברים מעניין אותם לחקור, או שהם רואים צורך לחקור.

?אזרחי

מהו מדע

1

חושבים על מחקר נוסף

5

הפעילות בקצרה

9

בפעילות זו התלמידים יחשבו על דברים נוספים שמעניין אותם לחקור, או להעמיק את הידע בהם, ישתפו את המדען החוקר בשאלותיהם וינסחו שאלת חקר חדשה.

מרחיבים את מעגל החקר

14

הוראה סביב רעיונות הלומדים גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

10

להרחבה

4

שלב בפרוייקט

7

היקף הפעילות

12

ביצוע המחקר

45 דקות

עקרונות הפעלה:

13

6

2

3

6

8

11

7

15

!!!וואו

משתפים בקהילה

נראה תמים?

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

זה מין פולש!

צא!

אנחנו על המפה!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות1. בעקבות הנתונים והממצאים שכבר אספו - התלמידים יחשבו אילו עוד דברים מעניין אותם לדעת ולחקור בנושא. בשלב זה מומלץ ליצור קשר עם פרופ' עמרם אשל, לשתף אותו בלבטים ולקבל גם ממנו רעיונות למחקר נוסף. 2. התלמידים יתחלקו לקבוצות לפי תחומי עניין לחקר נוסף, ויתכנסו לשאלת חקר אחת אותה ירצו לחקור. רעיונות לנושאים לחקר: - החמציץ כצמח פולש - מיפוי החמציצים בקרבת ביה"ס ומגורי התלמידים. - מעקב אחר דינמיקה של הצמח הבודד: צמיחת עלים, הופעת פרחים, ייצור פקעיות. - מעקב אחר התפשטות הקלון ע"י קנה שורש. - מעקב אחר דינמיקה של האוכלוסייה, האם ניתן לזהות הבדלים בין קלונים? - בדיקת גורמים המשפיעים על נביטה של הפקעיות (ניסויים דומים לניסויי נביטה). - אוטוטומיה - מדידת הכח הדרוש לתלישת עלים וגבעולים במצבים שונים

?אזרחי

מהו מדע

1

5

מתכננים מחקר נוסף

הפעילות בקצרה

9

בפעילות זו התלמידים יתכננו מחקר נוסף הכולל פרוטוקול, אופן דיווח ודרך מדידה.

מרחיבים את מעגל החקר

14

הוראה סביב רעיונות הלומדים גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

10

להרחבה

4

שלב בפרוייקט

7

היקף הפעילות

12

ביצוע המחקר

45 דקות

עקרונות הפעלה:

13

6

2

3

6

8

7

11

15

!!!וואו

משתפים בקהילה

מתכננים

נראה תמים?

חושבים על מחקר נוסף

זה מין פולש!

צא!

אנחנו על המפה!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:בעקבות נושא החקר ושאלת החקר החדשה שנבחרה, התלמידים יכינו מצגת עם שאלת החקר, פרוטוקול המחקר החדש שהציעו ודרך איסוף הנתונים והממצעים. במצגת יש להתייחס לנקודות הבאות:

 • שאלת החקר
 • מה בודקים
 • איך בודקים
 • באילו יחידות מידה בודקים
 • מהו הציוד הדרוש
 • באיזה מקום ושעה יש לבדוק
 • כמה פעמים צריך לצאת לשטח לצורך כך
התלמידים יכינו פלטפורמה לאיסוף נתונים והצגתם (שאלון, טופס, טבלה, דיווח דיגיטלי, תצלום וכד') את המצגת יש להציג בכיתה על מנת לשתף גם קבוצות אחרות בתהליך.

?אזרחי

מהו מדע

1

5

משתפים בקהילה

הפעילות בקצרה

9

בפעילות זו התלמידים יבינו את הערך של שיתוף המחקר עם גורמים נוספים, חשיבה על בעלי עניין בנושא, ושיתוף קהילתי בידע.

