Want to make creations as awesome as this one?

Gebaseerd op de ad limina-rapportages van de Nederlandse bisschoppen uit 2013 en 2022.

Transcript

katholieken in Nederland

in kerncijfers

01

Niet alleen in absolute aantallen neemt het aantal rooms-katholieken in Nederland af, ook het relatieve aantal katholieken ten opzichte van de gehele bevolking krimpt. (*)

(*) Bron: Ad limina-rapporten Nederlandse bisschoppen 2013 & 2022

volgende

Kerkgang van katholieken

in kerncijfers

02

Nog veel duidelijker dan bij het aantal 'nominaal' katholieken, is een scherpe daling te zien bij het aantal actieve kerkgangers.

volgende

VORIGE

sacramenten

in kerncijfers

03

Ook het aantal doopsels, eerste communies en vormsels daalde sterk...

Communie

Doopsel

Vormsel

(N.B.: Dat de cijfers voor 2021 zo laag uitvallen is deels te verklaren uit de coronalockdown)

volgende

VORIGE

Huwelijken & uitvaarten

in kerncijfers

04

...net als het aantal kerkelijke huwelijken en uitvaarten.

Uitvaarten

Huwelijken

volgende

VORIGE

pastoraat

in kerncijfers

05

Ontwikkeling van het aantal beroepskrachten in het pastoraat in 2004, 2012 en 2021.

volgende

VORIGE

kerkgebouwen en parochies

in kerncijfers

06

Parochiefusies en kerksluitingen zorgden de laatste jaren voor een forse afname van het aantal katholieke kerkgebouwen en parochies.

volgende

VORIGE

Financiën

in kerncijfers

07

-2,0%

Jaarlijkse daling van de inkomsten uit de actie Kerkbalans

VORIGE

Dat is het enige cijfer dat de Nederlandse bisschoppen in hun financiële paragraaf noemen; een paragraaf die nota bene een exacte kopie is van die uit 2013.

In 2019 verrichtte Katholiek Nieuwsblad een uitvoerig meerjarenonderzoek naar de ontwikkeling van de Kerkbalans-inkomsten van rooms-katholieke parochies. Daaruit kwam een sterke daling van het aantal gevers en het totaalbedrag van de donaties naar voren: van € 59 miljoen in 2006 naar € 48 miljoen in 2016. Wel was er een toename van het gemiddelde geefbedrag. Ook signaleerde KN grote regionale verschillen. Klik op de kaart voor de cijfers per bisdomMeer info:

Verandering in opbrengst, deelname en geefbereidheid in de periode 2006-2016, per bisdom. (Bron: Kaski / Illustratie: KN)