מרחיבים את מעגל השותפים לחקר

הוראה סביב רעיונות הלומדים גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

14

10

4

להרחבה

7

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

12

ביצוע המחקר

45 דקות

עקרונות הפעלה:

13

6

2

6

3

7

8

11

15

משתפים בקהילה

!!!וואו

מתכננים

נראה תמים?

חושבים על מחקר נוסף

זה מין פולש!

צא!

אנחנו על המפה!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:התלמידים יחשבו למי יכול להיות עניין במה שהם רוצים לחקור [גופים ציבוריים (עירייה - תכנון וגינון עירוני, רשות הטבע והגנים וכד') גופים פרטיים (בעלי עניין, גננים, משתלות)] התלמידים יצרו קשר עם גופים אלה וינסו ליצור שיתופי פעולה ושיתוף בידע הדדי. התלמידים יחשבו על דרך לתקשר את המחקר שלכם (רשתות חברתיות, עלון בית ספרי) ולשתף את המידע גם מחוץ לכיתתם, ובכך להרחיב את מעגלי הידע והשותפויות.

?אזרחי

מהו מדע

1

משתפים בקהילה

5

הפעילות בקצרה

9

בפעילות זו התלמידים יבינו את הערך של שיתוף המחקר עם גורמים נוספים, חשיבה על בעלי עניין בנושא, ושיתוף קהילתי בידע.

מרחיבים את מעגל השותפים לחקר

14

הוראה סביב רעיונות הלומדים גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

10

4

להרחבה

7

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

12

ביצוע המחקר

45 דקות

עקרונות הפעלה:

13

6

2

3

6

8

7

11

15

משתפים בקהילה

מתכננים

!!!וואו

חושבים על מחקר נוסף

נראה תמים?

צא!

זה מין פולש!

אנחנו על המפה!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:התלמידים יחשבו למי יכול להיות עניין במה שהם רוצים לחקור [גופים ציבוריים (עירייה - תכנון וגינון עירוני, רשות הטבע והגנים וכד') גופים פרטיים (בעלי עניין, גננים, משתלות)] התלמידים יצרו קשר עם גופים אלה וינסו ליצור שיתופי פעולה ושיתוף בידע הדדי. התלמידים יחשבו על דרך לתקשר את המחקר שלכם (רשתות חברתיות, עלון בית ספרי) ולשתף את המידע גם מחוץ לכיתתם, ובכך להרחיב את מעגלי הידע והשותפויות.

?אזרחי

מהו מדע

1

5

9

מעלים הילוך

14

הפעילות בקצרה

10

התלמידים מבינים לעומק את האחריות המוטלת על אוספי הנתונים, ומידת ההשפעה שיש להם על התוצאות

שלב בפרוייקט

4

הבנה של המשמעות בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי

היקף הפעילות

7

12

45 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

לחשוב

להרחבה

13

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

קישור לסרטון עם השאלות https://edpuzzle.com/media/5fb794984f242f4086954608 מדע אזרחיEasily create beautiful interactive video lessons for your students you can integrate right into your LMS. Track students' progress with hassle-free...Edpuzzle

קישור למצגת מהו מדע אזרחי https://docs.google.com/presentation/d/19yZlukJ_Myoa5dB_sAzE9-LnesWNPS9F/copy

שלבי הפעילות:1. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג 2. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר: מה הסרטון גורם לך להרגיש? האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה? עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי? האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם? איך ניתן לעשות שינוי כזה?3. שואלים מי רוצה לשתף באחד מהדברים שכתב. 4 .מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם? 5 .צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע? 6. רושמים ביומן חוקר: איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם?

?אזרחי

מהו מדע

1

5

8

אז מה למדנו?

9

הפעילות בקצרה

14

בפעילות זו התלמידים עורכים רפלקציה על התהליך שעברו בהתייחס להיבט החקר, להיבט הרעיונות המדעיים הקשורים לפרויקט ולהיבט הלמידה השיתופית

10

איסוף, סיכום ורפלקציה על התהליך

עידוד רפלקציה טיפוח נורמות שיח פרודוקטיבי יצירה ושימוש חוזר בתוצרי תלמידים

4

להרחבה

7

12

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

סיכום

45 דקות

עקרונות הפעלה:

13

6

2

3

8

11

מי אני?החמציץ הנטוי

15

היכון, הכן...

?מה למדנו

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

שלבי הפעילות:

 1. דיון כיתתי שלב זה חיוני כדי לחבר את תהליך החקר לתהליך הלמידה ולתוכנית הלימודים במדעים. לשם כך, הדיון צריך להתייחס לשלושה היבטים - תהליך החקר, הלמידה השיתופית והרעיונות המדעיים. להלן מספר רעיונות לנקודות להתייחסות בדיון:תהליך החקר:
  • אלו שלבים כלל תהליך החקר?
  • אלו קשיים היו בתהליך?
  • ממה נהניתי במהלך החקר?
  • האם הנתונים שהתקבלו אמינים ומהימנים?
  • אלו מגבלות יש לחקר שלנו?
  • כיצד עורכים חקר מוצלח ומהימן?
  • הציעו רעיונות להרחבת החקר.
רעיונות מדעיים:
 • מה למדנו על החמציצים?
 • כיצד הדברים מתחברים לנושאים אחרים שלמדנו השנה במדעים (למשל על אקולוגיה, רבייה בצמחים, מינים פולשים)?
 • כיצד נוכל לנסות למנוע את התרבות החמציצים?
למידה שיתופית:
 • מה התרומה של למידה שיתופית?
 • כיצד הלמידה בקבוצה מקדמת את הלמידה האישית? הקבוצתית?
 • כיצד עובדים טוב יותר בקבוצה? ממה כדאי להימנע?
 • מה נתרמתי מהעבודה בקבוצה?
במידה והפעילויות השיתופיות קיבלו מקום משמעותי בתהליך, כדאי להתייחס גם לנקודות אלו:
 • כיצד משוב עמיתים תורם למציגים ולנותני המשוב?
 • איזה תהליך עברתי מבחינת יכולותיי להציג ולקבל משוב?
 • איזה תהליך עברתי מבחינת יכולותיי לתת משוב?
רפלקציה - אפשרות לפעילות נוספתפעילות זו כוללת הנחיות לשלוש אפשרויות לרפלקציה מסכמת של ההשתתפות בפרויקט מדע אזרחי - "כתיבת מכתב לתלמיד", "כתיבת אימייל למדען" או "ספרו את האמת על מדע!". כל אחת מהאפשרויות כוללת הנחיות לביצוע עבור התלמידים

?אזרחי

מהו מדע

1

5

?ומה הלאה

9

הפעילות בקצרה

התלמידים מבינים לעומק את האחריות המוטלת על אוספי הנתונים, ומידת ההשפעה שיש להם על התוצאות

שלב בפרוייקט

14

10

הבנה של המשמעות בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי

היקף הפעילות

4

45 דקות

פתיחה

7

עקרונות הפעלה:

12

לחשוב

להרחבה

15

13

6

2

3

8

11

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

קישור לסרטון עם השאלות https://edpuzzle.com/media/5fb794984f242f4086954608 מדע אזרחיEasily create beautiful interactive video lessons for your students you can integrate right into your LMS. Track students' progress with hassle-free...Edpuzzle

קישור למצגת מהו מדע אזרחי https://docs.google.com/presentation/d/19yZlukJ_Myoa5dB_sAzE9-LnesWNPS9F/copy

שלבי הפעילות:1. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג 2. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר: מה הסרטון גורם לך להרגיש? האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה? עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי? האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם? איך ניתן לעשות שינוי כזה?3. שואלים מי רוצה לשתף באחד מהדברים שכתב. 4 .מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם? 5 .צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע? 6. רושמים ביומן חוקר: איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם?

?אזרחי

מהו מדע

1

5

?ומה הלאה

9

הפעילות בקצרה

התלמידים מבינים לעומק את האחריות המוטלת על אוספי הנתונים, ומידת ההשפעה שיש להם על התוצאות

שלב בפרוייקט

14

10

הבנה של המשמעות בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי

היקף הפעילות

4

45 דקות

פתיחה

7

עקרונות הפעלה:

12

לחשוב

להרחבה

13

6

2

3

8

11

15

15

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

?ומה הלאה

מעלים הילוך

מגדילים את היקף המחקר

אני רוצה לשנות

מתמודדים עם מינים פולשים

!יש!בעיה

אני מדען אזרחי

קישור לסרטון עם השאלות https://edpuzzle.com/media/5fb794984f242f4086954608 מדע אזרחיEasily create beautiful interactive video lessons for your students you can integrate right into your LMS. Track students' progress with hassle-free...Edpuzzle

קישור למצגת מהו מדע אזרחי https://docs.google.com/presentation/d/19yZlukJ_Myoa5dB_sAzE9-LnesWNPS9F/copy

שלבי הפעילות:1. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג 2. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר: מה הסרטון גורם לך להרגיש? האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה? עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי? האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם? איך ניתן לעשות שינוי כזה?3. שואלים מי רוצה לשתף באחד מהדברים שכתב. 4 .מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם? 5 .צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע? 6. רושמים ביומן חוקר: איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם?

?ומה הלאה

הפעילות בקצרה

התלמידים מבינים לעומק את האחריות המוטלת על אוספי הנתונים, ומידת ההשפעה שיש להם על התוצאות

שלב בפרוייקט

הבנה של המשמעות בהשתתפותי במיזם מדע אזרחי

היקף הפעילות

45 דקות

פתיחה

עקרונות הפעלה:

לחשוב

להרחבה

15

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?מה למדנו

1

?אזרחי

מהו מדע

5

4

10

12

9

14

7

מדע אזרחי העמקה

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

נראה תמים?

זה מין פולש!

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

!!!וואו

!איך הם התרבו

15

?ומה הלאה

13

מעלים הילוך

11

מגדילים את היקף המחקר

8

אני רוצה לשנות

6

מתמודדים עם מינים פולשים

3

!יש!בעיה

2

אני מדען אזרחי

קישור לסרטון עם השאלות https://edpuzzle.com/media/5fb794984f242f4086954608 מדע אזרחיEasily create beautiful interactive video lessons for your students you can integrate right into your LMS. Track students' progress with hassle-free...Edpuzzle

קישור למצגת מהו מדע אזרחי https://docs.google.com/presentation/d/19yZlukJ_Myoa5dB_sAzE9-LnesWNPS9F/copy

שלבי הפעילות:1. מראים לתלמידים סרטון על גרטה טונברג 2. בוחרים 2-3 שאלות למענה ביומן חקר: מה הסרטון גורם לך להרגיש? האם היית רוצה לקדם נושאים סביבתיים כמו גרטה? עד כמה יש בכוחי לעשות שינוי? האם ניתן לעשות שינוי כה גדול בעולם? איך ניתן לעשות שינוי כזה?3. שואלים מי רוצה לשתף באחד מהדברים שכתב. 4 .מעלים לפאדלט שיתופי: איזה שינוי הייתי רוצה לעשות בעולם? 5 .צופים בסרטון על מדע אזרחי כמנוף ליצירת שינוי (הסרטון באנגלית, ניתן לשים תרגום אוטומטי בעברית) ודנים: כיצד מדע אזרחי יכול לחולל שינוי בעולם? על מה הוא יכול להשפיע? 6. רושמים ביומן חוקר: איך אוכל דרך מדע אזרחי לחולל את השינוי שאני רוצה לעשות בעולם?

לוח תוצרי תלמידים

תוצרים נבחרים של תלמידים שהשתתפו בפרוייקט

אנחנו מזמינים אותך להעלות בעמוד זה את התוצרים הנבחרים של כיתתך

אין להעלות תוצרים הכוללים תמונות ו/או פרטים אישיים של תלמידים

החומרים בעמוד זה לא נערכו ע"י צוות הפרויקט

מורים משתפים

פעילויות שעוצבו על ידי מורים

אנחנו מזמינים אותך להעלות בעמוד זה פעילויות אשר עיצבת ברוח המיזם

אין להעלות תמונות ו/או פרטים אישיים של תלמידים

החומרים בעמוד זה לא נערכו ע"י צוות הפרויקט

.צוות הפרוייקט ישמח ללוות את תהליך התכנון וההפעלהלהצטרפות אנא מלאו את הטופס

טופס הצטרפות לפרויקט

לעמוד הורדת חומרי הפרויקט

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם (באמצעות ניהול "יומן שינה מקוון"), פגשו עם חוקרי שינה ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו לחקור את השפעתם של מגוון גורמים על הרגלי השינה, כמו השפעת החשיפה הממושכת לאור המלאכותי על משך ואיכות השינה שלהם. פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:

 • חשיפה לנושא השינה
 • זיהוי הכרונוטייפ האישי
 • ניהול "יומן שינה" במשך שבועיים
 • הכרות עם חוקר/ת שינה – הרצאה מפרופ' תמר שוחט / פרופ' ערן טאובר
 • ניתוח הנתונים שנאספו
 • העלאת שאלות מחקר
 • הצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקר
 • ביצוע תהליך החקר
 • ניתוח הממצאים
 • הצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)

.לאחר הלחיצה על הצלמית חומרי הלימוד יופיעו תחת התיקייה קבצים ששותפו איתי את הקבצים ניתן להטמיע בכל מערכת לניהול למידה (Google Classroom/Microsoft Teams)

להורדת כל חומרי הפרויקט לכונן הדרייב

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם (באמצעות ניהול "יומן שינה מקוון"), פגשו עם חוקרי שינה ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו לחקור את השפעתם של מגוון גורמים על הרגלי השינה, כמו השפעת החשיפה הממושכת לאור המלאכותי על משך ואיכות השינה שלהם. פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:

 • חשיפה לנושא השינה
 • זיהוי הכרונוטייפ האישי
 • ניהול "יומן שינה" במשך שבועיים
 • הכרות עם חוקר/ת שינה – הרצאה מפרופ' תמר שוחט / פרופ' ערן טאובר
 • ניתוח הנתונים שנאספו
 • העלאת שאלות מחקר
 • הצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקר
 • ביצוע תהליך החקר
 • ניתוח הממצאים
 • הצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)

?אזרחי

? אזרחי

מהו מדע

מהו מדע

1

2

5

8

6

3

4

7

1

היכרות עם פלטפורמת GOVMAP

הפעילות בקצרה

בפעילות זו התלמידים עורכים היכרות עם אתר GOVMAP ולומדים כיצד להעלות תצפיות שלהם.

להכיר את כלי המיפוי להעלאת דגימות

גישור בין המרחב הפיזי לוירטואלי פיגומים לתכנון תהליך הלמידה שימוש בעזרים חזותיים להמחשת תופעות ורעיונות מורכבים

להרחבה

שלב בפרוייקט

היקף הפעילות

פתיחה

20 דקות

שילוב לומדים בהוראת עמיתים יצירת ושימוש חוזר בתוצרי תלמידים טיפוח נורמות שיח פרודוקטיביתמיכה בפיתוח פרקטיקות מדעיות וחשיבה

עקרונות הפעלה:

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו

העמקה בלמידה שיתופית וחקר

מי אני?החמציץ הנטוי

היכון, הכן...

?אז מה למדנו

מהו מדע אזרחי?

היכרות עם פלטפורמת iNaturalist

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

שלבי הפעילות1.

?אזרחי

מי אני?החמציץ הנטוי

מהו מדע

היכון, הכן...

?אז מה למדנו

1

3

5

8

6

2

4

7

מהו מדע אזרחי?

משתפים בקהילה

מתכננים

חושבים על מחקר נוסף

מה השאלה?

צא!

אנחנו על המפה!

!!!וואו

נראה תמים?

זה מין פולש!

!איך הם התרבו